Open Source Gis Zilina 2009

2,221 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Open Source Gis Zilina 2009

 1. 1. Prehľad a využitie OS GIS a slobodných priestorových dát Ing. Dominik Kubík Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Žilina 2.-5. júla 2009
 2. 2. … orientácia a interpretácia priestoru od dávnoveku Najstaršia mapa na svete nájdená v tureckom meste Çatalhöyük – odhadovaný vek 8500 rokov Snímky satelitnej misie Landsat – Rieka Amazonka v Brazílii, Mount Everest (Himalaje) v Nepále
 3. 3. Iniciatívy a konzorcia, ktoré priamo či nepriamo usmerňujú vývoj Open Source GIS* softvérových aplikácií Priemyselné štandardy OGC - OpenGIS® štandardy a špecifikácie - www.ogc.org Štandardizácia GIS sieťových štandardov, GIS súborových formátov WMS 1.3.0, WFS 1.1.0, CityGML 1.0.0 W3C - W3Cštandardy a aktivity - www.w3c.org Štandardizácia web služieb, usmerňovanie vývoja Internetu atď. HTML, XHTML, CSS, XML, SVG OSGeo - Aktivity OSGeo - www.osgeo.org Koordinácia a podpora vývoja najlepších GIS projektov: Mapserver, OpenLayers, GDAL, Geonetwork a množstvo ďalších Komunitné štandardy GeoJSON; GeoRSS <georss:point>23.0 5.0</georss:point> * GIS - Geografické informačné systémy
 4. 4. Legislatíva v EÚ a SR – INSPIRE & NIPI INSPIRE -Infrastructure for Spatial Information in the European Community smernica INSPIRE 2007/2/EC predstavuje právny rámec pre vytvorenie a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových informácií v Európe za účelom formulovania, implementácie, monitorovania a vyhodnocovania politík spoločenstva na všetkých úrovniach a poskytovania verejných informácií. Vývoj INSPIRE pozostáva z 3 základných fáz: ●Prípravná 2004 - 2006 ●Transpozičná 2007 - 2009 (Prebratie) Smernice INSPIRE 2007/2/EC do národnej legislatívy SR. ●Implementačná od 2010 (Aplikácie) Smernice INSPIRE 2007/2/EC do reálnej praxe. Zákon o NIPI -zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie upravuje: a. zriadenie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie na účely riadenia a rozhodovania v oblasti verejnej správy v Slovenskej republike, Dokument je aktuálne v štádiu 'Rokovanie poradných orgánov vlády SR' a je dostupný na Portáli právnych predpisov
 5. 5. Rozdelenie Open Source GIS aplikácií, knižníc a frameworkov Desktop GIS (silný klienti) Aplikácie pre spracovanie fotogrametrických údajov a dát z diaľkového prieskumu Zeme Internetové mapové servery ●Databázy + priestorové rozšírenia ●Webové mapové aplikácie (tenký klienti) / frameworks (client side frameworks, server side frameworks, client/server frameworks) ●Podporné aplikácie a nástroje (cache, tiles, features - server) ●Knižnice pre manipuláciu a spracovanie priestorových dát ●Metadátové katalógy
 6. 6. Desktop GIS (silný klient) ●GRASS 6.4.0 RC5 ●SAGA 2.0.3 ●QGIS (+ GRASS plug-in) 1.0.2 ●JGRASS 1.1.x ●gvSIG 1.1 ●uDIG 1.1.1 ●DIVA GIS 6.0.3 ●JUMP Unified Mapping Platform (JUMP) 1.4 ●OpenJUMP 1.3 ●KOSMO 1.2.1 ●Deegree ●OSSIM ●ILWIS ●E-FOTO
 7. 7. GRASS 6.4.0 RC5 Najstarší desktop systém – originálne vyvíjaný U.S. Army Construction Engineering Research Laboratories (USA -CERL)v rokoch 1982-1995, aktuálne podporovaný množstvom vládnych i nevládnych organizácií Licencia: GNU General Public License Platformy: Linux, Unix, SGI IRIX, HP UX, Mac OS X, Windows, IBM AIX, BSD-Unix variants, FreeBSD, CRAY Unicos, iPAQ/Linux Programovací jazyk: ANSI-C (je už dostupný aj C++ interface) Podpora formátov: rastrových (gdal), vektorových (ogr) a databázových (DBF, PostgreSQL+Postgis, SQLite, mySQL, ODBC) Disponuje podporou štandardov: GML, WMS, WFS Flexibilný systém plug-inov od 3-tých strán Oficiálna web stránka projektu: grass.itc.it
 8. 8. SAGA 2.0.3 Názov SAGA je skratka pre System for Automated Geoscientific Analyses Licencia: GNU General Public License Platformy: Linux, Windows Programovací jazyk: ANSI-C (je už dostupný aj C++ interface) Podpora formátov: rastrových (gdal), vektorových (ogr) a databázových (DBF, PostgreSQL+Postgis, SQLite, mySQL, ODBC) Disponuje podporou štandardov: GML, WMS, WFS Modulárny systém Oficiálna web stránka projektu: www.saga-gis.org
 9. 9. QGIS (+GRASS plug-in) 1.0.2 Nádejne sa rozvíjajúci projekt desktop GIS aplikácie s prívetivým užívatelským grafickým rozhraním, širokou podporou vývojárskej komunity a flexibilným systémom pre pridávanie rozšírení (plug-inov) Podpora jazyka Python prináša veľké množstvo rozšírení na spracovanie priestorových údajov a podporu štandardov OGC Licencia: GNU General Public License Platformy: Linux, Unix, Mac OSX, Windows Programovací jazyk: C++ Podpora formátov Databázových PostgreSQL + PostGIS a SpatiaLite, Väčšina vektorových formátov prostredníctvom knižnice OGR Väčšina rastrových formátov prostredníctvom knižnice GDAL (digitálny výškový model, letecká fotogrametria, Landsat snímky) Podpora dát aplikácie GRASS (locations a mapsets) Disponuje podporou štandardov OGC: GML, WMS, WFS Modulárny systém plug-inov Oficiálna web stránka projektu: http://www.qgis.org/
 10. 10. JGRASS 1.1.x Java Geographic Resources Analysis Support System (Jgrass) Licencia: © Hydrologis Platformy: Linux, Mac OS X, Windows Programovací jazyk: Java (Postavené na frameworku uDIG) Podpora formátov: rastrových, vektorových a databázových Oficiálna web stránka projektu: www.jgrass.org
 11. 11. gvSIG 1.1 Projekt Desktop GIS aplikačného frameworku, ktorého vývoja naštartovala regionálna samospráva v Španielsku, neustáli vývoj a podpora zo strany European regional development fund Licencia: GNU/GPL v2 Platformy: Linux, Windows, Mac OS/X Jazykové mutácie: ANG, ŠPA, NEM, FRA, TAL, ČES, POĽ, atď. Programovací jazyk: Java Vyvíjaný s ohľadom na európsku smernicu INSPIRE Projekt integruje vývoj produktov gvSIG Desktop a gvSIG Mobile Podpora formátov: rastrových, vektorových, CAD a databázových (MySQL, Oracle, ArcSDE, PostGIS) Disponuje podporou štandardov OGC: WMS, WFS, WCS, WMC Flexibilný systém plug-inov Integrované pokročilé CAD nástroje Oficiálna web stránka projektu: www.gvsig.gva.es
 12. 12. uDIG 1.1.1 Desktop GIS aplikačný framework Licencia: LGPL Platformy: natívna podpora pre Linux, Windows, Mac OS/X Programovací jazyk: Java (platforma Eclipse “Rich Client Platform” (RCP)) Podpora formátov: rastrových, vektorových a databázových (Oracle, SDE, PostGIS)) Disponuje podporou štandardov: WFS Základná platforma pre desktop GIS aplikácie JGRASS, DIVA GIS Flexibilný systém plug-inov Oficiálna web stránka projektu:udig.refractions.net
 13. 13. DIVA GIS (Annapurna) 6.0.3 Licencia: GNU General Public License Platformy: Windows, Linux Programovací jazyk: Java (postavené na GIS platforme uDig) Podpora formátov: vektorových; rastrových a databázových Oficiálna web stránka projektu: research.cip.cgiar.org/confluence/display/divagis/Home
 14. 14. JUMP - Java Unified Mapping Platform 1.4 Licencia: GNU General Public License Platformy: Windows, Linux, Unix, Mac OS X, BSD Programovací jazyk: Java Jazykové mutácie: ANG, ŠPA, POR, NEM, FRA, JAP, TAL Podpora formátov: vektorových; rastrových a databázových (Postgis, Oracle , ArcSDE) Disponuje podporou štandardov: GML, WMS, WFS, SLD Flexibilný systém plug-inov od 3-tých strán Oficiálna web stránka projektu: www.openjump.org
 15. 15. OpenJUMP 1.3 Licencia: GNU General Public License Platformy: Windows, Linux, Mac OS X, BSD, Unix Programovací jazyk: Java; vytvorené na podstave platformy JUMP GIS Jazykové mutácie: ANG, ŠPA, POR, NEM Podpora formátov: vektorových; rastrových a databáz Disponuje podporou štandardov: GML, WMS a WFS Disponuje zdokumentovaným GIS API + flexibilným systémov plug-inov Oficiálna web stránka projektu:www.openjump.org KOSMO 1.2.1 Licencia: GNU General Public License Platformy: Windows, Linux, Mac OS X, BSD, Unix Programovací jazyk: Java; vytvorené na podstave platformy JUMP GIS Jazykové mutácie: ANG, ŠPA, POR, RUS, NEM, TAL, ČES Podpora formátov: vektorových ( Shapefile, DWG, DXF); databázy (PostgreSQL, MySQL, Oracle) a rastrové (TIFF, ECW, MrSID, georeferencované BMP, GIF, JPG, PNG) Oficiálna web stránka projektu: www.opengis.es
 16. 16. MapWindow GIS Licencia: Mozilla Public License Platformy: Windows Programovací jazyk: Microsoft .NET Podpora formátov: vektorových; rastrových a databáz Disponuje podporou štandardov: GML, WMS a WFS Disponuje kompletným zdokumentovaným GIS API + systém plug-inov Oficiálna web stránka projektu: www.mapwindow.org Capaware rc1 0.1 Licencia: GNU General Public License Platformy: Windows Programovací jazyk: C++ Jazykové mutácie: ANG, ŠPA Podpora formátov: vektorových; databázových a rastrových Oficiálna web stránka projektu: www.capaware.org
 17. 17. deegree Predstavuje Java Framework, ktorý umožňuje vytváranie aplikácií pre budovanie infraštruktúry priestorových informácií (SDI)Celá architektúra je vytváraná v súlade so štandardami (OGC) a ISO/TC 211 (ISO Technical Committee 211 -- Geographic Information/Geomatics) Licencia: GNU LGPL Platformy: Windows, Linux, Mac OS X Programovací jazyk: Java Podpora štandardov: OGC WebServices for Web Map Service (WMS) 1.1.1, Web Feature Service (WFS) 1.1.0, Web Coverage Service (WCS) 1.0.0 and Catalogue Service Web-Profile (CSW) 2.0.0 Podpora formátov: vektorových; databázových a rastrových Oficiálna web stránka projektu: http://www.deegree.org/ OSSIM (Open Source Software Image Map) Komplexný nástroj pre pokročilé spracovanie geopriestorových údajov fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme a Geografických informačných systémov. Licencia: GNU GPL Platformy: Windows, Linux, Mac OS X Programovací jazyk: C++ Podpora formátov: vektorových; databázových a rastrových Oficiálna web stránka projektu: http://www.ossim.org/
 18. 18. OS aplikácie pre spracovanie fotogrametrické dát a dát z diaľkového prieskumu Zeme (Remote sensing) ILWIS 3.5 ILWIS (Integrated Land and Water Information System) Projekt iniciovaný holandským Medzinárodným inštitútom pre Geo-informačné vedy a prieskum Zeme Licencia: GNU GPL Platformy: Windows Programovací jazyk: Microsoft .NET Podpora formátov: vektorových; rastrových Oficiálna web stránka projektu: 52north.org E-FOTO 0.1 Bezplatný voľne šíriteľná aplikácia pre digitálne spracovanie fotogrametrických dát Licencia: GNU GPL Platformy: Windows, Linux Programovací jazyk: C Podpora formátov: špecializované formáty rastrové a vektorové Oficiálna web stránka projektu: www.efoto.eng.uerj.br/doku.php?id=en:start
 19. 19. Internetové mapové servery (IMS) ●UNM Mapserver ●Geoserver ●MapGuide Open Source ●SUAS Mapserver
 20. 20. UMN Mapserver Vývoj projektu MapServer začal v rámci projektu ForNet na Univerzite v Minnesote (UMN) v spolupráci s NASA Licencia: MIT Programovací jazyk: C Podpora pre skriptovacie a vývojové prostredia: PHP, Python, Perl, Ruby, Java, a .NET Platformy: Linux, Windows, Mac OS X, Solaris a mnohé ďalšie Podpora OGC štandardov: WMS, WFS, WMC, WCS, Filter Encoding, SLD, GML, SOS, OM Podpora mnohých rastrových (GDAL), vektorových (OGR) formátov a databáz (PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL a ďalšie) Mapová projekcia v reálnom čase prostredníctvom knižnice Proj.4 Oficiálna web stránka projektu: www.mapserver.org
 21. 21. Geoserver 1.7.5 (2.0 Beta) Licencia: GNU GPL Programovací jazyk: Java Podpora pre skriptovacie a vývojové prostredia: PHP, Python, Perl, Ruby, Java, a .NET Platformy: GNU/Linux, MS-Windows, Mac OS X, POSIX Podpora OGC štandardov: WMS, WFS, WCS Podpora rastrových, vektorových formátov a databáz (PostGIS, Oracle Spatial, ArcSDE, DB2, MySQL) Oficiálna web stránka projektu: geoserver.org
 22. 22. MapGuide Open Source 2.1 Beta Aplikácia bola ako Open Source predstavená firmou Autodesk v novembri 2005 Licencia: LGPL Programovací jazyk: C++ Platformy: Linux, Windows Podpora pre skriptovacie a vývojové prostredia: PHP, .NET, Java a JavaScript Podpora rastrových, vektorových a databázových formátov Oficiálna web stránka projektu: www.mapserver.org
 23. 23. SUAS MapServer - PHPMyWM SUAS je skratka zo slov Stuttgart University Applied Science Jednoduché Open Source riešenie postavené na kombinácií nástrojov Apache web server, PHP knižníc, MySQL databázy v kombinácií s phpMyAdmin a Ajax, XML Licencia: GNU LGPL Platformy: Windows Podpora OGC štandardov: WMS, WFS a vpríprave WCS Podpora mnohých rastrových a vektorových formátov Oficiálna web stránka projektu: www.easywms.com/easywms/?q=en/suas
 24. 24. Priestorové databázy (spatial database) Postgres 8.4 RC1 + PostGIS 1.3.6 Platformy: Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, FreeBSD Oficiálne web stránky projektu: www.postgresql.org & postgis.refractions.net MySQL Spatial extensions Platformy: Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, IBM Oficiálne web stránky projektu: www.mysql.com SpatiaLite 2.3.0 Platformy: Windows, Linux, Mac OS X Oficiálne web stránky projektu: www.gaia-gis.it/spatialite H2 spatial database Platformy: Windows, Linux Oficiálne web stránky projektu: geosysin.iict.ch/irstv-trac/wiki/H2spatial/Download
 25. 25. Web map frameworks, toolkits / (Tenký klienti) ●MapBuilder ●Ka-Map! ●Cartoweb ●OpenLayers ●MapFish ●Mapbender ●Geodjango MapBuilder 1.5 (vývoj je už ukončený) Webovo orientovaný mapový klient Licencia: LGPL Implementačný jazyk: JavaScript / DHTML - (AJAX) Podpora štandardov: Web Map Services (WMS), Web Feature Services (WFS), GeoRSS, Google Maps, Transactional Web Feature Services (WFS-T) Oficiálna web stránka projektu: http://mapbuilder.sourceforge.net
 26. 26. Ka-Map! 1.0 Cieľom projektu je vývoj javascript API pre vývoj interaktívnych webových mapových aplikácií Licencia: BSD Implementačný jazyk: JavaScript / DHTML / PHPMapscript Stručná charakteristika: zložený z client-side Javascript web komponentov, server-side komponentov pre renderovanie mapových dlaždíc a caching časť je tvorená v skriptovacom jazyku PHP. Oficiálna web stránka projektu: http://ka-map.maptools.org/ CartoWeb 3.5.0 Projekt zjednocuje hotové web-gis riešenie a framework na vývoj web GIS aplikácií. Postavený na UMN MapServer engine Licencia: GPL Implementačný jazyk: JavaScript / DHTML / PHP Oficiálna web stránka projektu: http://www.cartoweb.org
 27. 27. OpenLayers 2.8 Predstavuje čisto Javascriptovú knižnicu (client-side) určenú na vývoj webovo orientovaných GIS aplikácií Projekt začal akojednoduchý prehliadač dát z rôznych zdrojov: Microsoft Virtual Earth, Google Maps, Yahoo Maps, Worldwind, WMS services, Terraserver, a ďalších Licencia: BSD Implementačný jazyk: JavaScript Podpora OGC štandardov: Web Mapping Service (WMS) and Web Feature Service (WFS) Oficiálna web stránka projektu: http://www.openlayers.org/ MapFish 1.1 Predstavuje pokročilý web 2.0 mapový aplikačný framework. Pozostáva z dvoch častí MapFish Klienta a MapFish Serveru. MapFish Klient je JavaScript framework postavený na OpenLayers pre mapovanie + knižnice ExtJS a GeoExt pre GUI. Licencia: LGPL Implementačný jazyk: JavaScript + Python, Java, Ruby, PHP a ďalšie Oficiálna web stránka projektu: http://trac.mapfish.org/trac/mapfish/wiki
 28. 28. Geodjango Python geographic web framework – 1.1 Určený na rýchlu a jednoduchú tvorbu GIS web aplikácií Platformy: Linux, Unix, Mac OS X, Solaris 5.1, Windows XP SP2 Plánovaná implementácia: Client JS/Flash framework; Mapping Framework, WMS Server Oficiálna web stránka projektu: http://geodjango.org/ Mapbender 2.6rc1 Predstavuje framework web technológiu určenú na správu priestorových údajov v zmysle OGC OWS architektúry a podporou OGC mapových služieb. Licencia: GPL Implementačný jazyk: JavaScript / DHTML / PHP Oficiálna web stránka projektu: http://www.mapbender.org
 29. 29. Cache a Feature servery Tilecache Front -end nástroj na generovanie mapových dlaždíc z dynamických mapových zdrojov; Urýchľuje prístup k mapovým dátam medzi klientami a WMS servermi Licencia: BSD Implementačný skriptovací jazyk: Python Oficiálna web stránka projektu: tilecache.org GeoWebCache Front -end nástroj na generovanie mapových dlaždíc z dynamických mapových zdrojov; Urýchľuje prístup k mapovým dátam medzi klientami a WMS servermi Licencia: BSD Implementačný programovací jazyk: Java Oficiálna web stránka projektu: geowebcache.org/trac FeatureServer Licencia: BSD Implementačný skriptovací jazyk: Python Oficiálna web stránka projektu: featureserver.org
 30. 30. Zdieľané knižnice na prácu s priestorovými údajmi Názov Impl. Licencia Popis WWW jazyk stránka GDAL/OGR C ++ MIT GDAL -knižnica na prácu s rastrovými formátmi; GDAL OGR – knižnica na prácu s vektorovými a OGR databázovými formátmi Proj.4 C MIT Proj4- knižnica určená na kartografické reprojekcie PROJ.4 súradnicových systémov GEOS C ++ LGPL GEOS – knižnica je C++ portom knižnice Java GEOS Topology Suite (JTS) určenej na delovanie a manipuláciu s 2D lin.geometriou Mapnik C ++ LGPL Mapnik -bezplatný developerský toolkit, Mapnik spájajúci v sebe viaceré knižnice,. Ponúka platformu na vývoj mapových aplikácií JTS Topology Java LGPL Hlavná knižnica pre Java GIS vývoj a prácu s JTS Suite 2D geometriou a topológiou. JTS ponúka implementáciu OpenGIS Simple Features Specification GeoTools Java LGPL GeoTools predstavuje Java knižnicu vytvorenú GeoTools za účelom poskytovania štandardných metód pre vývoja Java GIS aplikácií s ohľadom na štandardy OGC NTS C# LGPL (NTS) predstavuje C# port Java knižnice JTS NTS Topology Suite SharpMap C# LGPL SharpMap používajúca NTS a Proj.Net určená na SharpMap tvorbu desktop a web GIS aplikácií Proj.Net C# LGPL Proj.Net predstavuje knižnicu určenú na prácu so Proj.Net súradnicovými projekciami
 31. 31. Open Source aplikácie pre správu a riadenie Metaúdajov GeoNetwork 2.2.0 Predstavuje bezplatnú OS aplikáciu postavenú na štandardoch OGC a je určená pre budovanie webových aplikácií na riadenie metaúdajových katalógov priestorových informácií Projekt v sebe implementuje Portálový komponent a Katalógovú databázu Infraštruktúry priestorových informácií (SDI), ktoré sú definované v referenčnej architektúre OGC. Licencia: Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 Unported License Platformy: Windows, Linux, Mac OS X Oficiálna stránka projektu http://geonetwork-opensource.org/
 32. 32. Voľne a bezplatne dostupné priestorové údaje OpenStreetMap OpenStreetMap je projekt zameraný na vytváranie a poskytovanie slobodných geografických údajov. Na Slovensku je rozvíjaný v rámci projektu www.freemap.sk (Export dát projektu vo formátoch pre navigačné prístroje a systémy) Licencia OpenStreetMap dát: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license Licencia OpenStreetMap softvéru: GNU GPL Oficiálna stránka projektu: www.openstreetmap.org OpenAerialMap Projekt si dával za ciel sústrediť a poskytovať voľne dostupné letecké / satelitné snímky povrchu Zeme. Aktuálne je však projekt nečinný kvôli viacerým dôvodom. Oficiálna stránka projektu: wiki.openaerialmap.org/Main_Page
 33. 33. Satelitné snímky z misií Landsat 1-7 Od 31.12. 2008 je viac ako 2.3 millióna samostatných scén zachytených satelitným snímkovaním bezplatne dostupných z archívov U.S. a viac ako 4.7 millióna snímkov je dostupných prostredníctvom siete medzinárodných pozemných staníc landsat.usgs.gov/about_ground_stations.php Všetky Landsat údaje sú bezplatne dostupné prostredníctvom internetu na stránkach http://glovis.usgs.gov alebo http://earthexplorer.usgs.gov. Ďalšie voľne dostupné zdroje priestorových údajov GTOPO30 - globálny digitálny výškový model (DEM) s horizontálnym rozlíšením cca 1 kilometer GEOnet Names Server (GNS) – predstavuje databázu svetových geografických názvov dostupných prostredníctvom amerických agentúr National Imagery and Mapping Agencys (NIMA) a the U.S. Board on Geographic Names (US BGN) Kompletný zoznam bezplatne dostupných priestorových údajov
 34. 34. Ďakujem za pozornosť. Diskusia – otázky a odpovede
 35. 35. Zaujímavé a užitočné internetové odkazy OGC – Open Geospatial Consorcium OSGeo - Open Source Geospatial Foundation Free GIS project – Projekt mapujúci aktivity voľne šíriteľných projektov Open source GIS – Zoznam voľne šíriteľných GIS projektov W3C – World Wide Web Consorcium GEOfórum – slovenský informačný portál o geoinformačných vedách SKRATKY a VYSVETLIVKY GIS – Geographic information systems GNU GPL -GNU General Public License MIT - Massachusetts Institute of Technology Licence GDAL -Geospatial Data Abstraction Library OGR - OpenGIS Simple Features Reference Implementation GEOS -Geometry Engine, Open Source NTS - Net Topology Suite

×