Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OpenOffice.org Writer шалгалтын хуудас<br />Цахим сургалтад оролцож буй багш нараас авах шалгалтын жишиг даалгавар<br />Да...
Doc.
Doc.
Doc.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doc.

797 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doc.

  1. 1. OpenOffice.org Writer шалгалтын хуудас<br />Цахим сургалтад оролцож буй багш нараас авах шалгалтын жишиг даалгавар<br />Даалгавар №1. Та шинэ баримтын хуудас нээж Arhangai 12 фонтоор дараах текстийг шивж хадгална уу.<br />Гурван 000-ийн тухай<br /> Сүүлийн жилүүдэд Европ даяар 3-н 000-ын тухай яригдах болсон юм, Энэ бол OpenOffice.org хэмээх нэрийн товчилсон хэлбэр билээ. Энэ бол нээлттэй эх бүхий оффисийн багц программ юм. Та бидний хэрэглэдэг Microsoft-ийн Office программ бол хаалттай эхтэй тэгээд маш үнэтэй программ шүү дээ. Харин OpenOffice бол эх нь нээлттэй, тэгээд ч үнэгүй хэрэглэж болох программ юм. Манай монголд программыг мөнгө төлж худалдан авах явдал бараг байдаггүй болохоор нээлттэй программуудын ач холбогдлыг төдийлөн, хүлээн зөвшөөрөхгүй байх явдал ажиглагддаг. Тэгвэл компьютер бүрдээ ширхэгчлэн өндөр үнэтэй программ худалдан авдаг барууныхны хувьд энэ бол үнэхээр сонирхолтой сэдэв ажээ. Энэхүү программ нь Word, Excel, Powerpoint гэсэн программуудыг өөртөө агуулсан юм. <br /> <br /> Текст редактор буюу та бидний мэдэхээр бол Word. Харин OpenOffice дээр бол Writer хэмээх нэртэй болжээ. Тексттэй холбоотой бараг бүхий л зүйлийг хийнэ.<br />Харин Excel маань Calc нэртэй болсон байна. Ялгаагүй л хүснэгттэй ажилладаг гол программ.<br /> Харин үзүүлэн бэлтгэдэг Powerpoint маань Impress болжээ.<br />Даалгавар №2. Бичсэн текстээ хуулах команд ашиглан 1 удаа хуулж тавина уу.<br />Гурван 000-ийн тухай<br /> Сүүлийн жилүүдэд Европ даяар 3-н 000-ын тухай яригдах болсон юм. Энэ бол OpenOffice.org хэмээх нэрийн товчилсон хэлбэр билээ. Энэ бол нээлттэй эх бүхий оффисийн багц програм юм. Та бидний хэрэглэдэг Microsoft-ийн Office програм бол хаалттай эхтэй тэгээд маш үнэтэй програм шүү дээ. Харин OpenOffice бол эх нь нээлттэй, тэгээд ч үнэгүй хэрэглэж болох програм юм. Манай монголд програмыг мөнгө төлж худалдан авах явдал бараг байдаггүй болохоор нээлттэй програмуудын ач холбогдлыг төдийлөн, хүлээн зөвшөөрөхгүй байх явдал ажиглагддаг. Тэгвэл компьютер бүрдээ ширхэгчлэн өндөр үнэтэй програм худалдан авдаг барууныхны хувьд энэ бол үнэхээр сонирхолтой сэдэв ажээ. Энэхүү програм нь Word, Excel, Powerpoint гэсэн програмуудыг өөртөө агуулсан юм. <br /> <br /> Текст редактор буюу та бидний мэдэхээр бол Word. Харин OpenOffice дээр бол Writer хэмээх нэртэй болжээ. Тексттэй холбоотой бараг бүхий л зүйлийг хийнэ.<br />Харин Excel маань Calc нэртэй болсон байна. Ялгаагүй л хүснэгттэй ажилладаг гол програм.<br /> Харин үзүүлэн бэлтгэдэг Powerpoint маань Impress болжээ.<br />Даалгавар №3. Тод хараар бичсэн хэсэгт дугаарлалт оруулж мөр хоорондын зайг ихэсгэж double болгоорой.<br />Текст редактор буюу та бидний мэдэхээр бол Word. Харин OpenOffice дээр бол Writer хэмээх нэртэй болжээ. Тексттэй холбоотой бараг бүхий л зүйлийг хийнэ.<br />Харин Excel маань Calc нэртэй болсон байна. Ялгаагүй л хүснэгттэй ажилладаг гол программ.<br />Харин үзүүлэн бэлтгэдэг Powerpoint маань Impress болжээ.<br />Даалгавар №4. 2-р өгүүлбэрийг ногоон дэвсгэр дээр улаан өнгөтэй болгоно уу.<br />Энэ бол OpenOffice.org хэмээх нэрийн товчилсон хэлбэр билээ. Энэ бол нээлттэй эх бүхий оффисийн багц программ юм. <br />Даалгавар №5. 3-р өгүүлбэрийн фонтын хэмжээг 14, мөн налуу шрифттэй болгоорой.<br />Энэ бол нээлттэй эх бүхий оффисийн багц программ юм. <br />Даалгавар №6. “программ” гэж буруу бичсэн үгүүдийг Програм гэж зөв бичлэгээр нь сольж, өнгөөр ялгаж тэмдэглээрэй.<br />Даалгавар №7. Энэ баримтандаа “OpenOffice.org Writer шалгалтын хуудас” гэсэн толгой бичиг, мөн хуудасны дугаар оруулахдаа баруун дээд буланд харагдаж байхаар хийгээрэй. <br />Даалгавар №8. Баримтыг хэвлэлийн А4 форматтай болгоорой. <br />Даалгавар №9. Баримтын эцэст дараах хүснэгт хийгээрэй. <br />Даалгавар №10. Энэхүү баримтаа өөрийн сууж буй компьютерийн дэлгэцэн дээр .doc өргөтгөлтэйгөөр хадгалаарай. Файлын нэр нь таны нэр, сургууль англиар галигласан байх хэрэгтэй шүү.<br /> <br /> <br />Нэр H. LkhagwajawАвбал зохих онооАвсан “Bayanzurh” tsogtsolbor Даалгавар №1.Даалгавар №2.Даалгавар №3.Даалгавар №4.Даалгавар №5.Даалгавар №6.Даалгавар №7.Даалгавар №8.Даалгавар №9.Даалгавар №10.Нийт дүн<br />

×