Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Náboženský konflikt optikou tradičních a nových médií

33 views

Published on

Příspěvek ke konferenci "Náboženská komunikace: Nové výzvy, nové hrozby" - 26. 1. 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Náboženský konflikt optikou tradičních a nových médií

 1. 1. Náboženský konflikt optikou tradičních a nových médií Náboženská komunikace: Nové výzvy, nové hrozby PhDr. Filip Huněk
 2. 2. Struktura příspěvku • 1) Válečný konflikt a dnešní svět • 2) Masová média vs. síťová média • 3) Ukázky vizuálního divadla
 3. 3. Technologický optimismus vs. pesimismus Dějiny komunikačních technologií jsou paralelním příběhem ryzího optimismu z očekávání jejich potenciálních pozitivních přínosů, následován četnými záznamy o zneužití těchto technologií bezskrupulózními jednotlivci, organizacemi či vládami Taylor, P. M. (1997). Global Communication, International Affairs and the Media since 1945. London & New York: Routledge.
 4. 4. Konec dějin vs. Střet civilizací 1) Fukuyama, F. (2002). Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers. 2) Huntington, S. P. (2001). Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers. Konecdějin Fukuyama Ultimátní vítězství liberální demokracie Střetcivilizací Huntington Budoucí světové konflikty mezi kulturami
 5. 5. Střet civilizací
 6. 6. Konflikty mezi civilizacemi Globální síly v nejširším smyslu slova proti sobě nestály mezi západem a východem, nebo mezi velkými náboženskými učeními, ale mezi společnostmi zemědělskými (první vlna) a průmyslovými (druhá vlna). To v minulosti vedlo k vlnám občanských válek, politických revolucí a vynucené migrace. Co přinese třetí vlna? Toffler, A. (1981) The Third Wave. London: Collins.
 7. 7. Toffler, A. (1981) The Third Wave. London: Collins. 1. vlna • Zemědělské společnosti • Zemědělská revoluce, usazení do měst, dělba práce, knihtisk • 8.000 př. n. l. až 1650-1750 2. vlna • Industriální společnosti • Průmyslová revoluce, národní státy, masová výroba/spotřeba/média • Konec 17. stol. až cca 1950 3. vlna • Informační společnosti • Globalizace, informace, internet, demasifikace, nová média • Od 1950 do dneška
 8. 8. Způsob vedení válečných konfliktů Způsob, jakým státy generují své bohatství, ovlivňuje i to, jakým způsobem tyto země vedou válečné konflikty. Průmyslové společnosti: Mechanické zbraně, obrněnci, zbraně masové destrukce Informační společnosti: Satelitní pozorování, drony, kybernetické útoky, dezinformační válka Toffler, A. & Toffler, H. (1993) War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century. London: Little, Brown and Co.
 9. 9. Vizuální divadlo Média nejsou v náboženských konfliktech pouze nezúčastněnými pozorovateli, ale stávají se aktivními aktéry, jejichž prostřednictvím se války a konflikty vedou. Moderní terorismus je pokus o zprostředkování zpráv prostřednictvím komponovaného násilí Weimann, G., & Winn, C. (1994). The theater of terror: Mass media and international terrorism. New York: Longman.
 10. 10. Vizuální divadlo Masová média
 11. 11. Vizuální divadlo Masová média
 12. 12. Vizuální divadlo Masová média
 13. 13. Vizuální divadlo Masová média
 14. 14. Vizuální divadlo Síťová média
 15. 15. Vizuální divadlo Síťová média
 16. 16. Síťová média Vizuální divadlo
 17. 17. Vizuální divadlo Síťová média
 18. 18. Děkuji za pozornost

×