Technologie médií

1,906 views

Published on

Přednáška určená pro studenty Gymnázia Kladno představuje hlavní technologické změny ve vývoji médií a hodnotí vliv jednotlivých typů médií na společnost a způsoby komunikace.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • Technologie médií

  1. 1. Technologický vývoj médií a jeho vliv na společnost Roman Hájek 15. září 2008
  2. 2. Co vynecháme? • dějiny malířství ▫ až do 19. stol jediný způsob obrazového zachycení reality • dějiny divadla ▫ antické divadlo v podstatě prvním masovým médiem ▫ spektákl gladiátorských her: osvěta, komunikace, veřejné vyhlášky
  3. 3. Dva základní přístupy • 1. Média a komunikační techniky formují uspořádání společnosti  televize >> devalvace politické autority • 2. Společnost formuje média (ekonomický model)  poptávka po kvalitních, lehce přenosných filmech >> vznik DVD
  4. 4. Takto to začalo • pravěké malby
  5. 5. Dva základní směry vývoje • přenos v čase • přenos v prostoru Dochází k vývoji písma z obrázkového ve fonetické, k rozvoji záznamových materiálů (papyrus, pergamen, papír).
  6. 6. Vznik knihtisku • předpoklady ▫ mít na co psát  papír (1. století, Čína) >> na konci 10 stol. do Evropy ▫ Číňané znali technologii tisku  dřevěné litery  porcelánové litery: křehké, nevhodné
  7. 7. Johannes Gensfleisch zur Laden…
  8. 8. …alias Gutenberg • zlatník v Mohuči • kovové litery, zdokonaluje vinný lis • dluh u obchodníka Josefa Fusta, půjčka ve výši 1 600 guldenů (cena 20 měšťanských domů)
  9. 9. Gutenbergova Bible • 1447–1455, projekt Bible • 42 řádků na straně • 1 282 stran • cca 3,5 milionu písmen • 48 000 papírových archů po 16 stranách • kůže z 3 200 zvířat
  10. 10. První česky tištěná kniha • Kronika trajánská ▫ patrně 1467 ▫ tisk v Plzni ▫ tiskař neznámý
  11. 11. Dopady knihtisku • informace jsou dostupnější • církev ztrácí monopol na vzdělání • rozvoj národních jazyků • velice rychle se ustavuje cenzura • „rychlé“ šíření informací • v konečném důsledku umožňuje zdárné dokončení druhé vlny reformace
  12. 12. Vývoj knihtisku • Luther a Montaigne bestselleristy 16. století • jen malá změna v technologii tisku, drobné pokroky v distribuci  síť poslů !  vznik pošty:  Maxmilián I. ▫ Fransesco Tasso, hrabě Taxis (1490)  štafety poslů, 100–150 km denně
  13. 13. Předchůdci novin • letáky ▫ krátká aktuální zpráva ▫ opatřeny ilustrací ▫ 1 list • pamflety ▫ polemiky, delší texty ▫ více stran ▫ bez obrázku
  14. 14. Žurnalistika jako specifická činnost • tisk jako prostředek společenské komunikace: francouzské salony ▫ tisk stírá rozdíly ve společenském původu ▫ přispívá k vzájemné diskusi, intelektuální prostředí francouzských osvícenců ▫ debaty na stranách tisku vedou k artikulování základních občanských práv a potažmo k Velké francouzské revoluci
  15. 15. Pokroky v technologii tisku • 1811: Friedrich König – rychlolis (The Times) • 1846: Richard Hoe – rotačka • reprodukce obrazu ▫ Alois Senefelder: český rodák  konec 18. stol.: litografie ▫ Karel Václav Klíč  konec 19. stol.: heliogravura
  16. 16. Vznik masového tisku • počátek 19. století: širší publikum, i 30 000 náklady ▫ formování dělnického hnutí  Rheinischer Zeitung • rozvoj reklamy • změna pojetí žurnalistiky ▫ noviny mají bavit ▫ agresivní, investigativní žurnalistika  Joseph Pullitzer  William Randolph Hearst
  17. 17. Telegraf: předchůdci • kouřové signály ▫ středověké hlásky ▫ kouřový telegraf ▫ nevýhody  důležité znát kód  nerovnosti terénu  tma
  18. 18. Mechanický telegraf • Claude Chappé ▫ 1794: Paříž–Lille ▫ podél železnice ▫ naopoleonské války
  19. 19. Elektrický telegraf • Samuel Morse ▫ malíř ▫ pokusy na zahradě ▫ 1837 patent (navrhl i kód) • první linka: ▫ Baltimore–Washington (1837) • 1847: Brno–Vídeň
  20. 20. Dráty kolem světa • 1850 telegrafní kabel přes La Manche • 1858 první podmořský kabel spojil Evropu a USA (po problémech byl nahrazen novým)
  21. 21. Dopady telegrafu • odrazový můstek pro vznik telefonu a rozhlasu • vznik tiskových agentur ▫ Havas (1835) >> dnes AFP ▫ Reuters ▫ Wolffova agentura • dopad na podobu zpráv • větší rychlost zpravodajství, vznik válečného reportéra (krymská válka)
  22. 22. Zkuste to bez drátů… • Heinrich Hertz • Alexandr Popov • Gulliemo Marconi: 1896 ▫ Ital ▫ schopný obchodník
  23. 23. Slunce je měděné! Kůň nežere okurkový salát. • 1858 Philipp Reis • 1876: Alexandr Graham Bell ▫ „Pane Watsone, přijďte sem, potřebuji vás.“
  24. 24. Zachycení obrazu – vznik fotografie • základní problémy  zachycení  ustálení, uchování  kopírování
  25. 25. Předchůdce: camera obscura Abu Ali al-Hasan Ibul Hasan Ibn-al-Haitama Leonardo da Vinci
  26. 26. Joseph Nicephor Niepce: 1824
  27. 27. Louis Daguerre • 1839: vyřešil problém ustálení
  28. 28. Henry Fox Talbot • 1841 vyřešil problém kopírování
  29. 29. George Eastmann • 1884: vynalézá celuloidový film, později zdokonalený o perforaci • zakládá firmu KODAK „Vy stiskněte spoušť, všechno ostatní uděláme za vás!“
  30. 30. Počátky filmu • laterna magika
  31. 31. Edward Muybridge zachycuje pohyb • 1876: kůň Occident • technologie Matrix
  32. 32. Muybridge: pohybové studie
  33. 33. Étiene Jules Marey • fotografická puška (1890)
  34. 34. Thomas Alva Edison • 1894: kinetoskop
  35. 35. Auguste a Louis Lumiérové • 25. prosince 1895 ▫ první film  Odchod z továrny ▫ tehdejší trhák  Příjezd vlaku • statická kamera • promítání v salonech
  36. 36. Filmoví klasikové • David Wark Griffith: střih • Sergej Ejzenštein: sociální drama • Orson Welles: Občan Kane • Alfred Hitchcock • Fellini, Luc-Godard, Visconti, Bergmann, ad.
  37. 37. Dopady filmu • umožňuje vysoce realistický prožitek • od počátku spíše pluralitní než jedinečný ▫ Umělecké dílo v době technické reprodukovatelnosti • vliv na literaturu • vzniká fenomén celebrit • otázka vlivu na mravy
  38. 38. Vznik rozhlasového vysílání • v podstatě 1895 se vznikem elektrického telegrafu • 1906: Reginald Fessenden demonstroval přenos zvuku pomocí elektromagnetických vln • 1919: vznik RCA (Radio Corporation of America)
  39. 39. Dopady rozhlasu • poprvé se projevuje síla médií ▫ Útok z Marsu, 31. října 1939  adaptace románu H. G. Wellse Válka světů  režie: Orson Welles  šestina posluchačů podlehla panice • jednosměrné masové médium • vznik zvukového filmu • k příjmu nejsou potřeba zvláštní schopnosti
  40. 40. Televize
  41. 41. Počátek televizního vysílání • před II. světovou válkou • USA ▫ 1928: výzkumné vysílání  mechanická technologie, Nipkowův kotouč ▫ 1936: NBC, elektronické vysílání • Velká Británie ▫ 1936: pravidelné vysílání BBC • Německo ▫ 1936: OH Berlín
  42. 42. Televizní revoluce v našem životě • změna vazeb ▫ splývání dětství a dospělosti • vytržení z časoprostorových souřadnic • omezení možností !!!
  43. 43. Televize deformuje realitu • Denně jsme díky televizi vystaveni takovému množství životních situací, které naši předkové mnohdy nezažili za celý život. • Denně jsme v kontaktu se smrtí i zrozením, vidíme místa, která fyzicky nikdy nenavštívíme, nahlížíme do zákulisí profesí, o jejichž fungování bychom jinak neměli představu.
  44. 44. Televize mění politiku • konec kariéry senátora McCarthyho • kítězství JFK ve volbách • v USA se prezidentem stává hollywoodský herec • politika je představením, spektáklem ▫ otázka toho, co je veřejný zájem – Watergate apod.
  45. 45. Výběr zdrojů a literatury • www.youtube.com • PROKOP, Dieter. Boj o média. Praha, Karolinum: 2005 • MONACO, James. Jak číst film. Praha, Albatros: 2004 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Praha, Mladá fronta, 1999 • JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha, Portál: 2007 • McLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy. London, Routledge: 1967 • KÖPPL, Ladislav, KÖPPLOVÁ Barbara. Dějiny světové žurnalistiky I. Praha, 1989 • HALLIN, Daniel, MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě. Praha, Portál: 2008.

  ×