Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ncosm VO 16 mei 2013 annemarie van essen jongeren en sociale media

Jongeren en sociale media
Annemarie van Essen

Sociale media en jongeren vormen een intrigerende combinatie die uitdaagt nader bekeken te worden. Niet alleen is het digitale landschap permanent aan het schuiven, dat is de jongere zelf ook. Op welke wijze gebruiken jongeren nu deze mediavormen om te zijn wat ze zijn: opgroeiende jonge mensen met als belangrijk doel in het leven het zoeken naar verbindingen. In deze presentatie wil Annemarie van Essen ingaan op een aantal denkwijzen om als docent en als onderwijsinstelling aan te sluiten bij deze manier van communiceren. Met een aantal denktechnieken worden deelnemers aan deze sessie uitgedaagd om op diverse manieren te kijken naar de roze olifant waaraan we niet mogen denken.

Via het van start-tot-finish-1-2-3-model kun je grip krijgen op elk proces en via een omstekop denkroute een simpele verheldering van de te nemen stappen maken.Annemarie van Essen verbindt bibliotheken en onderwijs in het samenwerkingsproject Biebsearch, de Bibliotheek op school. Ze is online actief als essen2punt0 op diverse fota, twitter en op haar eigen weblog www.essen2punt0.nl. Ze onderzoekt op het grensvlak van onderwijs en bibliotheken naar een optimale mix van werken met mediawijsheid, informatievaardigheden en leesbevordering. Ze is een van de mede-ontwikkelaars van 23onderwijsdingen, mediacoach, creatief facilitator en professioneel nieuwsgierig aagje.

Twitter: @essen2punt0

 • Be the first to comment

ncosm VO 16 mei 2013 annemarie van essen jongeren en sociale media

 1. 1. De web2.0 Class van Ichthus Kampen• Wat is voor jou sociale media? Geef voorbeelden.• Wat is het niet?• Vervolgens hebben de leerlingen een blogberichtgeschreven met hun antwoord op deze vraag.• Van het bericht hebben ze een Wordle of Tagxedogemaakt.• De volgende vraag die ze beantwoord hebben is:Moet een docent sociale media gebruiken? Hoedan en wat?
 2. 2. GerJan – Wat is sociale media• Ik vind dat sociale media alles is waar je digitaal samendingen kan doen. Dus ook Minecraft. Je kan namelijk ineen server. Je kan in Minecraft ook chatten, dus ik vindhet een goed voorbeeld. Het perfecte voorbeeld vind ikTwitter. Je typt een bericht, een ander kan het lezen enretweeten zodat anderen weten dat je dat een leukbericht vindt. je kan reageren en mensen volgen. Eenvoorbeeld van sociale media die niet meer wordtgebruikt is Hyves. Het was heel bekend in 2009 maar isvanaf toen heel erg gedaalt met gebruikers. Nu gebruiktniemand het meer. Ik zeg altijd Hyves is dood. Ik benvast niet de enige die dat vind. Facebook moet ik ookecht niet vergeten. Ik gebruik het zelf bijna niet maarhet is op dit moment toch heel beroemd.
 3. 3. GerJan - Voki• WAT IS (4): VOKI• 15:53 | Geplaatst door gerjan |• Voki is een programa dat je zelf eenpersoon, monster, dier of zo kan laten praten.dat kun je met eigen tekst doen die je in kantypen. je kan ook een telefoongesprekgebruiken of zelf iets inspreken. ik zou hetmaar proberen want het is heel nice XD.
 4. 4. De leerlingen uit de Web2.0 Class van het Ichthus Kampenhebben antwoord gegeven op deze vraag:Wat is voor jou sociale media?Geef voorbeelden.Wat is het niet?Vervolgens hebben de leerlingen een blogbericht geschrevenmet hun antwoord op deze vraag.Van het bericht hebben ze een Wordle of Tagxedo gemaakt.De volgende vraag die ze beantwoord hebben is:Moet een docent sociale media gebruiken? Hoe dan en wat?Van het antwoord hebben ze een Voki gemaakt.
 5. 5. Willmer• ik vind social media leuk. je kunt er veel doen. Ikdoe ook aan social media. in de les mag het vanveel leraren niet omdat je er de antwoorden kuntdoorvertellen. ik vind dat dom je kunt toch zienof er iemand op zijn mobiel ofzo zit. Zelf heb ikTwitter, Hyves, Facebook, Skype en youtube.youtube vind ik ook social media omdat je elkaardan kunt zien en boodschappen kuntoverbrengen. wij moeten voor classes eenwebblog bijhouden. ik vind dat we met classes teweinig met social media doen. het lijkt me leukerals we meer zouden doen.
 6. 6. Bjor• Sociale media betekend voor mij heel veel voor mij is zit er elke dagop en maak er ook elke dagf gebruik van.Wat ik vaak gebruik is msn, twitter en wapp.Iedereen maakt er elke dag gebruik van of je het nou wil of niet je.Twitter: twitter is een echt leuke website maar de berichten slaanvaak nergens op soms is het ook spam spam is een soort irritatie.Msn:msn is een programma waarmee je kan chatten cammen en lolhebben zo is het een van de bekendste chat programmeurs.Wapp: wapp beter bekend als watsapp het is het meestgedownloade programma op de mobiel.Facebook: facebook is een online chat en status website waarmee jemensen je status kan laten zien. Persoonlijk vind ik het spam.Skype: skype is een chat/cam programma niet zo veel gebruikers.Google: google is de meest gebruikte zoek website.
 7. 7. Bartek – Sociale media• De hoofdvraag voor vandaag bij web 2.0 : Wat is voor jousociale media? Mijn antwoord is: Facebook, twitter en datsoort sites waar je met andere mensen contact kunt zoekendoor met hun te chatten en elkaar te linken. Mijn favorieteis Facebook want hij is mooi aangepast voor alle mensen. Ikvind Hyves verschrikkelijk lelijk want daar zitten alleenmaar kleine kinderen uit groep 7 en 8 . Twitter is meer voormensen die elk moment van hun leven met anderen willendelen , daar doe ik ook aan mee. Er zijn sites die minderpopulair zijn als linktin. Maar die ook gebruikt worden doorveel mensen. Ik denk dat sommige mensen verslaafd zijnaan social media en ze kunnen hun emoties alleen viainternet tonen en niet in het echt wereld.• En de leraar?
 8. 8. Albert – Sociale media• Wat bij mij onder Sociae media valt is onder andereYoutube, want op youtube kun je mensen laten zien hoejou leven eruit ziet. Youtube vind ik een belangrijke socialemedia. Watsapp valt bij mij ook onder sociale media je kancontact houden met mensen via Watsapp zelf gebruik ikhet erg vaak. Twitter en Facebook vallen bij mij ook ondersociale media, ik gebruik ze niet. Ik vind Sociale media wantje kan je leven laten zien aan andere mensen. Ik denk datspelletjes niet onder sociale media vallen want dat iseigenlijk niet bedoelt om mensen te laten zien hoe jouleven eruit ziet. Maar spelletjes zijn bedoelt als vermaak.• Dat is wat ik denk over Sociale Media• En die docenten..
 9. 9. Daan
 10. 10. Heiko• Ik vind…

×