Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blogu Tyrimas 2009

2,581 views

Published on

Lietuvos tinklarasciu tyrimas 2009, ataskaita.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Blogu Tyrimas 2009

 1. 1. Tinklaraščių tyrimas Lietuva, balandis 2009
 2. 2. Turinys 1 Metodologija 2 Respondentų charakteristikos 3 Tinklaraščių skaitymo matavimas 4 Tinklaraščių rašymo matavimas 5 Populiariausios tinklaraščių kategorijos 6 Tinklaraščių įtaka prekių/paslaugų pasirinkimui 7 Santrauka
 3. 3. 1 Metodologija
 4. 4. Metodologija • Tyrimo metodas: apklausa internetu (CAPI); • Apklausta respondentų: 593 respondentų; • Klausimyną sudarė: GfK Baltic; • Tyrimo vieta: Lietuva; • Apklausiama populiacija: Lietuvos interneto vartotojai; • Tyrimo lauko atlikimo datos: 2009.03.01 – 2009.03.31; • Maksimali galima statistinė rezultatų paklaida - 4,4%;
 5. 5. 2 Respondentų charakteristikos
 6. 6. Imties aprašymas Apklaustųjų procentai Apklaustųjų procentai skaičius % skaičius % 44 7.4 10 - 15 metų 168 28.3 Iki 1000 Lt Amžiaus 338 57.0 16 - 24 metai grupė 90 15.2 1000 – 2000 Lt 172 29.0 Asmeninės 25 - 34 metai pajamos 237 40.0 Virš 2000 Lt 36 6.1 35 - 55 metai 98 16.5 3 0.5 Nenurodė Nenurodė 368 62.1 Vyras 446 75.2 Virš 200 tūkst. Lytis gyventojų 225 37.9 Moteris Pradinis, 126 21.3 Gyvenvietės 70 11.8 pagrindinis 30-200 tūkst. dydis gyventojų 131 22.1 Vidurinis, spec.vidurinis 57 9.6 2-30 tūkst. gyventojų Aukštasis Išsilavinimas 40 6.7 neuniversitetinis 20 3.4 Iki 2000 Aukštasis 296 49.9 gyventojų universitetinis
 7. 7. 3 Tinklaraščių skaitymo matavimas
 8. 8. Tinklaraščių skaitymo matavimas Kaip dažnai skaitote tinklaraščius, tiek lietuviškus, tiek užsienietiškus? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo visų respondentų Ne rečiau kaip Ne rečiau kaip kartą per kartą per mėnesį, 20% mėnesį, 3% Bent du kartus Rečiau, 1% per savaitę, Rečiau, 10% 10% Kasdien, 73% Kasdien, 3o% Bent du kartus per savaitę, 23% 4 -5 kartus per savaitę, 4 -5 kartus 13% per savaitę, 17% Lietuvos tinklaraščių “Blogas.lt” vartotojų tyrimas, n=539, 2009 apklausa, n=419, 2008 Tikėtina, kad kasdien skaitančių tinklaraščius respondentų skaičius dvigubai padidėjo dėl dviejų priežasčių: a)Buvo pasiekta, priešingai nei ankstesnio tyrimo metu, platesnė tinklaraščius skaitanti auditorija, b) Kasdien skaitančių tinklaraščius respondentų padidėjo dėl objektyvių priežačių.
 9. 9. Tinklaraščių skaitymo matavimas Ar Jūs pasitikite tinklaraščiuose pateikiama informacija? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo visų respondentų Visiškai nepasitikiu, 1% Visiškai Nepasitikiu, nepasitikiu, 1% Visiškai pasitikiu, 5% 1% Visiškai pasitikiu, 4% Nežinau, 3% Pasitikiu, 42% Nei pasitikiu, nei nepasitikiu, 44% Pasitikiu, 53% Nei pasitikiu, nei nepasitikiu, 41% Lietuvos tinklaraščių “Blogas.lt” vartotojų tyrimas, n=539, 2009 apklausa, n=419, 2008 Per metus pasitikinčių tinklaraščiuose pateikiama informacija skaičius išaugo dešimtadaliu.
 10. 10. Tinklaraščių skaitymo matavimas Ar naudojatės RSS paslauga tinklaraščių skaitymui? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=593, skaičiuojama nuo visų respondentų Ne, nesinaudoju RSS, 34% Taip, naudojuosi RSS, 62% Sunku pasakyti, 4% Du trečdaliai tinklaraščių skaitytojų naudojasi RSS paslauga.
 11. 11. Tinklaraščių skaitymo matavimas Kiek RSS prenumeratų turite? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=367, skaičiuojama nuo besinaudojančių RSS paslauga respondentų 1 - 20 RSS prenumeratų 32% 21 - 50 RSS prenumeratų 29% 22% 51 -100 RSS prenumeratų 17% Daugiau 100 RSS prenumeratų Beveik trečdalis respondentų turi daugiau nei 20 RSS prenumeratų.
 12. 12. Tinklaraščių skaitymo matavimas Kaip dažnai skaitydami tinklaraštį randate informacijos apie prekės ženklus? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo visų respondentų Rečiau, 7% Kasdien, 21% Ne rečiau Rečiau, 37% Kasdien, 34% kaip kartą per mėnesį, 14% 4 - 5 kartus per savaitę, 11% Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, Bent du kartus 16% Bent du kartus per savaitę, per savaitę, 4 - 5 kartus per savaitę, 28% 16% 18% Lietuvos tinklaraščių “Blogas.lt” vartotojų tyrimas, n=593, 2009 apklausa, n=419, 2008 Informacija apie prekės ženklus, lyginant su ankstesniu tyrimu, dabar randama žymiai dažniau.
 13. 13. Tinklaraščių skaitymo matavimas Kokiame kontekste, Jūsų nuomone, tinklaraščiuose prekės ženklai minimi dažniausiai? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo visų respondentų Labai pozityviame, 3% Labai negatyviame, 1% Labai pozityviame, 4% Prekės ženklų Pozityviame, Negatyviame nepastebiu, 27% 13% 8% Pozityviame, 25% Labai negatyviame, 3% Negatyviame, 10% Neutraliame, 63% Neutraliame, 45% Lietuvos tinklaraščių “Blogas.lt” vartotojų tyrimas, n=593, 2009 apklausa, n=419, 2008 Ketvirtadalis Lietuvos tinklaraščių tyrimo respondentų teigia, kad prekės ženklus pastebi pozityviame kontekste.
 14. 14. 4 Tinklaraščių rašymo matavimas
 15. 15. Tinklaraščių rašymo matavimas Ar Jūs rašote tinklaraštį (savo, įmonės ar pan.)? Skaičiuojama nuo visų respondentų Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=593, skaičiuojama nuo visų respondentų Ne, nerašau tinklaraščio, 37% Taip, rašau tinklaraštį, 63%
 16. 16. Tinklaraščių rašymo matavimas Kaip dažnai rašote tinklaraštį? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo rašančių tinklaraštį respondentų Kasdien, 4% Rečiau, 8% Kasdien, 10% Rečiau, 34% 4 - 5 kartus per savaitę, 10% 4 - 5 kartus per savaitę, 17% Bent du kartus per savaitę, 22% Ne rečiau Ne rečiau kaip kartą kaip kartą Bent du kartus per mėnesį, per mėnesį, per savaitę, 35% 31% 30% Lietuvos tinklaraščių “Blogas.lt” vartotojų tyrimas, n=375, 2009 apklausa, n=307, 2008 Per metus tinklaraščius rašančių respondentų skaičius išaugo daugiau nei dešimtadaliu.
 17. 17. Tinklaraščių rašymo matavimas Kokią platformą naudojate tinklaraščio rašymui? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=347, skaičiuojama nuo rašančių tinklaraštį respondentų 35% Wordpress 34% Blogas.lt 12% Blogger/Blogspot 4% Private.lt 14% Kita Tarp “kita” respondentai minėjo savos kūrybos platformas ir tinklapius, kuriuose tinklaraščio rašymas yra šalutinis dalykas.
 18. 18. Tinklaraščių rašymo matavimas Ar žinote, kas yra mikrobloginimas (twitter, blakė ir pan.)? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=347, skaičiuojama nuo rašančių tinklaraštį respondentų Taip, žinau, 80% Ne, nežinau, 20% Penktadalis tinklaraščius rašančių respondentų nežino, kas yra mikrobloginimo paslauga.
 19. 19. Tinklaraščių rašymo matavimas Ar naudojatės mikrobloginimo (twitter, blakė ir pan.) paslauga? Kaip dažnai šia paslauga naudojatės? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=277, skaičiuojama nuo žinančių, kas yra mikroblogas, respondentų Rečiau, 6% Ne, nesinaudoju, 49% Kasdien, 44% Taip, naudojuosi, 51% Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, 12% N=137 Bent du kartus per savaitę, 14% 4 -5 kartus per savaitę, 24% Beveik pusė besinaudojančių mikrobloginimo paslauga, naudojasi ja kasdien.
 20. 20. Tinklaraščių rašymo matavimas Kiek žmonių šiuo metu seka (following) Jūsų mikroblogą? Kiek žmonių Jūs šiuo metu sekate (follow)? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=137, skaičiuojama nuo besinaudojančių mikroblogais respondentų Mane seka Aš seku 1 - 20 37% žmonių 58% 20 - 50 19% 17% žmonių 50 - 100 21% 8% žmonių Daugiau 26% nei 100 16% žmonių Maždaug ketvirtadalis besinaudojančiųjų mikrobloginimo paslauga turi daugiau nei 100 skaitytojų.
 21. 21. Tinklaraščių rašymo matavimas Kokio tipo turinį dažniausiai keliate į savo tinklaraštį? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo rašančių tinklaraštį respondentų 97% Paprastas tekstas 92% 85% Nuotraukos/paveiksliukai 78% 12% Audio medžiaga 7% 40% Video medžiaga 19% “Blogas.lt” vartotojų Lietuvos tinklaraščių apklausa, n=307, 2008 tyrimas, n=347, 2009
 22. 22. Tinklaraščių rašymo matavimas Kaip dažnai rašydamas savo tinklaraštį paminite prekės ženklus? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=347, skaičiuojama nuo rašančių tinklaraštį respondentų Bent vieną prekės ženklą kiekviename įraše, 6% Savo tinklaraštyje prekės ženklų neminiu, 21% Bent vieną prekės ženklą kas 2 -4 įraše, 15% Bent vieną prekės ženklą kas 5 -6 įraše, 12% Sunku pasakyti, 32% Rečiau, 14.1% Daugiau nei 80% respondentų rečiau nei kartą per mėnesį naudojasi mobiliuoju internetu tinklaraščio rašymui.
 23. 23. Tinklaraščių rašymo matavimas Kaip dažnai rašydami tinklaraštį naudojatės mobiliuoju internetu? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=347, skaičiuojama nuo rašančių tinklaraštį respondentų 4 - 5 kartus per savaitę, 1% Kasdien, 2% Bent du kartus per savaitę, 1% Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, 8% Rečiau, 88% Tik 4% respondentų dažnai naudojasi mobiliuoju internetu tinklaraščio rašymui.
 24. 24. Tinklaraščių rašymo matavimas Kokiomis temomis dažniausiai rašote savo tinklaraštyje? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo rašančių tinklaraštį respondentų 59% Gyvenimas 71% 33% Kinas/muzika 32% 34% Technologijos, internetas 19% 18% Kelionės 24% 12% Valgio gaminimas 6% 21% Knygos 21% 23% Ekonomika, politika 11% 23% Rinkodara, reklama 11% 12% Pramogos, vakarėliai 18% 4% Žvaigždės 4% 15% Sportas 8% “Blogas.lt” vartotojų Lietuvos tinklaraščių apklausa, n=307, 2008 tyrimas, n=347, 2009 Populiariausia tema tarp rašančiųjų tinklaraščius - gyvenimas.
 25. 25. 5 Populiariausios tinklaraščių kategorijos
 26. 26. Populiariausios tinklaraščių kategorijos Kokius tinklaraščius skaitote dažniausiai? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo visų respondentų 94% Asmeninius/anoniminius tinklaraščius 71% 30% Įmonių rašomus tinklaraščius 7% 16% Garsenybių rašomus tinklaraščius 9% 15% Kita 13% “Blogas.lt” vartotojų Lietuvos tinklaraščių apklausa, n=419, 2008 tyrimas, n=593, 2009 Tarp “kita” respondentai minėjo profesinius tinklaraščius, mikroblogų srautus, video tinklaraščius ir kita.
 27. 27. Tinklaraščių rašymo matavimas Kokiomis temomis rašančius tinklaraščius skaitote dažniausiai? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo visų respondentų 64% Technologijos, internetas 38% 57% Rinkodara, reklama 31% 51% Gyvenimas 57% 46% Kinas/muzika 55% 46% Ekonomika, politika 27% 32% Valgio gaminimas 17% 23% Knygos 31% 22% Pramogos, vakarėliai 31% 23% Sportas 26% 9% Žvaigždės 25% “Blogas.lt” vartotojų Lietuvos tinklaraščių apklausa, n=419, 2008 tyrimas, n=593, 2009 Populiariausia tema - technologijos ir internetas.
 28. 28. 6 Tinklaraščių įtaka prekių/paslaugų pasirinkimui
 29. 29. Tinklaraščių įtaka prekių/paslaugų pasirinkimui Ar prieš įsigydamas kokią nors prekę/paslauga ieškote apie ją informacijos tinklaraščiuose? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=593, skaičiuojama nuo visų respondentų Taip, ieškau, 58% Ne, neieškau, 42% Daugiau nei pusė apklaustųjų prieš prekės ar paslaugos įsigyjimą pasidomi, ką apie ją rašo tinklaraščiai.
 30. 30. Tinklaraščių įtaka prekių/paslaugų pasirinkimui Kaip dažnai prieš kokios nors prekės/paslaugos įsigyjimą ieškote apie ją informacijos tinklaraščiuose? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo respondentų, ieškančių informacijos apie prekės ženklus tinklaraščiuose 66% Kai turiu laiko pasidomiu, ką rašo tinklaraščiai 50% 29% Visada pasidomiu, ką rašo tinklaraščiai 19% 5% Labai retai pasidomiu, ką rašo tinklaraščiai 22% “Blogas.lt” vartotojų Lietuvos tinklaraščių apklausa, n=263, 2008 tyrimas, n=343, 2009 Kone trečdalis respondentų, apie prekes/paslaugas ieškančių informacijos tinklarščiuose, visada pasidomi, kas juose rašoma.
 31. 31. Tinklaraščių įtaka prekių/paslaugų pasirinkimui Apie kokias prekes prieš jų įsigyjimą ieškote informacijos tinklaraščiuose? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina Skaičiuojama nuo respondentų, ieškančių informacijos apie prekės ženklus tinklaraščiuose 87% Kompiuterinė technika 66% 55% Filmai, muzika 48% 54% Buitinė technika 48% 60% Knygos, žurnalai, literatūra 47% 36% Transporto priemonės 41% 16% Drabužiai ir aksesuarai 20% 16% Namų apyvokos reikmenys, 20% baldai 16% Maisto prekės, gėrimai 10% 4% Kita 8% “Blogas.lt” vartotojų Lietuvos tinklaraščių apklausa, n=263, 2008 tyrimas, n=343, 2009 Tinklaraščių įtaka labiausiai išaugo kompiuterinės technikos pasirinkimui.
 32. 32. Tinklaraščių įtaka prekių/paslaugų pasirinkimui Kokius prekės ženklus skaitydami tinklaraščius pastebite dažniausiai? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=593, skaičiuojama nuo visų respondentų 21% Apple 9% Google 7% Microsoft 6% Omnitel 4% Maxima Olialia 3% 2% Lietuvos naujienų portalai 2% Coffee Inn 2% Kompiuterių gamintojai 2% Maisto prekės, gėrimai 1.5% Intel 1.5% Drabužiai 1.5% Coca Cola 1% Nike 1% Buitinės technikos gamintojai Negaliu atsakyti 22% Kaip ir pernai, taip ir šiais metais “Omnitel” išliko labiausiai pastebimu lietuvišku prekės ženklu tinklaraščiuose.
 33. 33. Tinklaraščių įtaka prekių/paslaugų pasirinkimui Kokius prekės ženklus skaitydami tinklaraščius pastebite dažniausiai? Cituojant duomenis nuoroda į GfK Baltic būtina N=593, skaičiuojama nuo visų respondentų Vidurkis Tinklaraštis yra gera saviraiškos 4.6 26 1 18 73 priemonė Artimiausiu metu planuoju pradėti 2.2 43 25 17 6 9 rašyti savo tinklaraštį, n=218 Artimiausiu metu planuoju pradėti 38 14 153 30 2.7 rašyti savo mikroblogą, n=277 Apie įmones, turinčias savo tinklaraštį, 12 8 29 27 25 3.5 galvoju pozityviau nei apie neturinčias Manau, kad tinklaraštis yra geras būdas 6 10 20 33 31 3.7 sužinoti vartotojų nuomonę apie prekės ženklą Tinklaraščiuose pateikiama informacija 11 20 40 20 8 2.9 pasitikiu labiau nei kitais informacijos šaltiniais Tinklaraščiai yra kaip alternatyva 6 12 17 31 34 3.7 tradicinėms žiniasklaidos priemonėms 1 - Visiškai nesutinku 2 3 4 5 - Visiškai sutinku
 34. 34. 7 Santrauka
 35. 35. Santrauka Daugiau nei 70% apklaustųjų tinklaraščius skaito kasdien. Prieš metus kasdien skaitė tik trečdalis “blogas.lt” vartotojų. Daugiau nei pusė apklaustųjų pasitiki tinklaraščiuose pateikiama informacija. Prieš metus tokių buvo tik 42%. Respondentai dažniausiai skaito technologijų temomis rašančius tinklaraščius. Prieš metus populiariausa tema buvo gyvenimas Dažniausiai pastebimas lietuviškas prekės ženklas tinklaraščiuose, kaip ir pernai, yra “Omnitel”. Jį paminėjo 6% respondentų, populiariausias užsienio prekės ženklas - “Apple”, jį paminėjo kiek daugiau nei penktadalis apklaustųjų.
 36. 36. Informaciniai partneriai Tasty Art Auksinė varpa Dansu Dansu Žaidžiame virtuvę Kačių lopšiai Visi blogai Enorca Antikrizė.eu Maistas Ausims Denisas.lt Gediminas Ubartas Whisky inc. Cafe.blogas.lt Modeliuotojas.lt Šarūnas Mikelevičius Churchill.lt Chiotas.lt Nežinau.lt Pragaro virtuvė Mes Kitokie Andrius Kleiva Urbokida Bartaz Nuotraukos: Uagadugu PDFontour Linas Dabriška
 37. 37. Daugiau informacijos: Šarūnas Girdėnas sarunas@ore.lt

×