Pénzhelyettesítő I. - A Közösségi Önsegítő Rendszer Elméleti és Gyakorlati Alapja

1,343 views

Published on

Pénzhelyettesítő I. - A Közösségi Önsegítő Rendszer Elméleti és Gyakorlati Alapja - helyi, közösségi, alternatív, kiegészítő, komplementer, pénz, pénzhelyettesítő, munka, felelősségvállalás, együttműködés, üzlet, lets, magyar, beruházás, gazdasági, élénkítés, kamat,

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pénzhelyettesítő I. - A Közösségi Önsegítő Rendszer Elméleti és Gyakorlati Alapja

 1. 1. Helyi Pénz - Zöld ForintA Közösségi ÖnsegítRendszer Elméleti és Gyakorlati Alapja A British Council támogatásával 1
 2. 2. TartalomjegyzékI.) Helyi érvényességű pénzek a múltban és a jelenben.......................................................................... 3 1.) Történelem ..................................................................................................................................... 42.) Zöldforint? .......................................................................................................................................... 6 3.) A KÖR és más szervezetek, intézmények kapcsolata! .................................................................... 7 4.) Hogyan támogatja a KÖR a helyi kisvállalkozásokat?..................................................................... 8 5.) A KÖR adózásának kérdései ........................................................................................................... 9 6.) A KÖR Szabályai ............................................................................................................................ 10 7.) GYAKORI KÉRDÉSEK A KÖR-ről: .................................................................................................... 11II.) Tanulmányok .................................................................................................................................... 13 1.) MESE............................................................................................................................................. 13 2.) Mi a baj Globális Gazdasággal? .................................................................................................... 14 3.) Mi a baj a pénzzel? ....................................................................................................................... 16 A.) A helyi, vagy alternatív pénzek szerepe: .................................................................................. 17 B.) A ZöldForint használatának elõnyei: ........................................................................................ 19 4.) Együttműködés............................................................................................................................. 19III.) Magyar KÖR-ök................................................................................................................................ 21 1.) Szolnoki KÖR csoport ................................................................................................................... 21 2.) BP Talentum ................................................................................................................................. 21 3.) BP Krajcár Kör ............................................................................................................................... 22 4.) Miskolci ÓraKÖR ........................................................................................................................... 25 5.) Ászokfa ......................................................................................................................................... 29IV.) Külföldi KÖR-ök ............................................................................................................................... 30V.) Jótékonysági Cserebolt .................................................................................................................... 31 2
 3. 3. Használd az idődet okos dolgokra! Cseréld el áruidat és szolgáltatásaidat pénz nélkül!1998 novemberében a British Council támogatásával a Nonprofit Humán SzolgáltatókOrszágos Szövetsége 12 f s tanulmány-csoportjának lehet sége nyílt az Angliában már többéve m köd Local Exchange Trade System (LETS-Helyi Cserekereskedelmi Rendszer)megismerésére.A rendszer megismerése és a tapasztalatok összegzése alapján a fejleszt csoport kidolgozta amagyar sajátosságokat is figyelembe vev Közösségi Önsegít Rendszert (KÖR), amelyelméleti és gyakorlati minta alapján ma már számos önsegít kisközösség m ködikmagyarországon.A fejleszt k a külföldi és hazai példákon is tapasztalták, és tisztában is vannak azzal, hogynincs egynem és mindenek felett álló megoldás a helyi kisközösségek problémáinakkezelésére, egy rendszerben való modellezésére, ezért jelen honlap segítségével kívánjákbemutatni azt a sokszín séget, ami a már létrejött KÖR-öket, vagy hasonló csoportokatjellemzi, teret kívánunk nyújtani a témát érint elméletek alkotó vitájának, tanulmányok,kutató munkák és más vélemények szabad és cenzúramentes cseréjének, és meg szeretnénkteremteni a már m köd , vagy alakulófélben lév önsegít csoportok közötti kapcsolattartás,kommunikáció és együttm ködés internet alapú lehet ségét.Források; • Liz Shepard; LETS Infopack, Letslink UK • Jan Wyllie ; Trend Monitor Steven Knight, • Nigel Leach; LETS Solutions Liverpool LETS Development Team • Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége; 1998 11 26-1998 12 09 Tanulmány csoport Angliában a British Council szervezésében • Izsák Éva; egy tanulmányút tapasztalatai • LETS Hungary-KÖR fejleszt csoportja; LETS Projekt Megvalósítási terv 3
 4. 4. I.) Helyi érvényességű pénzek a múltban és a jelenben.1.) Történelem A helyi pénzek (amint azt a történelem is bizonyítja) az egyik leghatékonyabb és azonnal alkalmazható megoldást kínálják a magas munkanélküliség által sújtott területeken. A helyi pénzek - melyek a múlt stabil gazdasági gyakorlatán nyugszanak - lehet vé teszik, hogy az emberek javaikat és szolgáltatásaikat helyben cseréljék,függetlenül attól, hogy van-e hivatalos pénzük vagy nem. Ez a gyakorlat srégi elvekenalapszik.A helyi, vidéki, vagy regionális városi pénzek használata gyakorlatilag mindenütt elterjedtvolt egészen a múlt századig, a bank és pénz-rendszer általános központosításáig.A reneszánsz kor jólétének hihetetlen virágzása a helyi és városi pénzre épült. Megszokottdolog volt a helyi pénz használata a helyi kereskedelem tevékenységében, s ezzel egy id benszámos különböz nemzetközi pénzt is használtak az export és import során. Ez a többszintpénzrendszer lehet vé tette a városok és régiók saját bels gazdasági biztonságának ésösszetartó erejének fenntartását, és egyúttal a nemzetközi kereskedelembe valóbekapcsolódását.Még ma is léteznek helyi pénzek egy-egy szerencsés helyen, mint például Tokióban,Szingapúrban és Guernsey-n (Nagy-Britanniától délre fekv sziget).Jelent s sikerrel vezettek be helyi pénzeket az elmúlt években vidéki/tartományiönkormányzatok a világ más részein is, mint például Salta és Nyugat Argentína más részei,ahol ez gazdasági fellendülést okozott.1984-ben Salta tartományában a kormányzó (akire akkoriban üres kassza sandított) sajátváltó kibocsátását határozta el. A gazdaságot infláció sújtotta, így a váltók használata, melyazonnali kifizetést tett lehet vé, értéket jelentett. Az utalványokat elfogadták fizet eszközkéntaz üzletekben, a helyi önkormányzatnál adót lehetett befizetni ilyen módon, s hamarosanelterjedt a használata. 1986-ban a helyi utalványok újraélesztették a gazdaságot, és apénzforgalom 60%-át tették ki.Az els LETS-t Michael Linton 1983-ban alapította Kanadában, Brit Kolumbiában. Apénzegység a Zöld Dollár volt, értékében azonos a kanadai dollárral, és az els év alatt250.000 zöld dollárnyi forgalom valósult meg.Az Egyesült Királyságban jelenleg több mint 450 csoport m ködik, 14-t l 500 f slétszámmal. A legnagyobb csoport Ausztráliában, Új Dél Wales-ben, Sidney köze-lében 4
 5. 5. m ködik 1991 óta, 1800 tagja van, évi forgalmuk egyenértéke 270.000 USD. Ehhez márüzleti vállalkozások is csatlakoztak.Az id dollárt Edgar és Jean Cahn találták ki. Jean azóta meghalt, de Edgar Cahn heti 80 óránát dolgozik a diákjaival és önkénteseivel az id dollár terjesztése érdekében. Miamiban acsoportnak 800 tagja van, s ezek havonta mintegy 8000 órát dolgoznak, összekötve egymássalfiatalokat és id seket.El Paso nagyon szegény település, az id dollár rendszer mégis m ködik egy n i szerzetesrendtámogatásával. Kidolgozták az emberek részvételét Pl. betegeket szállítanak, várandósoknaktanácsadást szerveztek, beteg gyermekeket riznek otthon, bevásárolnak a házhoz kötöttekrészére.Tallózás az angol weblapon; www.communities.org.uk/lets 5
 6. 6. 2.) Zöldforint?Pénzhiány, avagy a krónikus tétlenség!Soha nem értettem meg azt, hogy a mai felvilágosult világban egyébként tanult, intelligensnekés értelmesnek tartott emberek, férfiak és n k miért üldögélnek otthonukban magukbaroskadva és azon dilemmázva, hogy nincs pénzük a mások munkájának megfizetésére, illetve másoknak nincs pénzük az munkájuk megfizetésére. Mintha a pénz fizikai megléte, vagy meg nem léte számítana is ebben valamit. A pénz, - ez a tetszet s és színes papírdarab - valójában pedig nem más, mint csak egy közvetít eszköz az embereknek az egymás között elvégzett munkájuk elszámolására. Ahogy kapom, már adom is tovább. Nemmindegy hogy mi van arra a papírdarabkára ráírva addig a rövid ideig, amíg nálam van? Ft.vagy ZöldForint.A ZöldForint vagy helyi pénz legfontosabb - és legforradalmibb - jellemz je, hogyfizet eszközként nem egy központi testület, bank, vagy az állam, hanem a cserében szigorúanrésztvev személyek hozzák forgalomba, náluk keletkezik pont annyi amennyi kell, és addig"él" amíg el nem számoltak a csoporttal.Hogyan keletkezik a ZöldForint?Akkor keletkezik, amikor két résztvev fél cserélni kíván egymás között, ám az egyikneképpen nincs semmi olyanja, amit cserére kínálhatna. Az átadott áru/szolgáltatás értékét tehát avalódi pénzhez hasonló alku során ZöldForint-ban fejezik ki. Ezúttal az elfogadó esetébenmínusz, az átadó esetében plusz irányban mozdul el a személyes Zöldforint egyenlegük. Majdegy másik alkalommal, a csoport egy másik tagjánál kompenzálódhat az egyenlegünk. Acseréket és ZöldForint egyenlegeket számfejtjük, nyilvántartjuk. Ehhez segítséget ad aKÖRMÖL nyilvántartó program.A ZöldForint használatának el nyei; • Mindig éppen annyi van bel le, amennyi kell - hiszen a cserében részt-vev k hozzák létre éppen akkor és annyit, amennyi kell • Nincs kamat - hiszen soha senkinek nem kell kölcsönöznie vagy kölcsön adnia • Nincs fizetési határid - mivel a -PONT negatív egyenlege csak egy határozatlan "kötelezvény" arra, hogy a jöv ben visszaadjuk a közös-ségnek akkor, amikor alkalmunk lesz rá • Az értékek az adott közösségben maradnak, nem lehet kivonni, exportálni stb., és mindig visszaforgatódik a helyi gazdaságba - hiszen máshol nem használhatóMire használható a KÖRPONT vagy Zöld Forint? • Beszerezhetjük mindazon dolgokat, amelyek megvásárlására nincs elegend készpénzünk - bármi, amire szükséged van, s amit a közösséged felajánl a tied lehet, vagy kérheted 6
 7. 7. • Kihasználatlan szakértelmedet a közösség szolgálatába állíthatod - mindenki ért valamihez és valakinek pont arra szüksége is van, csak legtöbbször nem tudja megfizetni. A KÖRtagoknak azonban mindig éppen annyi PONT-ja van, amivel megvásárolhatja azt. • Meglév és új készségek, képességek fejleszthet ek ki, megteremthet a bizalom - nem elég az, hogy szeretünk valamit csinálni, a KÖRben megszerezhet a tapasztalat, kiépíthet a bizalmi t ke és kapcsolatrendszer, új vállakozássá is kin hetjük magunkat3.) A KÖR és más szervezetek, intézmények kapcsolata!A rendszer alkalmas más intézmények, civil szervezetek vagy közösségek belsszükségleteinek kielégítésére, saját bels er forrásainak hatékony kihasználására.Sok olyan intézmény van, - Alapítványok, Egyesületek, klubok, óvodák és iskolák,m vel dési házak stb. - amelyek valamely kétoldalú kapcsolatot tartanak fenn az emberekcsoportjaival.Ismertek számunkra a támogatók, segít k hálózata, vagy a szül i munkaközösségekintézménye.Mind arról szól, hogy valamely emberek csoportja munkájukkal, támogatói hozzájárulássalsegíteni kívánnak az intézménynek. A KÖR kiváló közvetít lehet ezekben az esetekben is.De a rendszer alkalmas bármilyen más támogatói kötelezvények arányosítására is.Ismerjük azt a konfliktust, amely pl. egy óvodai szül i munkaközösséget feszélyez.Történetesen mindig vannak olyan szül k, akik túl-, míg mások alulvállalják önmagukat, skülönböz okokból, de mindig vannak olyanok, akik sokat tesznek, s olyanok is, akik keveset,vagy alig tesznek a közösségért, példánk szerint az óvodáért. Ez nem mindig a szándék, vagyaz akarat hiányán múlik, sokkal inkább a lehet ségeken. A KÖR kiválóan oldhatja fel ezt akonfliktust, ugyanis ezután bárki eldöntheti képességei és lehet ségei alapján azt, hogymunkájával (Pl. egy óvodai kert rendbetételével), vagy KÖRPONTokkal támogatja azintézményt. Egy szül i munkaközösségben például arányossá tehet a tagok leterheltségeúgy, hogy ezután nem csak néhány lelkes segít aktivitásán múlik a cél megvalósulása, atöbbiek passzív bólogatása mellett. Így az a szül , aki többet dolgozik a Közösségért, az adottesetben akár visszatérítést is kaphat. Az óvoda így pl. PONTban fizetheti meg atöbbletmunkáját azokból a bevételekb l, amit a többiek egységesen befizettek. S t, ezek utánugyanez az óvoda más, kiegészít szolgáltatásokat is képes nyújtani a tagoknak PONTokértcserébe. Alkalomszer en az id n túli gyermekmeg rzés, vagy egy különlegesgyermekprogram megvalósítása mind további bevételi forrása lehet az intézménynek. Smegoldódni látszik az intézmény örökös finanszíroztatási elégtelensége is. Hiszen a PONTjaisegítségével számos szolgáltatást (festés, mázolás, kisebb javítások, felújítások, új vagyhasznált játékok beszerzése stb.) lesz képes megfizetni. A felhasználás módját csak aszükségletek és az érintettek fantáziája korlátoz-hatja. 7
 8. 8. 4.) Hogyan támogatja a KÖR a helyi kisvállalkozásokat?A KÖR kiszélesítheti az üzletek és a vállalkozások ügyfélkörét, s így növeli az áru és apénzforgalmat. Emiatt sokan lépnek be bartelhálózatokba, ám a KÖR amellett, hogy azoknálolcsóbban kínálja a szolgáltatást, más el nyöket is biztosít. • Mivel a megkeresett pontokat helyben kell elkölteni, ezért a vásárlók újra és újra visszatérnek. • A növeli a keresletet is, hiszen azok, akik pénzben nem tudnak fizetni bizonyos árukért, az érték bizonyos százalékát a fizet eszközével kiegyenlítve megengedhetik maguknak a vásárlást. • Más résztvev üzleteket, szállítókat és beszerz ket is ki lehet KÖR egységben fizetni.A KÖR a gazdasági recesszió idején már segített a kisebb üzletek felszínen tartásában,munkalehet séget biztosított, és olyan új vev ket és megrendel ket vonzott, akik készpénzzelis tudtak fizetni. Számos új vállalkozás (teljes és részid s egyaránt) indúlt el a KÖRönkeresztül, ahol nagy segítségükre volt a kamatmentes hitel és a vállalkozásbarát támogatóhálózat.visszaA.) Miért hasznos a egy helyi kisvállalkozásnak? • Csökken a kisvállalkozás m ködtetési költsége - végeztesd el a munkát (szállítás, takarítás, raktárpakolás stb.) a taggal, és fizesd ki KÖRPONT-tal. • Új vállalkozás bevezetése -próbáld ki ötletedet, szolgáltatásodat a KÖRben, s kiderül van-e rá igény, csökkentsd a bevezetési költségedet, nem kell Ft.-hitel, hiszen van elegend PONT-hiteled • Növeld bevételeidet - a KÖR a helyi piac, amelyben vegyes árképzéssel (Ft.-PONT) vev ket hódíthatsz meg magadnak, és növelheted forgalmadat • Használd a KÖRt marketing eszközként - hirdessél, adjál kedvezményeket, kérdezd meg a piacot, ismertesd árudat/szolgáltatásodat, • Használd ki a KÖRPONT kamatmentességét - keress üzleti partnereket, KÖRPONT befektet ketB.) Bristol, Helyi Élelmiszertermel k Hálózata A Hálózat Katalógusában sikerült összehozniuk a helyi élelmiszer kistermel k, kiskertek tulajdonosainak ajánlatait az élelmiszer kiskeresked kkel. A katalógus szakmai b vítéseket is tartalmaz arról, hogy pl. hogyan termelj különféle élelmiszereket, bio-növényeket, vagy a termel i kapacitások megosztásának ajánlatai. Fellendült a helyi piac, versenyképesekké váltak az olcsó nagykereskedelmi láncolatok áraival. A helyi beszállítókra alapítva létrehoztak egy bioélelmiszer 8
 9. 9. kiskereskedést, de megél egy kif zde is bel le.5.) A KÖR adózásának kérdéseiA KÖR a szabad gyülekezési jog alapján létrejött - bejegyzés nélküli, azaz nem jogiszemélyiség társaság - kategóriájába tartozó, non-profit jelleg , helyi önsegít közösség(mint egy baráti focicsapat, vagy pecázók baráti köre), amelynek tagja lehet bárki, nemre,korra, vallásra való tekintet nélkül úgy mint magánszemély, illetve szervezet, vagyvállalkozás is.A csoport tagdíjbevételeit illetve költségeit elegend egy kockás papíron vezetni bizalmialapon abból a célból, hogy a tagoknak el tudjunk számolni vele.A KÖR csoportok javasolt alapszabálya tartalmazza azt a kitételt, hogy: " 8.-pont, A KÖRnem vállal felel sséget és nem foglalkozik adóbevallási és ÁFA visszaigénylési ügyekkel.Minden tag felel s a saját adóbevallásáért"- de felhívja arra a figyelmét minden tagnak, hogyminden értékesítés adóköteles a hatályos adóügyi jogszabályban meghatározottak szerint.Ez a pont jogilag mentesíti a csoportot a tagok saját adózási gyakorlatától. Egy esetleges, acsoport valamely tagjára vonatkozó APEH ellen rzés során a tag köteles lesz bemutatni sajátés más tagok közötti forgalmát, de csakis az t érint tevékenységet.A csoport tagjai közötti forgalom nyilvántartással megbízott tagot érint APEH ellen rzésesetén azonban az ellen rzött tag nem köteles kiadni a többi tagok egymás közötticsereforgalmát, hiszen az már nem az tevékenysége, így az már kiesik a rá vonatkozó ellen rzés (mint az ellen rzött alany) alól. Ezért meg kell nyugtatnom mindenkit, az adatvédelem hatályos szabályai alapján egyetlen tag egyéni számlaforgalmát sem leszünk kötelesek átadni. A továbbiakban gondoljuk végig a tagok helyzetét. Itt meg kell különböztetnünk egyéni tag, és vállalkozó, vagy egyvállalkozás mér-tékét megüt tevékenységet végz tagokat. (Pl.: ha eladod a biciklidet, vagyhetente bicikliket adsz-veszel)A Magyar adózási jogszabályok jelenleg a világ egyik legmerevebb szabályozójánakszámítanak, amely abból indul ki, hogy minden jövedelem adóköteles, és a jövedelemforrásától függ en (mez gazdasági termék, szolgáltatás, áru jellege stb.), különböz mértékadót vet ki. (Ennek értelmében tulajdonképpen azt is be kellene vallani, és le kellene utánaadózni, hogy a feleséged kivasalt, megf zött, kitakarított rád, vagy te oktattad t aszámítógépeden).Mindezek ellenére az adóhivatal a következ esetek között tesz különbséget:A.) eseti, vagy nem kereskedelminek min síthet (gyakoriságában ill. bizonyos értékhatáralatt maradó) cserekereskedelem. Nem valószín , hogy bármely tag átlépi ezt a bizonyos 9
 10. 10. határt az alkalomszer kutyasétáltatással, a szomszédnéni kertjének felásásával vagy a kin ttgyermekbicikli eladásával, így ezeket bizonyosan nem fogják megadóztatni.B.) Azok a cserék, amelyeket egyéni vállalkozóként bonyolítasz le, vagy amelyet ugyanmagánszemélyként teszed, de gyakoriságában vagy értékhatárában kimeríti egy vállalkozásitevékenység mércéjét. Ebben az esetben vedd fel a kapcsolatot egy adószakért vel, éskonzultáld meg a teend ket vele.6.) A KÖR Szabályai1. A KÖR egy nonprofit jelleg kezdeményezés a helyi közösségekért.2. A KÖR rendszeresen, naprakész nyilvántartástkészít, amely kínálatot és keresletet tartalmaz,ennek segítségével a tagok árukat ésszolgáltatásokat cserélhetnek egymás között.3. A KÖR tagjai egyetértenek azzal, hogyadataikat, valamint azokat az információkat,amelyek a cserék lebonyolításához szükségesek(pl. név, csereforgalom, számlaegyenleg) - azadatvédelem keretein belül - nyilvántartják és atagság rendelkezésére bocsátják.4. A tranzakciók PONTban folynak, vagyrészlegesen készpénzben. Csak a PONT értékekkerülnek be a könyvvitelbe. A tagok saját magukdöntik el, hogy kivel akarnak kereskedni. Erre vonatkozólag nincs kötelezettség.5. A könyvel feladata, hogy jóváírja a PONTokat egyik számláról a másikra. Mindenkiszámlája nulláról indul, ezért az új tagok is azonnal elkezdhetik a kereskedést. Nincs kamatilletve kezelési költség.6. A KÖR meghatározhatja az igénybe vehet hitel maximális értékét. A KÖRb l való kilépésel tt a tagok kötelesek nullára egyenlíteni számlájukat.7. A KÖR nem vállal felel sséget és nem foglalkozik adóbevallási és ÁFA visszaigénylésiügyekkel. Minden tag felel s a saját adóbevallásáért.8. A visszautasíthatja olyan tranzakciók beiktatását a nyilvántartásba, amely törvényellenes,vagy más okból szabálysért .9. A KÖR fenntartása érdekében évi tagdíjat kell fizetni, PONTban és készpénzben. Ennekmértékér l a csoport dönt.10. A szervez csoportjának joga van visszautasítani bárki felvételét, vagy a tagságbólkizárni, ha tevékenysége ellentmond a rendszer érdekeinek. 10
 11. 11. 11. Egyéni gazdálkodással kapcsolatos (limit, kölcsön, támogatás) kérést vagy kérvénytels sorban a szervez csoport felé, másodsorban pedig a ta-gok Közgy lése felé kell küldeni.12. A tagoknak joguk van részt venni a Közgy léseken, és döntéseket hozhatnak, 1 szavazat/1tag alapján.13. A szervez csoport új szabályokat, módosításokat hozhat létre, de csak 2/3-os többségiszavazattal a Közgy lésen, vagy 21 napon belül egy Rendkívüli Ülés keretén belül.A tagok elfogadják e szabályokat, valamint az Alapszabály feltételeit és rendelkezéseit.7.) GYAKORI KÉRDÉSEK A KÖR-ről:MI A KÖR?A az egy helyen él emberek (város, városrész,kerület) olyan csoportja, amelyben egymás közöttárukat és szolgáltatásokat cserélnek valódi pénzfelhasználása nélkül.MI AZ A KÖRCSEKK?Az áru/szolgáltatás csere megvalósulásánakregisztrációjára szolgáló nyomtatvány, amelybenrögzítésre kerül hogy ki, kivel, mikor és mennyiértcserélt. A PONT-könyvel a hozzá eljuttatott csekkalapján számfejti az egyéni számlákon a PONT-okat.Mi történik a CSATLAKOZÁSKOR?Minden tagjelölt kitölt egy kínálat/kereslet nyomtatványt, amit a szervez csoporthoz kelleljuttatni. Ekkor megkapja azt a nyilvántartást, amely tartalmazza az összes kínált és keresettárut és szolgálta-tást, vagyis a katalógust. Máris keresgélhet benne. Majd az éves tagsági díjbefizetése után megkapja a cserére jogosító csekk-könyvet és a saját egyéni kódját, valamint akapcsolatfelvételi listát a tagokról.MI A KATALÓGUS?Egy olyan rendszeresen frissített kiadvány, amelyben a tagok kereslet-kínálat ajánlata szerepela tagok kódjelével.MI A KAPCSOLATFELVÉTELI LISTA?A katalógus azon része, amelyben a tagok kódjele mellett a kapcsolatfelvételi telefonszám ésa friss pontszámla egyenlegük is megtalálható. Ezt azonban csak a KÖRtagok kaphatják meg.MIÉRT NYILVÁNOS AZ EGYÉNI PONTSZÁMLA EGYENLEGE? 11
 12. 12. Ha valaki csak vásárol és csak igénybe veszi a többiek szolgáltatásait, az egyéni számlájánakegyenlege nagy mínuszba csúszik, amit csak az általa nyújtott szolgáltatásokkal tudkiegyenlíteni. A túlságosan nagy mínusszal rendelkez taggal egyre kevesebben, egy rövidid után pedig már senki sem akar cserealkut kötni, neki eladni vagy szolgáltatást végezni,ráadásul minden KÖRtag a kapcsolatfelvételi lapon megtudhatja hogy kir l is van szó.SZÜKSÉG VAN E VALÓDI PÉNZRE?A költségeket lehet részben készpénzben, részben PONTban is téríteni; pl: készpénzthasználhatsz anyagok kifizetésére, utazásra, stb., de csak a PONTok szerepelnek akönyvvitelben.HOGYAN HATÁROZZUK MEG A CSERE ÉRTÉKÉT?Az egyesség a két fél között jön létre, akik a cserét lebonyolítják. Mindenki ideje, tudásaértékes. Meghatározhatod saját áraidat egy átlagos órabér, vagy az aktuális piaci ár alapján,vagy a nyilvántartásban feltüntetett árakat is figyelembe veheted.HOGYAN LEHET CSALNI?Sehogy ! De felajánlunk tízezer forintnak megfelel PONT-ot annak, aki a nyilvánosság el tthitelt érdeml en be tudja bizonyítani, hogy be lehet csapni a rendszert. (a Rendszerszervez k) 12
 13. 13. II.) Tanulmányok1.) MESEHol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis faluvalahol a homokdombok között.Ebben a faluban volt tíz fodrász.Mivel a faluban az embereknek nem voltpénzük, ezért csak nagyon ritkán keresték fel afodrászokat.A fodrászok többnyire tétlenül üldögéltek üzletükben, a rossz forgalommiatt kevés volt a jövedelmük, s mivel nekik maguknak sem voltpénzük, ezért így néztek ki; Történt egyszer, hogy az utcában a suszter kapott egy koronát egy szép csízmájáért. Reggel mondta is a suszter a kislányának, "eregyj jányom a boltba, s hozzál kenyért meg kolbászt vacsorára."Ám amíkor a leányka az egyik fodrászüzlet el tt haladt el, a pénz véletlenül kiesett azsebéb l, s elgurult, pontosan a fodrász ajtaja elé.Amikor a fodrász szokásos reggeli kávécskájának elfogyasztása után kiállt az üzlete elé,egyszercsak meglátta a pénzt. Nosza meg is örült neki, felvette a földr l, s immár er senelgondolkodott, hogy most mit is vegyen bel le.De mivel ábrázata rettenetesen nézett már ki a sz rt l és a hosszú hajától, hát gondolt egyet, s átment a szomszéd fodrászhoz. Az bizony megörült a jó vendégnek, s pontosan egy koronáért szépen megnyírta az els fodrász bozontos fejét.De miután végzett munkájával, s megkapta érte fizetségét,er sen elszégyellte magát saját bozontos ábrázatán, s ezúttal ment át a harmadik fodrászhoz egy kis szépítkezésért.Amaz is megörült vendégének, hiszen már rég nemgyakorolhatta szakmáját, tán kicsit tartott is attól, hogy kijön 13
 14. 14. a gyakorlatból, ezért minden tudását latba vetette, hogy szépen megnyírja és megborotváljautcabeli kollegáját.S ahogy telt, múlt a nap - mint ahogy azt már ki is találhatják - a fodrászok szép sorbanátballagtak egymáshoz az egy koronával, s mire eljött az est, a pénz bizony annak rendjemódja szerint visszakerült az els fodrászhoz.No, amint az csak úgy magában morfondírozgatott, hogy ugyan mit kezdjen most már meginta hozzá visszakerült egy koronával, egyszer csak betoppant hozzá a reggeli kislány kisírtszemekkel."Fodrász bácsi nem találta meg véletlenül az egy koronámat?"S mivel a mi fodrászunknak igen jó napja volt aznap, ábrázata is barátságosan nézett már ki,de meg becsületes ember volt maga is, szépen visszaadta a pénzt a kislánynak.S mi történt volna, ha nem korona lett volna az a pénz, hanem valami más "külföldi" pénz,nevezzük el pl. egy "talentum"-nak ?Mit gondol a kedves olvasó, hány korona munkát ért az az egy pénz aznap? Mi történt volna,ha a kislány nem veszíti el a pénzét? A tízszseresét, hiszen tízszer használták fel.2.) Mi a baj Globális Gazdasággal?(Rövid kivonat Bernard Lietaer Professzor úr, az EUROlétrehozójának és a "helyi" vagy "helyettesít " pénzekszakért jének a LETSLINK UK "Helyettesít PénzekKonferenciáján" 1998 október 16-án elhangzottel adásából)A világ pénzügyi rendszerének jelenlegi m ködésizavara nem egy csapásra alakult ki, hanem több mint 25év folyamatának eredménye.Az els az okok közül a lebeg pénzek rendszere. Ennek története még 1971-ben kezd dött,amikor a Bretton Woods Egyezményt l eltávolodva az US dollárt elválasztották az aranytól.Ez volt az az els pillanat, amikor a rendszert bevezették a világban.A második elem az a világméretekben majdnem teljes mértékben elfogadottá váló szabadfinanciális gyakorlat, ami a legjobb dolog azóta, amióta kenyeret esznek. A deregulációtThatcher asszony kezdte Angliában, Reagan Amerikája folytatta, ahonnan azután az egészvilágban elterjedt. Az 1980-as évek elején 17 Harmadik Világhoz tartozó ország vált a szabad,nyitott pénzügyi rendszer szószólójává, elfogadva az US politikáját a Kevésbé FejlettOrszágokat súlytó hitelválság után. 14
 15. 15. A harmadik elem az integrált, teljesen komputerizált világméret nemzetközi pénzváltásirendszer.E három elem hatására figyelhetjük ma meg a folyamatosan növekv súlyú spekulatív jellegvalutáris átváltási tranzakciókat a világ t zsdéin. Az 1970-es években a külföldi valutákspekulatív átváltásának volumene még csak az összes t zsdei tranzakciók mintegy 10-20%-közé esett. Most azonban a számok azt mutatják, hogy a farok kezdi csóválni a kutyát, hiszena valutáris pénzváltások már 98%-a spekulatív célzatú, miközben a valós kereskedelmicélzatú átváltások csupán 2%-ot tesznek ki. Mára ez lett a pénzbefektetések negyedikeszközévé, az ingatlanok, a kötvények és a részvények után - A valuta.A jelen pillanatban azonban ez az eszköz a többiek közül a legnagyobbá n tte ki magát, olyannaggyá, amely kereskedelmi volumenében akár 100-szor nagyobb, mint a világ egészrészvénypiaca.A külföldi valuták kereskedésének volumene lélegzetelhárító ütemben, évi 20-25%-al n ,miközben a világgazdaság növekedése csupán évi 3%. Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet nemlehet tartósan fenntartható.A következményeket Paul Volker, az US Federal Reserve korábbi igazgatója úgy fogalmaztameg, hogy "Van egy növekv instabilitási tényez nk". Tradicionálisan a nagy pénz astabilitást jelentette a kormányok számára. Most azonban hatalmas pénzek halmozódnak felaz asztal egy olyan oldalán, amelyek profitot facsarnak ki az instabilitásból.A világ likvid pénzügyi tartalékjainak teljes összege 250-350 milliárd USD-ra tehet , és mostaz egész miskulancia 2-3 órai aktív kereskedés alatt meg tud forogni.Az 1994-95-ös Mexikói pénzügyi összeomlás tipikus esete volt a követ jelleg pénzügyiválságnak, egy modellérték eseménye annak, ahogy a dolgok lejátszódhatnak. Senki semhibáztatható, maga a rendszer vált irányíthatatlanná.Az Ázsiai krízis (1997) és az Orosz krízis (1998) pedig csak részei ugyanannak a gazdaságifolyamatnak, amelyben hatalmas pénzek gyorsan áramolnak be majd ki egy országból.A rendszer mára már instabillá vált. De amikor eltörünk valamit, mint például egy tollat, azegy szempillantás alatt kettétörik. Ugyanakkor az olyasmi, ami dinamikusan vibrál és pulzál,el ször hullámokat vet miel tt darabjaira hullana. Amit ma a sorok közül kiolvashatunk, az anövekv méret tovaterjed válsághullámok hírei. A következ hullám lehet Latin Amerika,Európa vagy maga az US is. Senki sincs bebiztosítva ellene.Az nyílt titok, hogy a pénzügyi irányítók nem a riogatók közé tartoznak. Alaptörvény, hogynem beszélsz arról, ha valami problémád van, s ha mégis beszélsz róla, akkor egy olyanproblémád van, amely növekv problémává válik. Így mindazokat a figyelmeztetéseket,amelyeket Camdessus, Rubin és Greenspan küldenek a világnak megfontolandójelent ség nek kell tartanunk ebben a vonatkozásban.Jelenleg 50-50% esélyünk lehet arra - még ha optimistán is nézzük a dolgokat - hogy afentebb jelzett problémák a következ három öt évben bekövetkeznek. A következményekazonban drámaiak lesznek. Annak a valószín sége, hogy a kormányok és az üzleti világ 15
 16. 16. id ben meg tudja tenni a megfelel ellenlépéseket nagyon kicsi. Így nekünk kellszembenéznünk azzal a lehet séggel, hogy az események alakulása kicsúszik a kezünkb l.Ami az EURO-t illeti, amennyiben azt nem hozzák létre, Európának a jöv ben nem lesz máslehet sége bármilyen befolyással is bírnia saját pénzügyi rendszerére, Amennyiben nemvalósul meg az EURO, Spanyolország és Olaszország le kell hogy értékelje valutáját 25%-al,s Pl. Spanyolország esetében a 20% munkanélküliséggel antihumánus lenne, ha nemengednénk meg. Ezután azonban Franciaország is hasonló lépésekre kényszerülne, s az 1930-as típusú devaluációs spirálba kényszerítenénk magunkat. Az EURO az az eszköz, amellyelelkerülhetjük ezt a veszélyt. Az EURO nélkül az európai integráció három-hat hónap alattdarabjaira hullana.Az EURO azonban csak akkor töltheti be jól a szerepét, ha ugyanakkor valamely jelent sbiztonsági háló jön létre valahol a nemzeti valuták szintje alatt. Ezt tudná adni a helyipénzrendszerek létrejötte. Más szóval jobb lesz egy olyan Franciaország, amely rendelkezikaz EURO-val és további 500 helyi pénzrendszerrel, mint egy olyan, amelyben csak a Franklétezik.Ebb l a szempontból Anglia reagálja le a legnagyobb érzékenységgel a helyi pénzekkialakítását a világon. Önök pontosan azt csinálják, amir l én beszélünk, de sajnos mégmindig csak mellékesen.Természetesen számos negatív vonatkozása lehet az EURO bevezetésének. A legnagyobb az,hogy a nagyobb méret termel i és értékesítési gazdasági egységek létrejötte megnöveli ahelyi munkanélküliség mértékét. Ez annál is inkább igaz, mivel az EURO egy er s valutalesz, amely politikai életképességének gyenge, akár ultraliberális aspektusait hosszabb távoncsakis úgy kompenzálhatjuk, ha a szociális ellátásban a helyi pénzek kapnak szerepet.Az Európa bank például a Bundesbank ellen fog dolgozni az els három-öt évben olyankörülmények között, amikor az átlagos munkanélküliségi ráta 12%-körül van.De mi mégsem haladhatunk hátrafelé, hanem fejest kell ugranunk az EURO-ba egy többszázlábon álló helyi pénzrendszerre támaszkodva. Reális lehet ség van arra, hogy az EUROsegítsen megsokszorosítani a helyi pénzek létrejöttét.3.) Mi a baj a pénzzel?Bár a pénzt általánosan a csere eszközének tartjuk, a dolog iróniája az, hogy a hagyományosértelemben vett pénz épp olyan gyakran akadályozza meg a kereskedelmet, mint amilyengyakran azt lehetõvé teszi.Egy készpénzhiányos régióban, a kézzelfogható jólét, szaktudás, erõ- és eszközforrás megléte,valamint a nyilvánvaló szükségletek ellenére minden csere mégiscsak korlátozott lesz.A KÖRben viszont mindaddig, amíg vannak helyi erõforrások és szükségletek, mindengazdasági és szociális/társadalmi csereüzlet folyamatosan lehetséges. 16
 17. 17. A ZöldForint vagy helyi pénz legfontosabb - és legforradalmibb - jellemzõje, hogyfizetõeszközként nem egy központi testület, hanem a cserében szigorúan résztvevõ személyekhozzák forgalomba. Mivel a rendszer minden egyes tagja egyformán képes hitelt adni, senkisem válhat a "pénzkínálat" kizárólagos tulajdonosává.Mivel ez a "pénz" nem egy ritka árucikk, ezért lehetetlen kamatra kölcsönadni. Tõkeigényesvilágunkban a kamat minden dolog árába be van építve, amit csak meg-veszünk. Nyakigbenne vagyunk … Egy tanulmány szerint minden egyes elköltött forint fele valamilyen kamatvolt. A kamat a fiskális politika egyik legjobb "pénzszívó porszívója". Nem azt állítjuk, hogyszükségtelen, hanem azt, hogy meg kell teremteni a természetes ellenpólusát. És ezt a maipénzügyi-gazdasági szakemberek legjobb tudása szerint is csak a ZöldForint jellegû helyifizetõeszköz bevezetésével lehet megteremteni. Lényegében a ZöldForint helyreállítja a pénzcsereeszközként szolgáló eredeti rendeltetését információ alakjában.visszaA.) A helyi, vagy alternatív pénzek szerepe:Szükségünk van arra, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy a társadalom szociális életétfelrázzuk.(A "communitiy" szó önmaga is azt jelenti, hogy "ajándékokat cserélni".)A közösségek széthullásának legnagyobb oka az, hogy a modern idõk társadalmi-gazdaságifolyamatai a múltszázad óta felerõsödtek, és a korábban kialakult informális árucserét apénzügyi rendszerek mesterséges természete váltotta fel.Például az a tény, hogy Japán a mai napig a messze legerõsebb szociális védelmi hálóvalrendelkezik a fejlett országok közül a "butsu-butsu kokan" vagy "áru-áru csere"hagyományának tradíció fennmaradásának köszönhetõ. Adok neked valamit, amit éncsináltam, egy kis versecske vagy rajz vagy csak egy tea ceremónia, és te csinálsz nekemvalamit egy másik alkalommal. És õk ezeket az apró cseréket a legváltozatosabb formában éskörülmények között végzik úgy a munkatársak, mint a szomszédok vagy vendégek között … sez az örökké tartó ajándék folyam a színfalak mögött képes összefogni az egész Japántársadalmat.Ezzel szemben a hagyományos nemzeti valutákat úgy alkották meg hogy versenyképeseklegyenek és hiányban legyenek. Ez általában a társadalom egyharmada részére kivételesenkevés.Így nekik különféle trükköket kell alkalmazniuk ahhoz - gyakran olyan kevésbé hatékonyeszközöket, mint a progresszív adók és ellátások rendszere - hogy ezek az emberek valamelyközepes szinten hozzájuthassanak a cseréhez.Nem állítjuk, hogy a nemzeti valuták értékének megõrzésének ez a módja rossz lenne, de azttény, hogy szükség lenne valamely más, mindig rendelkezésre álló, azaz nem hiányban lévõalternatív pénz használatára.Ez például a történelembõl már megismert helyi pénz bevezetésével oldható meg. 17
 18. 18. Szükségünk van mindkét eszköz, a nemzeti és a helyi valuták egyidejû használatára. Aközgazdászok csak részben látják a világot, a versenyképes gazdaságot, amelyet a nemzetivalutával vezérelnek. De a másik részt azonban elfelejtik, azokat mint amelyek például atradícionálisan nõi munkavégzést jellemzik, a "láthatatlan ajándékok" gazdaságát. Szükségestehát megtalálni azt az új eszközt, amelynek segítségével beindíthatjuk a második gazdaságot.Az olyan "Közösségi Hitelnyújtás Rendszerek"- mint amilyen a LETS-is - a leggyakrabbanhasznált megoldás a világon, mint olyan pénz, amely összhangban van az "ajándékgazdasággal" pontosan azért, mert; • mindig elegendõ van belõle, és nem a versenyre programozták be. • akkor nyúlsz hozzá amikor szükséged van rá, • abban a pillanatban keletkezik amikor megegyezés születik két réstvevõ között, • a pénz azonnal a rendelkezésedre áll ezért nem szükséges versenyeznünk érte.Az USA-ban bármely pénzt, amely nem dollár vagy font alapú, "alternatív" szóval illetik. Deez a szó félreérthetõ. Az alternatív szó alapjában véve azt sugallja, hogy ez a pénz támogatójellegû, pedig ez valójában nem támogatás.Ez egy olyan eszköz, amellyel olyan dolgokat lehetcsinálni, amit a nemzeti pénzzel nem, mert azt nem is arra tervezték.Végezetül a helyi pénzek rendszerével egy olyan biztonsági hálót tudunk kifeszíteni, amelymélyen a létezõ szociális hálók alatt lehet.Ma több mint 2000 helyi pénz létezik már a világon, és számuk rohamosan nõ.Anglia nem az elsõk között volt alkalmazásukban, de ma nyilvánvalóan a legnagyobbszámmal büszkélkedhet.Franciaország a helyi pénzek leggyorsabb elterjedések példáival büszkélkedhet, hiszen 1994óta több mint 250 rendszer jött létre.Ezek a példák azt igazolják, hogy ha a feltételek adottak - ú.m. magas munkanélküliségi ráta,alacsony szociális ellátási szint, a nemzeti valuta hiánya stb.- a helyi pénzek rendszerenagyon gyorsan létrejöhet.Sajnos be kell látnunk, hogy ezek a kondíciók jellemzõvé válnak Európában is.Fontos emlékeznünk arra, hogy a helyi pénzekre való igény nem elõször alakult ki atörténelem során. Az USA-ban például az 1930-as években több mint 5000 helyi pénz jöttlétre.Néhányuk sokkal korszerûbb volt, a mainál, mint például a Silvio Gesell által megalkotottpénz "stamp script".Nagyon fontos azonban felismernünk azt a tényt, hogy a helyi pénzek a gazdaságiösszeomlások elõtt kezdtek virágozni. Nem érdekes? Valahogy ezek a pénzrendszerek akollektív túlélés zálogai lettek. Ugyanakkor egy korai figyelmeztetõ jele lehet a bekövetkezõnem kis méretû katasztrófának. 18
 19. 19. B.) A ZöldForint használatának elõnyei: • Mindig éppen annyi van belõle, amennyi kell - hiszen a cserében résztvevõk hozzák létre éppen akkor és annyit, amennyi kell • Nincs kamat - hiszen soha senkinek nem kell kölcsönöznie vagy kölcsön adnia • Nincs fizetési határidõ - mivel a -PONT negatív egyenlege csak egy határozatlan "kötelezvény" arra, hogy a jövõben visszaadjuk a közösségnek akkor, amikor alkalmunk lesz rá • Az értékek az adott közösségben maradnak, nem lehet kivonni, exportálni stb., és mindig visszaforgatódik a helyi gazdaságba - hiszen máshol nem használható4.) Együttműködés Pénzhiány, avagy a krónikus tétlenség! Soha nem értettem meg azt, hogy a mai felvilágosult világban egyébként tanult, intelligensnek és értelmesnek tartott emberek, férfiak és n k miért üldögélnek otthonukban magukba roskadva és azon dilemmázva, hogy nincs pénzük a mások munkájánakmegfizetésére, illetve másoknak nincs pénzük az munkájuk megfizetésére.Mintha a pénz fizikai megléte, vagy meg nem léte számítana is ebben valamit.A pénz, - ez a tetszet s és színes papírdarab - valójában pedig nem más, mint csak egyközvetít eszköz az embereknek az egymás között elvégzett munkájuk elszámolására. Ahogykapom, már adom is tovább. Nem mindegy hogy mi van arra a papírdarabkára ráírva addig arövid ideig, amíg nálam van? Ft. vagy ZöldForint.A ZöldForint vagy helyi pénz legfontosabb - és legforradalmibb - jellemz je, hogyfizet eszközként nem egy központi testület, bank, vagy az állam, hanem a cserében szigorúanrésztvev személyek hozzák forgalomba, náluk keletkezik pont annyi amennyi kell, és addig"él" amíg el nem számoltak a csoporttal.Hogyan keletkezik a ZöldForint?Akkor keletkezik, amikor két résztvev fél cserélni kíván egymás között, ám az egyikneképpen nincs semmi olyanja, amit cserére kínálhatna. Az átadott áru/szolgáltatás értékét tehát avalódi pénzhez hasonló alku során ZöldForint-ban fejezik ki. Ezúttal az elfogadó esetébenmínusz, az átadó esetében plusz irányban mozdul el a személyes Zöldforint egyenlegük. Majdegy másik alkalommal, a csoport egy másik tagjánál kompenzálódhat az egyenlegünk. Acseréket és ZöldForint egyenlegeket számfejtjük, nyilvántartjuk. Ehhez segítséget ad aKÖRMÖL nyilvántartó program. 19
 20. 20. A.) A ZöldForint használatának el nyei; • Mindig éppen annyi van bel le, amennyi kell - hiszen a cserében részt-vev k hozzák létre éppen akkor és annyit, amennyi kell • Nincs kamat - hiszen soha senkinek nem kell kölcsönöznie vagy kölcsön adnia • Nincs fizetési határid - mivel a -PONT negatív egyenlege csak egy határozatlan "kötelezvény" arra, hogy a jöv ben visszaadjuk a közös-ségnek akkor, amikor alkalmunk lesz rá • Az értékek az adott közösségben maradnak, nem lehet kivonni, exportálni stb., és mindig visszaforgatódik a helyi gazdaságba - hiszen máshol nem használhatóB.) Mire használható a KÖRPONT vagy Zöld Forint? • Beszerezhetjük mindazon dolgokat, amelyek megvásárlására nincs elegend készpénzünk - bármi, amire szükséged van, s amit a közösséged felajánl a tied lehet, vagy kérheted • Kihasználatlan szakértelmedet a közösség szolgálatába állíthatod - mindenki ért valamihez és valakinek pont arra szüksége is van, csak legtöbbször nem tudja megfizetni. A KÖRtagoknak azonban mindig éppen annyi PONT-ja van, amivel megvásárolhatja azt. • Meglév és új készségek, képességek fejleszthet ek ki, megteremthet a bizalom - nem elég az, hogy szeretünk valamit csinálni, a KÖRben megszerezhet a tapasztalat, kiépíthet a bizalmi t ke és kapcsolatrendszer, új vállakozássá is kin hetjük magunkat"Ha a pénz az egyet-en reményed a függetlenedésedre, akkor sohasem fogod elérni. Az egyedüli igazibiztonság, amivel az ember rendelkezhet ebben a világban az az, ha van tartaléka tudásból,tapasztalatból és képességből." Henry Ford 20
 21. 21. III.) Magyar KÖR-ök1.) Szolnoki KÖR csoportSzolnokon 1999 nyarán alakult meg a helyi KÖR csoport, amelyben az aktív tagok létszáma40-60 f között mozog. (a hosszabb id után sem válaszoló, inaktív tagokat töröljük akatalógusból)A csoport szervezését, a szervezéssel járó koordinálást az Országos KÖR fejleszt csoportegyik tagja, Tóth Ferenc vállalta magára, aki számos helyi segít t nyert meg az ügytámogatására.A Szolnoki KÖR csoport alapítása óta eltelt id óta a szervez knek alkalmuk volt kipróbálniszámos módszert, eszközt, és helyi közösségépítési elméletet, amelyek során sok tapasztalathalmozódott fel. Ilyenek voltak pl. a nagy tömegben alkalmazott szóróanyagok, helyi újság,TV, rádió hírm sorok, vagy a már létez kiscsoportoknak tartott bemutató el adások,egyének megkeresésének eredménye vagy eredménytelensége is.A csoport munkáját nagy mértékben el segít elemek; • a KÖR szervez csoport 5-6 f s aktivistái, • a Civil Regionális Társulás Egyesülettel történ együttm ködés (pályázati források bevonása, technikai eszközök igénybevétele), • egy helyi Szoftverfejleszt cég, az Alföld Rt. segítségével kifejlesztett KÖRMÖL számítógépes szoftver, amely alkalmas a tagok, a felajánlások és cserék nyilvántartásától kezdve a katalógus színvonalas megszerkesztéséig.Legújabb kísérletük a Jótékonysági Cserebolt vagy "Charity Shop" létrehozása Szolnokon,amelynek tapasztalatairól e hasábokon is hírt adnak.2.) BP TalentumMegsz nt, további oldal kutatásra: http://www.etk.hu/talentum/Az ország bármely KÖR csoportjának a bemutatkozásra a bemutatkozó anyagot Tóth Ferencnek,civilreg@tvnetwork.hu, Szolnok KÖR eljuttatni! 21
 22. 22. 3.) BP Krajcár KörSzivárvány tanácskozás meghívóSzivárvány tanácskozás jelentkezésKérd ív, egyben a Szivárvány tanácskozás témáinak bemutatásaEz a felsorolás tartalmazza a mi véleményünket arról, hogy merre kellene keresnünka kiutakat. A tanácskozás kiscsoportos témái ezek közül fognak kikerülni. Kérjük,adjon mindegyiknek 1-t l 5-ig érdemjegyet az A oszlopban, attól függ en, hogymennyire tartja fontosnak, hogy beszéljünk róla.A B oszlopban kérjük, szintén 1-t l 5-ig jelölje, hogy melyik téma milyen súllyal szerepel azÖnök jelenlegi tevékenységében.Ha eltér a véleménye vagy kiegészítése, megjegyzései van, kérjük, írja meg. Akkor iskíváncsiak vagyunk véleményére, ha a tanácskozáson esetleg nem tud részt venni. a. Önkormányzat, helyi demokrácia A. B.Az önkormányzatnak (és általában minden választott vezet nek) nem"uralkodnia", hanem szolgálnia kell a közösséget. Az önkormányzatnakpartnerként kell viszonyulnia minden helyi önszervez d civil folyamathoz. Atelepülést természetes egységekre (mérett l függ en akár több szintre is) kellbontania felel s vezet vel és m köd bels renddel (szomszédságok, kerületekhierarchiája). Biztosítani kell, hogy a döntéshozatalhoz szükséges információeljusson az érdekeltekhez. b. Oktatás, helyi képzési lehet ségek A. B.A tanulók életkorához és érdekl déséhez igazodó oktatás. Az óvodák és iskoláksajnos egyre inkább a versenyre felkészítésként értelmezik feladatukat. Nemmegfelel k az elvárások és a módszerek, sok a természettudományokra, kevés akészségfejlesztésre és a mindennapi életre felkészítésre szánt id . c. Önképzés, mivel tud segíteni a közösség A. B.A tanulás nem érhet véget az iskolák elvégeztével. A közösségnek érdemes rááldoznia, hogy meglegyen erre a lehet ség és a kell ösztönzés. (Alegnyilvánvalóbb példák: könyvtár fenntartásása, tanfolyamok szervezése.) d. Beszerzési, értékesítési és termékpályás szövetkezetek A. B.A kisvállalkozások általában túlságosan kiszolgáltatottak, a piacon náluknagyságrendekkel nagyobbakkal kell versenyezniük. Napjainkban nem azbiztosítja a megélhetést, ha valaki képes el állítani valamit, hanem hogy tud-epiacot találni. Ha több termel összefog, akkor bejuthatnak olyan piacokra is,ahová egyenként nem volt esélyük. A termékpályás szövetkezetben a termel kaz értékesítési lánc többi elemével is kiépítik a kapcsolatot, egészen afogyasztóig. 22
 23. 23. e. Helyi, közösségi tulajdonú vállalkozások A. B.A múlt megtanított rá minket, hogy az állam nem tudja hatékonyan használnitermel eszközöket, a jelen viszont azt bizonyítja, hogy kifejezetten károsmindent az egyéni önzésre bízni, vannak közösségi feladatok. Egy jól m ködkisközösség azonban képes lehet felülemelkedni az egyén önzésén, és méggazdája maradni a dolgoknak. Az egyén gazdaszemlélete addig marad meg,amíg érzi, hogy köze van a dolgokhoz. Ez a vállalkozás méretét l, felépítését l,az irányítás és az ellen rzés mikéntjét l függ.A közösségi cég is termeljen hasznot a közösség számára, de ez csak egyikelegyen a céloknak.A szövetkezet (eltér en a régi téeszekt l) nem közösségi tulajdonú vállalkozás! f. A munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás A. B.A segély nem oldja meg a problémát, ellenben rombolja az emberi méltóságot.A közösségi vállalkozások, a helyi energiaellátás megoldása, a termékpályásszövetkezetek stb. mind új munkahelyeket teremthetnek. A csökkentképesség ek esetében a foglalkoztatást úgy lehet megoldani, hogy afoglalkoztató kap némi támogatást. A. B. g. A közösség által támogatott mez gazdaságA mez gazdasági kistermel értékesítési gondjait segíthet megoldani a helyivégfogyasztókkal való közvetlen kapcsolatteremtés.A termel vel szerz d fogyasztók csoportja el re leköti egy év termését,átvállalva ezzel az id járási kockázatokból. Cserébe “megbízható” élelmiszertkapnak: a termesztés bio vagy bio közeli módszerekkel történik. A terményekhetente - kéthetente egységcsomagokban kerülnek a fogyasztókhoz. h. Helyi, kistérségi bank - a helyi beruházások (nagyobb A. B. részt) helyi t kéb l történ finanszírozásáraAz a legszerencsésebb, ha egy kisrégió vagy település a fejl déséhez szükségest két alapvet en saját forrásból teremti el . Ez korlátozza a fejl dés ütemét, amiígy megmarad emberi lépték nek és szervesnek, és a helyi lakosok aváltozásokat sajátjuknak fogják érezni. A kiszolgáltatottság érzése helyett azegészséges önbizalom er södik. Ha az emberek hisznek magukban, akkor nagyvalószín séggel boldogok is, azaz a helyi gazdaság, mint eszköz folyamatosanbeteljesíti feladatát.A saját t ke el teremtésének egyik eszköze lehet a helyi vagy kistérségi bank.Ez lehet közösségi tulajdonban, vagy egy nagyobb bank speciális fiókja. Egyelképzelt példa: A Börzsönybank Rétság és Nagybörzsöny központtal m ködik. 23
 24. 24. Két helyi terméke a Börzsöny-betét és a Börzsöny-hitel. A betétesek, akik aBörzsöny-betétet választják, megelégszenek egy a piacinál valamivelalacsonyabb kamattal, de: - a Börzsönybank garantálja, hogy a betétb l befolyó t két csak a Börzsöny-hitel finanszírozására fordítja. - a Börzsönybanknak a Börzsöny-hitelt csak a Börzsöny területén m köd mikro- vagy kisvállalkozás részére nyújtja. - a Börzsöny-hitel felvételének feltétele, hogy a vállalkozás teljesíti a szigorú környezet-, társadalom- és "ember-védelmi" követelményeket - a Börzsönybank évente tájékoztatja a betéteseket a Börzsöny-hitel révén megvalósult fejlesztésekr l.i. Fenntartható település- és kistérségfejlesztés, — a helyi igényeknek A. B.megfelel enAmit ma térségfejlesztésnek neveznek, az gyakran valójában a térség anyagi éshumán er forrásainak kifosztását jelenti. A túlzottan térségi exportra vagyimportra alapozott beruházások egyaránt kiszolgáltatják a települést (vagy akistérséget) a küls tényez knek. A kiszolgáltatottság megszüntetéséneklegcélravezet bb módja a helyi igények helyben történ kielégítésére helyezni ahangsúlyt természetesen a gazdasági racionalitás figyelembevételével. Idetartozik, de különösen fontos, ezért külön pontba került a helyienergiaszükségletek helyi forrásokra alapozott ellátása. j. Helyi cserekereskedelmi rendszer, zöld pénz A. B.A helyi cserekereskedelmi rendszer a terület bels er forrásai közötti szabadáramlást biztosítja, amely révén a munkanélküliség nem kárhoztatja tétlenségreaz embereket, helyben értékesíthetik munkaerejüket. Cserébe a területenmegtalálható más javakhoz juthatnak. A rendszer m ködését egy fiktív, aterületen belül érvényes pénz biztosítja. k. Helyi energiaellátás megújuló forrásokból A. B.Az energiaerd telepítése, a biodízel gyártása olajos növényekb l, a biomasszahasznosítása mind ígéretes lehet ségek a mez gazdaság számára az EUcsatlakozás küszöbén. Az átállás új beruházásokat igényel. E technológiákszámára a település-rész az ideális méret. Az energiaerd hasznosítására kishelyi h er m vet és távf t m vet hozhat létre a település, mellyel az “erd t l aradiátorig” képes biztosítani saját energiaellátását, kiváltva ezzel a kívülr lbehozott energiát. A beruházás munkahelyeket is teremt.Ezt a kérd ívet kérjük a jelentkezési lappal együtt április 20-ig postára adni címünkre:VÉDEGYLET 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Tel.: 317-64-82 24
 25. 25. 4.) Miskolci ÓraKÖRMiskolci ÓraKÖR csoportSzervez : Mészáros LászlóMegbeszélés: minden kedden 16.15 - t l az alábbi helyen.munkahely: "Irányt " Avasi Szociális SzolgálatMiskolc, Hajós A. u. 1.telefon: 315-930, 360-951 este: 405-313ÓRA KÖR - Közösségi Önsegít RendszerAz ÓRA Kör AlapszabályaÉrtékek az ÓRA körbenÓRA KÖR - Közösségi Önsegít RendszerKöszöntjük Önt az ÓRA körben. Örülünk hogy csatlakozott hozzánk, és reméljük, hogytagságát hasznosnak és eredményesnek találja majd.Hogyan m ködik? - javaslatok1. KÉSZENLÉT: Tartsa a Szolgáltatás jegyzéket, Taglistát a telefon mellett. Amikor szükségevan valamilyen szolgáltatásra, hívja fel az adott terméket / szolgáltatást felajánló személyt, ésbeszéljék meg a munka menetét. Ha az értéke nem egyértelm , vagy alku tárgya, akkoregyezzenek meg a munka árában. Ha szükséges, ellen rizze az illet szakértelmét (ilyenesetben az Szervez t is fel lehet hívni), és nyugodtan lehet a tagok szaktudása, tapasztaltságafel l érdekl dni. Ha olyan munkára van szüksége, amit senki sem ajánl aSzolgáltatásjegyzékben, vagy ön kínál valami újdonságot, akkor hívja fel a szervez (ke)t,mert lehet hogy k tudnak valakir l, aki elvégezné a munkát, illetve találnak valakit, akinekaz ön munkájára van szüksége. Az új igények a következ Szolgáltatás jegyzékben szerepelnifognak.2. FIZETÉS: A megrendel állítson ki egy KÖR csekket (a minta alapján) a kialkudott árról,és adja oda a munkát elvégz személynek. azonnal felhasználhatja, illetve beküld egypéldányt a KÖR szervez jének. Az adatokat beviszik a számlájára, és feltüntetik azértesít ben, amit a következ Taglistával együtt kap meg. Kérjük juttassa be acsekkszelvényeit a legközelebbi határid re a szervez címére:Mészáros László szoc. asszisztens Miskolc-Avas, Hajós A. u. 1. Tel: 315-9303. ELLEN RIZHET SÉG: Mindig jegyezze fel a kiadásait, hogy összehasonlíthassa a sajátfeljegyzéseit a központi kimutatással. Ha pl. ha a csekkfüzete hátsó lapján vezeti számlájaállását, akkor mindig tudni fogja aktuális egyenlegét. A tagok (csak a tagok!) érdekl dhetnekmaguk és mások egyenlegér l és forgalmáról, ezeket kb. havonta írásban eljuttatjuk.Rendszeres megbeszéléseket tartunk a részletek pontosítására, más tagok és a rendszer jobbmegismeréséhez.4. HASZON: Minél több kapcsolatot épít ki a többi taggal, annál több segít baráthoz jut. Hapontot akar gy jteni, nézzen körül, keres-e valaki Ön által nyújtott szolgáltatásokat, ha nemcsöng a telefon, ne üldögéljen tétlenül! Nézze meg a Keres rovatot, és hívjon föl valakit, 25
 26. 26. akinek valamilyen munkát kell elvégezni. Állandó szükség van a szakértelmet nélkülözmunkákra.NEM KELL PONTOKAT GY JTENIE AHHOZ, HOGY MUNKÁT VÉGEZTESSEN!Mindenki számlája nulláról indul, és a tagság egy részének mínuszban kell lennie, hogy arendszer m ködhessen. Ezt látni fogja a Taglistához mellékel értesít ben, amely a rendszerforgalmát is tükrözi.A KÖRben soha nem számítanak fel kamatot.Az ÓRA Kör nem haszon-érdek szervez dés, melynek szervezési költségeit a félévestagdíjak és a tagok számláiról levont, meghatározott számú órapontok (PERC) fedezik.Amennyiben kérdései vannak, kérjük olvassa el a KÖR ismertet t, majd a szabályzatot, - haszükséges, a részletekkel kapcsolatban keresse meg a szervez csoport valamelyik tagját. Aheti megbeszéléseken az aktuális kérdésekr l, dolgokról van szó.Miskolc, 2000. 12. 13. Mészáros László szervezAz ÓRA Kör Alapszabálya1. Az ÓRA Kör non-profit jelleg , tagsággal rendelkez társaság.2. A Kör információs szolgáltatást tart fenn, melynek célja, hogy tagjai különböz javakat ésszolgáltatásokat cserélhessenek. Lehet ség, hogy a kapott segítség személyeskötelezettségvállalással (KÖR csekk) a Körön belül kiegyenlíthet .3. Mindenki saját tetszése és belátása szerint végzi cseréit, a Kör nem felel s a tagok általfelajánlott javak és szolgáltatások feltételeiért, értékéért és min ségéért.4. Az "Ügyvitel" a tagok közrem ködésével minden Kör jelleg (KÖR csekk-es) ügyletetrögzít, a tagok szolgáltatási helyzetét (adott-kapott egyenleg) nyilvántartja, rendszeresenközzéteszi tagjai számára.5. A nyilvántartás alapja az elvégzett munka ideje és min sége, illetve más szolgáltatás eseténaz általa megtakarítható munkaid . A nyilvántartás alapegysége a PERC (átlagos, egyszermunkával eltöltött óra 1/60-ad része).6. Az Ügyvitel nyilvántartásában minden tagnak "számlán" jegyzi a forgalmát, egyenlegét.Minden számla nulláról indul. A tagok számláira hivatalos pénz nem kerül, onnan nem iskerül levonásra. Egy személynek csak egy számlája lehet.7. Az Ügyvitel legalább negyed évente kinyomtatja és eljuttatja a tagok egyenlegét éscsereforgalmi kimutatását (Szolgáltatás jegyzék és Taglista), ezek ügylet el ttimegérdekl désére is lehet ség van.8. Csak a számlatulajdonos felhatalmazásával lehet számlájáról más számlára pontokatátutalni (KÖR csekken = Szolgáltatás Átvételi elismervény). 26
 27. 27. 9. A számlatulajdonosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendszer fenntartásához szükséges,egységes minimalizált ráfordítást számlájukról félévente utólag levonják. A féléventeesedékes, forintban fizetend tagdíj felhasználásáról részletes kimutatást kell a tagság részéreközzétenni.10. A Körben soha nem számítunk fel kamatot.11. A Szervez csoport megbeszélésein és a döntéshozatalban a tagok jogosultak részt venni,a véleményeket szívesen fogadjuk. A tagoknak jogában áll fellebbezni bármely döntés ellen.A Szervez csoport fenntartja a jogot arra, hogy kivételes esetben, saját belátása szerintmegtagadja a tagságot egy egyént l vagy szervezett l.12. A tagok egyénileg felel sek saját adózásukkal és járulékaikkal kapcsolatban. A Kör nemvonható felel sségre tagjai adó és járulékügyeivel kapcsolatos ügyekben, továbbá nincs semjelentési kötelezettsége, sem kifizetések begy jtésére való kötelezettsége az adóval, illetvejárulékokkal foglalkozó hatóságok felé.13. A Kör Ügyvitel visszautasíthatja olyan számlának vagy hirdetésének a nyilvántartásbavételét, jogi vagy más szempontok alapján kifogásolható.14. A tagok hozzájárulnak adataik számítógépes regisztrálásához, és azoknak a rendszer tagjaifelé való továbbításához, amennyiben az a cserék lebonyolítását szolgálja.15. A tagok ismerik és elfogadják az alapszabály feltételeit.Miskolc, 2000-12-19. Mészáros László szervezÉrtékek az ÓRA körbenA. Üdvözlünk az ÓRA kör tagjai között! Reméljük hasznosnak fogod találni csoportunkat!B. A szolgáltatások ellenértékét PERC-ekben kell feltüntetni. . Tehát egy órai átlagos munka = 60 perc = 60 PERC egységgel.C. Mivel a munkák nem azonos nehézség ek, a fizetségr l nyugodtan lehet alkudni! Az alábbi értékmódosítások lehetségesek, pl.: ¨ 1 órát dolgozott valaki, ALAP 60 PERC / óra 100% ¨ fizikailag, szellemileg megterhel + 15-60 PERC /ó + 25-100% ¨ azonnali, vagy sürg s kiszállásra: + 30-60 PERC /ó + 50-100% ¨ Szakember, tehát gyorsan végez: + 30-90 PERC /ó + 50-150% ¨ felszerelését használja + 15-45 PERC /ó + 25- 75% ¨ MAXIMUMNAK javasolt 240 PERC / óra 400%D. A Munkalapon hirdetett, kért szolgáltatásodat különböz módokon árazhatod, jellemezheted, ha akarod: A (alku tárgya); 1,5xP (a ledolgozott id másfélszeresét kéred PERCben) 50P (50 PERC, pl. kölcsönzésnél); 30P+KFt (a kiadásaidat forintban); szolg * (csillagozva sürg s, alkalmi jelleg ); SZ (szakember vagy); T (tapasztalt); S (segédként); 25%P 27
 28. 28. (vállalkozás jelleg , az érték 25%-a PERC, a többi forint).E. A keresleted - kínálatod változásait szintén az Ügyvitelnek juttasd el, ott mindenféle segédanyag is kérhet : ¨ Ismertet , Átvételi elismervény, Minta a kitöltéshez, Szolgáltatás jegyzék, Taglista ¨ Kereslet-kínálat Munkalap, Tagfelvételi Kérelem, Alapszabály, Értékek tájékoztatóF. A belépési költség: 350 Ft, melyb l a kvázi-csekkfüzetet, és a sokszorosításokat fedezzük.G. A szolgáltatás ellenértékét jelent PERC egységeket az igénybevev (átvev ) Átvételi elismervényen jegyzi föl, az els két példányt a szolgáltatónak átadja (3 példányos).H. A szolgáltató az egyiket eljuttatja az Ügyvitelnek, amely az egységeket az Átadótól levonja, a szolgáltatónak jóváírja (aki bármikor felhasználhatja).I. Az újabb kvázi csekkfüzet: Átvételi elismervény (B. 13-67/A/V.) nyomtatványboltokban beszerezhet , ára kb. 242 Ft. Használat el tt az Ügyvitelnél regisztráltatni kell!J. A rendszer fenntartási díja félévente kb. 60 PERC, amit a számlákról szeptemberben és márciusban vonunk le.K. A Kör rendszer m ködésér l kézikönyvet adtak ki, ez, illetve további információk a heti megbeszéléseken, keddenként 16.15-t l kérhet k a M.-Avas, Hajós A. u. 1. alatt.L. 18 éven aluliak csak szül i közrem ködéssel vehetnek részt!Az Ügyvitelt jelenleg Mészáros László szervez végzi, akinek elérhet sége:napközben: "Irányt " Avasi Szociális Szolgálat Miskolc, Hajós A. u. 1.Tel.: 315-930, 360-951Este: tel.: 405-313web: http://aranymalinko.fw.hu 28
 29. 29. 5.) ÁszokfaA Kanadában "Zöld dollár"-nak, az Egyesült Királyságban "LET System"- nek nevezett munkacsereadatbank, melynek Magyarországon mint "KALÁKA" több száz éves hagyománya van, egy erkölcsikötelezettségvállalási rendszer, ahol egy számomra elvégzett munkát viszonzok valakinek, aki szinténaz adatbank tagja. Ezzel olyan minõségû szolgáltatáshoz jutok, amilyet igénylek, illetve elõreelfogadok.2011-ben is m köd oldal: http://www.c3.hu/%7Easzokfa/kalaka.htm 29
 30. 30. IV.) Külföldi KÖR-ökItt található a világ KÖR csoportjainak listája, elérhet ségehttp://www.cyberclass.net/turmel/urlsnat.htmMa a világ 53 nemzetében több mint 7100 LETS KÖR, vagy ahhoz hasonlóan m köd helyiközösségi önsegít csoport m ködik.Ezek némelyike természetesen már a hálón is megtalálható.Aki kíváncsi rájuk, a fenti linkeken megtekintheti bemutatkozó oldalaikat.Jó böngészést!LETS Edmonton, Kanadahttp://www.freenet.edmonton.ab.ca/lets/Strohalm, Hollandhttp://www.strohalm.nl/S.E.L. Franciaországhttp://asso.francenet.fr/sel//LETS Link / UKhttp://www.communities.org.uk/lets%20 30
 31. 31. V.) Jótékonysági CsereboltKépzeljünk el egy olyan boltot, amelyben nem forintért, hanem Zöld Forintért vagy PONT-értlehet vásárolni.Természetesen csak tagok cserélhetnek benne, de bárki a helyszínen beléphet a rendszerbe.A Jótékonysági Csereboltban a tagok Forint felhasználása nélkül vásárolhatnak vagycserélhetik el használható ruháikat, értékeiket, szolgáltatásaikat.A csereértékek nyilvántartása a Forintot helyettesít PONT (vagy Zöld Ft) egyéni számlákontörténik, a KÖRMÖL számlázó és nyilvántartó program segítségével.A Cserebolt árukínálata több forrásból tev dik össze; • a KÖR tagok által behozott és felajánlott új vagy használt ruhák, eszközök, vagy manufaktúrás módon saját maguk által el állított cikkek. • más magánszemélyek, szervezetek, intézmények, gazdálkodó szervezetek adományai, segélyei. • alkalomszer en kedvezményesen vásárolt, árleszállított vagy csökkent érték áruk.A polcokra kerül használt és új árufajták olyan alapvet létfenntartási cikkekb l kerülnek ki,mint gyermek és feln tt ruhanem k, tartós élelmiszerek (pl. konzervek), illetve háztartásim szaki cikkek, kézm vesipari cikkek.A Jótékonysági Cserebolt alkalmas: • adományok, segélyek, támogatások arányos és a rászorultság elvén alapuló elosztására. • ösztönzi a rászorultakat az önkéntes ellenszolgáltatások nyújtására, s ezen keresztül a társadalmi-gazdasági közösségbe történ egészséges be- illetve visszailleszkedésre, • alkalmas a helyi szociális véd háló kiterjesztésére.A támogatások és a csere-tételek felajánlásuk során tételesen felértékelésre és beárazásrakerülnek, amelyet Pontban, vagy "ZÖLD Forintban" jelölnek meg. A felajánló személy vagyszervezet Zöld Forint Pont-számláján a kapott összeget jóváírjuk. Ebb l történik a kiválasztottáruk ellenértékének törlesztése. A jóváírásokat a helyszínen és KÖRcsekkel adminisztrálják aJótékonysági Cserebolt alkalmazottai.A Jótékonysági Cserebolt m ködésének ellen rzésére az ellen rz bizottsági tagokatSzolnokon az alábbi társadalmi szervezetek vállalták magukra; • Civil Regionális Társulás, • Szolnok Városi Vöröskereszt • Szolnok Görög-Katolikus Egyházközség, • Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági EgyesületMinden adománygy jt és elosztó szervezet ismeri azt a különleges problémát, ami akkorjelentkezik, amikor valakit l nagyobb mennyiség adományt kap. 31
 32. 32. Adott az adományozó személy vagy szerv, adott az adomány mint tárgy(ak), és megnevezheta kedvezményezettek köre.De sajnos az esetek többségében a rászorultaknak nem pontosan arra az adományra vanszükségük, amit az adományozó adott, illetve a helyzetükb l adódó minden azonosságukellenére mégiscsak más dolog segítene rajtuk mint a többieken.A megoldás kézenfekv ; a szervezet beadja a kapott adományt (az adományozó különengedélyével) a Jótékonysági Csereboltba, megkapja ellenértékét PONT-ban, amit arányosaneloszt a megnevezett kedvezményezettek között, azaz KÖRcsekkeket ad nekik át. Akedvezményezettek pedig bemennek a Csereboltba, s a KÖRcsekjük erejéig azt választanakmaguknak, amire éppen szükségük van.Miként ösztönzi az embereket a közösségi életbe való bekapcsolódásra?Egy helyi közösségben mindig találhatunk olyan tagokat, akiknek felesleges értékeik vannak(megunt ruhák, kin tt bicikli, lecserélt mosógép stb.), de házuk, kertjük, lakásukkarbantartására idejük kevés van, s persze mindig akadnak olyanok, akiknek ezekre vanszükségük, és munkanélküliként számos szolgáltatást tudnak felajánlani.A Jótékonysági Csereboltban mindenki csak saját egyéni pontszámának pozitív mértékéigvásárolhat. Hozzál be egy értéket (cserélj ruhát), annak erejéig elvihetsz másikat, vagy végezzel egy szogáltatást valakinek (fesd le másnak a kerítését) s az azért kapott PONTok erejéigmegint vásárolhatsz.A témáról érdekl dni lehet emilen Tóth Ferencnél, vagy a 06 20 976-78-78 tel. számon. 32

×