Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Corrent elèctric

 1. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Video 1/17
 2. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Fonts i recursos energètics Els elements que hi ha a la natura i que poden ser transformats en energia, com ara l’aigua, el vent, el carbó, el petroli, el gas, etc., els anomenem fonts d’energia. El Sol és la font d’energia més important ja que sense ell no podríem viure, com tampoc existirien les altres fonts d’energia. Les fonts d’energia són els recursos dels quals pot obtenir-se energia per produir calor, llum, moviment, etc. L’energia permet fer funcionar les coses. 2/17
 3. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon L’electricitat és la font d’energia més utilitzada, perquè: •és fàcil de generar, de transportar, i •es pot transformar en altres energies útils (lluminosa, mecànica, sonora) sense generar residus, ni fum ni fer gaire soroll. Inconvenients: •No es pot emmagatzemar en grans quantitats (ex. Pila, bateria) •Pot ser perillosa 3/17
 4. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon El corrent elèctric El corrent elèctric és el moviment dels electrons a través d’un material. Els àtoms + - Càrrega elèctrica 4/17 Video
 5. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon El circuit elèctric és un conjunt d’elements enllaçats de manera que permeten el pas del corrent elèctric. + - Generador Aparell de comandament Filconductor Receptor El fet d’enllaçar els elements d’un circuit s’anomena connexió en els terminals o borns de connexió 5/17
 6. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Com funciona un circuit elèctric? 1. La pila és el generador, i és l'encarregada de subministrar l'energia necessària per moure els electrons. 2. El pol negatiu impulsa els electrons cap al pol positiu a través del cable i la bombeta, que emetrà llum. 3. A l'interior de la pila, els electrons que arriben al pol positiu són retornats al negatiu, per tornar a iniciar el camí. 4. Quan la pila esgota l'energia, deixa d'impulsar els electrons, amb la qual cosa cessa el corrent elèctric i la bombeta deixa de lluir. 6/17
 7. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon La continuïtat en el circuit elèctric: Circuit obert La bombeta fosa cable de l’endoll trencat 7/17
 8. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon La continuïtat en el circuit elèctric: Circuit tancat 8/17
 9. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Sentit del corrent continu sentit convencional del corrent sentit real del corrent 9/17
 10. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon El corrent elèctric I t CORRENT CONTINU-CC: El sentit del corrent no varia amb el temps ni tampoc el valor de la Intensitat. (Sempre té un pol + i un -) CORRENT ALTERN ˜ CA: el sentit del corrent varia amb el el temps i el valor de la Intensitat també EL CORRENT ELÈCTRIC 10/17
 11. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Símbols i esquemes Simbologia Esquema elèctric Circuit elèctric 11/17
 12. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon 12/38 Components bàsics d’un circuit elèctric GENERADOR CONDUCTOR RECEPTOR
 13. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Generador • dóna la Força necessària per impulsar els electrons i posa el circuit sota tensió (crea un pol + i un pol – als borns del generador) Exemples: •Pila •Bateria o acumulador •Dinamo bicicleta o dinamo llanterna •Alternadors (a casa arriba pels endolls) 13/17
 14. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Generador Exemples: •Pila •Bateria o acumulador •Dinamo bicicleta o dinamo llanterna •Alternadors (a casa arriba pels endolls) 14/17
 15. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Conductor • permet el pas del corrent elèctric (és a dir el pas d’electrons) 15/17
 16. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Conductor • Els materials conductors es classifiquen en: – Conductors: són els materials que deixen passar el corrent amb facilitat. Exemple: or, plata, coure, alumini i en general, tots els metalls. – Aïllants: no permeten el pas del corrent (per tant tenen molta resistència al pas del corrent) 16/17 Video
 17. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Receptor • rep l’energia elèctrica i la transforma en un altre tipus d’energia (ex. lumínica, de moviment, calorífica) 17/17
 18. Components circuit elèctric Corrent elèctric Magnituds elèctriques Llei d’Ohm Circuits en sèrie Circuits en paral·lel Mesura de magnituds UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Departament de Tecnologia EL CIRCUIT ELÈCTRIC L’ElectricitatL’Energia El corrent elèctric Símbols i esquemes Components bàsics d’un circuit elèctric El circuit elèctric Cristina Rodon Similitud circuit hidràulic i circuit elèctric Hi ha una bomba que fa circular l’aigua: la succiona del dipòsit B, i la impulsa cap al dipòsit A, des d’on cau, tot seguit, damunt el molinet, i el fa girar. En arribar l’aigua novament al dipòsit B, la bomba la recull un altre cop, i es torna a iniciar el cicle. Mentre la bomba tingui energia, l’aigua no pararà mai de circular, ni el molinet de girar. 18/17
Advertisement