Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biebsearch en samenwerking voor ALV LWSVO

1,360 views

Published on

Presentatie over Biebsearch en de mogelijkheden van samenwerking tussen school, schoolmediatheek en bibliotheek voor de Algemene Ledenvergadering van de LWSVO op 15 april 2010 door Annemarie van Essen, consultant Biebsearch voor de Overijsselse Bibliotheken. essen2punt0

Published in: Education
 • Login to see the comments

Biebsearch en samenwerking voor ALV LWSVO

 1. 1. Zoeken naar samenwerking<br />Algemene Ledervergadering LWSVO<br />15 april 2010<br />Annemarie van Essen<br />Consultant Biebsearch<br />Overijsselse Bibliotheken<br />#lwsvo<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. “Eerst was de bibliotheekwereldschool overzichtelijk. We waren een huis.<br />Een huis vol met boeken kennis, zorgvuldig verzameld en toegankelijk gemaakt.<br />En zo waren wij tientallen jaren een gewaardeerd instituut voor studie, hobby en contacten.”<br />Bron: Focus en verder! Strategienota 2010-2012<br />Biblionet Groningen<br />
 7. 7. Ontwikkelingen in het onderwijs<br />Medialisering<br />Open content vs. wachtwoordisering<br />Competentiegericht<br />Individuele leertrajecten / Leerarrangementen<br />Consument / producent<br />Burgerschap / Maatschappelijke stages<br />Verschuiving rol mediatheek<br />..<br />Schaalgrootte<br />Vergrijzing docenten<br />
 8. 8. Bestaandesamenwerkingbibliotheek en school<br />Gebruikbibliotheekbuitenopeningstijden<br />Project/themacollecties<br />Rondleidingen<br />Plaatselijkdictee<br />Lustransportbibliotheek en school<br />Leerlingenexposities<br />Nieuwbouw van school x of bibliotheek Y<br />Grenzelooslezen<br />Individueleabonnementen<br />+ Gewaardeerde partner<br /><ul><li>Weinig samenhang
 9. 9. Weinig digitaal</li></li></ul><li>Samenwerkingmediatheek met school<br />Mediatheeklessen<br />Collectie van … materialen<br />Krantendatabank<br />Schoollidmaatschapbibliotheek<br />Is verbindende partner in school tussen teams<br />Samenwerkingspartner met docenten in het voorbereiden van opdrachten<br />Organiseren van literaireactiviteiten<br />Lerenwatbronnenzijn, en goedebronnenzijn: bronnenkennis<br />Informatievaardigheden<br />Kritischeblik<br />Signaleringsfunctienaardocenten / vraagbaak<br />Vraagbaakvoorleerlingen<br />Deskundigheidsbevorderingvoorcollega’s: trendwatcher, nieuwe media<br />Aanreiken van links op het internet aanleerlingen en docenten<br />+ Betrouwbare en aanwezige partner in school<br />- Vaak klein team of eenpitterfunctie<br /><ul><li>Ontbreken van een centrale digitale toegang</li></li></ul><li>Digitaal<br />Gemak<br />schoolwerk<br />Gratis<br />Leerlingen<br />Leden<br />Digitale <br />content<br />Digitaal <br />personeel<br />Samenwerking<br />Management en Docenten<br />Bibliotheken<br />Digitale <br />bestanden<br />Digitale <br />hulpmiddelen<br />
 10. 10. Herbruikbaar<br />Losse content<br />Leeromgeving<br />Leercomponent<br />Leerobject<br />Informatieobject<br />Communities<br />Bouwstenen<br />Databanken<br />Communicatie<br />Leerdoel<br />LeerdoelD<br />Leerdoel<br />Leerdoel<br />
 11. 11. Uitdaging<br />Betrouwbare informatie<br />Informatie die bij mijn opdracht past<br />Goed omgaan met internet<br />Kan mijn docent mij wel volgen?<br />Maatschappelijke stage<br />Zijn er leuke leesboeken dan?<br />Mag niks kosten<br />Moet makkelijk te vinden zijn<br />
 12. 12. Leerlingen<br />Doel<br />Bibliotheek inpassen in onderwijsproces<br />Win-Win-Win<br />Gemak voor leerlingen / Bronnen voor onderwijs / Gebruik van bibliotheek<br />Management en Docenten<br />Bibliotheken<br />
 13. 13. Biebsearch van Basis tot plusplus<br />School wordt een ‘bijzondere vestiging bibliotheek’<br />Iedereen krijgt een speciale biebsearchpas ++<br />De Schoolzoekmachine komt in de ELO met:<br />Bibliotheekcatalogus<br />Mediatheekcatalogus<br />Externe databanken<br />Indexatie leeromgeving<br />Instructies op school voor leerlingen en docenten<br />Basisinstructie zoekmachine<br />Ontwikkeling doorlopende leerlijn mediawijsheid, lezen & informatievaardigheden<br />23 onderwijsdingen voor docenten<br />
 14. 14. Onderdelen<br />Bibliotheek op website / intranet school<br />Zoekmachine<br />Koppeling Elektronische leeromgeving<br />Instructies en mediawijsheid<br />Gezamenlijke projecten / stages<br />Samenwerking mediatheek<br />
 15. 15. Speurtocht<br />Bibliotheek op website / intranet school<br />Zoekmachine<br />Koppeling Elektronische leeromgeving<br />Projectinzet en stages<br />Instructies en mediawijsheid<br />Wisselwerking school en bibliotheek<br />Geen kant-en-klaar-product<br />
 16. 16. Functie in eigen ELO (Moodle)<br />Bijvoorbeeld:<br />
 17. 17.
 18. 18. Toegang tot externe databestanden<br />
 19. 19. Leeromgeving indexeren als nieuwe bron<br />
 20. 20.
 21. 21. Live?<br />Live koppeling Ichthus Kampen<br />
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. Binnenkort en nieuw in het theater<br />
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32. Instructies & mediawijsheid<br />
 33. 33. Bibliotheekpassen voor leerlingenen docenten<br />
 34. 34. Basis: Schoolzoekmachine<br />Omgaan met zoekmachine<br />Bestellen van media<br />Ophalen en wegbrengen<br />Vragen stellen via Aladin(chat)<br />Gebruik van Schoolbieb<br />
 35. 35. Uitgangspunten<br />Vraag School is leidend<br />Bijvoorbeeld:<br />Verwachting: over twee jaar heeft elke docent een laptop; over vijf jaar heeft elke leerling een laptop in de school. <br />Er zijn 20 Digiborden gepland voor 2010-2011<br />De mediatheek is een belangrijke spil voor leerlingen<br />Ondersteunen van trajecten voor talentmaximalisatie<br />Ondersteunen van VMBO leerlingen<br />
 36. 36. Mogelijke ingrediënten voor samenwerking<br />Informatievaardigheden<br />Doorlopende leerlijn mediawijsheid<br />Meelopen tijdens projectweken<br />Ondersteuning fictiedossier<br />Ondersteuning Sector- en profielwerkstuk<br />Maatschappelijke stages<br />Ouderavonden<br />Individuele vragen zoals e-books, <br />dyslexie, laaggeletterdheid<br />In overleg afspraken maken over wie waar verantwoordelijk voor is.<br />
 37. 37. Mediawijsheid: 23 onderwijsdingen<br />
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41. Dus ook: Auteursrecht, Privacy & Plagiaat<br />
 42. 42.
 43. 43. Online documenten maken en delen <br />
 44. 44. Chatten <br />Chatten kan met diverse tools<br />Maar vooral belangrijk is: waarvoor kun je het in het onderwijs inzetten?<br />-project met school Parijs?<br />-talenonderwijs?<br />-??<br />
 45. 45. Twitter<br />
 46. 46.
 47. 47. Het onderwijs ondersteunen met fysieke en digitale informatie<br />
 48. 48. …. En inspiratie<br />
 49. 49. Beweging<br />&<br />Plezier<br />
 50. 50. Geengenoegennemen met maar 1 moment<br />De juisteinstrumenten en vooral de juistemensen<br />
 51. 51. Samenwerking is de sleutel<br /><ul><li>Toegang tot de bibliotheken, samenwerking met de mediatheek en aflevering van materialen
 52. 52. Lidmaatschap van leerlingen én docenten
 53. 53. Gecontroleerde digitale content passend bij het onderwijs
 54. 54. Doorontwikkeltraject met nieuwe bronnen
 55. 55. Toegang tot ontwikkeltrajecten van de bibliotheken rond leesonderwijs, e-books en technische infrastructuur
 56. 56. Nascholing voor docenten rond mediawijsheid en leesonderwijs
 57. 57. Gericht op directe ondersteuning van leerlingen in samenwerking met de school</li></ul>Bouwen aan samenwerking door inzet van mensen<br />
 58. 58. Waar zit (interne) samenwerking<br />Je eigen plek op school<br />Toegangspoort tot alle informatie van docenten<br />Welke projecten lopen er gedurende het jaar?<br />Welke docenten volgen een studie?<br />Welke klassen zie je regelmatig?<br />Welke leerlingen zie je regelmatig?<br />Wat doe je al op school<br />Wat doe je voor school<br />Wie ken je van deze school?<br />Bestuurlijk/management<br />Docenten<br />Onderwijsondersteunend personeel<br />
 59. 59. Waar zit (externe) samenwerking<br />Lokale bibliotheek<br />Gemeente<br />Primair Onderwijs<br />VO / ROC / HBO / Universiteit<br />Waar zitten mijn collega’s (LWSVO, Twitter, Bibliotheek2.0)<br />Onderwijs begeleidingsdiensten<br />
 60. 60. ‘t WONDER van Samenwerking<br />Waarom / Wie<br />Organiseren<br />Nummers<br />Data<br />Emoties<br />Resultaten<br />23 april 2010<br />Beeld > Koptekst en voettekst...<br />55<br />
 61. 61.
 62. 62. Waar begin je?<br />Deskresearch: ga speurneuzen<br /> intern<br /> extern<br />Maak een analyse van de mediatheek en van jezelf<br /> sterkte<br /> zwakte<br /> kansen<br /> bedreigingen<br />Zoek partners om mee op te trekken en blijf met ze praten!<br />
 63. 63. Samenhebben we eengoedverhaal..<br />
 64. 64.
 65. 65. Maar vooral:Een goed verhaal maak je samen<br />23 april 2010<br />
 66. 66. Annemarie van Essen<br />annemarie.vanessen@obd.nlwww.biebsearch.nl<br />

×