Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

John dewey, verdens farligte mand

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

John dewey, verdens farligte mand

  1. 1. John Dewey<br />Verdens Farligste mand?<br />
  2. 2. Dewey, moderne eller postmoderne<br />Den Amerikanske pragmatisme.<br />Filosofi knytter sig til et opgør med de færdige og endelige løsninger (de græske filosoffer), og til en foranderlig verden hvor alting kan blive bedre.<br />
  3. 3. Erfaringer og vaner<br />Erfaringspædagogikken, den store misforståelse<br />Learning by doing, en ny udlægning.<br />Om vanebegrebet og om hvordan vaner indgår i menneskers handlemønstre og kompetencer<br />
  4. 4. Den entreprenørielle kobling<br />At arbejde hen imod ”det bedre”<br />Eleverne skal være aktive og handlende i undervisningen.<br />Undervisningen skal give eleverne erfaringer med kreativitet, innovation og iværksætteri. <br />Og skal give ”vaner” som eleverne kan trække på senere i livet.<br />

×