Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

від системи енергоменеджменту до фінансового забезпечення проектів

326 views

Published on

Незалежна теплоенергетика 2016, 19.04.2016

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

від системи енергоменеджменту до фінансового забезпечення проектів

 1. 1. 1 “Від системи енергоменеджменту до фінансового забезпечення проектів” Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16 ГІНКУЛ АНДРІЙ, координатор міжнародних проектів з енергоефективності, Асоціація енергоаудиторів
 2. 2. Актуальність енергозбереження 2 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16  ХХІ століття – близько 85% виробництва первинної енергії у світі базується на природних ресурсах, які не поновлюються (вугілля, нафта, газ, уран та ін.).  Енергетична криза 1972 року – усвідомлення неминучості та невідворотності енергозбереження як однієї з умов існування сучасної цивілізації.  Енергоємність ВВП - один з найбільш загальних показників ефективності економіки кожної країни. Дорівнює обсягу споживання енергоресурсів для задоволення енергетичних виробничих і невиробничих потреб країни на одиницю ВВП.
 3. 3. Побудова системи енергетичного менеджменту 3 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16  Енергетичний менеджмент - процес управління енергоресурсами, спрямований на забезпечення їх раціонального та ефективного використання  Система енергетичного менеджменту - набір взаємопов'язаних або взаємодіючих елементів, необхідних для розробки і впровадження енергетичної політики та енергетичних цілей, а також процесів та методик для досягнення цих цілей
 4. 4. Види організаційних структур системи енергоменеджменту 4 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 5. 5. 5 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 6. 6. Система енергоменеджменту міста 6 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 7. 7. Ручний збір даних 7 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 8. 8. Архітектура АСЕМ 8 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 9. 9. Система енергетичного моніторингу 9 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 10. 10. Моніторинг та збір даних по енергоспоживанню дозволяє: 10 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16  Отримувати, агрегувати, аналізувати дані щодо енергоефективності  Приймати рішення зацікавленими суб'єктами  Готувати документи на отримання фінансування  Продемонструвати фінансовим інституціям реальність економії та повернення фінансових ресурсів
 11. 11. Джерела фінансового забезпечення проектів з енергозбереження: 11 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 12. 12. Джерела фінансового забезпечення проектів з енергозбереження 12 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 13. 13. Джерела фінансового забезпечення проектів з енергозбереження 13 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 14. 14. Фонд енергоефективності Модель фінансової діяльності фонду 14 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 15. 15. Фонд енергоефективності 15 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16 Фінансування проектів таких типів:  дольова участь у здійсненні програм структурної перебудови економіки спрямованої на енергозбереження  розробка та впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання  розвитку нетрадиційної енергетики  виробництва альтернативних видів палива  проведення державної енергетичної експертизи
 16. 16. Банківські програми ПАТ «Ощадбанк» Фінансування:  придбання котла з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) з відшкодуванням від 20 до 70 відсотків суми кредиту (максимум 12 тис. грн.).»  На придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів з відшкодуванням від 30 до 70 відсотків суми кредиту (максимум 14 тис.грн.). Умови одержання кредиту: Сума кредиту – від 1 000 до 50 000 грн. Початковий внесок – від 10 % вартості товару.  Cтрок кредитування – до 3 років.  Процентна ставка – 24,5 % річних.   16 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 17. 17. В рамках проекту «Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці політик сталого енергетичного розвитку» розроблено: Каталог кредитних, грантових програм та програм міжнародної технічної допомоги в сфері енергоефективності 17 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16
 18. 18. 18 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16 Енергоменеджмент Енергомоніторинг Проекти
 19. 19. 19 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16 Дякую за увагу! + 38 050 462 46 10 ag@aea.org.ua www.aea.org.ua ГІНКУЛ АНДРІЙ, координатор міжнародних проектів з енергоефективності, Асоціація енергоаудиторів
 20. 20. Напрями вдосконалення ситуації в сфері енергоменеджменту і енергомоніторингу: 20 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16  доопрацювання нормативних документів для розширення діяльності енергосервісних компаній в закладах бюджетної сфери та ОСББ  підготовка рекомендацій щодо впровадження систем енергоменеджменту та енергомоніторингу для державних органів влади  підготовка стандартів щодо енергоспоживання та енергоефективності будівель для забезпечення єдиного підходу збору, обліку та аналізу даних
 21. 21. Напрями вдосконалення ситуації в сфері енергоменеджменту і енергомоніторингу: 21 Муніципальний інвестиційний форум 21.04.15Муніципальний енергетичний форум 19.04.16  підготовка рекомендацій, методичних вказівок та ТЗ щодо розробки програмного забезпечення для проведення енергоаудитів в стандартній формі  формування каталогу індикативних показників вартості енергоефективних заходів в Україні

×