Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מניחים תשתיות > מניעים את הכלכלה > מובילים את המשק לצמיחה‬  ‫נמל יבשתי‬‫מצגת לוועדה לתחבורה‬   ‫יבשתית‬  ‫פברואר 3...
‫מטרת הפגישה‬     ‫‪ ‬הצגת פרויקט הנמל היבשתי‬           ‫‪ ‬עדכון סטאטוס‬     ‫‪ ‬דיון לנושא תאימות ...
‫תוכן עניינים‬           ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬  ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמ...
‫השרשרת הלוגיסטית‬             ‫חיפה‬         ‫אשדוד‬‫להחלטת הממשלה‬             ‫אילת‬...
‫מהו נמל יבשתי? -פעילויות ושירותי נמל יבשתי‬                                  ‫פעילות עיק...
‫מבנה כללי של פונקציות הפועלות בנמל יבשתי‬‫שער‬                                      ...
‫דוגמאות מהעולם- קוסלדה - מדריד, ספרד‬                     ‫‪ Coslada ‬בספרד- הוקם בשנת 0002‬    ...
‫דוגמאות מהעולם – מטרופורט, ניו זילנד‬                                ‫‪ Metroport‬בניו זיל...
‫תוכן עניינים‬              ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬   ‫‪ ‬חלופות ותאי...
‫קידום פרויקט הנמל היבשתי‬    ‫מרכז קליטה והפצה לוגיסטי המחובר בתשתית מסילתית לנמלי הים‬‫‪ ‬הרציונאל למציאת פתרון לוג...
‫1. תלות מוחלטת בהובלה באמצעות משאיות‬  ‫צורך מהותי בהגדלת היקף‬        ‫בשנת 0102, רק %7 מסך המכולות‬    ‫הש...
‫2. נמלי הים פועלים כיום כמונופולים גיאוגרפיים‬                                  ‫מיקום ס...
‫פתרון לוגיסטי בקרבה למרכזי הצריכה‬                           ‫צורך בפתרון לוגיסטי לשיפור איכות ...
‫יתרונות ותועלות הפרויקט‬  ‫• צמצום תנועת משאיות בכבישים והגברת שינוע המטענים ברכבת‬    ‫צמצום גודש‬         ...
‫תוכן עניינים‬             ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפ...
‫תאימות לתוכנית האב למטענים‬ ‫התקיים דיון מול מנהל התכנון, מר שוקי כהן, בו סוכם כי פרויקט הנמל היבשתי תואם‬  ‫באופן מלא ...
‫תאימות וקשר לשטחי עורף בנמלי ישראל‬‫חברת נמלי ישראל נתבקשה לבחון את חליפיות שטחי העורף עם שטחי הנמל היבשתי המתועדים.‬  ...
‫תאימות ומהות הקשר לשטחי עורף בנמלי ישראל‬                     ‫הנמל היבשתי מתועד לטפל במעגל הראשון‬ ...
‫עמדת רשות הספנות והנמלים‬         ‫"עמדת הרספ"ן בסוגיית שטחי הנמל העורפיים ושטחי הנמל‬    ‫היבשתי...היא כי אי...
‫כדאיות כלכלית למשק- אייל‬     ‫הקמת נמל יבשתי: שנת תחילת הפרויקט – 7102, נוהל פר"ת 04 שנה‬‫תקופת כיסוי‬     ‫שנ...
‫תאימות לגורמים המעורבים בפרויקט‬                    ‫נמל יבשתי‬‫גורמים מסחריים‬    ‫חלופות למיקום‬ ...
‫תוכן עניינים‬             ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬  ‫‪ ‬חלופות ותאימות ...
‫מקרא:‬‫בשלבי קידום‬           ‫מרכיבי הפרויקט‬    ‫בוצע‬                      ‫נמל יבשת...
‫הכרזה על הנמל היבשתי כפרויקט לאומי‬                ‫מיקום הפרויקט בצמוד למסילת הברזל המזרחית‬     ‫‪...
‫המשך התקדמות‬‫קבלת ברכת הדרך של הוועדה לתחבורה יבשתית ותמיכתה בקידום‬                     ‫הפרויקט ב...
‫תודה‬‫13‬   ‫13‬
‫נספחים‬‫23‬    ‫23‬
‫תהליך העבודה להגדרת החלופות‬‫לאור מוצא/יעד של מכולות, הובהר הצורך בנמל יבשתי במרכז הארץ, ככל שניתן‬           ...
‫חלופות שנבחנו ותוכנית פיתוח המסילה המזרחית‬                ‫צ‬    ‫תחנת חדרה מזרח‬          ‫...
‫חלופות שנבדקות ותאימות לתוכנית פיתוח מסילה‬          ‫מזרחית‬  ‫צ‬            ‫תחנת חדרה מזרח‬ ‫ק...
‫חלופת יד חנה– נמל יבשתי ע"י תצ"א‬              ‫‪ ‬נגישות תחבורתית - כביש 6 וכביש 75‬           ...
‫חלופת אייל– נמל יבשתי ע"י תצ"א‬              ‫נגישות תחבורתית - כביש 6 וכביש‬   ‫‪‬‬          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

נמל יבשתי ועדה לתחבורה יבשתית מעודכנת

2,311 views

Published on

 • עירית שלום

  הינך מתבקשת להסיר את המצגת מהאתר.

  המצגת מוגנת בזכויות יוצרים

  ופורסמה ללא אישורנו.

  לטיפולך בהקדם האפשרי נודה.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

נמל יבשתי ועדה לתחבורה יבשתית מעודכנת

 1. 1. ‫מניחים תשתיות > מניעים את הכלכלה > מובילים את המשק לצמיחה‬ ‫נמל יבשתי‬‫מצגת לוועדה לתחבורה‬ ‫יבשתית‬ ‫פברואר 3102‬
 2. 2. ‫מטרת הפגישה‬ ‫‪ ‬הצגת פרויקט הנמל היבשתי‬ ‫‪ ‬עדכון סטאטוס‬ ‫‪ ‬דיון לנושא תאימות לתוכנית‬ ‫האב לתחבורה‬ ‫‪ ‬דיון לנושא אי חליפיות הנמל‬ ‫היבשתי ושטחי עורף הנמלים‬ ‫2‬
 3. 3. ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמטרים נבחנים‬ ‫‪ ‬המשך התקדמות‬ ‫3‬
 4. 4. ‫השרשרת הלוגיסטית‬ ‫חיפה‬ ‫אשדוד‬‫להחלטת הממשלה‬ ‫אילת‬ ‫4‬
 5. 5. ‫מהו נמל יבשתי? -פעילויות ושירותי נמל יבשתי‬ ‫פעילות עיקרית:‬ ‫מרכז הפצה - ניפוק/מסירה של סחורות ליעדם‬ ‫מכס – ביצוע כל שירותי עמילות מכס, מיון הטובין,‬ ‫חיפה‬ ‫סיווגם ושחרורם‬ ‫ריקון והמכלה (‪ - )LCL‬טיפול בהאחדת/הפרדת מטענים‬ ‫ממכולה‬ ‫מבנה‬ ‫נמל יבשתי‬ ‫בידוק ביטחוני למכולות – שיקוף לסחורה, בדיקות פיזיות‬ ‫נמל‬‫יבשתי‬ ‫וכו‬ ‫כללי‬ ‫אחסנת מכולות - לטווח זמן קצר וארוך‬ ‫שירותים משלימים:‬ ‫‪ ‬אחסנה - מחסן ערובה, אחסנה בקירור, אחסנת חומרים‬ ‫אשדוד‬ ‫מסוכנים (חומ"ס), אחסנה חופשית‬ ‫סוחר‬ ‫חוץ‬ ‫‪ ‬שירותי שינוע - מכולות במשאיות ורכבת‬ ‫‪ ‬שירותי ערך מוסף - ‪ TPL‬והתאמה לישראל, ניהול מלאי‬ ‫‪ ‬שרותי דפו - תיקון ושיפוץ מכולות עבור סוכני האוניות‬ ‫5‬
 6. 6. ‫מבנה כללי של פונקציות הפועלות בנמל יבשתי‬‫שער‬ ‫שער‬ ‫שטח רכבת‬ ‫שטח רכבת‬ ‫ריקון והמכלה‬ ‫ערוגות אחסנה‬ ‫אחסנת מכולות ריקות‬ ‫מחסני לוגיסטיקה‬ ‫מכס‬ ‫חומרים מסוכנים‬ ‫ובידוק‬ ‫כניסה‬ ‫משרדים ומסחר‬ ‫ושער‬ ‫חניית משאיות‬ ‫אחזקה וסיכה‬ ‫מקור – מסמך 0102,‪United Nations ESCAP‬‬ ‫אחוזי‬ ‫חלוקה פונקציונאלית כוללת:‬ ‫חלוקה פונקציונאלית‬ ‫חלוקה*‬ ‫שערים למשאיות, שקילה, חניה, מבנים (לאבטחה‬ ‫כניסה‬ ‫ואדמיניסטרציה) וכו‬ ‫%5‬ ‫(1)‬ ‫ואדמיניסטרציה‬ ‫מכס, ריקון והמכלה, אחסנה לטווח קצר וארוך, אחסנת מכולות‬ ‫קירור וחומ"ס, מחסנים לוגיסטיים‬ ‫%53‬ ‫שטחי לוגיסטיקה‬ ‫(2)‬ ‫פריקה וטעינה של מכולות ערוגות אחסנה: מלאות, ריקות‬ ‫%04‬ ‫שטח אחסנה‬ ‫(3)‬ ‫שטח תפעולי ומסילות הרכבת‬ ‫%02‬ ‫שטחי הרכבת‬ ‫(4)‬ ‫*ניתוח תאסק מעבודת סקירה בינלאומית לאפיון מבנה עבור חנ"י 0102– החלוקה הינה להמחשה ומשתנה בהתאם לתנאי שטח וצרכי הנמל‬ ‫6‬
 7. 7. ‫דוגמאות מהעולם- קוסלדה - מדריד, ספרד‬ ‫‪ Coslada ‬בספרד- הוקם בשנת 0002‬ ‫• מחובר לכ-4 נמלי ים‬ ‫• שטחו כ-011 דונם, קיבולת כ-011 אלף ‪ ,TEU‬פועל כיום בקיבולת מקסימאלית‬ ‫7‬
 8. 8. ‫דוגמאות מהעולם – מטרופורט, ניו זילנד‬ ‫‪ Metroport‬בניו זילנד - הוקם בשנת 5002‬ ‫‪‬‬ ‫כשלוחה של נמל טאורנגה, הוקם בסמוך לנמל אוקלנד המתחרה‬ ‫•‬ ‫בשנת 0102 טיפל בכ-031 אלף ‪.TEU‬‬ ‫•‬‫עקב הקמתו, בין השנים 1002-9991 נמל טאורנגה היה בעל קצב גידול שנתי של %82 בכמות המכולות, הגבוה בעולם‬ ‫•‬ ‫8‬
 9. 9. ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמטרים נבחנים‬ ‫‪ ‬המשך התקדמות‬ ‫9‬
 10. 10. ‫קידום פרויקט הנמל היבשתי‬ ‫מרכז קליטה והפצה לוגיסטי המחובר בתשתית מסילתית לנמלי הים‬‫‪ ‬הרציונאל למציאת פתרון לוגיסטי במתווה של נמל יבשתי, נובע מ-3 שיקולים עיקריים‬ ‫1. מחסור בהובלה ברכבת- תלות מוחלטת במשאיות‬ ‫2. הנמלים כמונופולים גיאוגרפים‬ ‫3. היעדר פתרון לוגיסטי שאינו בעורפי הנמלים‬ ‫‪ ‬נמל יבשתי הינו מסוף מטענים עורפי המחובר באמצעות רכבת לנמלי הים, ונותן‬ ‫שירותים כנמל לכל דבר‬ ‫‪ ‬צוות הפרויקט מקדם בחינת 2 חלופות – מחלף אייל ויד חנה‬ ‫‪ ‬המשך ההתקדמות מול משרדי הממשלה ולו"ז התקדמות‬ ‫01‬
 11. 11. ‫1. תלות מוחלטת בהובלה באמצעות משאיות‬ ‫צורך מהותי בהגדלת היקף‬ ‫בשנת 0102, רק %7 מסך המכולות‬ ‫השינוע ברכבת‬ ‫שונעו אל ומנמלי ישראל ברכבת‬ ‫הובלת ‪ TEU‬אל ומנמלי ישראל‬ ‫‪ ‬הפחתת גודש בכבישים‬ ‫%4 אשדוד‬ ‫%3 חיפה‬ ‫‪ ‬חיסכון למשק בתאונות‬ ‫‪ ‬חיסכון בזמן נהגים‬ ‫%7 רכבת‬ ‫000,541 ‪TEU‬‬ ‫‪ ‬חיסכון שחיקת נסועה‬ ‫%39 משאית‬ ‫9.1 מליון ‪TEU‬‬ ‫‪ ‬חיסכון בזיהום אוויר‬‫‪ ‬עידוד חליפיות בין הנמלים ופיתוח‬ ‫רשת ההובלה הפנים ארצית‬ ‫ב-0102 שונעו ברכבת כ-000,381 ‪TEU‬‬ ‫‪‬‬ ‫ברכבת‬ ‫מתוכם %97 אל ומנמלי הים (000,541 ‪)TEU‬‬ ‫‪‬‬‫‪ ‬הגברת יעילות תחבורתית בהפצת‬ ‫לרכבת יתרון בקווים ארוכים ובין הנמלים‬ ‫‪‬‬ ‫סחורות‬ ‫שינוע ברכבת כיום מתבצע לרוב רק ע"י החברות‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ניצול חלונות זמן וקיבולת של‬ ‫הגדולות במשק הישראלי‬ ‫מקור: נתוני רכבת ישראל, שנתון סטטיסטי רספ"ן‬ ‫מסילת הרכבת‬ ‫11‬
 12. 12. ‫2. נמלי הים פועלים כיום כמונופולים גיאוגרפיים‬ ‫מיקום סוחר החוץ הנו גורם מכריע‬ ‫בבחירת נמל הים‬ ‫1. תלות במחיר ההובלה במשאית‬ ‫חיפה‬‫מחיר ההובלה הוא הפקטור המכריע בבחירת נמל הים. ולכן‬ ‫סוחר חוץ ישתמש בנמל הים הקרוב אליו‬ ‫חדרה‬ ‫קו האדישות‬ ‫נתניה‬ ‫2. מחסור ביעילות בהובלה הרכבתית‬ ‫כיום‬ ‫3. מחסור בתחרות‬ ‫יש סט עלויות שלם שהינו לרוב זהה בין 2 הנמלים, וכולל‬ ‫תובלה ימית, נמל, מכס וכו.‬ ‫רחובות‬ ‫אשדוד‬ ‫מיקום פוטנציאלי‬ ‫צורך בהגברת התחרות בין הנמלים‬ ‫מקור: רספ"ן, ניתוח ‪TASC‬‬ ‫לשיפור רמת השירות כחלק ממטרת‬ ‫הרפורמה ומטרות חנ"י‬ ‫עדויות מהשטח‬ ‫ניתוח: ‪TASC‬‬ ‫21‬
 13. 13. ‫פתרון לוגיסטי בקרבה למרכזי הצריכה‬ ‫צורך בפתרון לוגיסטי לשיפור איכות השירות‬ ‫עכו‬ ‫צפון %3‬ ‫וקידום תחרות‬ ‫%4‬ ‫חיפה‬ ‫כנרת‬ ‫%01‬ ‫%5‬ ‫‪ ‬ייעול שרשרת האספקה הנמלית ע"י קליטת ופיזור‬ ‫חדרה‬ ‫עמק יזרעאל‬ ‫מטענים מנמלי הים באופן יעיל תוך ניצול הובלה רכבתית‬ ‫%6‬ ‫טווח‬ ‫%8‬ ‫קו אדישות קיים‬ ‫וקרבה למרכזי צריכה‬ ‫עתידי‬‫כ-%33‬ ‫המרכז‬ ‫‪ ‬מרכזי הצריכה כוללים בעיקרם את:‬ ‫%03‬ ‫יהודה‬ ‫ושומרון‬ ‫‪ ‬אזור הנמלים (אשר בסביבתם פתרונות לוגיסטיים)‬ ‫%5‬ ‫‪ ‬המרכז (מרכזי צריכת אוכלוסיה)‬ ‫ירושלים %3‬ ‫‪ ‬הדרום (מפעלים גדולים ועלויות קרקע נמוכות).‬ ‫אשדוד‬ ‫%21‬ ‫‪ ‬מיקום נמל יבשתי בקרבת קו האדישות יאפשר רדיוס‬ ‫עזה‬ ‫%0‬ ‫פוטנציאלי של כ-%33 מסך תנועת המכולות‬ ‫דרום‬ ‫%41‬ ‫‪ ‬הנמל היבשתי ישמש כשלוחה לנמלים הימיים ויאפשר‬ ‫מתן פתרון לוגיסטי מלא, שאינו בסביבתם‬ ‫41‬
 14. 14. ‫יתרונות ותועלות הפרויקט‬ ‫• צמצום תנועת משאיות בכבישים והגברת שינוע המטענים ברכבת‬ ‫צמצום גודש‬ ‫• העברת מטען רכבתי ממסילת החוף‬ ‫בכבישים‬ ‫• הגברת התחרותיות בין מסופי המטענים הנמליים‬‫• אגרגציה של משתמשים קטנים ובינוניים להגברת הכוח התחרותי מול‬ ‫שיפור תחרות‬ ‫הרכבת ונמלי הים‬ ‫נמלית‬ ‫• הקטנת גודש התנועה הקיים בנמלים‬ ‫• חיבור למעבר גבול וסחר עם הרשות הפלסטינאית‬ ‫תועלות למשק‬ ‫• פוטנציאל לסחר עם ירדן‬ ‫הלאומי‬ ‫• הגדלת יעילות ההובלה מול הרכבת‬ ‫• פתרון לוגיסטי מלא המאפשר איכות בשירות -‪One stop shop‬‬ ‫תועלות‬ ‫• הקצאת שטחים לוגיסטיים בקרבה לפעילות הסחר‬ ‫לסוחרי החוץ‬ ‫• חיזוק ופיתוח אזור התעשייה בקרבת הפרויקט‬ ‫• אפשרות לאחסון אגרגטים מהדרום ופיתוח תעשייה נלווית‬ ‫תועלות‬ ‫• תועלות ביטחוניות‬ ‫נוספות‬ ‫- 51 -‬
 15. 15. ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמטרים נבחנים‬ ‫‪ ‬תוכניות פיתוח‬ ‫‪ ‬כדאיות כלכלית‬ ‫‪ ‬גופים רלוונטיים‬ ‫‪ ‬המשך התקדמות‬ ‫61‬
 16. 16. ‫תאימות לתוכנית האב למטענים‬ ‫התקיים דיון מול מנהל התכנון, מר שוקי כהן, בו סוכם כי פרויקט הנמל היבשתי תואם‬ ‫באופן מלא למטרות תוכנית האב למטענים ומקדם 4 ממטרות התוכנית באופן ישיר:‬ ‫מטרות תוכנית האב: "ייעול של ענף ההובלה היבשתית, הגדלת תרומת הענף לתוצר‬ ‫ורווחה והפנמת העלויות החיצוניות של אמצעי ההובלה השונים, בפרוט הבא"‬ ‫הקטנת נזקי תאונות דרכים ממשאיות‬ ‫‪‬‬ ‫הפחתת הגודש בדרכים הנגרם ע"י המשאיות‬ ‫‪‬‬ ‫שיפור השימוש בתשתיות ובאמצעי ההובלה השונים‬ ‫‪‬‬ ‫הגדלת כושר התחרות של אזורי הפריפריה ותרומה לפיתוחם‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח בר קיימא ושמירה על ערכי סביבה וטבע (זיהום אויר, רעש, חומ"ס ועוד)‬ ‫‪‬‬ ‫ייעול הקשר היבשתי עם המדינות השכנות‬ ‫‪‬‬‫"תוכנית האב למטענים מצדדת ורואה באור חיובי קיום נמל יבשתי במרחב מסילה מזרחית‬ ‫במשולב עם מסוף מטענים רכבתי"‬ ‫נלקח מסיכום דיון שבוצע עם מר שוקי כהן, המקדם את תוכנית האב בשם משרד התחבורה‬ ‫71‬
 17. 17. ‫תאימות וקשר לשטחי עורף בנמלי ישראל‬‫חברת נמלי ישראל נתבקשה לבחון את חליפיות שטחי העורף עם שטחי הנמל היבשתי המתועדים.‬ ‫מעגל ראשון - פעילות נמלית‬ ‫פריקה וטעינה לערוגות, שחרור‬ ‫מכולה,מכס, בטחון וכו‬ ‫מעגל מעגל מעגל‬ ‫מעגל שני - פעילות לוגיסטית‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫אחסנה טווח ארוך, ריקון והמכלה,‬ ‫בונדד, שירותי דפו למכולות וכו‬ ‫מעגל שלישי - פעילות *‪TPL‬‬ ‫שטחי העורף הנמליים בחיפה ואשדוד‬ ‫שירותים משלימים – התאמת מוצר‬ ‫מהווים את המעגל השני והשלישי בטיפול‬ ‫לשוק הישראלי, ניהול מלאי וכו‘‬ ‫במטענים - פעילויות אלו אינן יכולות להתבצע‬ ‫בשטחי הנמל וצריכות להתקיים בסמוך לו.‬ ‫* ‪Third Party Logistics‬‬ ‫81‬
 18. 18. ‫תאימות ומהות הקשר לשטחי עורף בנמלי ישראל‬ ‫הנמל היבשתי מתועד לטפל במעגל הראשון‬ ‫‪ ‬כנמל תומך בנמלי הים להובלה באמצעות הרכבת ולהקטנת תנועה בכבישים‬ ‫‪ ‬כנמל המייעל את הפעילות הנמלית בנמלי הים ואת שרשרת האספקה‬ ‫‪ ‬כנמל המשמש כאגרגטור מול נמלי הים עבור סוחרים בינוניים וקטנים‬ ‫שטחי הנמל היבשתי ישמשו עבור:‬ ‫1‬ ‫סידור ערוגות בנמל היבשתי להפחתת גודש בנמלי הים בהתאם לנפח תנועה ימית צפויה‬ ‫1.‬ ‫מתן מענה למחסור בשטחי חומ"ס בנמלי הים‬ ‫2.‬ ‫מוקד קליטת ופיזור מטענים (כיום שבויים גיאוגרפית) המשונעים בכבישים להובלה ברכבת‬ ‫3.‬ ‫ייעול תהליכי בידוק ומכס אשר כיום מוגבלים בהיקפם בשל שטחים מצומצמים‬ ‫4.‬ ‫פעילות נמלית תומכת‬ ‫5.‬ ‫בסביבתו, כבנמלי הים, צפויים לקום ספקים לוגיסטיים במעגל שני ושלישי‬ ‫אלו חלק אינטגראלי מהצורך לקיום שרשרת לוגיסטית יעילה בסביבת הנמל היבשתי:‬‫1. מענה לשטחי אחסנה כחלופה לאחסנה במרכז הארץ ע"י סוחרי חוץ קטנים ובינוניים‬ ‫2‬‫2. מענה לפעילות תומכת לנפח התנועה הימית הצפויה במדינת ישראל בשנים הבאות‬ ‫3. הגברת התחרות עם עורפי הנמלים על ידי הכנסת שחקנים נוספים לשוק עורף נמל‬ ‫3‬ ‫מצומצם, אשר הדרישה עבורו גדלה בקצב מהיר‬ ‫91‬
 19. 19. ‫עמדת רשות הספנות והנמלים‬ ‫"עמדת הרספ"ן בסוגיית שטחי הנמל העורפיים ושטחי הנמל‬ ‫היבשתי...היא כי אין לטעות ולהחליף או לקזז שטחים בין שני סוגי‬‫השטחים הלוגיסטיים המדוברים בשל אופי משימות שונה ומשותף כאחד.‬ ‫כל זאת ובמיוחד בהתחשב בהתפתחות המהירה של היקף הלוגיסטיקה‬ ‫בישראל והצורך החיוני בהתייעלותה לטובת המשק והכלכלה בישראל"‬‫*נלקח ממכתבו של ר/ח יגאל מאור, מנהל רשות הספנות ונמלים, לרונית מזר, מנהלת האגף לתכנון נושאי, מתאריך 21.60.82‬ ‫12‬
 20. 20. ‫כדאיות כלכלית למשק- אייל‬ ‫הקמת נמל יבשתי: שנת תחילת הפרויקט – 7102, נוהל פר"ת 04 שנה‬‫תקופת כיסוי‬ ‫שנה ראשונה‬ ‫שיעור תשואה‬ ‫יחס תועלת-‬ ‫ערך נוכחי נקי,‬ ‫השקעה‬ ‫לכדאיות‬ ‫פנימי‬ ‫עלות‬ ‫מיליוני ₪‬ ‫41‬ ‫1202‬ ‫%5.21‬ ‫8.1‬ ‫664‬ ‫*ניתוח:א.ב. פלאן‬ ‫עלויות‬ ‫תועלות‬ ‫הנחות:‬ ‫בהתאם לנתוני המתכנן, הונחה מגבלת שטח של כ- 000,1 דונם‬ ‫‪‬‬ ‫הונח קיום כביש 155.‬ ‫‪‬‬ ‫שנת קיום מסילה מזרחית דרומית – 7102, שנת קיום מסילה מזרחית מלאה -1202.‬ ‫‪‬‬ ‫שנת הפעלת מסילת רכבת לאילת- 0302.‬ ‫‪‬‬ ‫משרד א.ב. פלאן בראשות חיים אבירם מבצע כיום בדיקה עבור חלופת יד חנה‬ ‫22‬
 21. 21. ‫תאימות לגורמים המעורבים בפרויקט‬ ‫נמל יבשתי‬‫גורמים מסחריים‬ ‫חלופות למיקום‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫מועצות אזוריות‬ ‫משרד האוצר‬ ‫רספ"ן‬ ‫סוחרי חוץ‬ ‫דר השרון, עמק חפר‬ ‫מכס‬ ‫קיבוצים‬ ‫משרד הפנים‬ ‫חנ"י‬‫תאגידים משיקים‬ ‫יד חנה, רמת הכובש‬ ‫אישור סטטוטורי‬ ‫נמל יבשתי- שטח נמל‬ ‫משרד שיכון ובינוי‬ ‫רכבת ישראל‬ ‫הקצאת קרקע ועתודות‬ ‫קישור מסילתי‬ ‫– ממ"י‬ ‫חוצה ישראל‬ ‫משרד הביטחון‬ ‫מסילה מזרחית ושדרוג‬ ‫תיאום מול הרש"פ‬‫גורמים‬ ‫מחלף אייל‬‫נוספים‬ ‫החברה הלאומית‬ ‫לדרכים‬ ‫כביש 155 (אייל)‬ ‫52‬ ‫52‬
 22. 22. ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמטרים נבחנים‬ ‫‪ ‬המשך התקדמות‬ ‫72‬
 23. 23. ‫מקרא:‬‫בשלבי קידום‬ ‫מרכיבי הפרויקט‬ ‫בוצע‬ ‫נמל יבשתי‬ ‫חברת נמלי ישראל – רכבת ישראל‬ ‫פעולות‬‫תכנון פונקציונלי‬ ‫מודל כלכלי‬ ‫תכנון סטטוטורי‬ ‫רכש קרקע‬ ‫משלימות‬ ‫עלויות‬ ‫תחזית‬ ‫הבטחת זמינות‬ ‫וידוא חלופת‬ ‫פרוגראמה‬ ‫פניה לות"ל‬ ‫הקמה‬ ‫ביקושים‬ ‫קרקעות‬ ‫אייל ויד חנה‬ ‫עלויות‬ ‫כדאיות‬ ‫פריסת מסופי‬ ‫תפעול‬ ‫למשק‬ ‫מטען רכבתיים‬ ‫כדאיות‬ ‫היבטים‬ ‫הכנסות‬ ‫פיננסית‬ ‫תחבורתיים‬ ‫לזכיין‬ ‫פוטנציאל‬ ‫חיבור למעברי‬ ‫גבול‬ ‫82‬
 24. 24. ‫הכרזה על הנמל היבשתי כפרויקט לאומי‬ ‫מיקום הפרויקט בצמוד למסילת הברזל המזרחית‬ ‫‪‬‬ ‫בין כביש 75 בצפון (טול כרם-נתניה) ועד כביש 5 בדרום (כביש 6 ראש העין-ת"א)‬ ‫מטרות הפרויקט מהוות הצדקה להכרזתו כ"פרויקט בעל חשיבות לאומית"‬ ‫‪‬‬ ‫המותאם לראיה הלאומית והחלטת הממשלה מה-7002.5.72 למתן מענה לגידול הצפוי‬ ‫בתנועת המטענים בטווח המיידי‬‫תואם ליעדי משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות ובטיחות בדרכים להגברת הובלת‬ ‫‪‬‬ ‫המטענים על ידי הרכבת לכ-%52 מסך המטענים‬ ‫‪ ‬הגדרת הפרויקט כפרויקט לאומי עקב צורך מיידי בפיתוח עורף נמלי‬ ‫כמענה לגידול הצפוי בתנועת המטענים ומצוקת הקרקעות בקו הים.‬ ‫‪ ‬חיבור הנמל היבשתי למסילה קיימת (כפר סבא/חדרה) ולמסילה‬‫המזרחית שהוגדרה כ"פרויקט לאומי" במסגרת תת"ל 22- וצפוי להוות‬ ‫חלק אינטגרטיבי להצלחתה.‬ ‫92‬
 25. 25. ‫המשך התקדמות‬‫קבלת ברכת הדרך של הוועדה לתחבורה יבשתית ותמיכתה בקידום‬ ‫הפרויקט בות"ל‬ ‫המשך קידום התהליך מול מוסדות התכנון‬ ‫‪‬‬ ‫המשך קידום מול המכס וגופים בטחונים‬ ‫‪‬‬ ‫קידום הקצאת קרקעות ע"י ממ"י‬ ‫‪‬‬ ‫עדכון בדיקת כדאיות כלכלית עבור חלופת יד-חנה‬ ‫‪‬‬ ‫03‬
 26. 26. ‫תודה‬‫13‬ ‫13‬
 27. 27. ‫נספחים‬‫23‬ ‫23‬
 28. 28. ‫תהליך העבודה להגדרת החלופות‬‫לאור מוצא/יעד של מכולות, הובהר הצורך בנמל יבשתי במרכז הארץ, ככל שניתן‬ ‫במרחקים שווים בין נמל חיפה לנמל אשדוד:‬ ‫בהתאם לתוואי המסילה המזרחית אותרו 7 אתרים פוטנציאלים עבורם‬ ‫‪‬‬ ‫נעשתה בדיקת כדאיות‬ ‫מתוכם נבחרו 2 חלופות מועדפות, אשר מקודמות כיום‬ ‫‪‬‬ ‫יד חנה‬ ‫‪‬‬ ‫אייל‬ ‫‪‬‬ ‫חלופות אלו נבדקות אל מול הפרמטרים הבאים:‬ ‫תאימות לתוכניות פיתוח‬ ‫1.‬ ‫כדאיות כלכלית למשק‬ ‫2.‬ ‫תאימות לצרכי גורמים וגופים רלוונטיים‬ ‫3.‬ ‫33‬
 29. 29. ‫חלופות שנבחנו ותוכנית פיתוח המסילה המזרחית‬ ‫צ‬ ‫תחנת חדרה מזרח‬ ‫יד חנה‬ ‫תחנת אחיטוב‬ ‫שער‬ ‫אפרים‬ ‫תחנת טייבה‬ ‫טייבה‬ ‫תחנת טירה‬ ‫אייל‬ ‫תחנת כפר סבא-קיימת‬ ‫ראש העין צפון‬ ‫חגור‬ ‫ראש העין דרום‬ ‫תחנת אלעד‬ ‫ראש העין‬ ‫דרום‬ ‫תחנת תעופה‬ ‫רינתיה/‬ ‫תחנת‬ ‫מזור‬ ‫רכבת‬ ‫בתוואי‬ ‫לירושלים‬ ‫המסילה‬ ‫המזרחית‬ ‫43‬
 30. 30. ‫חלופות שנבדקות ותאימות לתוכנית פיתוח מסילה‬ ‫מזרחית‬ ‫צ‬ ‫תחנת חדרה מזרח‬ ‫קרבה למסילות‬ ‫נמלי הים‬ ‫קיימות‬ ‫תחנת אחיטוב‬‫חדרה‬ ‫כפר‬ ‫אשדוד‬ ‫חיפה‬ ‫מרחק‬ ‫יד‬ ‫סבא‬ ‫חנה‬ ‫תחנת טייבה‬ ‫91‬ ‫02‬ ‫47‬ ‫66‬ ‫יד חנה‬ ‫תחנת טירה‬ ‫אייל‬ ‫13‬ ‫8‬ ‫26‬ ‫87‬ ‫אייל‬ ‫תחנת כפר סבא-קיימת‬ ‫ראש העין צפון‬ ‫לו"ז מתוכנן למסילה המזרחית:‬ ‫ראש העין דרום‬‫‪ ‬נוב 2102, במסגרת תת"ל 22, התקבל אישור‬ ‫תחנת אלעד‬ ‫השרים‬ ‫‪ ‬צפי תכנון מוקדם 2102‬ ‫תחנת תעופה‬ ‫‪ ‬צפי תכנון מפורט 3102‬ ‫תחנת‬ ‫רכבת‬ ‫בתוואי‬ ‫‪ ‬צפי סיום ביצוע ותחילת הפעלה 8102‬ ‫לירושלים‬ ‫המסילה‬ ‫המזרחית‬ ‫53‬
 31. 31. ‫חלופת יד חנה– נמל יבשתי ע"י תצ"א‬ ‫‪ ‬נגישות תחבורתית - כביש 6 וכביש 75‬ ‫‪ ‬היבטים סביבתיים –קרבה למגורים, קרבה לנחל‬ ‫שכם‬ ‫‪ ‬זמינות קרקעות – גבוהה, בבעלות מדינה‬ ‫‪ ‬עלויות נלוות נמוכות- דרכי גישה ותשתיות‬ ‫תכנון ראשוני‬ ‫63‬
 32. 32. ‫חלופת אייל– נמל יבשתי ע"י תצ"א‬ ‫נגישות תחבורתית - כביש 6 וכביש‬ ‫‪‬‬ ‫155-עתידי‬ ‫היבטים סביבתיים –ארכיאולוגיה, אין‬ ‫‪‬‬ ‫קרבה למגורים‬ ‫זמינות קרקעות – הרוב בבעלות מדינה,‬ ‫‪‬‬ ‫אייל‬ ‫מעט פרטית.‬ ‫עלויות נלוות נמוכות – דרכי גישה,‬ ‫‪‬‬ ‫תשתיות‬‫תכנון ראשוני‬ ‫83‬

×