Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація ВП «Атомремонтсервіс» НАЕК «Енергоатом»

11,423 views

Published on

Презентація ВП «Атомремонтсервіс» НАЕК «Енергоатом» (18 квітня 2016 року)

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація ВП «Атомремонтсервіс» НАЕК «Енергоатом»

 1. 1. Відокремлений підрозділ “ “ ”ДП НАЕК Енергоатом “ ”Атомремонтсервіс
 2. 2. З метою підвищення управління якістю і ,ефективності виконання ремонтних робіт що здійснюються на атомних електростанціях , 24 2000України листопада року підписаний наказ “ “ ” 821ДП НАЕК Енергоатом № про створення на базі ЦЦР ДСП ЧАЕС відокремленого підрозділу “ ” ( ).АтомремонтсервісВП АРС 21 2001лютого рокуВП АРСвключенийдо Єдиного державного реєстру підприємств і (організацій України довідка Держкомстату 1494-01).України № Діяльність ВП АРС базується на безпечному та ефективному виконанні ,складних і надрегламентних робіт , ,зокрема робіт з проектування , ,монтажу ремонту реконструкції та модернізації обладнання АЕС .України :Основними функціями відокремленого підрозділу є - , ,монтажремонтреконструкціятамодернізація ;обладнання АЕС - -комплекснеінженернотехнічнесупроводження ;робіт з ремонту обладнання АЕС - ,підготовкаперепідготовкаі підтримкакваліфікації .ремонтного персоналу Директ ор ВП АРС Шикун Віт алій Анат олійович
 3. 3. 6 1Підрозділ має ліцензій та 6 дозволів направовиробництваробітв атомній енергетиці :Ліцензії • , ,Ліцензія на провадження діяльності з проектування монтажу технічного ,обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення оцінки ’ ,протипожежного стану об єктів с 522942;ерія АЕ № • Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого ( “ “ ”),випромінювання майданчики відокремлених підрозділів ДП НАЕК Енергоатом 010713серія ОВ № ; • (Ліцензія на право провадження діяльності з переробки радіоактивних відходів зона , « »), 000890;відчуження проммайданчик ДСП ЧАЕС серія ОВ № • , ’ ’Ліцензія на провадження господарської діяльності пов язаної із створенням об єктів ,архітектури 040734;серія АД № • , , ,Ліцензія на право провадження діяльності з придбання зберігання перевезення ( ), ( 2реалізації відпуску використання прекурсорів списку таблиці І V) “Переліку , ”,наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів с 575701;ерія АЕ № • Ліцензія на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів в : , , ’частині підготовки завантаження відправлення об єктів з поверхневим ,радіоактивним забрудненням 001041.серія ОВ №
 4. 4. :Дозволи • -1, -2 “ ”,Дозвіл на роботу будівель АПК АПК ВП Атомремонтсервіс 119;№ • “ ”, 000896;Спеціальний дозвіл на право провадження діяльності на території ДСП Чорнобильська АЕС № • ’ ,Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів радіорелейного зв язку -32-0109372;№ РРЛ • , 584.15.32:Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 1. , , 25 ;монтажремонтта налагодженняпосудинщопрацюютьпідтискомдо МПа 2. : ( ) ,зварювальніроботиручнедуговезварюванняРЗЕ примонтажіта ремонтіпосудинщопрацюютьпід 25 ;тиском до МПа • : ,Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки випробування ремонт обладнання та ( , , , ’ ),приладів гумотканинних рукавів пальників різаків редукторів для газополум яної обробки металів ’ ( 4 . ), 772.10.32-29.11.4;пов язаних з використанням небезпечних речовин зріджений газ кл небезпеки № • (Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки Відділ неруйнівних методів контролю та ), 4112.10.30-74.30.0;досліджень № • : -50-14/250;Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки ремонт парових котлів ГМ - -30-150 ,водогрійних котлів КВ ГМ м 586.15.32;№ • ,Дозвіл на експлуатацію електричного устаткування електричних мереж 541.15.32;№ • Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки при здійсненні ремонтних робіт обладнання ,атомних електростанцій а також експлуатації устаткування підвищеної небезпеки 582.15.32;№ • :Дозвіл на право експлуатації електричного устаткування електричних мереж трансформаторна підстанція 10/0,4 -976 ( -1000/10 84 1, 1995 . ., ).кВ ТП трансформаторсиловийтипуТМЗ У р в Україна 506.15.32;№ • : /Дозвіл на застосування технології зварювання ТПЗ WPS -36/№ ППТ WF, ,привиконанніробітз монтажу , 25.0 (250 / 2),ремонту та наладки посудин що працюють під тиском до МПа кгс см на які розповсюджується 0.00-1.07-94,дія НПАОП 09.08.32;№ • ’ .Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв язку . 0960609,Зав № 32-9-152209;№ • ’ .Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв язку . 0960610.Зав № 32-9-152210;№ • ’ .Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв язку . 0963389 -99-0005019;Зав № № АР • ’ .Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв язку . 0963388Зав № -99-0005020;№ АР • :Дозвіл на право експлуатації 1. : -3,2-4-4, 2003 . ., ;вантажопідіймальнікраниі машини КранконсольниймоделіККМТ р в Україна Кран , 1- -6,3-10,0-4,5-380, 2013 . ., . 1644.15.32.мостовий однобалковий опорний моделі А р в Україна №
 5. 5. Співробітники “ ” -ВП Атомремонтсервіс це висококваліфіковані фахівці і ,робітники що мають практичний .досвід роботи в атомній енергетиці Чисельний склад підприємства 800складає більше співробітників “ ”ВП Атомремонтсервіс має свої -виробничі ділянки в містах :супутниках АЕС України . ( ), .м Нетішин ВП ХАЕС м ( )Южноукраїнськ ВП ЮУАЕС та . ( )м Кузнецовськ ВП РАЕС “ ”Персоналом ВП Атомремонтсервіс виконуються роботи на майданчиках всіх “ “ ”АЕС України та за завданнями Дирекції ДП НАЕК Енергоатом згідно із .спеціалізацією підрозділів
 6. 6. Спеціалізація структурних виробничих підрозділів “ ” “ « »ВП Атомремонтсервіс ДП НАЕК Енергоатом ЦЕХ З РЕМОНТУ ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ :Основні види діяльності • ;ремонт арматури спеціального і загального призначення • ;ремонт турбін і котельного обладнання • ;ремонт теплообмінного обладнання • - ;монтажно зварювальні роботи ремонтного і спеціального призначення • , ;ремонт вентиляційного обладнання і механізмів що обертаються • ,роботи з реконструкції модернізації та підвищення безпеки.
 7. 7. Досвід робіт з виконання складних та понадрегламентних робіт : • ' - 1000;ремонт головних роз ємів реакторів ВВЭР • ,комплексний ремонт турбоагрегатів що включає капітальний ремонт , , (турбін САРЗ маслосистем і турбогенераторів ремонт ТГ виконується силами );ЦРЕТО ВП АРС • -1000-60/1500;заміна робочих лопаток роторів турбіни К • - ( )сервіснеобслуговування і ремонт імпульсно запобіжних пристроїв ІЗП SEBIM ( );торговельної марки Франція • ;ремонт арматури спеціального призначення • 'ремонт поверхонь ущільнювачів фланцевих роз ємів парогенераторів з ;метою переведення на ущільнення з терморозширенного графіту •шліфування шийок роторів турбогенераторів із застосуванням спеціального ;обладнання •особливо складні монтажні роботи із застосуванням спеціального обладнання ,для підготовки кромок трубопроводів і автоматичного зварювання включаючи спеціальнеобладнання для зварювання пластмасових труб і .обладнання
 8. 8. Технічна оснащеність • US - 400 ' ;пристрій для ремонту фланцевих роз ємів ТМО • US - 3000R ' ;пристрій для ремонту головних роз ємів реакторів • Sebim;спеціальний інструмент для ремонту ІЗП • - Sebim " " 20-пересувна ремонтно діагностична лабораторія на базі двох морських футових ;контейнерів • ( );гідравлічні і пневматичні моментні ключі гайковерти • ;спеціальнеобладнання для шліфування шийок роторів турбогенераторів • EFKO, HYTORC . .спеціальнеоснащення провідних світових фірм і т ін Спеціальнеобладнання для ремонту фланців ПГ і ГРР US-400, US-3000R
 9. 9. Спеціальний інструмент для ремонту ІЗП виробництва Компанії SEBIM
 10. 10. Спеціальнеобладнання для підготовки кромок трубопроводів і автоматичного зварювання Спеціальнеоснащення ведучих світових фірм EFKO, HYTORC . .і т п Гідравлічні и пневматичні моментні ключі
 11. 11. ЦЕХ З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ :Основні види діяльності • ,ремонт генераторів у тому числі -1000-2 ,турбогенераторів ТВВ МУЗ модернізованих " ";за технологією Альстом •ремонт силових маслонаповнених ,трансформаторів автотрансформаторів і 6÷750 ;шунтуючих реакторів кВ •ремонт високовольтних повітряних вимикачів 110÷750 ;кВ зі зняттямтимчасовиххарактеристик • - 24;капітальні та середні ремонти КАГ • 0,4÷6ремонт електродвигунів кВ із заміною ;обмоток на виробничому майданчику замовника • -330-заміна трансформаторів струму ТФРМ 750 ;кВ • ;тепловізійний контроль електрообладнання • 6ремонт високовольтних вимикачів кВ зі ;зняттям тимчасових і швидкісних характеристик • , 0,4÷6 , , ,ремонт секцій КРУ кВ заміна АБП Щ ПТ .АБ Технічна оснащеність • - 6/12 IH;установка дегазація УВМ •установка вакуумної сушки мастила - 3,0;ВСМ • " "установка сушки повітря Суховій - 200;ОВ • - 160/40;установка нагріву і фільтрації НФ • "Thermovision 550";тепловізор •пристрій перевірки параметрів " -08 ";високовольтних вимикачів Рекон ВВ • 4100;аналізатор ізоляції М •установка випробування первинним ODEN AT™струмом
 12. 12. Обладнання для ремонту силових трансформаторів Установка дегазаційна -6/12 IHУВМ Установка вакуумної сушки мастила -3,0ВСМ Установка сушки повітря « » -200Суховій ОВ Установка нагріву і фільтрації -160/40НФ
 13. 13. ,Обладнання та прилади для вимірювань випробувань і діагностики «Thermovision 550»Тепловізор Пристрій перевірки параметрів високовольтних вимикачів « -08 »Рекон ВВ Аналізатор ізоляції 4100М Установка випробування первинним струмом ODEN AT™
 14. 14. ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ Технічна оснащеність •зварювальний апарат для -зварювання волоконно оптичних ' ;ліній зв язку •набір інструментів для роботи з -волоконно оптичними лініями ' ;зв язку •обладнання і засоби технологічного оснащення для ,виконання ремонтних -монтажних і пуско ;налагоджувальних робіт • Iplex SAвідеоендоскоп для огляду внутрішніх поверхонь .обладнання Основні види діяльності - , ,монтаждемонтаж , , ,наладка технічнеобслуговування ремонт :реконструкція і модернізація • , -засобів ТАВ у тому числі контрольно вимірювальних ( ),приладів і автоматики КВПіА вимірювальних , , ;інформаційних систем що управляють АСУТП • ,установок автоматичної охоронної пожежної і - ,охоронно пожежної сигналізації частини ,електроавтоматики установок пожежогасінні ,протидимного захисту систем сповіщення і управління ;евакуацією людей при пожежі • - (інженерно технічних засобів охорони фізичного ) , ,захисту ядерних установок ядерних матеріалів ,радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого ;випромінювання •ремонт температурних каналів БЗТ ВВЭР з вилученням (пошкоджених термоелектричних перетворювачів окрім 5-АЕС України ці роботи виконувалися на му ( ) 1-енергоблоці АЕС Козлодуй Болгарія і на му ( ).енергоблоці АЕС Пакш Угорщина
 15. 15. Зварювальний апарат для -зварювання волоконно 'оптичнихлінійзвязку Набор інструментів для -роботи з волоконно 'оптичними лініями зв язку Iplex SAВідеоендоскоп для огляду ,внутрішньої поверхні 6 , 9діаметр мм довжина м Обладнання та засоби технологічного оснащення для , -виконання ремонтних монтажних і пуско налагоджувальних робіт
 16. 16. ЦЕХ ВОГНЕЗАХИСНИХ І АНТИКОРОЗІЙНИХ РОБІТ :Технічна оснащеність •набір інструментів для / /демонтажу ремонту монтажу теплоізоляції і металопокриття ;обладнання і трубопроводів • "GRA O"агрегати фірми С для нанесення антикорозійного покриття ;і вогнезахисних складів • ( )аерозольна газодинамічна АГД установка для дезактивації .поверхонь :Основні види діяльності •нанесення вогнезахисних складів на кабельну ,продукцію металоконструкції і залізобетонні ;конструкції •антикорозійні роботи з комплексом підготовчих ;заходів • / ,демонтаж монтаж вогнезахисних конструкцій ;теплової ізоляції • ’заміна базальтової теплоізоляції на швидкоз ємну ;теплоізоляцію • ;дезактивація обладнання та металоконструкцій • ;ремонт покрівель • - .ремонтно будівельні роботи
 17. 17. / /Набір інструментів для демонтажу ремонту монтажу теплоізоляції и металопокриття обладнання та трубопроводів «GRA O»Агрегати фірми С для нанесення антикорозійних і вогнезахисних покриттів ( )Аерозольна газодинамічна АГД установка для дезактивації поверхонь
 18. 18. ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР Основні види діяльності : •розробка комплектів документації на ремонт обладнання ;АЕС • -розробка конструкторсько технологічної документації для ,виконання робіт з реконструкції модифікації обладнання ;АЕС •розробка проектів виробництва робіт на ремонт , /обладнання АЕС демонтаж монтаж великогабаритного , ,обладнання монтаж пожежної сигналізації , , -блискавкозахисту кабельній продукції ремонтно - ;будівельні і будівельно монтажні роботи •розробка і перегляд документації СТОіР обладнання АЕС і ;документації • ,впровадження на АЕС нових технологій ремонту сучасної , ;техніки оснащення і матеріалів •впровадження на АЕС стратегії ремонту за технічним ;станом обладнання енергоблоків АЕС •діагностика параметричного стану технологічного ( , , );обладнання арматури механізмів що обертаються • ;віброналагоджування і балансування турбоагрегатів •вібраційнеобстеження трубопровідних систем ;енергоблоків • ;обстеження обладнання за допомогою ендоскопу • .експлуатація стендів випробувань і ремонту палива Технічна оснащеність: • - 200установка ФОДЖ для очищення турбінного мастила ;маслосистем турбоагрегатів АЕС • IPLEXпромислова відеосистема F "Olympus"Х фірми для обстеження тепломеханічного і електротехнічного обладнання ;АЕС •обладнання для діагностики арматури з електроприводом і , ;механізмів що обертаються •обладнання для аналізу .вібраційного стану турбоагрегатів
 19. 19. - 200Установка ФОДЖ для очищення турбінного мастила маслоситем турбоагрегатів АЕС Промислова відеосистема IPLEX FХ фірми “Olympus" дляобстеженнятепломеханічногоі електротехнічного обладнання АЕС Обладнання для діагностики арматури з ,електроприводом і механізмів що обертаються Обладнання для аналізу вібраційного стану турбоагрегатів
 20. 20. ВІДДІЛ НЕРУЙНІВНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ТА ВИМІРЮВАНЬ Основні види діяльності - контроль , 'стану основного металу зварних з єднань і наплавлень обладнання і трубопроводів .руйнівними та неруйнівними методами Технічна оснащеність: • PANTAC HF 420;рентгенівський апарат • ;ультразвуковий товщиномір • ;набір для проведення капілярного контролю • VSN - 52прилад для ультразвукового ;контролю • -4 ;дефектоскоп МД К на постійних магнітах • - 200;розривна машина ИР • ;маятниковий копер • DYNATEST;твердомір • OLYMPUS.мікроскоп
 21. 21. PANTAC HF 420Рентгенівський апарат Ультразвуковий товщиномір Набір для проведення капілярного контролю VSN - 52Прилад ;для ультразвукового контролю -4Дефектоскоп МД К на постійних магнітах DYNATESTТвердомір
 22. 22. Маятниковий копер - 200Розривна машина ИР OLYMPUSМікроскоп
 23. 23. -НАВЧАЛЬНО ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР Основні види діяльності : •навчання персоналу для допуску до робіт підвищеної небезпеки і підвищеної ;пожежної небезпеки • ,підготовка підтримка і підвищення ,кваліфікації персоналу з ремонту ТМО електротехнічного обладнання і обладнання теплової автоматики та ;вимірювань •підготовка персоналу з виконання -монтажно зварювальних робіт та .контролю металу
 24. 24. :Підготовка персоналу здійснюється • – ,в аудиторії теоретичненавчання у ході якого приділяється першочергова увага на безпечне виконання робіт; • –в майстернях з використанням учбових ,макетів пристроїв і обладнання для отримання ;практичних навичок • ,на робочих місцях для закріплення навичок що отримані під час теоретичного навчання
 25. 25. -Для підготовки контролерів дефектоскопістів у « »ВП Атомремонтсервіс збудований .лабораторний комплекс -Підготовка контролерів дефектоскопістів ведеться за такими методами :контролю металу • ;візуальний та вимірювальний контроль • ;ультразвуковий контроль • ;магнітопорошковий контроль •контроль герметичності.
 26. 26. Вітчизняні та закордонні партнери Згідно з вимогами нормативної документації при виконанні ремонтів окремого обладнання - - , :залучаються заводи виробники для здійснення шеф супроводження а саме • « » - -1000-60/1500;ТОВ Турбоенергосервіс при заміні робочих лопаток РНТ турбоагрегату К • « - » « » -ТОВ НІЦ ЗТЗ Сервіс і ПАТ Запоріжтрансформатор при виконанні ремонтів 750 1 - ;трансформаторів та шунтуючого реактора кВ РШ ЗУ • « « » -ТОВ Завод Укрелектроремонт при виконанні заміни обмотки статора електродвигуна -195 ;ГЦН М • « lstom» ( )– -1000-Концерн А Польща при виконанні капітального ремонту турбогенератора ТВВ 2 , « lstom» ( 2014МУЗ модернізованогозатехнологієюА у роціперсоналВП АРС пройшов « lstom»навчання на базі концерну А );техніці виконання робіт з модернізації ТГ АЕС • « » ( . - ) –ТОВ Енергопроект м Санкт Петербург при проведенні робіт з віброналагоджування ;.турбоагрегатів SEBIM 2011 3-З метою виконання ремонтів ІЗП у році проведено навчання х груп персоналу ВП “UTP Engineering & Trade AG” ( ),АРС фірмою АТ Австрія ця фірма здійснила постачання .необхідних запчастин та обладнання для організації сервісного обслуговування і ремонту ІЗП На підставі проведених конкурсів для розробки ремонтної документації протягом останніх років : « », , . .залучались наступні організації ІТЦ КОРО Кримський НІЦ ІЕЗ ім Патона «Для розрахунку та аналізу вібронавантаження трубопроводів залучено МДП ІПУ НАН », « »України спільно з ТОВ Енергоресурс виконані роботи з приведення вібраційного стану .трубопровідних систем у відповідність до діючих норм 2013 «ECOL S.P.o.o.o» ( )У році спільно з фірмою Польща проведена апробація технології , .гідродинамічного відмивання колекторів ПГ згідно з програмою розробленою ВП АРС “Skoda” ( )У теперішній час ВП АРС співпрацює з Концерном Чехія з питань ремонту і 'модернізації ущільнення головного роз єму ЦН “та з Компанією Westinghouse” ( )Швеція щодо укомплектування СІРП пристроєм для вилучення сторонніх предметів із міжтвельного простору .ТВЗ
 27. 27. Контактна інформація 07100, . ,м СлавутичКиївська , , 7область проспект Ентузіастів / : 38 (04579) 2-48-67Тел факс : 38 (04579) 2-96-84Приймальня e - mail: kanc@ars.atom.gov.ua " "К олектив ВП Атомремонтсервіс неодноразово ставав :дипломантом міських конкурсів в наступних номінаціях " "; " ", " ",Колективроку Меценатроку Підприємствороку " ", " ". -Благодійникроку Інноваційнітехнології ВП АРС "переможець Всеукраїнських конкурсів на звання Кращий "працедавець року в Київській області з чисельністю 501 1000 2004, 2005 2006 .працівників від до в і роках

×