Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palvelualojen suhdannejulkaisu: Palvelujen suhdanteet 4/2012

2,312 views

Published on

Palvelualojen työnantajat PALTAn ensimmäinen suhdannekatsaus julkistettiin 18.2.2013. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 14.2.2013 tilanteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palvelualojen suhdannejulkaisu: Palvelujen suhdanteet 4/2012

 1. 1. Palvelujen suhdanteet 4/2012LOGISTIIKKA • YRITYS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT • INFORMAATIO JA VIESTINTÄ • KIINTEISTÖALANPALVELUT • ERIKOISTUNEET PALVELUT • VIIHDE JA VIRKISTYS • JULKINEN HALLINTO JA JÄRJESTÖT Yksityisen kulutuksen ja työllisyyden heikkeneminen supistavat palvelujen kysyntää – mahdollista piristymistä on ennakoitavissa aikaisintaan loppuvuodesta> ”Mainostoiminnan ja henkilöstövuokrauksen liikevaihto kääntyi syksyn aikana laskuun.”> ”Ulkomaankaupan ja yleisen talouskehityksen alavireisyys painaa logistiikan tuotantomäärät laskuun.”> ”Alueelliset ja yrityskohtaiset erot suuria.”
 2. 2. Sisällys Palaako Eurooppa kasvu-uralle........................ 1 Logistiikka............................................................ 2 Yritys- ja asiantuntijapalvelut........................... 3 Informaatio ja viestintä...................................... 4 Kiinteistöalan palvelut........................................ 5 Erikoistuneet palvelut......................................... 6 Viihde ja virkistys................................................ 7 Julkinen hallinto ja järjestöt.............................. 8Palvelualojen työantajat PALTA onelinkeino- ja työmarkkinapoliittinen Palvelujen suhdanteet -katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 14.2.2013etujärjestö. tilanteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa.PALTAn jäseniä ovat 1 700 yritystä ja Lisätietojayhteisöä, jotka yhteensä työllistävät Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031 matti.paavonen@palta.fiSuomessa noin 150 000 työntekijää. Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353 riitta.varpe@palta.fiPALTA on EK:n toiseksi suurinjäsenliitto.
 3. 3. Palaako Eurooppa kasvu-uralle?Euroopassa on havaittavissa lieviä merkkejä paremmasta, vaikka talousliitto onkin yhätaantumassa. Ennen kuin kasvun siemenet itävät, on edessä kuitenkin haastava kevät.Palveluidenkin näkymät näyttävät aiempaa synkemmiltä.Maailmantalous Pitkien korkojen lasku nostattaa toiveita euroalueen rahoitusmarkkinoiden hitaasta tervehtymisestä.Taantuma Euroopassa jatkui vuoden 2012 lopulla, jakokonaistuotanto supistui viimeiselläkin neljänneksellä. %Viime kuukausina rahoitusmarkkinoilla, pörsseissä ja 30 28 Kreikkaodotuksissa on näkynyt merkkejä paremmasta. Vahvaan 26 24 Portugalikasvuun Euroopassa tuskin päästään vielä vähään aikaan, 22 20mutta tilanteen tervehtyminen tarjoaisi myös Suomelle 18 Irlanti 16mahdollisuuden palata kasvu-uralle. 14 12 Espanja 10 8 SuomiKotimaa ja kuluttajat 6 4 2 SaksaSuomessa kuluttajien luottamuksen heikkeneminen on 0 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13hitaasti pysähtynyt, mutta odotukset erityisesti työlli-syyden suhteen ovat varsin pessimistiset. Investointienpuute varjostaa tulevaisuutta niin Suomessa kuin Euroo- Työttömyyden kasvu heikentää kulutusmahdollisuuksia.passa kokonaisuutenakin. Heikentyvä työllisyys ja käytet-tävissä olevien tulojen supistuminen painavat lähikuukau- Odotukset Työt.asteen muutos, % -60 2,5sina yksityistä kulutusta ja pienentävät kotimarkkinoiden -50 2,0kasvumahdollisuuksia. -40 1,5 -30 1,0Palvelut kokonaisuudessaan -20 0,5Kuluttajien yhteenlaskettu ostovoima on kehittynyt -10 0,0kohtuullisesti, mikä on pitänyt monet palvelualat hyvässä 0 -0,5 10 -1,0kasvussa. Työllisyyden ja yksityisen kulutuksen näkymät 20 -1,5ennakoivat kuitenkin palvelualoillekin haastavaa kevättä. 05 06 07 08 09 10 11 12 13Palvelujen avoimien työpaikkojen määrä kääntyi loppu- Työttömyysasteen muutos Työllisyysodotuksetvuonna laskuun. Vuokratyöfirmoissa hakuun tulleetkesätyöpaikat piristävät tilastoja. Heikot odotukset ennakoivat haastavaa kevättä palvelualoille. Odotukset Tuotannon muutos, % 40 9 30 6 20 3 10 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 0 -3 -10 -6 -20 -9 -30 -12 Palvelujen odotukset Palvelutuotannon muutos PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012 1
 4. 4. Logistiikka Maaliikenne, Vesiliikenne, Ilmaliikenne, Varastointi ja muu logistiikkaUlkomaankaupan volyymin supistuminen näkyy logistiikkapalvelujenkysynnässä. Liikevaihto kasvoi vuonna 2012, mutta vain hieman hintojanopeammin. Odotukset kevättalvelle ovat varsin pessimistiset.Logistiikan työllisten määrä supistui vuonna 2012 muutamalla Liikevaihdon kasvu hidastunuttuhannella liikevaihdon kasvun jäätyä alle neljään prosenttiin. Suomen ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin) arvon Liikevaihto Henkilöstö sekä volyymin supistuminen vuonna 2012 näkyy myös 25 150 logistiikkapalvelujen liikevaihdon kehityksessä. Vuoden 20 120 2008 taso liikevaihdossa ehdittiin ylittää maa- ja ilma- liikenteessä, mutta vesiliikenteessä sekä varastoinnissa 15 90 ja muussa logistiikassa liikevaihto on yhä alle taantumaa 10 60 edeltävän tason. Kuljetuspalvelujen tuottajahinnat kasvoivat jonkin 5 30 verran liikevaihtoa nopeammin, joten toimialan tuotanto- 0 0 määrä itse asiassa supistui viime vuoden aikana. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) Kustannukset nousussa Suhdannebarometrin tulosten perusteella logistiikanLogistiikkapalvelujen liikevaihdon kasvu taittui tuotantokustannukset ovat nousseet tasaiseen tahtiinvuoden 2012 loppua kohden. myyntihintoja nopeammin. Tämän seurauksena yritysten 2005 = 100 yleinen kannattavuuskehitys on ollut varsin heikkoa.130125120 Odotukset alamaissa115 Logistiikan näkymät ovat ennakoivien indikaattoreiden110 valossa varsin pessimistiset. Vaikka myynnin odotetaankin105 hieman kasvavan, ovat suhdannenäkymät toimialalla100 varsin alhaiset. Myös työllisyyden odotetaan hieman 95 heikkenevän. 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Logistiikan liikevaihtoErityisesti maaliikenteen puolella konkurssien määräja koko kasvoi vuoden 2012 lopulla. Henkilöstön määrä 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Logistiikan konkurssihenkilöstö Liukuva keskiarvo2 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012
 5. 5. Liikkeenjohdon palvelut, Mainostoiminta ja markkinatutkimus, Turvallisuuspalvelut,Yritys- ja asiantuntijapalvelut Tieteelliset ja tekniset palvelut sekä Muut yritys- ja asiantuntijapalvelutLiikevaihdon kasvu jatkui vuonna 2012 melko vakaana, ja henkilöstön määrä lisääntyilähes 4 000. Erot alatoimialojen kehityksessä ovat lisääntyneet.Liikevaihto kasvoi lähes edellisvuosien tahtiin Liikevaihto kasvoi vuonna 2012 noin kuusi prosenttia ja henkilöstömäärä lisääntyi noin 4 000.Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi vuonna2012 noin kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto Henkilöstö 16 120Uusia yrityksiä toimialalle syntyi yli 400 joka kuukausi.Henkilöstön määrän kasvu jatkui reilun kolmen prosentin 12 90vuosivauhtia. 8 60Alatoimialojen kehityksessä suuria eroja 4 30Erityisen ripeää kasvu on ollut turvallisuuspalveluissasekä tieteellisissä ja teknisissä palveluissa, kun taas 0 0markkinoinnin kysynnän kasvu pysähtyi viime vuoden 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12aikana. Tämä heijastelee kansantalouden yleisesti heikkoa Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000)kehitystä. Liikevaihdon kasvu on jatkunut vuoden 2009 jälkeen 11/10, % 12/11, % kohtuullisen vakaana.Yritys- ja asiantuntija-palvelut +9 % +6 %yhteensä 160 2005 = 100Liikkeenjohdon palvelut +10 % +5 % 150Mainostoiminta ja markkinatutkimus +5 % -1 % 140 130Turvallisuus- ja vartiointipalvelut +7 % +7 % 120Muut yritys- ja asiantuntijapalvelut +9 % +8 % 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto Markkinoinnin liikevaihdon kasvun pysähtyminen heijastelee koko maan haastavaa suhdannekehitystä. 2005 = 100 180 170 Liikkeenjohdon palvelut 160 150 Mainostoimistot ja 140 markkinatutk. 130 Turvallisuus- ja 120 vartiointipalv. 110 Muut yritys- ja 100 asiantuntijap. 90 05 06 07 08 09 10 11 12 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012 3
 6. 6. Informaatio ja viestintä Media-ala, Televiestintä ja TietojenkäsittelypalvelutErot alatoimialojen kehityksessä olivat viime vuonna suuria.Televiestinnän liikevaihdon kasvu on ollut alenevien myyntihintojen vuoksi heikkoa.Odotukset alkuvuodelle ovat vaimeahkot.Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvu hidastui Liikevaihdon kasvu tasaantui loppuvuonnavuonna 2012 noin kahteen prosentiin henkilöstömäärän kasvaessa Kesän jälkeen informaatio- ja viestintäpalvelujen liike-puolellatoista tuhannella. vaihdon kasvu hidastui siinä määrin, että vuositasolla Liikevaihto Henkilöstö kasvu jäi noin kahteen prosenttiin. Toimialan tuottaja-16 80 hinnat kasvoivat noin prosentin edellisvuotisesta. Henki- löstön määrä lisääntyi noin puolellatoista tuhannella eli12 60 vajaat kaksi prosenttia. 8 40 Toimialoittaiset erot suuria 4 20 Televiestinnässä liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle ja 0 0 media-alalla hieman sen alle. Tietoteknisten palvelujen 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 liikevaihdon kasvu jatkui vahvana läpi vuoden. Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) Televiestinnässä tuottajahinnat ovat supistuneet viime vuosina reilun viiden prosentin vuositahtia eli toimialan tuotannon volyymi on kasvanut liikevaihdon supistues-Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvu hidastui sakin.loppuvuotta kohden. 2005 = 100 Odotukset lähikuukausille vaimeat 125 120 Informaatio- ja viestintäpalvelujen myynnin odotetaan 115 hieman kasvavan lähikuukausina, mutta henkilöstö- 110 määrän ennakoidaan jopa hieman supistuvan. Yrityksillä tuntuu olleen viime vuosina vaikeuksia siirtää tuotanto- 105 kustannusten nousua hintoihin. 100 95 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihtoSuhdannenäkymät ovat vaihdelleet vuoden aikana voimakkaastituotannon volyymin kasvun ollessa nollan tuntumassa. Odotukset Tuotannon muutos, % 60 8 45 6 30 4 15 2 0 0 -15 -2 -30 -4 -45 -6 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Tuotannon muutos Suhdannenäkymät4 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012
 7. 7. Kiinteistöalan palvelut Kiinteistöalan kauppa, vuokraus ja hallinta sekä Kiinteistönhoito, maisemanhoito ja siivousLiikevaihto ja henkilöstömäärä on kasvanut tasaisesti.Odotukset keväälle ovat keskimääräistä vaimeammat.Liikevaihdon kasvu tasaista Kiinteistöpalvelujen tasainen kysynnän kasvu näkyy vakaana liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvuna.Kiinteistöalan palvelujen liikevaihdon kasvu pysyi vuoden2012 tasaisena noin kuuden prosentin vuosivauhdissa. Liikevaihto HenkilöstöHenkilöstömäärä toimialalla kasvoi noin kaksi prosenttia. 10 75 8 60Siivouspalvelut merkittävä työllistäjä 6 45Siivouspalvelut kattavat yli puolet kiinteistöalan palvelujen 4 30henkilöstöstä työllistäen Suomessa noin 40 000 henkeä.Liikevaihtokin toimialalla on viime vuosina kasvanut lähes 2 15kaksinumeroisin luvuin. 0 0 Koko kiinteistöalan palvelujen liikevaihdosta lähes 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12puolet tuottaa kiinteistöjen hallinta- ja vuokraustoiminta, Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000)joka on työllistäjänä kuitenkin huomattavasti siivouspalve-luja pienempi. Liikevaihdon kasvu pysyi läpi vuoden noin kuuden prosentin tuntumassa.Odotukset keskimääräistä heikommat 2005 = 100 170Kiinteistöalan palvelujen suhdannenäkymät olivat vuoden- 160vaihteessa keskimääräistä matalammalla tasolla, mutta 150tuotannon määrän kasvu pysynee keväälläkin positiivi- 140sena. 130 120 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kiinteistöalan palvelujen liikevaihto Suhdannenäkymät heikkenivät vuoden loppua kohden, vaikka tuotannon kasvu pysyikin positiivisena. Odotukset Tuotannon muutos, % 50 12 40 10 30 8 20 6 10 4 0 2 -10 0 -20 -2 -30 -4 -40 -6 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Tuotannon muutos Suhdannenäkymät PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012 5
 8. 8. Erikoistuneet palvelut Työvoiman välitys, -vuokraus ja -rekrytointi, Matkatoimistot ja matkan- järjestäjät, Vuokraus- ja leasingtoiminta, sekä Muut erikoistuneet palvelutLiikevaihto kasvoi, mutta hitaammin kuin edellisvuonna.Suhdanteiden heikkeneminen näkyy työvoiman vuokrauksenja rekrytoinnin kasvun hidastumisena.Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2012 noin neljä Liikevaihdon kasvu hidastui edellisvuodestaprosenttia ja henkilöstön määrä reilulla kahdella tuhannella. Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2012 Liikevaihto Henkilöstö reilun neljän prosentin vauhtia jääden kuitenkin yli puolet8 80 hitaammaksi kuin edeltävänä vuonna. Liikevaihdon kasvu7 706 60 hidastui vastaavasti kaikilla alatoimialoilla. Henkilöstön5 50 määrä kasvoi viime vuonna arviolta kolme prosenttia.4 403 30 Yleinen talouskehitys näkyy2 20 työllistämistoiminnassa1 100 0 Työllistämistoiminnan liikevaihto on kasvanut viime 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 vuosina ripeästi ja palautunut hyvin viimeisestä taan- Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) tumasta. Viime vuonna liikevaihdon kasvu toimialalla käytännössä kuitenkin pysähtyi yleisen suhdannetilanteen heikennyttyä. Vastaavaa voidaan odottaa tapahtuvan myösErikoistuneiden palvelujen liikevaihto on kasvanut kiitettävästi muilla erikoistuneiden palvelujen toimialoilla.vuoden 2009 jälkeen. 180 2005 = 100 11/10, % 12/11, % 170 Erikoistuneet palvelut yhteensä +11 % +4 % 160 150 Työllistämistoiminta +21 % +5 % 140 Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät +10 % +4 % 130 120 Muut erikoistuneet palvelut +7 % +4 % 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Erikoistuneiden palvelujen liikevaihtoTalouskasvun heikkeneminen näkyy työllistämistoiminnanliikevaihtokehityksessä. 260 2005 = 100 240 Työllistämis- 220 toiminta 200 180 Matkatoimistot ja 160 matkanjärj. 140 120 Muut erikois- 100 tuneet palvelut 80 05 06 07 08 09 10 11 126 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012
 9. 9. Viihde ja virkistys Kulttuuri- ja viihdetoiminta, Kulttuurilaitosten toiminta, Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut, Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelutViihde- ja virkistyspalvelut ovat kasvaneet Suomen heilahtelevista suhdanteistahuolimatta. Viime vuonna kasvu hidastui, ja henkilöstön määrä supistui hieman.Uusia yrityksiä toimialalle syntyy noin tuhat vuodessa.Liikevaihto kasvoi heikosta Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi reilut kaksi prosenttia,suhdannetilanteesta huolimatta mutta henkilöstömäärä supistui vajaan prosentin vuonna 2012.Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi vuonna Liikevaihto Henkilöstö 5 152012 reilut kaksi prosenttia. Toimiala on kasvanut viimevuodet melko tasaisesti voimakkaista suhdannekäänteistä 4 12huolimatta. Henkilöstön määrä toimialalla supistui viime 3 9vuonna vajaalla prosentilla. 2 6Uusia yrityksiä vajaa sata kuukaudessa 1 3Uusia viihde- ja virkistyspalveluyrityksiä on viime vuosina 0 0perustettu varsin ripeää tahtia. Alan yrityskanta on 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12kasvanut selvästi palvelualojen keskiarvoa nopeammin. Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000)Eniten yrityksiä on urheilu-, huvi- ja virkistyspalveluissa,joka on myös suurin työllistäjä. Myös yrittäjien määrä Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto on kasvanutsuhteessa työllisiin on alalla maan keskiarvoa suurempi. viime vuosina tasaisesti.Liikevaihtoa tuottaa eniten rahapeli- ja vedonlyöntipal-velut. 2005 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto Viihde- ja virkistyspalvelujen yrityskanta on kasvanut muita palvelualoja nopeammin. 2005 = 100 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 05 06 07 08 09 10 11 12 Palvelut yhteensä Viihde- ja virkistys PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012 7
 10. 10. Julkinen hallinto ja järjestöt Julkinen hallinto, maanpuolustus ja pakollinen sosiaalivakuutus sekä JärjestötJulkishallinnosta on vähennetty viiden vuoden aikana 9 000 henkilöä.Järjestöjen liikevaihto supistui, mutta palkkasumma kasvoi viime vuonna.Julkishallinnon ja järjestöjen tuotos kasvoi, Henkilöstömäärä supistuu, mutta tuotos kasvaamutta henkilöstömäärä supistui vuonna 2012. Julkishallinnon ja järjestöjen tuotos kasvoi viime vuonna Tuotos Henkilöstö muutaman prosentin henkilöstömäärän supistuessa noin25 250 kolme prosenttia. Suurimmat henkilöstövähennykset20 200 tehtiin julkishallinnossa, jonka henkilöstömäärä on huip- puvuodesta 2007 vähentynyt lähes 9 000.15 150 Kokonaisuudessaan julkinen sektori työllisti Suomessa10 100 vuonna 2012 noin 616 000 henkilöä, mikä oli noin 7 000 enemmän kuin vuonna 2007. 5 50 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0 Suomi on järjestöjen maa Tuotos (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) Suomessa oli vuoden 2012 lopussa 134 015 yhdistystä, mikä on 928 enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Järjestöjen liikevaihto supistui viime vuonna hieman,Järjestöjen liikevaihdon kasvu pysähtyi vuonna 2012 mutta niiden palkkasumma kasvoi vielä reilut kaksi 2005 = 100 prosenttia. 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Järjestöjen liikevaihtoJärjestöjen palkkasumma kasvoi vuonna 2012 reilut kaksi prosenttia. 2005 = 100 130 125 120 115 110 105 100 95 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Järjestöjen palkkasumma8 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012
 11. 11. Palvelualojen keskinäinen vertailuLiikevaihdon kehityksessä on suuria eroja eri palvelualojen välillä. 2005 = 100 180 Logistiikka 170 160 Yritys- ja asiantuntijap. 150 Informaatio ja 140 viestintä 130 Kiinteistöalan 120 palvelut Erikoistuneet 110 palvelut 100 Viihde ja virkistys 90 05 06 07 08 09 10 11 12Liikevaihdon arvo ja henkilöstön määrä eri palvelualoilla vuonna 2012. 0 4 8 12 16 20 24 Mrd.€ Viihde- ja virkistysp. Kiinteistö-palvelut Erikoistuneet palvelutInformaatio- ja viestintä Yritys- ja asiantuntijap. Logistiikka x1000 0 25 50 75 100 125 150 Henkilöstö Liikevaihto
 12. 12. Palvelualojen työnantajat PALTA ryEteläranta 10 6.krs, PL 62, 00131 HelsinkiVaihde 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi/ | info@palta.fi

×