Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HIEPHOA

1,171 views

Published on

Dự án hiệp hòa tại Bắc giang, thực hiện 2011

Published in: Education
 • Login to see the comments

HIEPHOA

 1. 1. Thiết kế Quy hoạch chi tiết 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ 3, HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANGCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 2. 2. VỊ TRÍ MỐI LIÊN HỆ VÙNG Với nước Việt Nam Với khu vực miền Bắc Với tình Bắc Giang Với các khu vực xung quanh Với các dự án xung quanh Vị trí và Mối liên hệ vùng n v ngNội dun íCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 3. 3. VỊ TRÍ HIỆN TRẠNG MỐI LIÊN HỆ VÙNG Nắng Gió Địa hình Với nước Việt Nam Cảnh quan Với khu vực miền Bắc Chức ă Chứ năng Với tỉnh Bắc Giang Với các khu vực xung quanh Với các dự án xung quanh rạng Đánh giá Tổng hợp hiện tr Vị trí và Mối liên hệ vùng h v h n ngNội dun h T íCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 4. 4. VỊ TRÍ HIỆN TRẠNG DỰ ÁN TƯƠNG TỰ TRÊN THẾ GIỚI MỐI LIÊN HỆ VÙNG Nắng Gió Địa hình DỰ ÁN TƯƠNG TỰ TẠI VIỆT NAM Với nước Việt Nam Cảnh quan Với khu vực miền Bắc Chức ă Chứ năng DỰ ÁN TẠI BẮC GIANG Với tỉnh Bắc Giang Với các khu vực xung quanh Với các dự án xung quanh Tổng quan các dự án tươn tự rạng ng Đánh giá Tổng hợp hiện tr Vị trí và Mối liên hệ vùng n h v h n ngNội dun n T g h íCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 5. 5. VỊ TRÍ HIỆN TRẠNG DỰ ÁN TƯƠNG TỰ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC TRÊN THẾ GIỚI MỐI LIÊN HỆ VÙNG Nắng Gió Quan niệm Địa hình DỰ ÁN TƯƠNG TỰ TẠI Ý tưởng VIỆT NAM Với nước Việt Nam Cảnh quan Phân tích Với khu vực miền Bắc Chức ă Chứ năng Minh họa DỰ ÁN TẠI BẮC GIANG Với tỉnh Bắc Giang Với các khu vực xung quanh DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT HẠ TẦNG KỸ THUẬT Với các dự án xung quanh Tổng quan các dự án tươn tự rạng ng Đánh giá Tổng hợp hiện tr Vị trí và Mối liên hệ vùng n h v Giải pháp thiết kế h k n ngNội dun n T p g h íCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 6. 6. VỊ TRÍ MỐI LIÊN HỆ VÙNG Với nước Việt Nam Với khu vực miền Bắc Với tỉnh Bắc Giang Với các khu vực xung quanh Với các dự án xung quanh Vị trí và Mối liên hệ vùng n v ngNội dun íCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 7. 7. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI VIỆT NAM - Băc Giang là tỉnh trung du và miền núi thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. - Cách thủ đô Hà Nội 51km về phía Đông Bắc Bắc. - Có đường quốc lộ 1A chạy qua, là vùng chuyển tiếp giữa vùng núi phía TỈNH BẮC GIANG Bắc ới hâ Bắ với châu thổ sông Hồ ở phía nam. ô Hồng hí - Có 3 sông lớn chảy qua là sông Lục Nam, sông Thương, và sông Cầu. V v ối ùng Vị trí và Mố liên hệ vùCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 8. 8. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI KHU VỰC PHÍA BẮC - Bắc Giang là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông g ộ g g Bắc Việt Nam, giáp nhiều tỉnh thành, phía Bắc g p ạ g giáp Lạng Sơn, phía Đông g p Q ,p g giáp Quảng Ninh, g , phía Tây giáp Thái Nguyên và Hà Nội, phía nam giáp Bắc Ninh và Hải Dương. g p g - Là tỉnh tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội 50km Thuôc vùng chuyển giao giữa đồng bằng và ể ồ ằ miền núi có nhiều điều kiện về cảnh quan tự nhiên. 200km ùng 100km Vị trí và Mố liên hệ vù Thành phố loại đặc biệt p ạ ặ ệ ối Thành phố loại I v Thành phố loại II Khu vực KT trọng điểm phía Bắc V Ranh giới tỉnh Bắc GiangCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 9. 9. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG GIAO THÔNG - Hiệp Hòa là một huyện trung du thuộc tỉnh Bắc Giang , Nằm QL1A B ở phía Tây Nam của tỉnh Bắc ắ Giang. Huyện lỵ là thị trấn Thắng cách thành phố Bắc QL37 Giang 30km và cách thủ đô Hà QL3 Nội 50km theo đường bộ. QL31 - Phía Đông Bắc giáp huyện Tân QL37 Yên.Vị trí và M liê hệ vùng g - Phía Đông giáp huyện Việt Yên. - Phía Nam giáp vùng đồng bằng châu thổ Yên Phong của Mối ên tỉnh Bắc Ninh Ninh. - Phía Tây Nam giáp huyện Sóc Sơn của Hà Nội. QL1A - Phía Tây Bắc giáp các QL37 huyện Phổ Yên và Phú Bình QL1A t QL3 của tỉnh Thái Nguyên. Đường QL 6 Đường QL 21 gCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 10. 10. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG TRUNG TÂM - Thị xã Bắc Giang trở thành thành phố Bắc Giang theo Nghị định Chính phủ số 75/2005/NĐ-CP ngày 7 tháng 6 năm 2005. Hiện thành phố được xếp là đô thị loại III và đang phấn đấu để trở thành đô thị loại II vào năm 2015. 2015 - Thành phố Bắc Giang có 66,45 km2 diện tích tự nhiên, 145.249 nhân khẩu, và có 16 đơn vị hành chính trực thuộc B HUYỆN HIỆP HÒA v ối ùng Vị trí và Mố liên hệ vù THÀNH PHỐ - TỈNH LỴ LỴ. THỊ TRẤN – HUYỆN LY. THỊ TRẤN Ị V CÁC ĐIỂM DU LỊCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆPCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 11. 11. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI HỆ THỐNG GIAO THÔNG TRONG HUYỆN - Khu vực nghiên cứu nằm tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, ĐI THÁI NGUYÊN B ĐI THÁI NGUYÊN tỉnh Bắc Giang. ỉ ắ - Gần với đường QL37 đi Thái Nguyên - Gần đường tỉnh lộ 296 đi Hà Nội - Gần đường tỉnh nộ 295 ầ ỉ - Giao thông thuận tiện thúc đẩy phát triển kinh tế KHU VỰC NGHIÊN CỨU ( DiỆN TÍCH : 22 69 HA ) 22,69Vị trí và Mối liê hệ vùng g ĐI HÀ NỘI M ên NÚT GIAO THÔNG HUYẾT MẠCH t ĐƯỜNG QUỐC LỘ 37 ĐI BẮC NINH TỈNH LỘ 295 TỈNH LỘ 296 TỈNH LỘ 288CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 12. 12. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI CÁC KHU CHỨC NĂNG TRONG HUYỆN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 37 ĐI THÁI NGUYÊN B TỈNH LỘ 295 TỈNH LỘ 296 TỈNH LỘ 288 Ộ BỆNH ViỆN – TRẠM XÃ UBND XÃ THỊ TRẤN – HUYỆN LY ĐIỂM DU LỊCH TRƯỜNG HỌC KHU VỰC NGHIÊN CỨU ( DiỆN TÍCH : 22 69 HA ) 22,69 DỰ ÁN MỚI KHU ĐÔ THỊ TẠI BẮC GIANG ĐI HÀ NỘI Dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Bắc Giang v ối ùngVị trí và Mố liên hệ vù ĐI BẮC NINHVCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 13. 13. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG – CẢNH QUAN ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 14. 14. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG – ĐẤT CÔNG CỘNG ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 15. 15. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG – ĐẤT TRƯỜNG HỌC ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 16. 16. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG – ĐẤT TÔN GIÁO ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 17. 17. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG – ĐẤT DÂN CƯ HiỆN HỮU ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 18. 18. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG– ĐÁT DÂN CƯ CŨ ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 19. 19. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG – ĐẤT Ở LÀNG XÓM ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 20. 20. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG– CÂY XANH ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 21. 21. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG– MẶT NƯỚC ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 22. 22. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỚI QHC THỊ TRẤN THẮNG – ĐẤT NÔNG NGHIỆP ùng Vị trí và Mố liên hệ vù Vị trí khu đất V v ốiCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 23. 23. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG QHCT 1/500 KHU TRUNG TÂM THỊ TRẤN THẮNG V v ối ùng Vị trí và Mố liên hệ vùCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 24. 24. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG QHCT 1/500 KHU DÂN CƯ SỐ III V v ối ùng Vị trí và Mố liên hệ vùCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 25. 25. VỊ TRÍ HIỆN TRẠNG MỐI LIÊN HỆ VÙNG Nắng Gió Địa hình Với nước Việt Nam Cảnh quan Với khu vực miền Bắc Chức ă Chứ năng Với tỉnh Hòa Bình Với các khu vực xung quanh Với các dự án xung quanh rạng Đánh giá Tổng hợp hiện tr Vị trí và Mối liên hệ vùng h v h n ngNội dun h T íCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 26. 26. HIỆN TRẠNG ẢNH HIỆN TRẠNG ổng hợ hiệ trạng Đánh giá tổ Đ ợp ệnCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 27. 27. HIỆN TRẠNG NẮNG GIÓ - Bắc Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng Đông Bắc. Một năm có bốn mùa rõ rệt Mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm, mùa xuân, thu khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ trung bình 22 - 23oC, độ Gió đông bắc ẩm dao động lớn, từ 73 - 87%. B - Nắng trung bình hàng năm từ 1.500 - 1.700 giờ, thuận lợi cho phát triển các cây trồng nhiệt đới á đới, nhiệt đới. ổng hợ hiệ trạng 12h trưa ợp ện Mặt trời lặn Mặt trời mọc Đánh giá tổ GHI CHÚ : Ranh giới thiết kế ế ế Gió đông nam Đ Gió đông bắc Gió đông namCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 28. 28. HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG - Giao thông trong khu vực quy hoạch chủ yếu là g g ự q y ạ y đường nhựa ,bê tông. B - Hệ thống giao thông thô sơ thưa thớt sơ, ổng hợ hiệ trạng ợp ện GHI CHÚ : Ranh giới thiết kế g Đánh giá tổ Đường nhựa Đường bê tông. Đường đất g Đ Nút giao thông.CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 29. 29. HIỆN TRẠNG MẶT NƯỚC - Khu đất hiện trang có nhiều các hệ thống kênh g g mương nhỏ với mục đích phục vụ cung cấp và B thoát ớ h khu th át nước cho kh vực đất canh tá h tác ổng hợ hiệ trạng Đánh giá tổ ợp ện GHI CHÚ : Ranh giới thiết kế g Đ Mặt nướcCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 30. 30. HIỆN TRẠNG ĐẤT RUỘNG LÚA B ổng hợ hiệ trạng Đánh giá tổ ợp ện GHI CHÚ : Ranh giới thiết kế Đ Đất ruộng lúaCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 31. 31. HIỆN TRẠNG ĐẤT NGHĨA ĐỊA B ổng hợ hiệ trạng Đánh giá tổ ợp ện GHI CHÚ : Ranh giới thiết kế Đ Đất nghĩa địaCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 32. 32. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT B ổng hợ hiệ trạng Đánh giá tổ ợp ện GHI CHÚ : Ranh giới thiết kế Đ Đường điện 0.4 KV 04 Trạm bơm nước.CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 33. 33. VỊ TRÍ HIỆN TRẠNG DỰ ÁN TƯƠNG TỰ TRÊN THẾ GIỚI MỐI LIÊN HỆ VÙNG Nắng Gió Địa hình DỰ ÁN TƯƠNG TỰ TẠI VIỆT NAM Với nước Việt Nam Cảnh quan Với khu vực miền Bắc Chức ă Chứ năng DỰ ÁN TẠI BẮC GIANG Với tỉnh Hòa Bình Với các khu vực xung quanh Với các dự án xung quanh Tổng quan các dự án tươn tự rạng ng Đánh giá Tổng hợp hiện tr Vị trí và Mối liên hệ vùng n h v h n ngNội dun n T g h íCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 34. 34. DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI KHU ĐÔ THỊ MIRAGE Dự á được thiết kế từ 1 chuỗi các cụm nhà ở với án ế ế ừ ỗ á à ớ cá tính, an ninh, đặc điểm riêng kết hợp với không gian mở, cây xanh, mặt nước tạo nên 1 tổng thể ở â ớ ê ổ ể sinh thái và bền vững Dự án tham khảo D n m oCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 35. 35. DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI KHU ĐÔ THỊ NANDED Dự án được thiết kế từ 1 chuỗi các cụm nhà ở với không g ự ợ ụ g gian xanh, mặt nước ở g , ặ giữa tạo nên 1 tổng thể sinh thái và bền vững ạ g g Dự án tham khảo D n m oCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 36. 36. DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI KHU ĐÔ THỊ BANDA PUTTERI Dự án được thiết kế từ 1 chuỗi các cụm nhà ở với cá tính riêng, tên riêng Dự án tham khảo D n m oCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 37. 37. DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI KHU NHÀ Ở N18A Dự án được thiết kế từ 1 chuỗi các cụm nhà ở với cá tính, an ninh, đặc điểm riêng kết hợp với không gian mở, cây xanh, mặt nước tạo nên 1 tổng thể sinh thái và bền vững Dự án tham khảo D n m oCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 38. 38. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI, DU LỊCH – ĐÀ NẴNG Dự án được thiết kế từ 1 chuỗi các hình thái vạn động liên hệ và dẫn dắt nhau kết hợp với không gian mở, cây xanh, mặt nước tạo nên 1 tổng thể bền vững Dự án tham khảo D n m oCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 39. 39. VỊ TRÍ HIỆN TRẠNG DỰ ÁN TƯƠNG TỰ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC TRÊN THẾ GIỚI MỐI LIÊN HỆ VÙNG Nắng Gió Quan niệm Địa hình DỰ ÁN TƯƠNG TỰ TẠI Ý tưởng VIỆT NAM Với nước Việt Nam Cảnh quan Phân tích Với khu vực miền Bắc Chức ă Chứ năng Minh họa DỰ ÁN TẠI BẮC GIANG Với tỉnh Bắc Giang Với các khu vực xung quanh DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT HẠ TẦNG KỸ THUẬT Với các dự án xung quanh Tổng quan các dự án tươn tự rạng ng Đánh giá Tổng hợp hiện tr Vị trí và Mối liên hệ vùng n h v Giải pháp thiết kế h k n ngNội dun n T p g h íCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 40. 40. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 41. 41. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Stt Kí hiệu Loại đất DTđất(m2) Tỷ lệ(%) DTXD(m2) DTsàn(m2) MĐXD(%) HSSDĐ Tầng cao Số người 1CC Đất trung tâm công cộng 10454 4.61 3763 13172 36.00 1.26 2.0-5.0 2NO Đất ở 87505 38.56 78333 306717 89.52 3.51 3.0-4.0 2896 3TD Đất hà ái đị h Đấ nhà tái định cư 8217 821 3.62 3 62 8217 821 32870 328 0 312 4CX Đất cây xanh TDTT, Mặt nước 20459 9.02 5HTKT Đất hạ tầng kĩ thuật 6702 2.95 6GT Đất giao thông đô thị 93578 41.24 7 Tổng ổ 226915 100.00 90314 352758 39.80 1.55 2.0-5.0 3208 Stt Kí hiệu Loại đất DTđất (m2) Tỷlệ% DTXD(m2) DTsàn(m2) MĐXD(%) HSSDĐ Tầng cao Số người 1A Đất trung tâm công cộng 10454 4.61 3763 13172 36.00 1.26 2.0-5.0 1.1PH 1 1PH Đất trung tâm phức hợp 4182 1.84 1 84 1882 9409 45.00 45 00 2.25 2 25 5.0 50 1.2VH1 Đất nhà văn hóa 1 675 0.30 202 405 30.00 0.60 2.0 1.3VH2 Đất nhà văn hóa 2 1519 0.67 456 911 30.00 0.60 2.0 1.4YT Trạm y tế 2213 0.98 664 1328 30.00 0.60 2.0 1.5NT Nhà trẻ 1866 0.82 560 1119 30.00 0.60 2.0 2 Đất nhà ở 95722 42.18 86550 339586 90.42 3.55 4.0 3208 2.1LK Đất nhà liền kề 33687 14.85 31514 126054 93.55 3.74 4.0 1256 2.1.1LK1 Đất nhà liền kề LK1 3130 1.38 2817 11270 90.00 3.60 4.0 108 2.1.2LK2 Đất nhà liền kề LK2 5400 2.38 4860 19441 90.00 3.60 4.0 216 2.1.3LK3 2 1 3LK3 Đất nhà liề kề LK3 hà liền 3141 1.38 1 38 2827 11307 90.00 90 00 3.60 3 60 4.0 40 64 2.1.4LK4 Đất nhà liền kề LK4 3587 1.58 3228 12914 90.00 3.60 4.0 132 2.1.5LK5 Đất nhà liền kề LK5 3779 1.67 3401 13603 90.00 3.60 4.0 152 2.1.6LK6 Đất nhà liền kề LK6 3128 1.38 3128 12512 100.00 4.00 4.0 136 2.1.7LK7 2 1 7LK7 Đất nhà liền kề LK7 2695 1.19 1 19 2425 9701 90.00 90 00 3.60 3 60 4.0 40 48 2.1.8LK8 Đất nhà liền kề LK8 1977 0.87 1977 7908 100.00 4.00 4.0 84 2.1.9LK9 Đất nhà liền kề LK9 4298 1.89 4298 17190 100.00 4.00 4.0 200 2.1.10LK10 Đất nhà liền kề LK10 2552 1.12 2552 10208 100.00 4.00 4.0 116 2.2BT Đất biệt thự 13615 6.00 6616 19848 48.59 1.46 3.0 232 2.2.1BT1 Đất biệt thự đơn lập BT1 3828 1.69 1723 5168 45.00 1.35 3.0 48 2.2.2BT2.1 Đất biệt thự song lập BT2.1 6059 2.67 3030 9089 50.00 1.50 3.0 112 2.2.3BT2.2 Đất biệt thự song lập BT2.2 3728 1.64 1864 5591 50.00 1.50 3.0 72 2.3NP Đất nhà phố thương mại 40204 17.72 40204 160815 100.00 4.00 4.0 1408 2.3.1NP1 2 3 1NP1 Đất nhà phố th hà hố thương mại NP1 i 8618 3.80 3 80 8618 34472 100.00 100 00 4.00 4 00 4.0 40 268 oạch 2.3.2NP2 Đất nhà phố thương mại NP2 5059 2.23 5059 20236 100.00 4.00 4.0 144 2.3.3NP3 Đất nhà phố thương mại NP3 5245 2.31 5245 20979 100.00 4.00 4.0 164 2.3.4NP4 Đất nhà phố thương mại NP4 2883 1.27 2883 11530 100.00 4.00 4.0 92 Giải pháp quy ho 2.3.5NP5 2 3 5NP5 Đất nhà phố thương mại NP5 5399 2.38 2 38 5399 21596 100.00 100 00 4.00 4 00 4.0 40 216 2.3.6NP6 Đất nhà phố thương mại NP6 5399 2.38 5399 21596 100.00 4.00 4.0 216 2.3.7NP7 Đất nhà phố thương mại NP7 1657 0.73 1657 6626 100.00 4.00 4.0 64 2.3.8NP8 Đất nhà phố thương mại NP8 1657 0.73 1657 6626 100.00 4.00 4.0 64 2.3.9NP9 Đất nhà phố thương mại NP9 2911 1.28 2911 11642 100.00 4.00 4.0 120 q 2.3.10NP10 Đất nhà phố thương mại NP10 1378 0.61 1378 5512 100.00 4.00 4.0 60 3TD Đất tái định cư 8217 3.62 8217 32870 100.00 4.00 4.0 312 3.1TD1 Đất tái định cư TD1 2924 1.29 2924 11695 100.00 4.00 4.0 112 3.1TD2 Đất tái định cư TD2 2844 1.25 2844 11375 100.00 4.00 4.0 108 3.1TD3 3 1TD3 Đất tái định cư TD3 917 0.40 0 40 917 3669 100.00 100 00 4.00 4 00 4.0 40 32 G p 3.1TD4 Đất tái định cư TD4 1533 0.68 1533 6130 100.00 4.00 4.0 60 4Cx Đất cây xanh TDTT - Mặt nước 20459 9.02 4.1Cx Cây xanh 17942 7.91 4.2Mn Mặt nước 2517 0.04 5HT Đất hạ tầng kĩ thuật 6702 2.95 6GT Đất giao thông đô thị 93578 41.24 6.1GT Đường giao thông 92696 40.85 6.2P Đất bãi đỗ xe 882 0.39 Tổng ổ 226915 100.00 90314 352758 39.80 1.55 2.0-5.0 3208CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 42. 42. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẤU TRÚC G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 43. 43. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 44. 44. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC QUẢNG TRƯỜNG ĐIỂM NHẤN TRỤC KG G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 45. 45. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CÂY XANH – MẶT NƯỚC G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 46. 46. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC GIAO THÔNG G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 47. 47. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 48. 48. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC QUY HOẠCH TẦNG CAO G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 49. 49. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC PHÂN KỲ XÂY DỰNG G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 50. 50. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC MẶT CẮT KHAI TRIỂN G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 51. 51. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC MINH HỌA MẪU NHÀ G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 52. 52. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC PHỐI CẢNH TỔNG THỂ G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 53. 53. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC MINH HỌA G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 54. 54. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC MINH HỌA G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 55. 55. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC MINH HỌA G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 56. 56. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC MINH HỌA G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 57. 57. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC MINH HỌA G p q oạch Giải pháp quy hoCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 58. 58. HẠ TẦNG KỸ THUẬT GIAO THÔNG - Mạng đường chính của khu đô thị được thiết kế dựa theo hướng tuyến đã được xác định trong Điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Thắng đến năm 2025. -Mặt cắt 33m (Mặt cắt 1-1), mặt cắt 32m (Mặt cắt 1A-1A) đây là ắ ắ hai trục đường chính đô thị. -Mặt cắt 21m (Mặt cắt 2-2) và ặ ( ặ ) mặt cắt 14.5m (Mặt cắt 3-3), đây là trục đường liên khu vực và khu kh vực -Trên cơ sở các trục giao thông chính theo quy hoạch chung được duyêt, thiết kế các trục giao thông nội bộ tạo thành mạng lưới đường theo dạng ô bàn cờ, quy mô đường nội bộ mặt cắt rộng 13.5m (Mc4-4) có chức năng liên kết toàn bộ các oạch khu chức năng trong đô thị, kết nối liên thông với trục đường Giải pháp quy ho chính đô thị, đường liên khu vực và khu vực; tạo thành hệ thống q giao thô mạch l liê kết các i thông h lạc liên á tuyến đường khu vực đảm bảo thống nhất với toàn mạng lưới, G p phục vụ nhu cầu đi lại thuận lợi giữa các khu chức năng trông đô thị đồng thời tạo sự thuận thị, tiện trong giao thông nội bộ từng khu chức năng.CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 59. 59. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHUẨN BỊ KỸ THUẬT 1.Giải pháp nền XD: - Căn cứ vào cao độ khống chế được thể hiện trong đồ án quy hạch chung 1/500 của thị trấn phố Thắng. - Khu vực xây dựng mới có cao độ nền từ 9 93 13 28 dố từ ề 9.93m13.28m, dốc Đông sang Tây. - Phương án san khống chế cốt từ 10.0m->14.5m, san thoải từ 10.0m 14.5m, Đông sang Tây. -Độ dốc nền đắp nhỏ nhất Imin:  0,004 2. Thoát 2 Th át nước mưa: ớ - Thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị hoàn chỉnh, thoát riêng hoàn toàn với nước thải. - Chế độ hoạt động của hệ thống thoát nước mưa chủ yếu theo chế độ tự chảy từ hệ thống cống thoát vào các vực xung quanh kh đô à á h khu thị. - Toàn khu vực lập quy hoạch được chia thành hai lưu vực thoát nước chính. Lưu vực A: là lưu vực nằm phía Đông của con kênh tưới 1B chạy dọc từ Bắ xuống N d Bắc ố Nam, h ớ hướng oạch thoát nước mặt chính từ phía Bắc xuống phía Nam, và từ Đông sang Tây của lưu vực, sau đó Giải pháp quy ho thoát qua kênh 1B bằng xi phông thoát vào hệ thống kênh lạch hiện trạng cũng là hệ thống tiêu thoát q duy hất ủ khu d nhất của kh vực. Lưu vực B: là lưu vực nằm phía Tây của con kênh tưới 1B chạy dọc từ Bắc xuống Nam, hướng G p thoát nước mặt chính từ phía Bắc xuống phía Nam, và từ Đông sang Tây của lưu vực, sau đó cũng th át hệ thố ũ thoát thống kê h l h kênh lạch hiện trạng của khu vựcCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 60. 60. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP NƯỚC - Nguồn nước trước mắt dự kiến được lấy từ nhà máy nước thị trấn Phố Thắng bằng ấ ố ắ ằ hệ thống đường ống D160 chạy trên QL 296, và đường ạy , g bờ kênh 1B. Tương lai khi có nước từ nhà máy nước Thái Sơn (công suất 3250m3/ng.đêm) thì sẽ đấu vào hệ thống của nhà máy nước Thái Sơn. -N−íc sinh ho¹t lÊy theo tiªu chuÈn ®« thÞ lo¹i 3: +N−íc sinh ho¹t, Qsh: 150 l/ng.ng® +C«ng tr×nh c«ng céng, dÞch vô Qcc Q = 15% Q h Qsh +N−íc t−íi c©y 3l/m2 , röa ®−êng 1.5l/m2, +Rß rØ Qrr : rØ, 15%(Qsh+Qcc+Qtc) +Dùphßng: 10%(Qsh Qcc Qtc Qrr). 10%(Qsh+Qcc+Qtc+Qrr). oạch -Tổng nhu cầu dùng nước là 950m3/ng.đêm Giải pháp quy ho -Mạng lưới đường ống thiết kế vòng khép kín kết hợp nhánh cụt q -Đường kính trên mạng ống từ D50-D100 G pCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 61. 61. HẠ TẦNG KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VSMT 1 Nước thải: -Lưu lượng nước thải tính ợ g bằng 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt -- Thiết kế hệ thống nước thải ế ế ố riêng biệt không chung với hệ thống nước mưa g --Tổng lưu lượng nước thải toàn khu là 500m3/ng.đêm - Khu vực thiết kế quy hoạch ế ế được chia thành hai lưu vực thoát nước chính. Lưu vực I t à bộ phía Đô L I: toàn hí Đông kênh 1B , nước thảI được thu gom dẫn tự chảy về trạm xử lý. Lưu vực II: toàn bộ phía Tây kênh 1B , nước thảI được thu gom dẫn tự chảy về trạm xử lý. -Toàn bộ nước thải sẽ tập oà ước t ả trung về trạm xử lý có công suất 500m3/ng.đ đặt ở phía Nam khu vực. -Nước thải sau khi xử lý phảI oạch đạt TCVN 7222-2002 sẽ xả ra hệ thống thoát nước mưa của Giải pháp quy ho khu kh vực. 2. Rác thải: -Trong khu vực bố trí 2 trạm trung chuyển CTR mỗi trạm có CTR, q diện tích 50m2 được đặt tại những vị trí thuận lợi cho việc thu gom và vận chuyển CTR. G p - Lưu lượng rác thải toàn khu là 3.3 tấn/ ngày.đêm (với g g t/c=1kg/người) )CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 62. 62. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP ĐIỆN TRUNG THẾ VÀ HẠ THẾ - Nguồn điện cung cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ trạm trung gian Hiệp Hòa 2: 35/10kV 8+6,3MVA. -Dù kiÕn h−íng cÊp tõ ®−êng d©y 10KV hiÖn ®ang cÊp cho tr¹m biÕn ¸p Trung §ång Tổng công suất cần cấp là 2.729 KVA. Căn cứ vào diện tích â dựng các lô đất bố t í tí h xây d á đất, trí các trạm biến áp phù hợp với nhu cầu phụ tải. - Toàn bộ khu vực khu vực quy hoạch được cấp điện bởi 4 trạm biến áp 10(22)/0.4KV. Mỗi trạm cấp điện sinh hoạt chiếu hoạt, sáng công cộng cho một khu vực liên tục trong bán kính từ 250 đến 300m. Nhằm đảm bảo mỹ quan cho khu đô thị trạm biến áp làm mới sử dụng loại trạm kiosk trọn bộ và loại trạm xây. Vị trí các trạm biến áp ế được thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện trung thế và hạ thế. thế oạch - Phân vùng phụ tải được căn cứ theo bảng tính công suất từng phân khu chức năng năng. Giải pháp quy ho - Cáp điện hạ áp cấp điện cho sinh hoạt và chiếu sáng công cộng là loại cáp ngầm được ộ g ạ p g ợ q luồn trong ống PVC hoặc ống thép (với những đoạn đi qua đường giao thông) đi ngầm G p trong tunnel và hệ thống hào ố cáp. Cáp hạ áp từ trạm biến áp đến các tủ điện cấp điện cho các kh nhà biệt th các công á khu hà thự, á ô trình công cộng bằng cáp ngầm chống thấm CU/XPLE/PVC/DSTA/PVCCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 63. 63. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG - Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng đường được cấp từ các trạm biến áp trong khu vực. - Cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng cáp ngầm CU/XPLE/PVC/DSTA/PVC- 4x10mm2, CU/XPLE/PVC/DSTA/PVC- 4x6mm2. Cấp điện cho các tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng cáp ngầm CU/XPLE/DSTA/PVC- CU/XPLE/DSTA/PVC 4x16mm2. - Toàn bộ các đường cáp trục này được đi ngầm trong hào cáp và luồn trong ống PVC đi ngầm. Đoạn đi qua đường được luồn trong ống thép - Mạng điện chiếu sáng được thiết kế riêng biệt với hệ thống cấp điện sinh hoạt và được p điều khiển bật, tắt đèn bằng tủ điều khiển tự động. - Chiếu sáng đường sử dụng loại đèn cao áp 150W/220V oạch khoảng cách giữa các cột đèn (30-:-35)m. Đèn được lắp trên Giải pháp quy ho cột thép côn liền cần mạ kẽm nhúng nóng cao 8m. Khung móng cột sử dụng loại M24x750x4 được gia công q đồng bộ tại nhà máy. - Chiếu sáng trang trí: Sử dụng đèn trang trí bóng Compact g g p G p 4x26W cầu D400, đèn được lắp trên cột cao 3,87m. Đèn trang trí được bố trí trên giải phân cách giữa 2 làn đường, khoảng cách trung bình giữa các đèn là 20mCÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
 64. 64. Thiết kế Quy hoạch chi tiết 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ 3 - HUYỆN HIỆP HÒA - TỈNH BẮC GIANG Thank you!CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DETECHLAND QHCT 1/500 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SỐ III , HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG 110928CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KiẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI

×