Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Assaigs de materials

6,594 views

Published on

Explicació dels diferents assaigs

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Assaigs de materials

 1. 1. RESISTÈNCIA DURESA ELASTICITAT PLASTICITAT TENACITAT FATIGA Les propietats mecàniques dels materialses coneixen i mesuren sometent-los a ASSAIGS
 2. 2. ASSAIG DE TRACCIÓdeterminació normalitzada dels esforços de tracció màxims que pot suportar un material Assaig destructiu sobre una probeta de material
 3. 3. ASSAIG DE TRACCIÓ determinació normalitzada dels esforços de tracció màxims que pot suportar un materialresultat reflectit en el diagrama tensió - deformació tensió (esforç) deformació (allargament unitari)
 4. 4. ASSAIG DE TRACCIÓ determinació normalitzada dels esforços de tracció màxims que pot suportar un materialresultat reflectit en el diagrama tensió - deformació ZONA ELÀSTICA deformació elàstica σ i ε són proporcionals (gràfica recta) es cumpleix la Llei de Hooke: σ = E · ε E: mòdul d’elasticitat del material ZONA PLÀSTICA deformació permanent σ i ε NO proporcionals (gràfica corba)
 5. 5. ASSAIG DE TRACCIÓ determinació normalitzada dels esforços de tracció màxims que pot suportar un materialresultat reflectit en el diagrama tensió - deformació ZONA ELÀSTICA deformació elàstica σ i ε són proporcionals (gràfica recta) es cumpleix la Llei de Hoke: σ = E · ε E: mòdul d’elasticitat del material σ E límit elàstic Re: ZONA PLÀSTICA deformació permanent σ i ε NO proporcionals (gràfica corba) σ R tensió de rotura Re:
 6. 6. ASSAIG DE TRACCIÓdeterminació normalitzada dels esforços de tracció màxims que pot suportar un materialSimulem-loVeiem-lo
 7. 7. ASSAIG DE TRACCIÓ determinació normalitzada dels esforços de tracció màxims que pot suportar un materialresultat reflectit en el diagrama tensió - deformació E (mòdul d’elasticitat) indica la rigidesa σE Re(límit elàstic) indica l’elasticitat σR Re((tensió de rotura) indica la resistència ε (allargament) indica la plasticitat
 8. 8. ASSAIG DE TRACCIÓdeterminació normalitzada dels esforços de tracció màxims que pot suportar un material Valors de l’assaig de tracció d’alguns materials
 9. 9. ASSAIGS DE DURESAConsisteixen a forçar un objecte d’un material molt dur (penetrador) sobre el material a assajar (probeta) Màquina d’assaig: duròmetre
 10. 10. ASSAIGS DE DURESA Consisteixen a forçar un objecte d’un material molt dur (penetrador) sobre el material a assajar (probeta)ASSAIG BRINELLPenetrador:bola d’acer o de tungstéValor mesurat:diàmetre del casquet en la superfície del materialFòrmula aplicada:
 11. 11. ASSAIGS DE DURESA Consisteixen a forçar un objecte d’un material molt dur (penetrador) sobre el material a assajar (probeta)ASSAIG BRINELLParàmetres usuals d’assaig:Bola d’acer de Ø 10 mmForça aplicada: 3.000 kp durant 15 sMaterials tous. Expressió:
 12. 12. ASSAIGS DE DURESA Consisteixen a forçar un objecte d’un material molt dur (penetrador) sobre el material a assajar (probeta)ASSAIG BRINELLParàmetres usuals d’assaig:Bola d’acer de Ø 10 mmForça aplicada: 3.000 kp durant 15 sVeiem-lo
 13. 13. ASSAIGS DE DURESA Consisteixen a forçar un objecte d’un material molt dur (penetrador) sobre el material a assajar (probeta)ASSAIG BRINELLASSAIG VICKERSPer a materials de duresa superior a 500HBPenetrador:piràmide quadrangular de diamantValor mesurat:Mitjana de les diagonals del solcFòrmula aplicada:
 14. 14. ASSAIG DE RESILIÈNCIA Mesura de l’energia necessària per trencar un material amb un sol cop (resistència al xoc). La resiliència és directament proporcional a la tenacitat.ASSAIG CHARPY
 15. 15. ASSAIG DE RESILIÈNCIA Mesura de l’energia necessària per trencar un material amb un sol cop (resistència al xoc). La resiliència és directament proporcional a la tenacitat.ASSAIG CHARPY Simulació Veiem-lo

×