Eindopdrachtb%26 cgood

890 views

Published on

essay eindopdracht

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eindopdrachtb%26 cgood

 1. 1. 2012Essay beeldcultuur Beeldmanipulatie Sewdien, F.S.S. Minor Beeld & Communicatie 5-3-2012 0
 2. 2. inleidingDeze essay dient als eindopdracht voor de Minor Beeld en Communicatie.Het is een betoog over de volgende stelling: "Doordat beeld tegenwoordig vaak wordtgemanipuleerd, is het niet meer betrouwbaar."Dit betekent dat mijn eigen mening naar voren komt over de stelling en dat ik verschillendeargumenten gebruik voor mijn standpunt. Daarnaast zal de stelling worden onderbouwddoor de literatuur van de minor en zullen er minimaal 3 wetenschappelijke artikelen inworden verwerkt.De essay begint breed. Dat wil zeggen dat ik eerst definities van de begrippenbeeldmanipulatie, betrouwbaarheid en beeld afbaken. Dit heb ik gedaan omdat een begripals bijvoorbeeld betrouwbaarheid erg subjectief is. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid overwat er nu precies wordt bedoeld met de begrippen en het voorkomt verwarring.Vervolgens geef ik een paar voorbeelden over waar beeldmanipulatie voor wordt gebruikt.Ik heb het in deze essay vooral over beeldmanipulatie in films en politiek. Vervolgens eenstukje over beeldmanipulatie door fotoshop en de methode waardoor beeldmanipulatiegekwantificeerd kan worden.Als u deze essay leest wordt het al snel duidelijk dat beeldvorming niet de werkelijkheidweerspiegeld, maar de werkelijkheid juist vorm geeft.Als laatst kunt u de conclusie vinden, waar alles nog een keer kort en overzichtelijk wordtsamengevat. 1
 3. 3. inhoudsopgaveInhoudinleiding.................................................................................................................................................... 1Afbakening begrippen en stelling ............................................................................................................... 3Wat wordt er bedoeld met beeld?............................................................................................................... 4Beeldmanipulatie in films ........................................................................................................................... 5De politiek en beeldmanipulatie ................................................................................................................. 7Nieuwe methode om beeldmanipulatie te kwantificeren ............................................................................. 8conclusie ................................................................................................................................................. 10literatuurlijst ........................................................................................................................................... 11 2
 4. 4. Afbakening begrippen en stellingZoals eerder in de inleiding aangegeven luidt de stelling van dit betoog als volgt:"Doordat beeld tegenwoordig vaak wordt gemanipuleerd, is het niet meer betrouwbaar" Er isvoor deze stelling gekozen, omdat steeds meer beelden worden gemanipuleerd en detechnieken snel verbeteren.Voordat er wordt ingegaan op de deze stelling is het handig om het woordbeeldmanipulatie af te bakenen en te kijken wat dit woord nu eigenlijk inhoudt.De volgende definitie van beeldmanipulatie wordt gegeven: Onder beeldmanipulatie wordtverstaan het aanbrengen van veranderingen in een afbeelding.Beeldmanipulatie is strikt genomen hetzelfde als beeldbewerking. Het woordbeeldmanipulatie wordt echter meer gebruikt in de zin van het wijzigen, verwijderen oftoevoegen van afzonderlijke beeldelementen in een bepaalde afbeelding (Wikipedia.beeldmanipulatie® (2011,augustus 22): http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldmanipulatie)Daarnaast gaat de stelling over het begrip betrouwbaarheid. Ook deze is afgebakend. Lethierbij wel op het feit dat het gaat om betrouwbaarheid van beelden. Deze hebben wegeplaats onder betrouwbaarheid van informatie i.p.v. betrouwbaarheid van mensen.De definitie van betrouwbaarheid luidt als volgt: de mate waarin men kan vertrouwen dat dedoor media gegeven informatie waar en relevant is. (Wikipedia.betrouwbaarheid.Wikipedia® (2012,februari 6) http://nl.wikipedia.org/wiki/Betrouwbaarheid)Met deze twee begrippen in het achterhoofd kan er nu worden ingegaan op de stelling. Ikben zelf van mening dat door beeldmanipulatie beelden niet meer betrouwbaar zijn. Ditkomt door het feit dat als er een verandering in beeld optreedt, het beeld niet meerorigineel en puur is. Er is door mensen (meestal opzettelijk) een wijziging aangebracht,waardoor het beeld vaak mooier of spectaculairder lijkt en het niet meer de werkelijkheidweerspiegelt. 3
 5. 5. Wat wordt er bedoeld met beeld?Wat is beeld? Er bestaan veel definities van beeld. Maar welke is nu eigenlijk de juiste?Ik denk dat meerdere definities van beeld goed kunnen zijn, maar voor deze essay gebruikik de definitie van beeld uit het boek Beeldtaal perspectieven voor makers en gebruikers uitde literatuur van de minor.“ we bedoelen met de term beeld in dit boek alle communicatieve middelen die niet primairtekst , door middel van een tweedimensionaal medium tot ons komen (waaronder we dusbijvoorbeeld ook film kunnen rekenen , maar niet architectuur of beeldhouwwerk), en primaireen communicatief-retorische functie hebben” J.van den Broek, W.Koetsenruijter, J. de Jong, L.Smit.(2010). Beeldtaal. Den Haag, Boom Lemma. het verschil tussen beeldtaal , beeldelementen, beelden en woordenBeelden moeten niet worden verward met beeldtaal. Beeldtaal is namelijk breder danbeeld, omdat beeldtaal bestaat uit woorden, beelden en beeldelementen. Beeldelementenzijn elementen die visueel zijn, terwijl woorden verbale elementen zijn. Om het verschiltussen beeldtaal , beeldelementen, beelden en woorden uit te leggen gebruik ik debovenstaande plaatjes.In deze essay heb ik het over visuele beelden. De verbale elementen zoals woorden laat ikachterwege. 4
 6. 6. Beeldmanipulatie in filmsWe zien manipulatie niet alleen in stilstaande beelden, maar ook in bijvoorbeeld films en opde televisie. Dit komt omdat de televisie gebruikt maakt van bepaalde middelen ombeelden levensechter te laten lijken. Dit blijkt uit het volgende stukje uit één van de boekenvan de minor.” Maar televisie gooit een aantal middelen in de strijd om beelden levensechterte laten lijken, die beelden nog levensechter maken dan andere kunstvormen. Dat heeft temaken met het feit dat non-fictie op televisie, of het nu live is of in de vorm van recentelijkeopgenomen beelden (zoals in een journaal) je het gevoel kan geven dat je er zelf bij bent.”(J.Hermes & M. Reesink,(2003),Inleiding televisie studies ,macht van de televisie, blz.85)Kunnen geschiedenisschrijvers film en televisie gebruiken als een authentieke enhistorische bron? Er worden een aantal hinderpalen besproken die historici in de loop dertijd hebben ontmoet bij hun pogingen om de film als primaire bron in hun werk tebetrekken. Daarnaast wordt er laten zien dat de authenticiteitbenadering niet overeind kanblijven, omdat audiovisuele producten een gemanipuleerde werkelijkheid weergeven, geenhistorische werkelijkheid.Er zijn 4 hinderpalen die zorgen voor problemen rond de authenticiteitbenadering: 1. Film en televisie suggereren de “werkelijkheid”, maar ze zijn het niet De immense populariteit van video- en fotocamera’s komt voort uit deze functie als souvenirjager. Beelden van foto’s en films worden gezien als het meest zichtbare bewijs dat het heden van toen zich daadwerkelijk heeft afgespeeld .Vos, 2004, Bewegend Verleden, Inleiding in de analyse van films en televisieprogramma’s, druk 2, Amsterdam, Boom, Pag.135) Beelden van je trouwerij, verjaardag van je eerste kind en je 50e verjaardag kunnen waar zijn, maar er zijn ook films die niet waar zijn. Er worden namelijk vaak beelden gemanipuleerd. Die manipulatie wordt sterk in de hand gewerkt door een essentieel manco van het medium, namelijk de onzekerheid die de kijker heeft over tijd en locatie van een opname. Waar een papieren bron nog wel eens is voorzien van een datum en plaats (zoals bij een brief ), is haar audiovisuele tegenhanger meestal slechts te klasseren door bijgeleverde informatie, als deze aanwezig is. 2. Bij films is fictie en non-fictie nauwelijks van elkaar te onderscheiden De reden waarom het onderscheid tussen fictie en non-fictie moeilijk te handhaven is, ligt in de aard van het massamedium zelf. Vaak worden de beelden geproduceerd voor de televisie of bioscoop. Deze hebben hun eigen conventies en verschillen sterk met die van de drukpers. Zelfs bij documentaires zien we dat er dramatisering plaatsvindt net als bij films. Vaak worden dingen extra belicht. Zo wordt er vaak een nadruk gelegd op bepaalde conflicten. (2004, Bewegend Verleden, Inleiding in de analyse van films en televisieprogramma’s, druk 2, Amsterdam, Boom, Pag.135,137) 5
 7. 7. Ik vind het erg zorgelijk dat er in het nieuws en documentaires gebruik wordt gemaakt van dramatisering. Ook hierbij vind ik dat beelden daardoor niet meer betrouwbaar zijn. Gelukkig bestaat er wel een “afspraak”met het publiek, die een duidelijke bovengrens stelt aan fictionalisering bij nieuws en documentaires. De maker kan namelijk in de problemen komen als bijvoorbeeld een getuige door een acteur gespeeld blijkt te zijn. 3. Wat de camera registreert is niet representatief en toont alleen de buitenkant De camerabeelden kunnen vaak een vertekening van de vertoonde werkelijkheidzijn. Dit kan liggen aan verschillende dingen, zoals de kadrering van het beeld, hetstandpunt van de camera en het vergrotende of verkleinende karakter van de lens . Camera’s registreren alleen de buitenkant dus datgene wat concreet zichtbaar is, maar het vertelt weinig over bepaalde achterliggende gedachtes, motivaties en trends. Het geeft dus geen antwoord op de waarom vraag van het getoonde. (2004, Bewegend Verleden, Inleiding in de analyse van films en televisieprogramma’s, druk 2, Amsterdam, Boom, Pag.135,137) 4. Beelden spreken niet zichzelf maar in een baalde volgorde Doormiddel van montage kan de perceptie van de kijker op 2 niveaus worden beïnvloedt, namelijk op een tijd en ruimte niveau. Op het niveau van tijd kan de perceptie van een kijker worden beïnvloedt door de volgorde waarin de beelden worden getoond. Denk maar eens aan een rel waarbij de politie optreedt. Laat de maker eerst de beelden van de relschoppers zien en daarna die beelden van de politie die optreedt, dan lijkt het alsof de politie legitiem zijn werk doet. Als deze beelden in omgekeerde volgorde worden vertoond, dan krijg je een geheel andere situatie. Het niveau van ruimte: Een vertoonde ruimte kan zijn eigen logica krijgen , omdat kijkers niet kunnen controleren of bepaalde shots bij elkaar horen. 6
 8. 8. De politiek en beeldmanipulatieBeeldmanipulatie komt niet alleen voor in de kunstwereld, maar wordt ook vaak gebruiktvoor politieke doeleinden. Steeds meer politici hebben door dat je met beeld vaak meerkan zeggen dan met duizenden woorden.Om Abraham Lincoln een statischere uitstraling te geven, werd zijn hoofd op het lichaamvan de John Calhoun (zuidelijke politicus) gezet. Dit gebeurde al 40 jaar na de komst van defotografie.Ook later maakte verschillende machthebbers als Hitler, Stalin, Mao enMussolini gebruik van beeldmanipulatie. Ze waren vooral goed in het wissen van mensendie uit gratie raakten op bepaalde foto’s. Daarnaast zorgde ze er ook vaak voor dat hun hunconcurrerende presidentskandidaten negatief werden afgeschilderd door ze te combinerenmet verschillende vijanden in de staat. Stalin met en zonder Nikolaj JezjovBeelden werden niet alleen achteraf gemanipuleerd, maar ook vooraf. Een voorbeeldhiervan is een foto uit 1933 van Alexander Rodchenko. Hierop is te zien dat gevangene aanhet werk zijn aan de aanleg van het Witte Zee Oostzeekanaal, terwijl ze vermaakt wordendoor een gevangenisorkest. Om de aanleg van het kanaal te doen lijken als een moedighoofdstuk uit de Sovjet geschiedenis, werden er verschillende bekende namen gestrikt.Honderd jaar eerder hadden mensen al door hoe je mensen hun mening sterk konbeïnvloeden door manipulatie van beeld. De Times schreef vaak kritische artikelen over deBritten voor wie de Krimoorlog niet bepaald goed verliep. Roger Fenton (fotograaf) werd in1855 door prins Albert naar Krim gestuurd om de situatie er wat rooskleuriger uit te latenzien.( AKV St. Joost, essay, (2009), http://ff.damarkus.nl/files/2008/09/Essay_Kunstgeschiedenis_david_markus.pdf) 7
 9. 9. nieuwe methode om beeldmanipulatie te kwantificerenTegenwoordig weten mensen wel dat modellen er in boekjes er wat minder mooi in hetecht uitzien, maar nog lang niet iedereen. Er is een nieuwe waarderingsmethode die hetverschil tussen de werkelijkheid en de foto in cijfers uitdrukt. Amerikaanse actrice Kim Cattrall voor (links) en na (rechts) fotoshopOp de bovenstaande foto zie je de Amerikaanse actrice Kim Cattrall . Links zie je hoe ze ereruit ziet voor bewerking met fotoshop en rechts zie je haar na bewerking door fotoshop endus door manipulatie uitziet, In Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)beschrijven computerdeskundigen van het Dartmouth College in de Verenigde Staten eenbepaalde methode om beide foto’s op een objectieve manier te vergelijken.Deze methode houdt in dat het systeem de hoeveelheid aanpassingen van de verhouding,kleur en andere uiterlijke kenmerken die geïdealiseerd zijn, telt van de afwijking van dewerkelijkheid. Hierdoor krijgt elke foto een bepaalde score toegekend. Door dezemethoden komen de meest gebruikte aanpassingen aan het licht, zoals gezichtssymmetrieaanpassingen, afslanking en verwijdering van onzuiverheden.‘Het systeem is bedoeld om kijkers een objectief beeld te geven van de mate waarin een foto isgemanipuleerd’, schrijven de onderzoekers in PNAS. ‘Het gebruik van geïdealiseerde foto’swordt in verschillende studies gelinkt aan eetstoornissen of een laag zelfbeeld bij mannen,vrouwen en kinderen. Ons waarderingssysteem moet helpen om het publiek een meerrealistisch oordeel over dergelijke foto’s te laten maken.’ (M.Wauman. © Eos magazine.eosmagazine.eu. (29-11-11 http://nieuws.be.msn.com/wetenschap/photoshop-ontmaskerd) 8
 10. 10. Wordt de werkelijkheid weerspiegeld door beeldvorming of vormt beeldvorming dewerkelijkheid?Veel mensen gaan er van uit dat beeldvorming een weerspiegeling van de werkelijkheid is.Dit is echt niet zo. Het is namelijk zo dat beeldvorming vorm geeft aan de werkelijkheid.Mensen krijgen de indruk dat de werkelijkheid wordt weerspiegeld door beelden door detechnologie van fotografie. Bij een foto lijkt het namelijk alsof de werkelijkheid vast wordtgelegd zoals die is. Maar klopt dit wel? Zelf ben ik van mening dat een foto niet dewerkelijkheid weerspiegelt, omdat de foto tot stand komt door de keuze van degene die defoto maakt en door technologie.( M. Oving.essay.beeldmanipulatie bijglossyvrouwenbladenAcceptabel?.( januri 2009). http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/fontys/show.cgi?fid=3066)Voorbeeld:Ik vind dat foto´s in mode tijdschriften ook worden gemanipuleerd worden. Vaak gebeurddit al van te voren door een bepaald model te kiezen, met de juiste make-up en kleding. Defoto berust op een keuze van duizenden modellen, soorten make-up en kleding.Verder wordt de foto bepaald door de technologie. Hiermee bedoel ik de camera en deinstellingen van de camera, zoals de belichtingen. Kortom: het gat tussen de foto en dewerkelijkheid wordt veroorzaakt door de technologie en de keuzes van de maker van defoto.De werkelijkheid wordt dus weergegeven door een bepaalde technologie. Beeldbewerkinggaat een stapje verder. Doordat mensen beelden bewerken is het beeld helemaal geenwerkelijkheid meer. Mensen denken dus vaak onterecht dat gemanipuleerde beelden eenweerspiegeling zijn van de werkelijkheid. 9
 11. 11. conclusieBeeldmanipulatie is niet iets van nu. Er werd al meer dan 100 jaar geleden gebruik vangemaakt. In de politiek kwamen mensen er al snel achter dat men met beelden enbeeldmanipulatie meer kon zeggen dan duizenden woorden. Machthebbers als Hitler,Stalin, Mao en Mussolini maakte dan ook hevig gebruik van beeldmanipulatie.Beeldmanipulatie wordt ook gebruikt door filmmakers. Doormiddel van montage kan deperceptie van de kijker worden beïnvloed op het niveau van tijd en ruimte.Tegenwoordig hebben steeds meer mensen door dat er miljoenen beelden wordengemanipuleerd. Er komen steeds meer methodes om beeldmanipulatie te kwantificeren.De stelling van deze essay luidt als volgt:"Doordat beeld tegenwoordig vaak wordt gemanipuleerd, is het niet meer betrouwbaar."Hier ben ik het volkomen mee eens. Doordat er veranderingen in bepaalde beeldenplaatsvinden, geeft het beeld geen goede afspiegeling van de werkelijkheid. Of dit nuvooraf bij een foto (door het van tevoren kiezen van een bepaald model, soort make-up enkleding) of achteraf gebeurd. Ik vind dat alle vormen van beeldmanipulatie om die redenbeelden onbetrouwbaar maken.Wel vind ik dat sommige vormen van beeldmanipulatie ethischer verantwoord zijn dananderen. 10
 12. 12. literatuurlijstboeken:  Literatuur van de minor Beeld en Communicatie1.Beeldtaal (J.van den Broek, W.Koetsenruijter, J. de Jong, L. Smit)2.Inleiding televisie studies ,macht van de televisie (J.Hermes & M. Reesink)3.Bewegend Verleden, Inleiding in de analyse van films en televisieprogramma’s, druk 2,Amsterdam, Boom,Elektronische bronnen  Wikipedia4. http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldmanipulatie5.http://nl.wikipedia.org/wiki/Betrouwbaarheid  elektronische wetenschappelijke bronnen6. http://ff.damarkus.nl/files/2008/09/Essay_ Kunstgeschiedenis_david_markus.pdf (AKVSt. Joost)7. http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/fontys/show.cgi?fid=3066(M.Oving)8.http://nieuws.be.msn.com/wetenschap/photoshop-ontmaskerd (m.Wauman) 11

×