Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
3§3 De reactie van de katholieke kerkHet Concilie van Trente en de Contrareformatie
1540: Duitse Rijk verdeeld Karel V wil godsdienstige eenheid in zijn Rijk herstellen.Karel V wil daarom dat de katholiek...
Concilie van Trente (1545-1563)De katholieken willen op het Concilie niet naar de protestantenluisteren, maar komen wel me...
Doelstellingen en maatregelen     Concilie van TrenteDoelstellingen:          Maatregelen:•De reformatie moes...
De Inquisitie• Deze kerkelijke rechtbank spoorde op eigen houtje ketters op, ondervroeg ze en berechtte ze.• Voor de uitv...
Hervormingen Concilie van TrenteMet sommige hervormingen kondenprotestanten het eens zijn:                ...
De ‘katholieke’ Sacramenten• Volgens de katholieken zijn de sacramenten ingesteld door Jezus. Er zijn zeven sacramenten:...
De ‘protestantse’ Sacramenten• De protestanten erkennen maar twee ‘zichtbare’, door Jezus ingestelde sacramenten: – Het ...
Heiligenverering                 De heiligen worden door de katholieken                 aa...
Contrareformatie in de kunst: de BarokDe katholieken wilden hun kerkennog aantrekkelijker maken voor degelovigen. Om het d...
De reformatie en de bouwkunst                  De protestanten wilden in de               ...
1600: Gevolg reformatie en contrareformatie: Christelijk Europa verdeeld en godsdienstoorlogen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reactie van de katholieke kerk

892 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reactie van de katholieke kerk

 1. 1. 3§3 De reactie van de katholieke kerkHet Concilie van Trente en de Contrareformatie
 2. 2. 1540: Duitse Rijk verdeeld Karel V wil godsdienstige eenheid in zijn Rijk herstellen.Karel V wil daarom dat de katholieken ook naar protestantenluisteren en hun kerk en geloof hervormen. Dit moet besprokenworden op een grote kerkvergadering: het Concilie van Trente.Hij hoopt dat het protestantisme dan minder aanhang krijgt.
 3. 3. Concilie van Trente (1545-1563)De katholieken willen op het Concilie niet naar de protestantenluisteren, maar komen wel met eigen hervormingen.
 4. 4. Doelstellingen en maatregelen Concilie van TrenteDoelstellingen: Maatregelen:•De reformatie moest •Doorvoeren van hervormingenongedaan gemaakt worden, •Aanhangers Luthers als kettersdesnoods met geweld; vervolgen door de inquisitie (kerkelijke rechtbank)•In ieder geval moet de verdere •Oprichting Jezuïetenorde omuitbreiding van de reformatie reformatie ‘intellectueel’ tevoorkomen worden. bestrijden
 5. 5. De Inquisitie• Deze kerkelijke rechtbank spoorde op eigen houtje ketters op, ondervroeg ze en berechtte ze.• Voor de uitvoering van de straf was de inquisitie afhankelijk van de wereldlijke macht. – Gevolg: waar de wereldlijke macht de inquisitie niet wilde helpen had de inquisitie geen macht en konden protestanten ongestraft hun boodschap verkondigen.
 6. 6. Hervormingen Concilie van TrenteMet sommige hervormingen kondenprotestanten het eens zijn: maar:•Zelfverrijking van •Latijn blijft de officiële taal vanGeestelijken wordt Kerk en bijbelverboden •de heiligenverering, de•Bisschoppen moeten aflaten, het geloof in hettheologie gestudeerd vagevuur en de zevenhebben sacramenten blijven bestaan•Geestelijken moeten vooralhet woord van Godverkondigen•Geestelijke moeten hetcelibaat respecteren (dusgeen seks)
 7. 7. De ‘katholieke’ Sacramenten• Volgens de katholieken zijn de sacramenten ingesteld door Jezus. Er zijn zeven sacramenten: – de eucharistie met als belangrijk onderdeel de biecht heilige Communie (tijdens iedere katholiek mis) – het doopsel – het vormsel vormsel – de biecht of het sacrament van de verzoening – de ziekenzalving of het heilig oliesel (voor het sterven) Heilig oliesel – de wijding tot priester of bisschop – het huwelijk doop De Eucharistie (heilige communie)
 8. 8. De ‘protestantse’ Sacramenten• De protestanten erkennen maar twee ‘zichtbare’, door Jezus ingestelde sacramenten: – Het avondmaal (ongeveer zoals de heilige communie) – De doop• Het ‘onzichtbare’sacrament is de prediking uit de bijbel
 9. 9. Heiligenverering De heiligen worden door de katholieken aangeroepen met de bedoeling dat zij in de hemel voor het zielenheil van de gelovigen op aarde bidden tot Jezus. De heiligenverering was een belangrijk onderdeel van de katholieke kerk.De protestanten wilden heiligenvereringafschaffen, omdat dit niet volgens de bijbelwas. Maar ook na het Concilie van Trentebleven de katholieke vasthouden aan deheiligenverering. Dit was zo omdat gewonegelovigen dit een aantrekkelijk onderdeel vanhet geloof vonden. Moderne Mariaverering in Lourdes
 10. 10. Contrareformatie in de kunst: de BarokDe katholieken wilden hun kerkennog aantrekkelijker maken voor degelovigen. Om het dramatischeffect te vergroten werd veelgebruik gemaakt van durebouwmaterialen, licht-donkereffecten en rijke versieringen: debarokstijl. Ook in de ‘contrarefaormatorische’ schilderkunst werden bijbelse taferelen extra dramatisch uitgebeeld met veel licht-donker effecten
 11. 11. De reformatie en de bouwkunst De protestanten wilden in de kerk geen versieringen. Deze zouden de gelovigen van het luisteren naar preken uit de bijbel kunnen afleiden. Ook mochten er geen beelden/afbeeldingen zijn, want dit leidde tot ‘beeldverering’. In de gebieden die protestant werden, werden daarom alle beelden uit de kerken verwijderd (zoals tijdens de beeldenstorm)Protestantse kerken waren daarom kaal en sober.
 12. 12. 1600: Gevolg reformatie en contrareformatie: Christelijk Europa verdeeld en godsdienstoorlogen

×