Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital age 2.0

613 views

Published on

"Hastalar Tedavilerini Neden Bırakıyor"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital age 2.0

 1. 1. Hastalar Neden Tedavilerini Bırakıyor? Gözde Kılıç Gözde Özkamalı İdil Servet Palalı
 2. 2. Ajanda <ul><ul><li>İnternetin sağlık sektöründeki rolü </li></ul></ul><ul><ul><li>Hastalar internetten nasıl yararlanıyor? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hastalar internette ilaçların yan etkilerini neden araştırıyor? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doktorlar tedaviye uyumu artırmak için ne yapabilir? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sosyal medya aracılığı ile tedaviye uyum nasıl artırılabilir? </li></ul></ul>Digital Age Business 2.0
 3. 3. İnternetin Sağlık Sektöründeki Rolü Dünya-ABD <ul><ul><li>Dünyada internet kullanıcılarının %86’sı sağlık konusundaki gelişmeleri öğrenmek için interneti kullanıyor.(1999) </li></ul></ul><ul><ul><li>ABD’de 98 milyon kişi sağlıkla ilgili konuları internetten takip ediyor. (114 milyon) </li></ul></ul>Digital Age Business 2.0
 4. 4. İnternetin Sağlık Sektöründeki Rolü <ul><ul><li>Patients Like Me </li></ul></ul><ul><ul><li>The Center of Connected Health </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sarasota Memorial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Henry Ford </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mayo Clinic </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Twitter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Youtube </li></ul></ul></ul>Digital Age Business 2.0
 5. 5. İnternetin Sağlık Sektöründe Rolü - TR <ul><ul><li>Sağlıkla ilgili siteler özensizce hazırlandığı ve işin uzmanları tarafından denetim altında olmadığı için doğru bilgiye ulaşmak çok zor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Google’a bir kelime yazdığınızda önünüze binlerce site çıkıyor ama hangisi doğru bilgi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Site kurma ve yayınlama konusunda bilgisi olan ya da bu konuda belli bir miktar para ödemeyi gözden çıkaran herkes istediği gibi site oluşturabilmektedir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Özellikle ruh sağlığı-psikolojik yardım siteleri? </li></ul></ul>Digital Age Business 2.0
 6. 6. Her gün değişik bilgiyle kafası karışmış binlerce hasta…
 7. 7. Hastalar İ laçlarını N eden İ nternetten A raştırıyor? <ul><ul><li>Hekimle yeterli vakit geçiremiyor </li></ul></ul><ul><ul><li>Hekimden yeterli bilgi alamıyor </li></ul></ul><ul><ul><li>İlaca güvensizlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Hekime güvensizlik (bilgi-dış etmenler) </li></ul></ul><ul><ul><li>Güven odaklı iletişim eksikliği </li></ul></ul>Digital Age Business 2.0
 8. 8. İletişimsizlik…
 9. 9. En çok araştırılanlar… <ul><ul><li>Psikiyatrik ilaçlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolesterol ilaçları </li></ul></ul><ul><ul><li>Tansiyon ilaçları </li></ul></ul><ul><ul><li>Diyabet ilaçları </li></ul></ul><ul><ul><li>Doğum kontrol hapları </li></ul></ul><ul><ul><li>Champix, Roaccutane, Crestor.. </li></ul></ul>Digital Age Business 2.0
 10. 10. Doktorlar Tedavi Uyumunu Artırmak için Ne Yapabilirler? <ul><ul><li>Hastaya daha fazla zaman ayırmalı </li></ul></ul><ul><ul><li>Hastaya basit ve anlaşılır bilgi vermeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Tedavinin amacı ve yan etkileri iyice anlatılarak güven odaklı ilişki oluşturmalı </li></ul></ul><ul><ul><li>Hastaların bedensel,duygusal ve çoğu zaman psikososyal gereksinimleriyle ilgilenmeli </li></ul></ul>Digital Age Business 2.0
 11. 11. Sosyal M edya A racılığı ile T edavi U yum u N asıl A rtırılabilir? Digital Age Business 2.0
 12. 12. Sosyal M edya A racılığı İ le T edavi U yum u N asıl A rtırılabilir? <ul><ul><li>Sağlık sitelerini denetleme </li></ul></ul><ul><ul><li>Pop-up </li></ul></ul><ul><ul><li>Onaylı siteler(güvenilir bilgi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prospektüs okuma </li></ul></ul><ul><ul><li>Landing page </li></ul></ul><ul><ul><li>Firmalarla işbirliği ile güvenli </li></ul></ul><ul><ul><li>bir web sitesi </li></ul></ul>Digital Age Business 2.0
 13. 13. Sosyal medya aracılığı ile tedaviye uyum nasıl artırılabilir? <ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul><ul><li>Tedaviye uyumu arttırmak için yeni yöntemler ile hekim facebook gibi sosyal ağları kullanarak hasta grubu oluşturarak iletişimi arttırıp daha etkin hale getirebilir. </li></ul>Digital Age Business 2.0

×