Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project Song da

Project SongDa 2012

 • Be the first to comment

Project Song da

 1. 1. QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI SÔNG ĐÀ TỶ LỆ: 1/500 HUYỆN LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNHHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 2. 2. VỊ TRÍ HIỆN TRẠNG DỰ ÁN TƯƠNG TỰ QUANHỨNG CẢM NIỆM TRÊN THẾ GIỚI MỐI LIÊN HỆ VÙNG PHƯƠNG ÁN NẮNG GIÓ Ý TƯỞNG ĐÔ THỊ THIẾT KẾ Với nước Việt Nam DỰ ÁN TƯƠNG TỰ TẠI ĐỊA HÌNH VIỆT NAM Với khu vực miền Bắc CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH Với tỉnh Hòa Bình tỉ h Hò Bì h DỰ Á ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT ÁN Ã Ệ DỰ ÁN TẠI HÒA BÌNH Với các khu vực xung quanh MINH HỌA Với các dự án xung quanh Tổng quan các dự án tươn tự ạng ng ổng hợp hiện trạ ùng Vị trí và Mố liên hệ vù n ương án thiế kế ết d h ối Đánh giá Tổ á n v Phư ungNội du ĐN HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 3. 3. VỊ TRÍ MỐI LIÊN HỆ VÙNG Với nước Việt Nam Với khu vực miền Bắc ớ ề ắ Với tỉnh Hòa Bình Với các khu vực xung quanh Với các dự án xung quanh Vị trí và Mối liên hệ vùng ị ungNội du HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 4. 4. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG TỈNH HÒA BÌNH TRONG NƯỚC VIỆT NAM VIỆT NAM TỈNH HÒA BÌNH HÒA BÌNH LÀ TỈNH NẰM Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM , DIỆN TÍCH Ệ Ệ TOÀN TỈNH LÀ 4.667,2KM2 VÀ DÂN SỐ LÀ 832.543 NGƯỜI (2009 v h ngVị trí và Mối liên hệ vùn HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 5. 5. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA HUYỆN LƯƠNG SƠN VỚI CÁC KHU VỰC LÂN CẬN - VỊ TRÍ CỬA NGÕ GIAO SƠN TÂY THÔNG NÊN RẤT THUẬN LỢI CHO PHÁT TRIÊN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 5km 45 -NẰM CÁCH TP VỆ TINH XÃ LÂM SƠN HÒA LẠC VÀ TP VỆ TINH SƠN TÂY CỦA TP HÀ NỘI Ộ HÒA LẠC VÌ VẬY ĐÂY LÀ MỘT NGUỒN Ả NH HƯỞNG CHÍNH TỚI SỰ PHÁT Ự 20KM TP HÒA BÌNH TRIỂN CỦA DỰ ÁN 21 QL6 QL6 15 PHỦ LÝ 21 12BVị trí và Mối liên hệ vùng h g QUỐC LỘ 6 HUYỆN LƯƠNG SƠN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 12B ĐƯỜNG QUỐC LỘ 21 XÃ LÂM SƠN v ĐƯỜNG QUỐC LỘ 16 HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 6. 6. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA HUYỆN LƯƠNG SƠN VÀ CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HUYỆN LƯƠNG SƠN CÁCH TRUNG TÂM TP HÒA BÌNH KHOẢNG 20KM. 20KM -TRONG KHU VỰC LÂN CẬN VÀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN Ị Ệ LƯƠNG SƠN CÓ NHIỀU ĐIỂM CÔNG NGHIỆP XÃ LÂM SƠN -NẰM TRONG KHU VỰC CÓ NẰM NHIỀU ĐIỂM DU LỊCH VÌ VẬY THUẬN LỢI CHO VIỆC PHÁT TT LƯƠNG SƠN TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG -CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP HÒA BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN ĐỀU NẰM XA Ị VÀ CUỐI HƯỚNG GIÓ NÊN KHÔNG Ả NH HƯỞNG NHIỀU ĐẾN DỰ ÁN ỰVị trí và Mối liên hệ vùng h g TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÁC ĐIỂM DU LỊCH CÁC ĐIỂM DU LỊCH ÁÁ ỂỂ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP v HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 7. 7. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU VỚI HỆ THỐNG GIAO THÔNG TRONG HUYỆN - KHU VỰC NGHIÊN CỨ NẰM TẠI XÃ LẦM SƠN - NẰM CÁCH QUỐC LỘ 6 KHOẢNG 500M - CÁCH QUỐC LỘ 21 KHOẢNG 15 KM - HỆ THỐNG GIAO THÔNG TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU LÀ ĐƯỜNG CẤP 3 MIỀN NÚI MẶT CẮT ĐƯỜNG NHỎ Ú Ặ Ắ Ờ Ỏ VÌ VẬY GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU THUẬN LỢI VÌ NẰM GẦN QUỐC LỘ 6 VÀ QUỐC LỘ 21. VÌ VẬY THUẬN LỢI CHO VIỆC KHU VỰC NGHIỆN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TẠI KHU VỰC NGHIÊN CỨU ngVị trí và Mối liên hệ vùn ĐI QL 21 h ĐƯỜNG QUỐC LỘ 6 ĐƯỜNG QUỐC LỘ 21 ĐƯỜNG HUYỆN LỘ v RANH GIỚI XÃ LÂM SƠN HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 8. 8. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU VỚI CÁC KHU CHỨC NĂNG TRONG HUYỆN -KHU VỰC NGHIÊN CỨU CÁCH THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN KHOẢNG 5KM VỀ PHÍA ĐÔNG NAM -CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TRONG ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN CÁCH KHU VỰC NGHIÊN CỨU TRONG BÁN KÍNH HOẢNG TỬ 3 – 10KM KHU VỰC NGHIỆN CỨU TA DỄ NHẬN THẤY VỊ TRÍ CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU NẰM Ở VỊ TRÍ THUẬN LỢI DỄ DÀNG LIÊN Ị Ậ Ợ KẾT VỚI CÁC KHU VỰC CHỨC NĂNG KHÁC TRONG HUYỆN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 6 ĐƯỜNG QUỐC LỘ 21 ĐƯỜNG LIÊN HUYỆN ỆVị trí và Mối liên hệ vùng KHU VỰC NGHIÊN CỨU h THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN i KHU DU LỊCH SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU VỰC NGHIÊN VÀ CÁC KHU VỰC CHỨC KHU CÔNG NGHIỆP NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN v KHU ĐÔ THỊ MỚI HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 9. 9. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU VỰC NGHIÊN CỨU KHU VỰC NGHIÊN CỨU NẰM TẠI XÓM RỔNG VÒNG XÃ LÂM SƠN AREA: 70 HA B ngVị trí và Mối liên hệ vùn KHU VỰC NGHIÊN CỨU Ê Ứ v h HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 10. 10. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ CHÙM ĐÔ THỊ HÀ NỘI DỄ NHẬN THẤY VỊ TRÍ NGHIÊN CỨU SO VỚI CHÙM CÁC ĐÔ THỊ TRUNG TÂM VÀ CÁC ĐÔ THỊ VỆ TINH CỦA HÀ NỘI NẰM TRÓNG BÁN KÍNH KHOẢNG TỪ 10KM ĐẾN 45KM. B SƠN TÂY NỘI THÀNH HÒA HÀ NỘI LẠC XUÂN MAI ngVị trí và Mối liên hệ vùn PHÚ 20KM XUYÊN v h HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 11. 11. VỊ TRÍ-MỐI LIÊN HỆ VÙNG LIÊN HỆ GIỮA KHU VỰC NGHIÊN CỨU VỚI TỰ NHIÊN CÔNG VIÊN QUỐC GIA BA VÌ Ô Ê Ố Ì -KHU VỰC NGHIÊN CÓ VỊ TRÍ RẤT TIỀM NĂNG GIỮA YẾU TỐ TỰ Ữ Ế Ố NHIÊN NHƯ LIÊN HỆ TỐT VỚI SÔNG ĐA, SÔNG HỒNG. Ô Ồ VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, HỒ ĐỒ MÔ VÀ RẤT GẦN VỚI À Ấ Ầ Ớ KHU VỰC SUỐI NÚI BA VÌ KHOÁNG KIM HỒ ĐỒNG MÔ BÔI…. Ô -TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TỰ NHIÊN NÀY LÀM CHO KHU VỰC NGHIÊN ng CỨU NỔI BẬT LÊNVị trí và Mố liên hệ vùn KHU VỰC NGHIÊN CỨU Ê Ứ NHƯ MỘT VỊ TRÍ TRUNG TÂM VỚI NHIỀU DANH LAM h THẮNG CẢNH ĐẸP SUỐI KHOÁNG KIM BÔI ối HỒ ĐỒNG MÔ HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 12. 12. VỊ TRÍ QUAN NIỆM HIỆN TRẠNG MỐI LIÊN HỆ VÙNG Ý TƯỞNG NẮNG GIÓ Với nước Việt Nam ĐỊA HÌNH PHÂN TÍCH Với khu vực miền Bắc ớ ề ắ CHỨC NĂNG Với tỉnh Hòa Bình DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT MINH HỌA Với các khu vực xung quanh Với các dự án xung quanh h T h rạng Đánh giá Tổng hợp hiện trNội dung d HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 13. 13. HIỆN TRẠNG HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TÁC ĐỘNG ĐẾN KHU VỰC NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG ĐẾN KHU VỰC NGHIÊN CỨ CÓ 2 B HƯỚNG GIÓ CHÍNH -GIÓ ĐÔNG NAM (MÙA HÈ) GIÓ -GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VỀ MÙA ĐÔNG. TRONG GIAI ĐOẠN SAU CỦA PHÂN TÍCH VÀ TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CẦN TẬN DỤNG TỐI ĐA HƯỚNG GIÓ TỐT VỀ MÙA HÈ LÀ HƯỚNG GIÓ ĐÔNG NAM VÀ CẦN TRÁNH TỐI ĐA CHO HƯỚNG GIÓ MÙA ĐÔNG LÀ GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC.Đánh giá tổn hợp hiện trạng ng p HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 14. 14. HIỆN TRẠNG ĐỊA HÌNH RANH GIỚI NGHIÊN CỨU B ĐỊA HÌNH KHU VỰC NGHIÊN CỨU CÓ ĐỊA Ê Ứ Ó HÌNH PHỨC TẠP, ĐỘ DỐC LỚN VÀ KHÁC BIỆT VỚI TỪNG KHU VỰC. CÓ KHU VỰC CÓ ĐỘ DỐC LỚN TỪ 125 – 350M. ĐỘ DỐC LỚN VỀ ĐỊA HÌNH TRONG Ộ Ố Ớ Ề Ì KHU VỰC QUY HOẠCH KHÓ KHẮN VỀ MẶT XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG Ầ Ử Ý Ề Ó Ô TRÌNH VÀ ĐÀO ĐẮP LỚN. TỔ CHỨC GIAO THÔNG PHỨC TẠP GIỰA VÀO ĐỊA HÌNH THÌ TA CÓ THỂ NHẬN THẤY PHÙ HỢP VỚI CÁC CÔNG TRÌNH THẤP TẦNG BÁMĐánh giá tổ hợ hiện trạng g THEO ĐỊA HÌNH DỐC VỪA PHẢI VÀ TỔ CHỨC CẢNH QUAN THEO ĐỊA HÌNH KHÁ ĐA DẠNG VÀ ẤN TƯỢNG h ổng ợp n HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 15. 15. HIỆN TRẠNG HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG LƯU HÀNH TRONG KHU VỰC HIỆN TẠI LÀ TƯƠNG SƠ ĐỒ LIÊN HỆ GIAO THÔNG ĐỐI NỘI TRONG B ĐỐI KHÓ KHẮN VÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG NGHÈO NÀN. KHU VỰC NGHIỆN CỨU GIAO THÔNG TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU HIỆN TẠI CHỦ YẾU LÀ ĐƯỜNG MÒN (DÂN SINH) DỰA THEO ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC CÓ ĐỘ DỐC CÓ NƠI LÊN TỚI HƠN 10% CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO 10%. THÔNG NHƯ XE MÁY VÀA Ô TÔ ĐI LẠI TRONG KHU VỰC LÀ KHÓ KHẮN. SƠ ĐỒ LIÊN HỆ GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU.Đánh giá tổ hợ hiện trạng ổng ợp n g RANH GIỚI NGHIÊN CỨU QL 6 ĐƯỜNG ĐẤT ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 16. 16. HIỆN TRẠNG SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH ĐỊA HÌNH VÀ THỦY VĂN ĐỘ DỐC TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU LỚN HƠN 30%. ĐÂY LÀ MỘT ĐIỂM ĐẶC BIỆT CHO CẢNH QUAN KHU VỰC VÌ ĐỘ DỐC LỚN NÊN CÁC CÔNG TRÌNH CÓ QUY MÔ NHỎ VẦ LAN TRÊN TOÀN BỘ CÁC KHU VỰC CÓ ĐỘ B DỐC THUẬN LỢI CHO VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TA DỄ NHẬN THẤY RẰNG KHU VỰC CÓ ĐỘ DỐC LỚN HƠN 30% CHIẾM PHẦN LỚN. LỚN VÌ VẬY KHU VỰC NGHIÊN CỨU SẼ CÓ MẬT ĐỘ XÂY DỰNG NHỎ VÀ PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG0 KHU VỰC CÓ ĐỘ DỐC NHỎ 10% KHU VỰC CÓ ĐỘ DỐC LÀ 10% KHU VỰC CÓ ĐỘ DỐC LỚN HƠN 30% ĐIỂM ĐẶC BIỆT VỀ ĐỊA HÌNH KHU VỰC NGHIÊN CỨUĐánh giá tổng hợp hiện trạng g LÀ CÓ ĐỘ DỐC LỚN VÌ VẬY KHI TRỜI MƯA SỐ LƯỢNG NƯỚC ĐỔ TỪ TRÊN KHU VỰC CAO XUỐNG KHU VỰC THẤP HƠN CÓ TỐC ĐỘ RẤT NHANH. VÌ VẬY NHANH n VIỆC BỐ TRÍ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NÊN TRÁNH ĐƯỜNG ĐI CỦA HƯỚNG NƯỚC CHẢY ĐƯỜNG PHÂN THỦY ĐƯỜNG TỤ THỦY HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 17. 17. HIỆN TRẠNG SƠ ĐỒ ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG VÌ ĐỘ DỐC VỀ ĐỊA HÌNH TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU LÀ LỚN VÀ KHÁC BIỆT Ở NHIỀU VỊ B TRÍ KHÁC NHAU. QUỸ ĐẤT THUẬN LỢI CHO XÂY NHAU DỰNG KHÁ NHỎ. CHỦ YẾU TẬP TRUNG MỘT PHẦN Ở PHÍA BẮC VÀ MỘT PHẦN NHỎ Ở PHÍA NAM KHU ĐẤT. ĐẤT CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI CHỈ CÓ THỂ TẠO ĐƯỜNG DỐC CẢNH QUAN VÀ KHÔNG NÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .Đánh giá tổ hợ hiện trạng n g RANH GIỚI QUY HOẠCH ổng ợp ĐẤT THUẬN LỢI CHO VIỆC XÂY DỰNG MĂT NƯỚC h HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 18. 18. HIỆN TRẠNG HỆ THỰC VẬT TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU CÓ HỆ THỰC VẬT ĐA DẠNG NHƯNG CHỦ YẾU LÀ HỆ THỰC VẬT NHÂN TẠO, TẠO HẦU HẾT THỰC VẬT Ở ĐÂY LÀ CÁC LOẠI KEO KEO, TRE VÀ CÂY ĂN QUẢ NHƯ XOÀI, NHÃN… NGOÀI RA B CÒN CÓ CẢ KHU VỰC TRỒNG LÚA NƯỚC TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU CÓ MỘT MẶT NƯỚC KHÔNG NHIỀU CHỦ YẾU LÀ NHỮNG AO NƯỚC NHỎ VÀ CÁC CON SUỐI NHỎ CHẢY QUA KHU VỰC NGHIÊN CỨU. DÒNG CHẢY VÀ TỐC ĐỘ CHẢY KHÔNG NHIỀU KHI ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT BÌNH THƯỜNG THƯỜNG. NHƯNG KHI CÓ MƯA THÌ LƯỢNG NƯỚC TỪ TRÊN CAO ĐỔ XUỐNG LÀ RẤT NHIỀU VÌ VẬY HẠN CHẾ XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH VÀ HẠ TẦNG CƠ SỞ Ở NHỮNG NƠI CÓ CAO ĐỘ THẤPĐánh giá tổ hợ hiện trạng h ổng ợp n g HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 19. 19. HIỆN TRẠNG SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH ĐIỂM NHÌN TỪ NGOÀI VÀO TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỂM NHÌN TỪ BÊN NGOÀI KHU VỰC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC NHẬN XÉT Ở 3 DẠNG: B -ĐIỂM NHÌN CAO NHẤT: NẰM Ở PHÍA ĐÔNG BẮC CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU. TỪ ĐÂY CÓ THỂ NHỈN THẤY TOÀN BỘ CÁC KHU VỰC THUẬN LỢI Ộ Ự Ậ Ợ CHO VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG KHU ĐIỂM NHÌN VỰC NGHIÊN CỨU CAO NHẤT - ĐIỂM NHÌN TỪ CÁC HƯƠNG TIẾP CẬN GIAO THÔNG. CÁC ĐƯỜNG GIAO THÔNG HIỆN TRẠNG ĐỀU PHẢI CHẠY THEO CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC NẰM Ở GIỮA HAI KHU VỰC CÓ ĐỘ DỐC ĐỐI NHAU, VÌ VẬY GÓC NHÌN TỪ HƯỚNG TIẾP CẬP VỀ GIAO THÔNG PHÍA NAM ĐỀU THUẬN LỢI - ĐIỂM NHÌN TỪ KHU VỰC VEN SUỐI CŨNG CÓ NHIỀU THUẬN LỢI NHÌN THẤY MỘT PHẦN KHU VỰC THUẬN LỢI XÂY DỰNG CHO KHU VỰC PHÍA Ự Ậ Ợ Ự Ự BẮC CỦA KHU VỰC NGHIỆN CỨU QUA ĐÓ TA THẤY CÁC VỊ TRÍ THUẬN LỢI CHO XÂY DỰNG ĐỀU ĐƯỢC QUAN SÁT KHÁ THUẬN LỢI TỪ BÊN NGOÀI KHU VỰC NGHIÊN CỨU ỰĐánh giá tổ hợ hiện trạng ổng ợp n g ĐIỂM NHÌN TỪ Ể Ì Ừ HƯỚNG TIẾP CẬN ĐIỂM NHÌN TỪ KHU PHÍA TÂY NAM VỰC VÀO CHÍNH Ự CỦA KHU ĐẤT HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 20. 20. HIỆN TRẠNG SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH ĐIỂM NHÌN TỪ TRONG RA NGOÀI KHU VỰC NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỂM NHÌN TỪ KHU VỰC THUẬN LỢI XÂY DỰNG VÀ CÁC KHU VỰC CAO NHẤT TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU ĐỀU RẤT THUẬN LỢI VỀ TẦM B NHÌN. ĐIỂM NHÌN TỪ KHU VỰC THUẬN LỢI XÂY -CÁC KHU VỰC NÀY ĐỀU CÓ THỂ QUAN SÁT DỰNG THẤY NHAU -TỪ ĐIỂM NHÌN CAO NHẤT CÓ THỂ QUAN SÁT ĐƯỢC CÁC KHU VỰC BÊN NGOÀI KHU VỰC NGHIÊN CỨU. ĐÂY CÓ THỂ LÀ ĐIỂM CÓ THỂ PHÁT TRIỂN NHỮNG HÌNH THỨC ĐỘC ĐÁO TRONG CẢNH QUANĐánh giá tổ hợ hiện trạng g ĐIỂM NHÌN KHU VỰC THUẬN LỢI n XÂY DỰNG ổng ợp ĐIỂM NHÌN KHU VỰC CAO NHẤT Ấ HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 21. 21. HIỆN TRẠNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT -CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU B HẦU HẾT LÀ ĐẤT PHÁT TRIỂN CÂY LÂM NGHIỆP VÀ NÔNG NGHIỆP. NGHIỆP -TRONG KHU VỰC KHÔNG CÓ NHIỀU ĐẤT Ở VÌ VẬY ĐÂY CŨNG LÀ MỘT THUẬN LỢI CHO VIỆC LẬP DỰ ÁN VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG SAU NÀY BẢNG THỐNG HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU DIỆN TÍCH TT LOẠI ĐẤT TỶ LỆ (%) (M2) -CHÚ THÍCH : 1 ĐẤT NHÀ SÀN 1163 0.17 NHÀ SÀN 2 MẶT NƯỚC 13576 1.9 19 MẶT NƯỚC 3 ĐẤT TRỒNG LÚA 3199 0.5 ạng ĐẤT TRỒNG LÚAĐán giá tổng hợp hiện trạ 4 ĐẤT TRỒNG KEO Ấ Ồ 296944 42.4 ĐẤT TRỒNG KEO 5 ĐẤT TRỒNG SẮN 227655 32.5 ĐẤT TRỒNG SẮN 6 ĐẤT TRỒNG TRE 88973 12.7 ĐẤT TRỒNG TRE ĐẤT TRỒNG 7 21594 3.1 31 ĐẤT TRỒNG NHÃN NHÃN Ã ĐẤT TRỒNG ĐẤT TRỒNG XOÀI 8 16860 2.4 XOÀI ĐẤT GIAO THÔNG ĐẤT GIAO 9 30036 4.3 RANH GIỚI KHU VỰC QUY HOẠCH THÔNG nh 10 TOTAL/TỔNG 700000 100 HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 22. 22. HIỆN TRẠNG CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG HUYỆN LƯƠNG SƠN KHU ĐÔ THỊ PARKROYAL SƠ ĐỒ LIÊN HỆ KHU VỰC QUY HOẠCH VÀ DỰ AN ĐÔ THỊ PARKROYAL PHỐI CẢNH MINH HỌA KHU ĐÔ THỊ PARKROYAL KHU ĐÔ THỊ PARKROYAL KHU VỰC QUY HOẠCHĐánh giá tổn hợp hiện trạng VỊ TRÍ : XÃ HÒA SƠN QUY MÔ : 8.5 HA TÍNH CHẤT : KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NẰM Ở VỊ TRÍ THUẬN LỢI VỀ GIAO THÔNG VÀ GẦN VỚI CÁC ĐÔ THỊ VỆ TINH HÒA LẠC CỦA p HÀ NỘI KHOẢNG 9KM VÀ KHU VỰC XUÂN MAI ( À NỘI) KHOẢNG 3KM À Ộ OẢ G 9 À C Â (HÀ Ộ ) OẢ G 3Đ g ng HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 23. 23. HIỆN TRẠNG CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG HUYỆN LƯƠNG SƠN KHU LÂM SƠN RESORT SƠ ĐỒ LIÊN HỆ KHU VỰC QUY HOẠCH VÀ DỰ AN LÂM SƠN RESORT PHỐI CẢNH MINH HỌA KHU LÂM SƠN RESORT KHU ĐÔ THỊ LÂM SƠN RESORT KHU VỰC QUY HOẠCH ẠĐánh giá tổng hợp hiện trạng VỊ TRÍ : XÓM KẼM XÃ LÂM SƠN t QUY MÔ : 66 HA Ô TÍNH CHẤT : KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG LÂM SƠN ĐƯỢC XÂY DỰNG VỚI KIẾN TRÚC VÀ PHONG CÁCH THUẦN VIỆT. VIỆT CHẤT LIỆU ĐƯỢC LỰA CHỌN CHÍNH LÀ CÁC LOẠI TRE, GỖ VÀ KÍNH. HƠN NỮA ĐỒ ĐẠC ĐƯỢC SỬ DỤNG BÊN TRONG TRE KÍNH NỮA, KHU VỰC DU LỊCH SINH THÁI CŨNG ĐƯỢC LÀM TỪ MÂY, TRE, ĐAN VỐN LÀ NHỮNG SẢN PHẨM THUẦN VIỆT.LÂM SƠN CÒN HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN LÀ TRUNG TÂM CỦA KHU VỰC DU LỊCH NGHỈ DƯỠNGĐ g HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 24. 24. CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG HUYỆN LƯƠNG SƠN HIỆN TRẠNG KHU ĐÔ THỊ PARKROYAL SƠ ĐỒ LIÊN HỆ KHU VỰC QUY HOẠCH VÀ DỰ AN ĐÔ THỊ PARKROYAL À Ô PHỐI CẢNH MINH HỌA KHU ĐÔ THỊ PARKROYAL KHU ĐÔ THỊ PARKROYAL KHU VỰC QUY HOẠCHĐán giá tổng hợp hiện trạng VỊ TRÍ : XÃ HÒA SƠN QUY MÔ : 8.5 HA TÍNH CHẤT : KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NẰM Ở VỊ TRÍ THUẬN LỢI VỀ GIAO THÔNG VÀ GẦN VỚI CÁC ĐÔ THỊ VỆ TINH HÒA LẠC CỦA h HÀ NỘI KHOẢNG 9KM VÀ KHU VỰC XUÂN MAI ( À NỘI) KHOẢNG 3KM À Ộ OẢ G 9 À C Â (HÀ Ộ ) OẢ G 3 nh HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 25. 25. CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG HUYỆN LƯƠNG SƠN HIỆN TRẠNG KHU ĐÔ THỊ TIẾN XUÂN SƠ ĐỒ LIÊN HỆ KHU VỰC QUY HOẠCH VÀ DỰ AN ĐÔ THỊ MẠT BẰNG KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TIẾN SƠN KHU ĐÔ THỊ TIẾN SƠN KHU VỰC QUY HOẠCHĐánh giá tổng hợ hiện trạng ợp n g VỊ TRÍ : XÃ TIẾN SƠN VÀ MỘT PHẦN XÃ ĐÔNG SƠN QUY MÔ : 1.400 HA TÍNH CHẤT : KHU ĐÔ THỊ TẬN DỤNG ĐƯỢC ĐỊA HÌNH CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN ĐẸP LẠI NẰM TRONG VÙNG ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH, THỦ ĐÔ HÀ NỘI, DO VẬY MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRỌNG TÂM LÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, DỊCH VỤ VỀ DU LỊCH, THỂ THAO, THƯ GIÃN… NẰM TRONG QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC VÀ NẰM TRONG VÙNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRỌNG Ằ Ổ Ể Ô Ệ À À Ằ Ù Á Ể ĐIỂM CỦA VÙNG, VỚI VỊ TRÍ THUẬN LỢI NHƯ VẬY DỰ ÁN HÌNH THÀNH SẼ TẠO RA MỘT KHU ĐÔ THỊ VỆ TINH QUAN TRỌNG VÀ GIAO LƯU GIỮA THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH HÀ TÂY, HOÀ BÌNh HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 26. 26. CÁC DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI DỰ ÁN KHU NHÀ Ở DU LỊCH SINH THÁI HÒA BÌNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ CÁC DỰ ÁN CÙNG TÍNH CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN PHỐI CẢNH MINH HỌA PHỐI CẢNH MINH HỌA DỰ ÁN NHÀ Ở DU LỊCH SINH THÁI HÒA BÌNH KHU VỰC NGHIÊN CỨU G KHU NHÀ Ở DU LỊCH SINH THÁI HÒA BÌNH ương tự MÔ HÌNH PHỎNG SINH HỌC PHỐI CẢNH ĐÊMTổng quan các dự án tư -TÍNH CHẤT NHÀ Ở KẾT HỢP VỚI DỊCH VỤ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TÍNH CHẤT: -VỊ TRÍ XÃ CAO RĂM HUYỆN LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH ự -QUY MÔ : 25HA QUY -KHU NHÀ Ở KẾT HỢP DỊCH VỤ DU LỊCH PHỤC VỤ CHO CÁC KHU DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN NHƯ SÂN GOLD PHƯỢNG HOÀNG, KHU DU LỊCH SINH THÁI CỬU THÁC. c -HÌNH THỨC KIẾN TRÚC BIỆT THỰ KẾT HỢP VỚI VĂN HÓA NHÀ SÀN ĐỊA PHƯƠNG q HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 27. 27. CÁC DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI DỰ ÁN KHU NHÀ Ở DU LỊCH SINH THÁI HÒA BÌNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ CÁC DỰ ÁN CÙNG TÍNH CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN PHỐI CẢNH MINH HỌA DỰ ÁN NHÀ Ở DU LỊCH SINH THÁI HÒA BÌNH KHU BIỆT THỰ NHÀVƯỜN KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI – TRỒNG RỪNG- NẠO VÉT HỒ LỤA KHU VỰC NGHIÊN CỨUTổ quan các dự án tươn tự ng -TÍNH CHẤT: NHÀ Ở KẾT HỢP VỚI DỊCH VỤ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG -VỊ TRÍ XÃ YÊN BÌNH HUYỆN LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH c -QUY MÔ : 123HA -KHU NHÀ Ở KẾT HỢP DỊCH VỤ DU LỊCH PHỤC VỤ CHO CÁC KHU DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN NHƯ SÂN GOLD ổng PHƯỢNG HOÀNG, KHU DU LỊCH SINH THÁI CỬU THÁC. THÁC -HÌNH THỨC KIẾN TRÚC BIỆT THỰ KẾT HỢP VỚI VĂN HÓA NHÀ SÀN ĐỊA PHƯƠNG HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 28. 28. CÁC DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI DỰ ÁN LUXURY TẠI MONTENEGRO PHỐI CẢNH MINH HỌA MONTENEGRO VIỆT NAMTổn qua cá dự án tư g tự -TÍNH CHẤT: LÀ KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI CAO CẤP TẠI MONTENEGRO ương -QUY MÔ : 90HA -QUAN ĐIỂM TRONG THIẾT KẾ : KIẾN TRÚC QUAN XANH LÀM TIẾT KIỆM VÀ THAY ĐỔI THẾ GIỚI - CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG DỰ ÁN ĐỀU ĐƯỢC NGHIÊN CỨU MỘT CÁCH TỔNG an ác ự CÔNG TRÌNH MANG TÍNH TỔNG QUAN HÀI HÒA QUAN VÀ HÀI HÒA VỚI THIÊN NHIÊN XUNG CHÁT BIỂU TƯỢNG QUANH, TRÁNH LÀM Ả NH HƯỞNG ĐẾN CẢNH QUAN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC XUNG QUANH -CÔNG TRÌNH CÓ ĐỘ CAO LỚN NHẤT MANG TÍNH CHẤT BIỂU TƯỢNG CŨNG ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI HÌNH DẠNG PHỎNG SINH HỌC MANG LẠI TÍNH HIỆU QUẢ MÀ KHÔNG TÁC ĐỘNG TỚI ng CẢNH QUAN TỰ NHIÊN NHƯNG CŨNG TẠO RA ĐƯỢC ĐIỂM NHẤN CỦA TOÀN KHU. HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 29. 29. CÁC DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI 3 DỰ ÁN SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG TẠI COSTARICA 3 DỰ ÁN SINH THÍA NGHỈ DƯỠNG TẠI COSTARICA FINCA ROSA BLANCA COFFEE PLANTATION & INN PHỐI CẢNH MINH HỌA LAPA RIOS RAINFOREST ECO-LODGE LAPA RIOS RAINFOREST ECO-LODGE ARENAS DEL MAR NATURE & BEACH RESORT COSTARICA VIỆT NAM -TÍNH CHẤT: LÀ 3 KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI CAO CẤP TẠI COSTARICATổng quan các dự án tương tự -QUY MÔ : 250HA QUY -QUAN ĐIỂM TRONG THIẾT KẾ : KIẾN TRÚC XANH HÀI HÒA VỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN t - CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ TRONG DỰ ÁN ĐỀU MANG TÍNH CHẤT ĐƠN GIẢN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA TỰ NHIÊN MÀ KHÔNG TÁCH RỜI RỜI. n d -NGOÀI TÍNH CHẤT DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TRONG KHU VỰC CÒN PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC DU LỊCH MẠO HIỂM. CHUYÊN DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ƯA PHIÊU LƯU MẠO HIỂM KHÁM PHÁ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN VỚI TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI MÀ THIÊN NHIÊN Ở ĐÂY ƯU ĐÃI CHO VÙNG ĐẤT NÀY g HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 30. 30. CÁC DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI DỰ ÁN VIGILIUS MOUNTAIN RESORT ITALY PHỐI CẢNH MINH HỌA PHỐI CẢNH MINH HỌA ITALY VIỆT NAM - TÍNH CHẤT: KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP -QUY MÔ : 80HATổng quan các dự án tương tự -QUAN ĐIỂM TRONG THIẾT KẾ : KẾT HỢP HÀI HÒA QUAN GIỮA 3 TRỤ CỘT : THIÊN NHIÊN, CUỘC SỐNG VÀ MÔI TRƯỜNG MÔ HÌNH PHỎNG SINH HỌC Ọ PHỐI CẢNH ĐÊM t - CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DỰ ÁN ĐỀU CÓ SỰ KẾT HỢP GIỮA THIÊN NHIÊN VÀ DẠNG PHỎNG SINH HỌC, RẤT HÀI HÒA VỚI TỰ NHIÊN MANG LẠI HÌNH d THÁI MỚI LẠ VÀ ĐẶC BIỆT CHO KHU RESORT CAO CẤP, g n HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 31. 31. CÁC DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI DỰ ÁN ECO MOUNTAIN RESORT - HẢI NAM – TRUNG QUỐC PHỐI CẢNH MINH HỌA VIỆT NAM HẢI NAM TRUNG QUỐC -TÍNH CHẤT: KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI TÍNH PHÍA NAM ĐẢO HẢI NAM TRUNG QUỐC -QUY MÔ : 25HA -QUAN ĐIỂM TRONG THIẾT KẾ : KẾT HỢP SỰ HÀI HÒA VỚI TỰ NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ương tự - CÁC CÔ G TRÌNH TRONG DỰ Á ĐỀU CÓ SỰ CÔNG Ì O G ÁN Ề S KẾT HỢP GIỮA THIÊN NHIÊN -CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN MANG TÍNH CHẤT CÔNG MÔ HÌNH PHỎNG SINH HỌC Ọ PHỐI CẢNH ĐÊMTổng quan các dự án tư HOÀNH TRÁNG NHƯNG ĐƯỢC NGHIÊN CỨU KỸ CÀNG KHÔNG PHÁ VỠ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN XUNG QUANH q c ự HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 32. 32. CÁC DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI DỰ ÁN MARBLE RESORT - DALI – TRUNG QUỐC PHỐI CẢNH MINH HỌATổng quan các dự án tương tự -TÍNH CHẤT: KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI PHÍA NAM ĐẢO HẢI NAM TRUNG QUỐC MÔ HÌNH PHỎNG SINH HỌC Ọ PHỐI CẢNH ĐÊM DALI -QUY MÔ : 89HA QUY TRUNG QUỐC -QUAN ĐIỂM TRONG THIẾT KẾ : KẾT HỢP SỰ HÀI HÒA GIỮA KIẾN TRÚC VÀ VIỆT NAM TỰ NHIÊN CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DỰ ÁN ĐỀU CÓ SỰ KẾT HỢP GIỮA Ự Ự Ự Ợ THIÊN NHIÊN -CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN MANG TÍNH CHẤT HOÀNH TRÁNG NHƯNG ĐƯỢC NGHIÊN CỨU KỸ CÀNG KHÔNG PHÁ VỠ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN XUNG QUANH .CẤU TRÚC CHÍNH CỦA TÒA NHÀ ĐƯỢC KẾT HỢP VÀO NÚI. NÓ CÓ TÍNH NĂNG MỘT LỐI VÀO ĐẶC BIỆT: MỘT ĐƯỜNG HẦM QUA NÚI KẾT NỐI LỐI VÀO CHÍNH VỚI VIỆC XÂY DỰNG THỰC TẾ CỦA KHU NGHỈ MÁT MÁT.. HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 33. 33. CÁC DỰ ÁN TRÊN THẾ GIỚI DỰ ÁN SPIRITUAL PARK - DALI – TRUNG QUỐC PHỐI CẢNH MINH HỌA ương tự t -TÍNH CHẤT: KHU NGHỈ DƯỠNG KẾT HỢP VỚI THIỀN VIỆN PHẬT GIÁO, NHO GIÁO…. MÔ HÌNH PHỎNG SINH HỌC ỌTổng quan các dự án tư DALI -QUY MÔ : 125HA QUY PHỐI CẢNH ĐÊM TRUNG QUỐC -QUAN ĐIỂM TRONG THIẾT KẾ : KẾT HỢP SỰ HÀI HÒA GIỮA KIẾN TRÚC VÀ TỰ VIỆT NAM NHIÊN CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DỰ ÁN ĐỀU CÓ SỰ KẾT HỢP GIỮA VĂN HÓA Ự Ự Ợ ự PHẬT GIÁO, NHO GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN -ĐƯỢC PHÁT TRIÊN NHƯ LÀ MỘT NƠI LÝ TƯỞNG ĐỂ THIỀN , ĐI BỘ VÀ NÂNG c CAO TINH THẦN THÔNG QUA CÁC YẾU TỐ CÁCH ĐIỆU CỦA PHẬT GIÁO NHO GIÁO, GIÁO VÀ TRUNG TÂM MUA BÁN. ĐIỂM CUỐI CÙNG TRÊN ĐỈNH ĐỒI LÀ NƠI YÊN TĨNH ĐỂ CHIÊM NGƯỠNG KHUNG CẢNH TRÁNG LỆ THÍCH HỢP THIỀN ĐỊNH HOẶC THƯ GIÃN HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 34. 34. CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM DỰ ÁN BIỆT THỰ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG DESCON - ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG HÒA BÌNH ĐÀ LẠTTổng quan các dự án tương tự d t -VỊ TRÍ : TP ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG - QUY MÔ : 92,6HA n -QUAN ĐIỂM TRONG THIẾT KẾ : KIẾN TRÚC XANH -MỤC TIÊU THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN VỀ DỊCH VỤ DU LỊCH CỦA TP g ĐÀ LẠT VÀ XÂY DỰNG MỘT KHU DU LỊCH KẾT HỢP NGHỈ DƯỠNG ĐẠT TIÊU CHUẨN TỪ 4-5* HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 35. 35. DỰ ÁN TƯƠNG TỰ Ở VIỆT NAM DỰ ÁN QUY HOẠCH KHU HỒ TUYỀN LÂM – ĐÀ LẠT HÒA BÌNH ĐÀ LẠT ƠNG TỰ DỰ ÁN QUY HOẠCH KHU BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNGDỰ ÁN TƯƠ SINH THÁI HỒ TUYỀN LÂM - ĐÀ LẠT Tổng diện tích 270ha N HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 36. 36. CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM VILLAS VIP SUỐI BÙI - SƠN LA SƠN LA HÒA BÌNH ĐÀ LẠTTổn qua các dự án tươn tự ng an n ng -VỊ TRÍ : KỲ SƠN – SƠN LA VỊ - QUY MÔ : 70H -DỰ ÁN ĐƯỢC XÂY DỰNG NHẰM TẬN DỤNG VỊ TRÍ THUẬN LỢI CỦA MÌNH NẰM GẦN DỰ CÁC DỰ ÁN DU LỊCH, DỊCH VỤ VÀ VĂN HÓA LỚN NHƯ LÀNG VĂN HÓA, SÂN GOLF. KHU DU LỊCH SINH THÁI, TRUNG TÂM CLN NHÀ VƯỜN SINH THÁI HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 37. 37. CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM KHU DU LỊCH SINH THÁI HÀM RỒNG - TP THANH HOÁ HÒA BÌNH THANH HÓA -VỊ TRÍ : TP THANH HÓA ương tự t - QUY MÔ : 569 HA DỰ ÁN NẰM GẦN CẦU HÀM RỒNG NỔI TIẾNG VÀ GẦN VỚI SÔNG MÃ RẤT THƠ MỘNG.Tổng quan các dự án tư DỰ ÁN CÓ CÁC HẠNG MỤC ĐỂ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÌM HIỂU VỂ VĂN HÓA CỦA DU KHÁCH VÀ LÀNG VĂN HÓA DÂN TỘC, KHU CẮM TRẠI, BIỆT THỰ CAO CẤP. HANG RÔNG ự DỰ ÁN CÓ ĐỀ XUẤT MỘT HẠNG MỤC CÁP TREO ĐỂ PHỤC VỤ NHU CẦU KHÁCH DU LỊCH NHƯNG THỰC TẾ VIỆC NÀY LÀ KHÔNG CẦN THIẾT VÌ ĐỊA HÌNH Ở KHU VỰC DỰ ÁN KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ HẠNG MỤC NÀY HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 38. 38. DỰ ÁN TƯƠNG TỰ Ở VIỆT NAM DỰ ÁN THE GRAND ARENA HILL – BA VÌ DỰ ÁN GRAND ARENA HILL – BA VÌ – HÀ NỘI - Đị điể B Vì, Hà Nội Địa điểm: Ba Vì Nội. - Tổng diện tích 10 ha. - Đâ là một dự á b gồm một khách sạn đ t Đây ột d án bao ồ ột khá h đạt tiêu chuẩn 4 sao đượcquản lý và điều hành bởi Tập đoàn Swiss-BelHotel International và 40 căn biệt thự. th HÒA BÌNH HÀ NỘI ƠNG TỰDỰ ÁN TƯƠ N HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 39. 39. CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM KHU DU LỊCH SINH THÁI HÀM RỒNG - TP THANH HOÁ CÁC DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP NHÀ Ở , DỊCH VỤ CAO CẤP RẤT PHỔ BIẾN HIỆN NAY TRONG CẢ NƯỚC. CÁC DỰ ÁN ĐỀU CÓ ĐẶC THÙ CÓ NÉT GIỐNG NHAU, KHÁC NHAU VỀ VỊ TRÍ Ố Á Ề Í CÒN TÍNH CHẤT LÀ GIỐNG NHAU.Tổng quan các dự án tương tự KHÔNG CÓ NHIỀU NHIỀU ĐẶC ĐIỂM RIÊNG ĐỘT PHÁ CHO TỪNG DỰ ÁN Ê Á Ừ Á KHU VỰC NGHIÊN CỨU PHẢI KHAI THÁC NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT ĐỂ t KHÁC VỚI TÌNH TRẠNG CHUNG CỦA CÁC DỰ ÁN HIỆN CÓ VỀ TÍNH CHẤT g n d HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 40. 40. VỊ TRÍ HIỆN TRẠNG DỰ ÁN TƯƠNG TỰ QUANHỨNG CẢM NIỆM TRÊN THẾ GIỚI MỐI LIÊN HỆ VÙNG PHƯƠNG ÁN NẮNG GIÓ Ý TƯỞNG ĐÔ THỊ THIẾT KẾ DỰ ÁN TƯƠNG TỰ TẠI Với nước Việt Nam ĐỊA HÌNH VIỆT NAM Với khu vực miền Bắc CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH Với tỉnh Hòa Bình ớ ỉ ò ì DỰ Á ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT ÁN Ã Ệ DỰ ÁN TẠI HÒA BÌNH Với các khu vực xung quanh MINH HỌA Với các dự án xung quanh ương tự t Đánh giá Tổn hợp hiện trạng Vị trí và Mối liên hệ vùng g Tổng quan các dự án tư n Phươ án thiết kế p ự h ng c ơng n g vNội dung ĐN HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 41. 41. CẢM HỨNG ƠNG ÁN THIẾT KẾPHƯƠ Á HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 42. 42. CẢM HỨNG ƠNG ÁN THIẾT KẾPHƯƠ Á HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 43. 43. CẢM HỨNG ƠNG ÁN THIẾT KẾPHƯƠ Á HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 44. 44. PHƯƠNG ÁN CẢNH QUAN MẶT CẮT ĐƯỜNG ĐIỂN HÌNHHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 45. 45. PHƯƠNG ÁN BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT DTđất  Stt Kí hiệu Loại đất Tỷlệ% (m2) 1 TC Đất trung tâm công cộng 76367 10.91 Đất trung tâm công cộng, nhà  CH hàng 57855 8.27 8 27 AB Đất biệt thự nghỉ dưỡng AB 15194 2.17 1.2 YT Đất y tế 1325 0.19 1.3 TH Đất trường học  1993 0.28 2 DO Đất khu ở 211388 30.20 A Đất biệt thự sinh thái khu A Đất biệt thự sinh thái khu A 37458 5.35 B Đất biệt thự sinh thái khu B 94409 13.49 C Đất biệt thự sinh thái khu C 79521 11.36 3 CX Đất cây xanh TDTT  Đất â h TDTT 122146 17.45 17 45 ABCX Đất cây xanh mặt nước ABCX 60405 8.63 ACX Đất cây xanh mặt nước ACX 11103 1.59 BCX Đất cây xanh mặt nước BCX 30460 4.35 CCX Đất cây xanh mặt nước CCX 20179 2.88 4 CQ Đất cây xanh cảnh quan Đất cây xanh cảnh quan 157801 22.54 22 54 ABCQ Đất cây xanh cảnh quan ABCQ 20265 2.89 ACQ Đất cây xanh cảnh quan ACQ Đất cây xanh cảnh quan ACQ 230 0.03 0 03 BCQ Đất cây xanh cảnh quan BCQ 76583 10.94 CCQ Đất cây xanh cảnh quan CCQ 60723 8.67 4 HT Đất hạ tầng kỹ thuật ấ ầ 12658 1.81 AHT Đất hạ tầng kỹ thuật AHT 2953 0.42 BHT Đất hạ tầng kỹ thuật BHT ạ g ỹ ậ 5952 0.85 CHT Đất hạ tầng kỹ thuật CHT 3753 0.54 ƯƠNG ÁN 5 GT Đất giao thông 119639 17.09 P Bãi đỗ xe Bãi đỗ xe 4252 0.61 0 61 G AP Bãi đỗ xe AP 303 0.04 BP Bãi đỗ xe BP 2581 0.37PHƯ CP Bãi đỗ xe CP 1367 0.20 G Đất giao thông 115387 16.48 6 Total Tổng 700000 100.00 HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 46. 46. KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI SÔNG ĐÀ Ị HUYỆN LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH THIẾT KẾ ĐÔ THỊHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 47. 47. PHƯƠNG ÁN CẤU TRÚC TRẦM BỔNG RESORT DU DƯƠNG RESORT KHU PHỨC HỢP ĐÊM ÊM ÁI RESORT THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ VÉO VON RESORT TRONG TRẺO RESORT THÁNH THÓT RESORT RÉO RẮT RESORT KHU PHỨC HỢP NGÀYHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 48. 48. PHƯƠNG ÁN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHÂN BỐ THÀNH 3 KHU VỰC CHÍNH Ự DO ĐỘ DỐC LỚN NÊN HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ THẤP TẦNG, BÁM THEO ĐỊA HÌNH DỐC VỪA PHẢI CÁC CÔNG TRÌNH NHỎ TẬP TRUNG THÀNH CỤM, BỐ TRÍ CÓ TÍNH NHỊP ĐiỆU CÁC CÔNG TRÌNH ĐiỂM NHẤN ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở CỬA NGÕ, CÁC NGÃ GIAO, NHỮNG VỊ TRÍ THU HÚT HƯỚNG NHÌN, NHÌN TẠO HiỆU QuẢ TỐI ĐA VỀ CẢNH QUAN BiỆT THỰ ĐƯỢC CHIA THÀNH NHIỀU LoẠI, BỐ TRÍ Ở NHỮNG VỊ TRÍ CÓ VIEW ĐẸP, ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐA DẠNG CỦA KHÁCH HÀNG Á À CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNGHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 49. 49. PHƯƠNG ÁN GIAO THÔNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG TÔN TRỌNG ĐỊA HÌNH TẠO 1 TRỤC CHÍNH XUYÊN SUỐT, CHIA KHU ĐẤT QUY HOẠCH THÀNH 2 PHẦN HỆ THỐNG GIAO THÔNG DẠNG NHÁNH, KHAI THÁC TỐI ĐA DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG KHU VỰC QUY HOẠCH CÓ MỘT Ó ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI Ở PHÍA ĐÔNG NAM BÃI ĐỖ XE ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƯỜNG ĐI BỘ ĐƯỜNG DỊCH VỤ ĐƯỜNG ĐỐI NGOẠIHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 50. 50. PHƯƠNG ÁN CÂY XANHDỰ ÁN CÓ DIỆN TÍCH ĐẤTCÂY XANH LỚN BAOGỒM:GỒM-HỆ THỐNG CÂY XANHCẢNH QUAN BỐ TRÍ RẢIRÁC TẠI TRUNG TÂM CÁCNHÓM BiỆT THỰ ,BUNGALOW- HỆ THỐNG RỪNG TỰNHIÊN BAO BỌC TOÀNBỘ DỰ ÁNDIỆN TÍCH MẶT NƯỚCKHÁ KHIÊM TỐN VỚI HAIHỒ NƯỚC CHÍNH CỤM CÂY XANH HỆ THỐNG MẶT NƯỚC CHÍNHHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 51. 51. PHƯƠNG ÁN CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN TRỤC CHÍNHCÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤNCHÍNH ĐẶT TẠI KHU VỰC CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤNTRUNG TÂM TIẾP ĐÓN QUẢNG TRƯỜNG ĐIỂM NHẤNTOÀN BỘ HỆ THỐNG CÔNG OÀ Ộ Ệ Ố G CÔ GTRÌNH CÔNG CỘNG TRẢI CỤM CÂY XANHDỌC TRỤC CHÍNH TẠOTHÀNH C Ỗ ĐIỂM NHẤN À CHUỖI Ể Ấ HƯỚNG VIEWLIÊN TỤC VÀ ĐA DẠNGCÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤNĐỀU ĐƯỢC ĐẶT TẠI CÁC VỊTRÍ THU HÚT ĐIỂM NHÌNHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 52. 52. PHƯƠNG ÁN PHÂN KỲ XÂY DỰNGGIAI ĐOẠN 1: XÂY DỰNG HAIKHU BIỆT THỰ CÓ HƯỚNGTiẾP CẬN DỄ DÀNG NHẤT VÀ1 PHẦN KHU TRUNG TÂMCÔNG CỘNG CHÍNH 2GIAI ĐOẠN 2: MỞ RỘNG XÂYDỰNG HỆ THỐNG CÁC KHU Ự ỆBIỆT THỰ VÀ CHUỖI CÔNG 2CỘNG TRÊN TOÀN DỰ ÁNGIAI ĐOẠN 3 XÂY DỰNG 3:CÁC KHU BIỆT THỰ ĐẶCBIỆT CAO CẤP ĐỂ PHỤC VỤ 3TỐI ƯU NHU CẦU CỦAKHÁCH HÀNG 2 3 GIAI ĐOẠN 1 1 GIAI ĐOẠN 2 1 2 GIAI ĐOẠN 3HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 53. 53. PHƯƠNG ÁN TẦNG CAO CÔNG TRÌNHDO KHU ĐẤT CÓ CAO ĐỘDỐC NÊN TẦNG CAO XÂYDỰNG CHỈ TỪ 1 ĐẾN 2 TẦNG 2 TẦNG (NHÀ CÔNG CỘNG) 3 TẦNG (NHÀ BIỆT THỰ) 1 TẦNG (BUGALOW)HAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 54. 54. PHƯƠNG ÁN CÁC LOẠI HÌNH NHÀ ỞHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 55. 55. PHƯƠNG ÁN GIÁ TRỊ CỘNG THÊMCHỨC NĂNG KHU CÔNG CỘNG:- DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI- VUI CHƠI GIẢI TRÍ- NHÀ ĐIỀU HÀNHCÁC KHU BTCC ĐỀU CÓ:- CÓ CỔNG RIÊNG- MỘT SỐ BIỆT THỰ VIP,CÓ TÍCH LỚN, HƯỚNG GIÓ,HƯỚNG NẮNG TỐT VÀ VIEW ĐẸP CỔNG CHÀO BIỆT THỰ VIP KHU CÔNG CỘNG KHU BTCC KHU BTCC VIPHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 56. 56. PHƯƠNG ÁN MẶT CẮT CÁC TUYẾN PHỐ CHÍNHHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 57. 57. PHƯƠNG ÁN MẶT CẮT ĐỊA HÌNH VÀ MỘT VÀI TUYẾN PHỐ CHÍNHHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 58. 58. PHƯƠNG ÁN THIẾT BỊ CẢNH QUANHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 59. 59. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CÂY XANH CẢNH QUANHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 60. 60. PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ THIẾT KẾ ĐÔ THỊHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 61. 61. PHƯƠNG ÁN PHỐI CẢNHHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 62. 62. PHƯƠNG ÁN PHỐI CẢNHHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 63. 63. PHƯƠNG ÁN PHỐI CẢNHHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 64. 64. PHƯƠNG ÁN PHỐI CẢNH GÓCHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 65. 65. MINH HỌA NHÀ DỊCH VỤHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 66. 66. MINH HỌA BIỆT THỰHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 67. 67. MINH HỌA BẢO TÀNG-CHỢHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 68. 68. MINH HỌA BUGALOWHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 69. 69. MINH HỌA QUẢNG TRƯỜNG-CÂY XANHHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 70. 70. MINH HỌA SPA NGHỈ DƯỠNGHAAD haadoffice3@gmail.com 121002
 71. 71. MINH HỌA VUI CHƠI – THỂ THAOHAAD haadoffice3@gmail.com 121002

×