Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khi mộtaiđó - Teresa Ngoc Nga

1,233 views

Published on

by Teresa Ngoc Nga

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Khi mộtaiđó - Teresa Ngoc Nga

 1. 1. Khi một ai đó bạn muốn quên đi,Khi một ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ...nhưng càng quên thì bạn càng nhớ... Bạn hiểu rằng người đó đã chiếmBạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn.phần lớn trái tim bạn.
 2. 2. Khi một ai đó không còn bên bạn, bạn vẫnKhi một ai đó không còn bên bạn, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó...dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó... Bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu.Bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu.
 3. 3. Khi một ai đó quyết định rời xa bạn, bạnKhi một ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi...cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi... Bạn hiểu rằng đó là người quan trọng củaBạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn.cuộc đời bạn.
 4. 4. Khi một ai đó khiến bạn bị tổn thương, khiến bạn đau khổKhi một ai đó khiến bạn bị tổn thương, khiến bạn đau khổ mà bạn vẫn sẵn sàng tỏ ra bình thường và ở bên họ...mà bạn vẫn sẵn sàng tỏ ra bình thường và ở bên họ... Bạn hiểu rằng tình yêu của bạn dành cho người đó rất lớn.Bạn hiểu rằng tình yêu của bạn dành cho người đó rất lớn.
 5. 5. Khi một ai đó được bạn choKhi một ai đó được bạn cho rất nhiều, nhưng người đórất nhiều, nhưng người đó không coi trọng mà bạn vẫnkhông coi trọng mà bạn vẫn sẵn sàng cho đi...sẵn sàng cho đi... Bạn hiểu rằng người đó làBạn hiểu rằng người đó là người có giá trị lớn với cuộcngười có giá trị lớn với cuộc sống của bạn.sống của bạn.
 6. 6. Khi một ai đó từ chối bạn,Khi một ai đó từ chối bạn, nhưng bạn không cảm thấynhưng bạn không cảm thấy hối tiếc những gì mình làm...hối tiếc những gì mình làm... Bạn hiểu rằng tình yêu củaBạn hiểu rằng tình yêu của bạn là chân thành.bạn là chân thành.
 7. 7. Khi một ai đó làm bạn đauKhi một ai đó làm bạn đau khổ khi họ ở bên ngườikhổ khi họ ở bên người khác chứ không phải bạnkhác chứ không phải bạn mà bạn vẫn cầu chúc cho họmà bạn vẫn cầu chúc cho họ được hạnh phúc...được hạnh phúc... Bạn hiểu rằng bạn yêuBạn hiểu rằng bạn yêu người đó còn hơn cả bảnngười đó còn hơn cả bản thân mìnhthân mình..
 8. 8. Khi một ai đó, dù bạnKhi một ai đó, dù bạn biết người đó đã xa bạnbiết người đó đã xa bạn và mỗi lần nhớ lại bạnvà mỗi lần nhớ lại bạn thấy nhói trong tim...thấy nhói trong tim... Bạn biết rằng bạnBạn biết rằng bạn không thể tìm được aikhông thể tìm được ai hơn người đó tronghơn người đó trong cuộc sống này.cuộc sống này.
 9. 9. Khi một ai đó luôn làm bạnKhi một ai đó luôn làm bạn thất vọng, luôn đối xử khôngthất vọng, luôn đối xử không công bằng với bạn, luôn làmcông bằng với bạn, luôn làm bạn đau lòng, nhưng bạnbạn đau lòng, nhưng bạn vẫn sẵn sàng chịu đựng…vẫn sẵn sàng chịu đựng… Bạn hiểu rằng người đó làBạn hiểu rằng người đó là người có thể làm thay đổingười có thể làm thay đổi cuộc đời bạn.cuộc đời bạn.
 10. 10. B n văn :ả Internet Âm nh c :ạ Nam Ph ng,ươ Missing You Th c hi n :ự ệ Têrêsa Ng c Nga, 25-3-2014ọ ngocnga_12@hotmail.com

×