Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lekts4

4,498 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

Lekts4

  1. 1. MICROSOFT OFFICE 2007 Microsoft компанийн боловсруулсан Microsoft Office 2007 програм нь хэрэглэгчдийн ажлынбүтээмжийг дээшлүүлэх боломжийг хангасан хэрэглээний програмуудын багц юм. Microsoft Office2007 програмын бүрэлдэхүүнд орсон хэрэглээний програмууд нь хоорондоо харилцан холбоотойажиллаж нэгээс нөгөөд өгөгдлийг дамжуулан тус тусын функцээр боловсруулах боломжийголгодог. Microsoft Office 2007 програм нь хэрэглэгчийн хэрэгцээн дээр тулгуурлан боловсруулагдсанхэд хэдэн хувилбартай. Үүнд:  Standart edition  Professional edition  Professional Special Edition  Developer edition Word, Excel, Outlook, Powerpoint гэх үндсэн програмуудын багцыг Standart Edition гэнэ.Үндсэн багцад Access програмыг нэмсэнийг Professional edition гэнэ. Харин Access, Front Page,Publisher програмуудыг нэмснийг Professional Special Edition гэнэ. Microsoft Office 2007-ийн түгээмэл хэрэглээний програмуудын жагсаалтыг дараах хүснэгтэндхарууллаа. Õ¿ñíýãò 1 Програмын нэр Програмын үүрэг, зориулалтWord 2007 Текстэн мэдээлэл боловсруулахExcel 2007 Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах /өгөгдөл оруулах, тооцоолох, зохион байгуулах, шинжлэх, график байгуулах/Power Point 2007 Мультмедиа үзүүлэн бэлтгэж үзүүлэхAccess 2007 Өгөгдлийн баазтай ажиллах /хүснэгт, форм, шүүлт хийх, тайлан гаргах/Outlook 2007 Мэдээллийг удирдах /мэйл хүлээн авах, илгээх, хамтран ажиллагсдын хаягийн бүртгэл хийх, ажлын цагийн хуваарь, хуанли хөтлөх/Front Page 2007 Вэб хуудасны эх бэлтгэх /Энэ програмыг ашиглахын тулд заавал HTML хэлийг сурсан байх шаардлаггүй бөгөөд үүсгэх, засварлах, удирдах, вэб сайттай холбох үйлдлийг хийнэ/Publisher 2007 Хэвлэлийн эх бэлтгэх /мэргэжлийн түвшинд гарын авлага, рекламны хуудас, сонин, сэтгүүлийн эх бэлтгэх/ ÎÔÔÈÑ ÏÐÎÃÐÀÌÛà À×ÀÀËÀÕ Office 2007 програмыг ачаалах хэд хэдэн аргууд байдаг. 1. Start цэсээс 2. Start/Programs/Microsoft Office дэд цэсээс
  2. 2. 3. Windows-ийн үндсэн дэлгэцээс (Desktop)Start цэс эсвэл Programs цэс ашиглан програм ачаалах Windows-ийн Start товчин дээр дарж Start цэсийг нээнэ. Start цэсээс New Office Document—ийг сонгоно. Нээгдэх харилцах цонхны Generalхуудаснаас Blank documents—ийг сонгоно. Энэ үед сонгосон хэрэглээний програмын баримтынцонх нээгдэнэ. Start цэсээс Programs—ийг сонгон Microsoft Office дэд цэсээс ачаалах хэрэглээнийпрограмын нэрийг сонгоно.Windows—ийн хураангуй цэс ашиглан програм ачаалах Windows—ийн үндсэн дэлгэц дээр байх програмыг илэрхийлсэн дүрсэн дээр хос даралтхийн тухайн хэрэглээний програмыг ачаалж болно. Хэрвээ үндсэн дэлгэц дээр таны нээхпрограмын хураангуй цэс байхгүй бол үүнийг дэлгэцэнд гаргах боломжтой. Үүний тулд: 1. Windows—ийн үндсэн дэлгэцийн хоосон талбарт хулганы заагчийг байрлуулан баруун товчийг нэг дарна. 2. Нээгдэх хураангуй цэсийн New дэд цэсээс Shortcut командыг сонгоно. 3. Нээгдэх харилцах цонхны Browse командыг сонгон Shortcut үүсгэх програмын замыг тодорхойлно. Create Shortcut õàðèëöàõ öîíõ 4. Next командыг, дараа нь Finish командыг сонгоно. Энэ үед үндсэн дэлгэцэнд сонгосон програмыг илэрхийлсэн дүрс үүссэн байна. Word ïðîãðàìûã èëýðõèéëñýí ShortCut ä¿ðñ
  3. 3. MICROSOFT OFFICE 2007 ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ÖÎÍÕÍÛ ÍÈÉÒËÝà ÝËÅÌÅÍÒ¯¯Ä Хэрэглээний програмуудыг нээхэд програмын цонхны зарим элементүүд нь ижил байдаг.Иймээс нэг хэрэглээний програм дээр ажиллаж сурснаар бусад оффисын програмуудыг хялбарханудирдах чадвартай болно. Office 2007 хэрэглээний програмууд хоорондоо ялгаатай боловч зарим үндсэн үйлдлүүдийггүйцэтгэх аргачлал нь ижил байдаг. Энэ бүлэгт Office 2007 хэрэглээний програмын нийтлэг шинжчанаруудын талаар тайлбарлах болно.ПРОГРАМЫН ЦОНХНЫ ИЖИЛ ТӨСТЭЙ ЭЛЕМЕНТҮҮД Microsoft Office багцын хэд хэдэн хэрэглээний програмыг ачаалсан үед цөөнгүй ижил төстэйэлементүүд байгааг харж болно. Жишээ нь: Word програмыг анхлан нээхэд зураг 70-дүзүүлсэнчлэн шинэ баримтын цонх нээгдэнэ. Мөн Excel програмыг ачаалахад бас л шинэ ажлынхавтас нээгдэнэ. Microsoft Word 2007 ïðîãðàìûí öîíõ Microsoft Excel 2007 ïðîãðàìûí öîíõ Зөвлөмж: Програмын цонхнуудын хооронд Alt+Tab товчны хослолыг дарж шилжиж болно.Гарчгийн мөр, Багц командын хэрэглүүрийн мөр
  4. 4. Microsoft Office багцын хэрэглээний програмуудын цонхонд Оффис товч / / гарчгийн мөр/Title Bar/, багц командын хэрэглүүрийн мөр /Ribbon Toolbars/, гүйлгэх зурвас /Scroll Bar/ байдлынмөр /Status bar/ гэх мэт ижил элементүүд байдаг. Програмын цонхны дээд хэсэгт байрлах гарчгийн мөрөнд ажиллаж буй програмын дүрс /Icon/,баримтын нэр, програмын нэр харагдах ба Minimize, Maximize эсвэл Restore, Close гэсэн 3командын товч байрлана. Minimize: Цонхыг жижигрүүлж Taskbar-т хураана. Maximize: Цонхыг дэлгэцийн хэмжээгээр томруулна. Restore: Цонхыг өмнөх байсан хэмжээнд нь оруулна. Close: Програмын цонхыг хаана. Гарчгийн мөрөн дээр хулганы заагчийг байрлуулан чирэх үйлдлээр цонхны байрлалыг өөрчилжзөөж болно. Мөн гарчгийн мөрийн дурын хэсэгт хулганы хос даралт хийж цонхыг өмнөх байсанхэмжээнд, дахин хос даралт хийн дэлгэцийн хэмжээгээр томруулдаг. Оффис товч Програмын цонхны зүүн дээд буланд байх товчийг Microsoft Office button буюу оффистовч гэнэ. Энэ товч нь уг програмын өмнөх хувилбаруудад байсан File цэстэй ижил үүрэгтэй батовчин дээр хулганы заагчийг байрлуулан нэг дарахад цэс нээгдэнэ. Энэ цэсийн командуудыгашиглан шинэ файл үүсгэх, хадгалах, хадгалсан файл нээх, хэвлэх зэрэг олон үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Командууд нь тэгш өнцөгт талбараар дүрслэгддэг бөгөөд зарим командын өмнө командынхэрэглүүрийг, ард нь гараас уг командыг гүйцэтгэх товчийг бичсэн байдаг.Шууд хандах командын хэрэглүүрийн мөр Оффис товчны баруун талд шууд хандах командын хэрэглүүрийн мөр байрлана. Байнгахэрэглэгддэг командуудыг төлөөлсөн дүрсийг командын хэрэглүүр гэх ба энэ нь командынхэрэглүүрийн мөр дээр харагдаж байдаг. Шууд хандах командын хэрэглүүрийн мөрд Save, Undo,Redo хэрэглүүрүүд байрладаг. Save хэрэглүүрийг файл хадгалах, Undo хэрэглүүрийг сүүлд хийсэнүйлдлийг буцаах, Redo хэрэглүүрийг сүүлд хийсэн үйлдлийг давтахад ашиглана. Quick Access ToolbarsШууд хандах командын хэрэглүүрийн мөрөнд хэрэглүүр нэмэх 1. Мөрний төгсгөлд байх сумыг сонгож нээгдэх талбараас нэмж оруулах командын хэрэглүүрийн нэрийг сонгоно. 2. Хэрэв уг талбарт байхгүй хэрэглүүрийг нэмж оруулах бол More Commands… командыг сонгоно.
  5. 5. Шууд хандах командын хэрэглүүрийн мөрийг багц хэрэглүүрийн мөрний доор байрлуулахдааShow Below the Ribbon команд, багц хэрэглүүрийн мөрний дээр байрлуулахдаа Show Above theRibbon командыг тус тус сонгоно. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг командын хэрэглүүрүүд Õ¿ñíýãò 2 Командын нэр Үүрэг New Шинэ баримт, ажлын дэвтэр, үзүүлэн, өгөгдлийн бааз нээнэ. Хадгалсан баримт, ажлын дэвтэр, үзүүлэн, өгөгдлийн баазыг Open нээнэ. Идэвхтэй баримтыг хурдан хадгалах боломжийг олгоно. Хэрэв Save файлыг шинээр хадгалж байгаа бол нээгдэх цонхонд нэр, хадгалах замыг зааж өгнө. E-mail Идэвхтэй баримтыг мэйлээр илгээх боломж олгоно. Quick Print Баримтыг хэвлэнэ. Print preview Баримтыг хэвлэхийн өмнөх байдлаар урьдчилан харна.Spelling and Grammer Англи текстийн дүрмийн алдаа шалгана. Undo Сүүлийн үйлдлүүдийг буцаана. Redo Сүүлийн үйлдлүүдийг давтана. Draw Table Хүснэгт хулганаар зурах горимд шилжинэ.Багц командын хэрэглүүрийн мөр Microsoft Office 2007 програмын багц програмуудад Ribbon хэмээх багц командынхэрэглүүрийн мөр шинээр бий болсон ба энэ нь бидний өмнө хэрэглэж заншсан цэсийнкомандуудыг үүрэг зориулалтаар нь ангилан багцалж дүрс хэлбэрээр байрлуулсан мөр юм.Хэрэглүүрийн мөр нь дэлгэцийн дээд хэсэгт Quick Access toolbar-ийн доор байрлана. Багцыннэрийг сонгоход багцад хамаарах командын хэрэглүүрүүд бүлэглэгдэн харагдана. Бүлгийн нэрнийбаруун буланд байх сумыг сонгон тухайн бүлэгт хамаарах командуудын тохиргоо бүхий харилцахцонхыг нээнэ. Áàãö êîìàíäûí õýðýãë¿¿ðèéí ìºð • Tabs – Багцын нэрс • Font Group – Бүлгийн нэр • Buttons – Командын хэрэглүүрүүд • Dialog Box Launcher – Харилцах цонх нээх сумтай товч Багц командын хэрэглүүрийн мөрийг хураах/харуулах бол Quick Access toolbar-ийн төгсгөлдбайх сумыг сонгож нээгдэх талбараас Minimize the Ribbon (Ctrl+F1) командыг сонгоно.
  6. 6. Командыг гүйцэтгэх бусад аргууд Цэс болон командын хэрэглүүрийг хулганаар сонгож ашиглахаас гадна хураангуй цэс/context menu/ болон гараас товчны хослол /shortcut keys/ ашиглан командыг гүйцэтгэж болно.Жишээ нь: Идэвхжүүлсэн текстийг хуулах Copy командыг хэрхэн гүйцэтгэж болохыг харъя.  Home багц хэрэглүүрийн мөрөөс Copy хэрэглүүрийг сонгох  Идэвхжүүлсэн текстэн дээр хулганы заагуурыг байрлуулан баруун товчийг дарж нээгдэх хураангуй цэсээс Copy командыг сонгох  Гараас Ctrl+C товчны хослолыг дарахТуслах цонх, Завсрын санах ой, Smart tags Туслах цонх /Task Pane/ нь Office XP хувилбараас эхлэн шинээрнэмэгдсэн цонх юм. Энэ цонхыг зураг 75–д үзүүллээ. Энэ цонхондбаримттай ажиллах явцад завсрын санах ой, хайлт хийх гэх мэт тухайнүйлдлүүдийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай командуудын багц байдаг.Office багцын зарим командуудыг сонгох үед туслах цонх нээгдэнэ.Хэрэглээний програмын өөр функцүүдийг сонгоход туслах цонхныагуулгууд автоматаар өөрчлөгдөж байдаг. Close товчийг сонгож уг цонхыгхаана. Òóñëàõ öîíõ Завсрын санах ойд байгаа зүйлийг баримтанд оруулах үед Smarttag дэлгэцэнд гарч ирнэ. Энэ Smart tag нь завсрын санах ойн мэдээллийг сонголттойгоороруулах товчлуур юм. Энэ нь эх текстийг форматтай болон форматгүйгээр баримтанд оруулж ирэхболомжийг олгоно. Paste Options òîâ÷ Ëàâëàõ ìýäýýëýë àâàõ /Help/ Microsoft Office 2007 хэрэглээний програмтай ажиллах явцад өөрт шаардлагатай мэдээллийгавах боломжтой. Лавлах мэдээллийг авахдаа гараас F1 товчийг дарж, эсвэл багцын нэрниймөрөнд байрлах асуултын тэмдэг бүхий товчийг сонгоно.

×