Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arla erra

523 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arla erra

 1. 1. L’ electricitatdomèstica i elsautors<br />Arlàalbert<br />Erra Pau<br />
 2. 2. Circuitelèctric<br />Les càrregues elèctriques poden ser negatives (electrons) o positives (forats)<br />Necesaries per a encendre una bombeta.<br />Per dir que existeix un circuit elèctric qualsevol, és necessari disposar sempre de tres components fonamentals:<br />-Una font (E) de força electromotora (FEM), que subministri l'energia elèctrica necessària en volt.<br />-El flux d'una intensitat (I).<br />-Existència d'una resistència o càrrega (R) en ohm, connectada al circuit, que consumeixi l'energia que proporciona la font de força electromotora i la transformi en energia útil, com pot ser, encendre una làmpada, proporcionar fred o calor, etc.<br />Positiiu<br />Negatiu<br />
 3. 3. Corrent eléctrica<br /><objectwidth="480" height="385"><paramname="movie" value="http://www.youtube.com/v/RyZxOWlNowQ?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><paramname="allowscriptaccess" value="always"></param><embedsrc="http://www.youtube.com/v/RyZxOWlNowQ?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />En l’ unió de dos cossos un + i l’altre – amb un fil conductor...<br />Els electrons sobrants del – deixaran l ’ atom i circularan al + pel conductor.<br />El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques.<br />
 4. 4. Voltatge<br />voltatge:Tensió elèctrica expressada en volts<br />El volt és la unitat de la diferència de potencial elèctric o força electromotriu<br />Símbol internacional d’alt voltatge<br />Aparell que mesura el voltatge i altres fenòmens elèctrics<br />
 5. 5. intensitat<br />Intensitat: Magnitud que expressa el valord'un corrent elèctric.<br />La intensitat és la quantitat de electrons que circulen per unitat de temps.<br />Es mesura amb amperes.<br />
 6. 6. Potència<br />La potència elèctrica és la quantitat d'energia lliurada o absorbida per un element en un temps determinat.<br />La unitat en el sistema internacional és el Watt.<br />Quan es tracta de corrent continu (CC) la potència elèctrica desenvolupada en un cert instant per un dispositiu de dos terminals, és el producte de la diferència de potencial entre aquests terminals i la intensitat de corrent que passa a través del dispositiu<br />
 7. 7. Tipus de connexions<br />La manera de connectar els diferents circuits té molta importància, ja que afecta el funcionament de l’objecte.<br /><ul><li>Connexió en sèrie:</li></ul>Les piles es connecten amb + i – i la suma dels volts de les piles, es sumen.<br /><ul><li>Connexió en paral·lel i mixtes</li></ul>Si tenen polaritat cal connectar una banda amb + i una altre banda amb el -.<br />Si falla un receptor el circuit continua funcionant.<br />Tots els receptors reben el mateix voltatge que el generador,però poden tenir diferent potència.<br />
 8. 8. Simbologia i planell de la instal·lació elèctrica<br />Una instal·lació elèctrica és un o més circuits elèctrics destinats a un ús específic i que compten amb els equips necessaris per assegurar el correcte funcionament d'ells i els aparells elèctrics connectats a aquests.<br />
 9. 9. Reglamentelectrònic de baixa tensió<br />El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, és el reglament tècnic de seguretat industrial que recull el conjunt d'especificacions tècniques relatives al marc normatiu en el camp de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.<br />El REBT, (Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió) estableix les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministri en els límits de baixa tensió, <br />
 10. 10. Enllaços<br />http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada<br />http://www.xtec.cat/~lnater/tecno/ebook_tecno2neso.htm<br />http://www.youtube.com/watch?v=RyZxOWlNowQ<br />Altres pàgines web del cercador google<br />

×