Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Godsdienst Heilige 'carolus borromeüs'

682 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Godsdienst Heilige 'carolus borromeüs'

 1. 2. Grootste heilige Carolus Borromeüs Douwe Van Rompaey Nicky Seow
 2. 3. Feitelijkheden <ul><li>Geboren te Arona, Lombardije op 2 oktober 1538 </li></ul><ul><li>Gestorven te Milaan op 3 november 1584 </li></ul><ul><li>Aartsbisschop van Milaan </li></ul><ul><li>Gekend om zijn kerkhervorming </li></ul>
 3. 4. Feitelijkheden <ul><li>Carolus is een rooms-katholieke heilige </li></ul><ul><li>Vader was edelman, moeder geslacht uit medici. </li></ul><ul><li>Maakte gebruik van concilie van Trente </li></ul><ul><li>Begraven in de Dom van Milaan </li></ul>
 4. 5. Zijn leven <ul><li>Adellijke afkomst </li></ul><ul><ul><li>tweede zoon -> kerkelijke loopbaan </li></ul></ul><ul><ul><li>studies in kerkelijk en burgerlijk recht </li></ul></ul><ul><li>Op 12 jarige leeftijd </li></ul><ul><ul><li>abt v klooster te Lago Magiorre. </li></ul></ul><ul><ul><li>een sinecure ( abt zonder verplichtingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>royaal inkomen </li></ul></ul><ul><ul><li>stelt inkomen ter beschikking v armen </li></ul></ul>
 5. 6. Zijn leven <ul><li>Op 21 jarige leeftijd </li></ul><ul><ul><li>zijn oom (Pius IV) wordt paus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Carolus benoemd tot </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kardinaal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pauselijk secretaris </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>administrator van het aartsbisdom Milaan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>royaal -> immens inkomen </li></ul></ul></ul><ul><li>hielp de armen </li></ul>
 6. 7. Zijn leven <ul><li>Op 24 jarige leeftijd </li></ul><ul><ul><li>dood v broer </li></ul></ul><ul><li>Priester, later bisschop </li></ul><ul><li>Uitgave modern catechismus </li></ul><ul><li>Overtuigt paus i.v.m afronding concilie v Trente </li></ul>
 7. 8. Zijn leven <ul><li>Contrareformatie in Milaan </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe tucht in zijn kloosters en parochies </li></ul></ul><ul><ul><li>Sticht </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>weeshuizen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hospitalen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>liefdadigheidsinstellingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>priesterseminaries </li></ul></ul></ul>
 8. 9. Zijn leven <ul><li>Populariteit </li></ul><ul><ul><li>Onpopulair door hervormingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moordaanslag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gouverneur wil v Carolus af </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Populariteit stijgt t.g.v. hongersnood </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maakt schulden om voedsel te kunnen uitdelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Super populair na pestepidemie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blijft in zijn bisdom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verplicht zijn geestelijken om zieken bij te staan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Als een herder bij zijn mensen te vinden </li></ul></ul></ul>
 9. 10. Zijn leven <ul><li>Kopstuk v de katholieke Contrareformatie </li></ul><ul><li>Gestorven op 46-jarige leeftijd, 1584 </li></ul>
 10. 11. Spiritualiteit <ul><li>Muntte uit door </li></ul><ul><ul><li>onthechting </li></ul></ul><ul><ul><li>boetvaardigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>zelfverloochening </li></ul></ul><ul><li>Hij stond voor orde en gelijke kansen </li></ul><ul><ul><li>Bevorderen van de studie </li></ul></ul><ul><ul><li>Tucht herstellen in kerkelijke wereld </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe orden en congregatie </li></ul></ul>
 11. 12. Spiritualiteit <ul><li>Hij stond voor andere mensen in dienst </li></ul><ul><li>Tijdens pestepidemie, nam hij afstand van zijn bezittingen om zieken te helpen </li></ul><ul><li>Geschiedenis ingegaan als herder voor het volk. </li></ul>
 12. 14. Carolus Borromeus Kerk <ul><li>Hendrik Conscienceplein in Antwerpen </li></ul><ul><li>Bouwplannen waren van Fr. d'Aguilon en P. Huyssens </li></ul><ul><li>Patroonheilige: Ignatius van Loyola </li></ul><ul><li>Nieuwe functie van kerk = nieuwe patroonheilige </li></ul>

×