Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік

172 views

Published on

За підсумками 2018 року АЕС України забезпечили не тільки стабільність ОЕС України, але й 53,1% електроенергії для українських споживачів. Енергетична галузь України була та залишається гарантом економічної стабільності та сталого розвитку держави, а Енергоатом – ключовим елементом вітчизняної енергогенерації.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік

 1. 1. НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018 ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
 2. 2. ЗМІСТ Звернення президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Відповідальне управління Культура безпеки Сталий розвиток Ефективні інвестиції Вступне слово Стратегічні цілі та пріоритети Компанії Система корпоративного управління Корпоративна етика та прозорість діяльності Міжнародне співробітництво Вступне слово Забезпечуємо захист АЕС Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки Охорона праці та промислова безпека Плани на 2019 рік та середньострокову перспективу Вступне слово Стратегічний підхід до сталого розвитку Пріоритети у сфері сталого розвитку Внесок Компанії у досягнення Цілей сталого розвитку ООН Взаємодія із зацікавленими сторонами Вступне слово Огляд інвестиційної діяльності Компанії Проект «Енергетичний міст «Україна – ЄС» Добудова енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС Спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива Впровадження комплексних ліній з переробки радіоактивних відходів Проекти розвитку Южно-Українського енергетичного комплексу Плани на 2019 рік та середньострокову перспективу 6 14 120 58 88 89 59 15 90 60 16 100 121 63 24 108 146 110 157 102 122 66 32 104 134 74 42 114 Розділ 1 Розділ 2 Розділ 5 Розділ 3 Розділ 4 Чисте довкілля Співробітники та громади Додатки Вступне слово Екологічний менеджмент Вплив на навколишнє середовище Екологічні програми та ініціативи Плани на 2019 рік та середньострокову перспективу Вступне слово Управління персоналом Розвиток та навчання персоналу Взаємодія із молоддю Підтримка місцевих громад Плани на 2019 рік та середньострокову перспективу Про Звіт Основні терміни, виноски та скорочення Таблиця показників звітності GRI Standards Ключові показники результативності 2015-2018 рр. Анкета зворотного зв’язку Контактна інформація 158 192 230 232 193 235 194 159 240 204 160 259 229 185 248 211 168 257 218 180 Розділ 6 Розділ 7 Розділ 8
 3. 3. ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У ЦИФРАХ 2018 2018 2018 2017* 2017* 2017* 2016 2016 2016 55,248,7 52,455,7 53,143,1 2017 20162015 2014 2013 2018 Частка НАЕК «Енергоатом» у загальному виробництві електроенергії в Україні, 2013-2018, % 85,888,6 81,287,8 84,683,4 2017 20162015 2014 2013 2018 Виробництво електроенергії НАЕК «Енергоатом», 2013-2018, млрд кВт·год Чисельність працівників, осіб Витрати на підготовку персоналу, млн грн Фонд оплати праці, млн грн Відрахування до спеціального фонду державного бюджету на соціально-економічні компенсації, млн грн Витрати на охорону праці, млн грн Витрати на природоохоронні заходи, млн грн Інвестиції у розвиток (фінансування капітальних вкладень), млрд грн Інвестиції у розвиток (освоєння капітальних вкладень), млрд грн Сплачено податків до бюджетів всіх рівнів та розрахунки зі страхування, млрд грн *Розбіжності у фінансових показниках за 2017 р. порівняно з Нефінансовим звітом Компанії за 2017 рік обумовлені проведеним коригуванням фінансової звітності згідно з МСФЗ. 34 947 5 309,6 349 272,1 182,5 8,612 6,05 5,64 37,2 34 610 6 204,5 386 327,8 226,1 12,509 6,95 5,99 36,1 34 295 8 070,0 424 399,0 272,3 10,692 11,95 11,53 108,6 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ, 2018 Р. 53,0 % 7,5 % 37,9 % 1,6 % 84,4 млрд кВт·год 60,3 млрд кВт·год 12,0 млрд кВт·год 2,6 млрд кВт·год АЕС ВДЕ ТЕС +ТЕЦ ГЕС +ГАЕС ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», 2016-2018 РР., МЛН ГРН Дохід Витрати Чистий прибуток Операційні витрати Активи Капітальні інвестиції 232,8 206 281,4 210 017 215 563 5 298,6 6 312,5 11 910,8 34 223,1 3 822,4 34 755,6 4 631,8 37 038,3 2016 2016 2016 2017* 2018 2017* 2018 2016 2017* 2018 2017* 2018 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 30 340,5 31 847,6 34 706,9 Адміністративні витрати 717,8 822,0 1 013,2 Витрати на збут 4 125,5 1 646,3 819,7 Фінансові витрати 1 738,3 4 136,5 4 374,9 Інші витрати 2 061,1 14,7 113,4 Витрати з податку на прибуток 59,9 862,8 1 032,2 Всього 39 043,1 39 329,9 42 064,8 Від реалізації продукції 36 067,9 38 487,7 44 055,3 Інші операційні доходи 2 214,8 4 018,2 2 545,8 Інші фінансові доходи 3,3 16,0 31,9 Інші доходи 989,9 630,3 63,7 Всього 39 275,9 43 152,2 46 696,7
 4. 4. СТРУКТУРА КОМПАНІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВО В БРЮССЕЛІ ВП «АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» ВП «СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» ВП «АВТОМАТИКА ТА МАШИНОБУДУВАННЯ» ВП «АТОМКОМПЛЕКТ» ВП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» ВП «КБ «АТОМПРИЛАД» ВП «УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ» ВП «ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС» ВП «ЗАПОРІЗЬКА АЕС» ВП «АТОМПРОЕКТІНЖИНІРИНГ» ВП «ЕНЕРГОАТОМ-ТРЕЙДИНГ» ВП «АТОМРЕМОНТСЕРВІС» ДИРЕКЦІЯ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ВП «ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС» ВП «РІВНЕНСЬКА АЕС» ВП «АТОМЕНЕРГОМАШ» ВП «ДОНУЗЛАВСЬКА ВЕС»* *Донузлавська ВЕС розташована на тимчасово окупованій території Криму.
 5. 5. ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018 6 7 Звернення президента Відповідальне управління Ефективні інвестиції Культура безпеки Чисте довкілля Співробітники тагромади ДодаткиСталий розвиток ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ПАРТНЕРИ ТА ДРУЗІ! ЕнергетичнагалузьУкраїниєгарантомекономічноїстабільностітасталогорозвиткудержави,аНАЕК«Енергоатом»–клю- човим елементом вітчизняної енергогенерації. За підсумками 2018 року атомні електростанції забезпечили 53,1 % елек- троенергії, отриманої українськими споживачами. Завдяки наполегливій та самовідданій праці наших фахівців Об’єднана енергетична система України працювала стабільно. ПропонуємовашійувазітретійНефінансовийзвітДП«НАЕК«Енергоатом».Уньомувиможетеознайомитисьізрезультата- минашоїроботищодореалізаціїстратегіїрозвиткуКомпаніїтаздійсненнявнескувЦілісталогорозвиткуООН.У2018 році ми працювали над забезпеченням стабільного енергетичного майбутнього країни згідно з Енергетичною стратегією Украї- ни до 2035 року, яка передбачає збереження домінуючої ролі атомної генерації в енергобалансі країни. Ми наполегливо працювали над продовженням строків експлуатації наявних атомних енергоблоків і водночас готувались дозапровадженняновихенергетичнихпотужностей.Нашізусиллядалипозитивнийрезультат.Найвизначнішимдосягнен- ням2018рокусталопродовженнятермінівексплуатаціїенергоблоків№3РівненськоїАЕСта№4ЗапорізькоїАЕС,атакож схваленняКабінетомМіністрівУкраїнитехніко-економічногообґрунтуваннябудівництваенергоблоків№3і4наХмельни- цькій атомній електростанції. У 2018 році розпочався новий етап диверсифікації джерел постачання свіжого ядерного палива для вітчизняних АЕС. Це одинізнайскладнішихтастратегічноважливихпроцесівдлязміцненняенергетичноїбезпекидержави.Енергоблок№3Юж- но-Української АЕС став першим українським енергоблоком, який запрацював винятково на паливі компанії Westinghouse. Крім того, ми поглибили співпрацю з американськими партнерами і підписали доповнення до контракту з Westinghouse, яким передбачається розширення співробітництва і продовження строку дії чинного договору до 2025 року. Саме енергоблок № 3 Южно-Української АЕС стане першим із шести пілотних енергоблоків, що за рахунок проектів підви- щення потужності будуть компенсувати експортний режим роботи енергоблока № 2 Хмельницької АЕС у рамках надваж- ливогопроекту«Енергетичнийміст«Україна−ЄС».Адженашастратегічнамета–цеінтеграціядоєвропейськоїенергетич- ної системи ENTSO-E. Енергоміст сприятиме швидкому та ефективному розвитку експортних енергетичних можливостей України.Очікуємо,щовжеу2019роціпідчаспрозорогоконкурсубудевизначеноприватногопартнерадержавно-приват- ного співробітництва для проекту «Енергетичний міст «Україна – ЄС». ВисокийрівеньпідготовкиперсоналуЕнергоатомадозволяєнамбратиучастьурозробцітапоширеннісучаснихтехнологій світового масштабу. Так, у 2018 році НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International підписали Мемо- рандумпровзаєморозуміннящодоспівпраціувикористаннівУкраїнімалихмодульнихреакторівSMR-160.Після2026року ми плануємо побудувати 6 реакторів цього типу на Рівненській АЕС, а в подальшому впровадити їх на інших майданчиках українських атомних електростанцій. Співпраця з Holtec International передбачає, що Україна стане європейським хабом для розповсюдження технології SMR-160 та забезпечить виробництво частини обладнання на вітчизняних підприємствах. А це дасть змогу створити нові робочі місця та розвивати наукомістке виробництво в нашій державі. Мивідповідальноставимосядорозвиткунелишеатомної,айвідновлюваноїенергетики.Наприклад,у2018роціКомпанія продовжила реалізацію інвестиційного проекту щодо завершення будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електро- станції (ГАЕС). Що ж до Олександрівської гідроелектростанції, то ми провели реконструкцію системи постійного струму. Додатковий відпуск електричної енергії Олександрівською ГЕС та Ташлицькою ГАЕС стосовно показників, врахованих у структурітарифуна2018рік,склав7,641млнкВт·год,додатковобулоотримано37,90млнгрнтоварної продукції.Прагну- чи мінімізувати викиди парникових газів та дбаючи про низьковуглецеве майбутнє, ми також почали будувати сонячну електростанцію на Запорізькій АЕС. Проект є пілотним, отже здобутий досвід буде корисним для подальшого поступу у використанні відновлюваних джерел енергії. Слід зазначити, що «Енергоатом» став першою українською енергогенеруючою компанією, яка здійснює транскордон- ну оцінку впливу на довкілля відповідно до вимог Конвенції Еспо. Тож нашу роботу щодо вирішення екологічних питань належно оцінили на міжнародній арені: нам було приємно побачити Компанію у першій п’ятірці рейтингу «Кращі зелені енергогенерації: безвуглецеві генеруючі потужності», що підтверджує відповідність діяльності НАЕК «Енергоатом» загаль- носвітовим екологічним прагненням та Цілям сталого розвитку ООН. У 2018 році, з уведенням в експлуатацію Комплексу з переробки радіоактивних відходів на Запорізькій АЕС, розпочався новийетапроботинашоїсистемиповодженнязРАВ–етапзавершеногоциклу,відутвореннядоглибокоїпереробкирадіо- активних відходів і отримання кінцевого продукту, що придатний для передачі на остаточне зберігання чи захоронення. Енергоатом на практиці доводить своє прагнення до гармонізації діяльності з очікуваннями суспільства, дотримується принципівпрозоростітапідзвітності,відкритоінформуєпророботуКомпанії,їїсоціально-економічнийтаекологічнийвплив на суспільство. Підтвердженням цього стало перше місце за індексом прозорості серед державних підприємств України у 2018 році та третє – серед підприємств усіх форм власності. Ми із задоволенням ділимося набутим досвідом та готові обго­ворювати гострі питання. У листопаді 2018 року «Енергоатом» став одним із генеральних партнерів ІХ Міжнародного форуму з енергетики для сталого розвитку, який було організовано у Києві за підтримки Програми розвитку ООН. Ми вдячні всім, хто підтримав нашу боротьбу за реалізацію одного з найбільш амбітних проектів незалежної країни – будів­ництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Результати спільної роботи вже дають підста- ви для оптимізму: на початок 2019 року будівельна готовність об’єктів ЦСВЯП становила понад 72 %. Старт експлуатації сховища заплановано на 2020 рік. У комплексі з успішною диверсифікацією джерел постачання ядерного палива це остаточно позбавить нашу атомну енергетику залежності від РФ. Українські атомники цікавляться світовими трендами, тому нам добре відомо, що ядерна генерація має стати потужним ін- струментом декарбонізації електроенергетики. Останні дослідження Агентства з ядерної енергетики Організації економіч- ногоспівробітництватарозвитку(OECD/NEA)свідчатьпронеобхідністьзбереженняатомнихстанційякнадійних,економіч- но вигідних та екологічно безпечних джерел електроенергії майбутнього. Ми переконані, що саме завдяки потужній атомній генерації Україна зможе виконати умови Паризької кліматичної угоди, яка спрямована на зменшення темпів глобального потепління завдяки скороченню викидів діоксиду вуглецю. За весь час експлуатаціїукраїнськіАЕСзапобігливикидамунавколишнєсередовище2,7млрдтонндіоксидувуглецю.Якбиексплуата- цію атомних електростанцій України було припинено, додаткові щорічні викиди становили б 70 млн тонн СО2 . Ефективна співпраця з усіма зацікавленими сторонами, максимальна прозорість у прийнятті стратегічних рішень та безу- мовна відповідальність перед суспільством і своїми працівниками дозволять «Енергоатому» й надалі залишатися рушієм соціально-економічного зростання України, генеруючи безпечну та надійну енергію для сталого розвитку. Юрій Недашковський, Президент ДП «НАЕК «Енергоатом»
 6. 6. АТОМНА ЕНЕРГІЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У жовтні 2016 року набула чинності Паризька кліматична угода, головна мета якої – не допустити підвищення гло- бальної середньої температури більше ніж на 2°C (по можливості – не більше 1,5°C) до 2050 року. Близько 40 % загального обсягу світових викидів становлять викиди усіх видів парникових газів від спалювання викопного палива, передусім вугілля, при виробництві теплової та електричної енергії. ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИКИ Згідно з дослідженням Агентства з атомної енергії (OECD/NEA)1 , щоб запобігти підвищенню температури, необхідно скоротити викиди CO2 в електроенергетичному секторі країн майже на 90 %. ЯДЕРНА ЕНЕРГІЯ – БЕЗПЕЧНЕ, ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ З НАЙНИЖЧИМ РІВНЕМ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ. НадумкуекспертівOECD/NEA,зекономічноготаекологічногопоглядунайефективнішоюєсистема,якана1/3складається з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) й на 1/3 – з АЕС. Решту частки енергобалансу можуть охопити ГЕС або газові ТЕС. При цьому з економічної точки зору атомна енергія залишається оптимальним варіантом для задоволення жорстких обмежень з викидів СО2 . Перевага АЕС полягає не лише в експлуатаційних витратах, які цілком конкурентоспромож- ні порівняно з витратами ВДЕ, але й у позитивному впливі АЕС на всю енергосистему. Викиди СО2 на основі життєвого циклу виробництва електроенергії Вітрова енергія Гідроенергія Атомна енергія Біомаса Сонячна енергія Природний газ Нафта Вугілля Лігніт У своїх висновках експерти зазначають, що у майбутніх енергобалансах країн OECD оптимальна частка атомної ге- нерації мала б складати 30 %. У переважній більшості країн OECD ця частка набагато менша 30 %. Тому автори дослідження рекомендують членам Організації економічного співробітництва та розвитку збільшувати частку АЕС у своєму енергобалансі. Такий підхід повністю корелюється з уже досягнутими практичними результатами. На сьогод- ні лише 3 країни світу мають майже повністю декарбонізовану енергетику: Франція, Швеція та Швейцарія, і всі вони використовують у своєму енергобалансі поєднання відновлюваної та ядерної генерації. ПЕРЕВАГИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Високий рівень безпеки, культури безпеки та охорони праці Висока виробнича потужність при порівняно низькій собівартості виробництва електроенергії Підтримка інновацій та впровадження нових технологій Внесок у протистояння змінам клімату за рахунок майже нульового рівня викидів СО2 Розвиток інфраструктури та регіонів присутності Конкурентна заробітна плата та високий рівень соціальних гарантій ПРОГРАМА «ГАРМОНІЯ» Всесвітня ядерна асоціація (WNA, World Nuclear Association) запропонувала своє рішення щодо досягнення єдиної мети Кліматичної угоди, враховуючи при цьому проблему забезпечення доступності електроенергії. За даними ООН, сьогодні більше 1 мільярда людей на планеті взагалі не мають доступу до електроенергії, ще близько 500 мільйонів осіб мають обмежений доступ. За цих умов WNA вирахувала оптимальне співвідношення різних видів генерації елек- троенергії в світовому балансі. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА У ЦИФРАХ 448 392 ГВт 59 реакторів 58 місяців більше 50 кількість діючих реакторів у світі загальна потужність ядерних реакторів середній час будівництва ядерних реакторів країн використовують ядерну енергію приблизно у 225 дослідницьких реакторах. Крім наукових досліджень, ці реактори використовуються для виробництва медичних і промислових ізотопів, а також для навчання на етапі будівництва 500 85 1 069 26 26 28 735 45 888 тонн/ГВт•год
 7. 7. Для вирішення цих завдань баланс повинен змінитися і бути таким: горючі корисні копалини – 50 %, ВДЕ та атомна енергія – по 25 %. Програма зміни світового балансу енергетики WNA отримала назву «Гармонія» (Harmony)2 і містить амбітні плани щодо атомної генерації. З 2016 до 2020 р. необхідно вводити в експлуатацію 10 ГВт нових ядерних потужностей щороку, з 2021 до 2025 – по 25 ГВт на рік, з 2025 до 2050 – по 33 ГВт щороку. «Багато що потрібно зробити для досягнення мети «Гармонії». Але вже досягнуто значного прогресу як з точки зору глобальної ефективності ядерних енергетичних установок, так і щодо введення нових потужностей АЕС. У 2015 і 2016 роках було введено в експлуатацію майже 10 ГВт нових ядерних потужностей, більш ніж 3,3 ГВт були підключе- ні до електромережі у 2017 році. Однак у 2018 і 2019 роках заплановано введення в експлуатацію більш ніж 26 ГВт нових ядерних потужностей, що буде задовольняти план першого п’ятирічного періоду програми. Темпи нарощу- вання потужностей, необхідних для досягнення мети «Гармонії», повинні прискоритися протягом найближчого деся- тиліття та в подальшому досягти в середньому 33 ГВт нових ядерних потужностей, які будуть додаватися щорічно. Потрібно діяти, щоб це прискорення відбулося», – Агнета Райзинг, генеральний директор WNA. У такому випадку до 2050 року буде введено 1 000 ГВт нових атомних потужностей, частка атомної генерації (з ураху- ванням виведення з експлуатації старих АЕС) у загальносвітовому балансі збільшиться з 11 до 25 %. Це і забезпечить досягнення головної мети Паризької угоди: підвищення глобальної температури залишиться в межах 1,5 °С. 1 000 гігаватт нових ядерних потужностей до 2050 року 25 % енерго- постачань у 2050 році Атом – джерело надійної, недорогої та чистої електроенергії Єдині правила гри Ефективна парадигма безпеки Узгоджені процеси регулювання Мета «Гармонії»: підвищити питому вагу ядерної енергетики для реалізації сценарію «2 градуси» Прогнозовані джерела електроенергії до 2050 року ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ЗРОСТАЮЧОГО ПОПИТУ НА СТАЛУ ЕНЕРГІЮ, 25 % СВІТОВОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДО 2050 РОКУ МАЄ ВИРОБЛЯТИСЯ НА АЕС. Темпи нарощування атомної генерації 10 ГВт на рік 50 ГВт загалом 25 ГВт на рік 125 ГВт загалом 33 ГВт на рік 825 ГВт всього 2016-2020 роки 2021-2025 роки 2026-2050 роки 1 000 ГВт нових АЕС до 2050 року до 25 % зросте частка атомної генерації до 2050 року Цілі ініціативи «Гармонія» Сценарій «2 градуси» МЕА: структура енерговиробництва 41 % 22 % 25 % 25 %50 % 11% 4 % 22 % горючі корисні копалини атомна енергія вугілля ВДЕ атомна енергія природний газ нафта ВДЕ 2014 рік 2050 рік
 8. 8. Всього в Україні експлуатується 15 енергоблоків загальною потужністю 13 835 МВт на чотирьох АЕС: Енергоблок ВВЕР-1000 Енергоблок ВВЕР-440 ДП «НАЕК «Енергоатом» – єдиний оператор всіх діючих АЕС в Україні. Діяльність Компанії спрямована на збіль- шення виробництва електроенергії за умови постійного підвищення рівня безпеки експлуатації АЕС. Задля цього НАЕК «Енергоатом» впроваджує найкращий світовий досвід експлуатації АЕС, застосовує сучасні, екологічно без- печні технології, постійно вдосконалює принципи культури безпеки. Основні виробничі досягнення ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2018 році: продовжено строк експлуатації енергоблоків № 3 Рівненської АЕС та № 4 Запорізької АЕС; здійснено повне завантаження паливом Westinghouse активної зони енергоблока № 3 Южно-Української АЕС, який став першим енергоблоком АЕС України, що працює виключно на паливі компанії Westinghouse; підписано доповнення до контракту з компанією Westinghouse, яким передбачається постачання свіжого ядерного палива протягом 2021-2025 років і збільшення щорічно обсягу до 7 партій перевантаження; введено в експлуатацію комплекси з переробки радіоактивних відходів (РАВ) на Рівненській АЕС та Запо- різькій АЕС; завершено дослідно-промислову експлуатацію та отримано сертифікат ДАБІ на навчально-тренувальний центр Корпус «Г» на Запорізькій АЕС; Кабінетом Міністрів України схвалено техніко-економічне обґрунтування будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції; на енергоблоці № 1 Южно-Української АЕС виконано усі технічні заходи, завершено дослідну експлуата- цію підвищення теплової потужності до 101,5 % від номінальної; підписано угоди про залучення $250 млн для забезпечення гарантованого фінансування проекту будів- ництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП); завершено перший етап випробувань обладнання Holtec International (США) контейнера HI-TRAC, призна­ ченого для перевантаження та транспортування відпрацьованого ядерного палива (ВЯП); ВП «Атоменергомаш» освоєно новий вид продукції – контейнер для зберігання відпрацьованих джерел швидких нейтронів; у 2018 році успішно проведено випробування режиму нормованого первинного регулювання частоти у кінці та на початку паливної кампанії на пілотному енергоблоці № 1 Запорізької АЕС; на енергоблоці № 2 ХАЕС за результатами експертизи Держатомрегулювання виконано комплекс заходів з доведення систем елементів енергоблока для проведення ІІ етапу випробувань експлуатації енергоблока у режимі добового регулювання потужності; НАЕК «Енергоатом» та Holtec International підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160 в Україні; вперше прийнято місію МАГАТЕ з перевірки ефективності аналізу досвіду забезпечення експлуатаційної безпеки PROSPER. Частка генерації АЕС у сукупному виробництві електроенергії у топ-15 країн з найвищою часткою ЗАВДЯКИ ПОТУЖНІЙ АТОМНІЙ ГЕНЕРАЦІЇ УКРАЇНА МОЖЕ ЦІЛКОМ ВПЕВНЕНО ПОЧУВАТИСЯ НА ШЛЯХУ ДО ВИКОНАННЯ ПАРИЗЬКОЇ КЛІМАТИЧНОЇ УГОДИ. ЗА ВЕСЬ ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АЕС ВДАЛОСЯ УНИКНУТИ 2,7 МЛРД ТОНН ВИКИДІВ СО2 У ДОВКІЛЛЯ. ЯКБИ ЕКСПЛУАТАЦІЯ АЕС ПРИПИНИЛАСЬ, ДОДАТКОВІ ЩОРІЧНІ ВИКИДИ ПЕРЕВИЩИЛИ Б 70 МЛН ТОНН СО2 . ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Україна належить до кола держав, що мають потужну ядерну енергетику. Країна посідає сьоме місце у світі за част- кою атомної генерації у загальному обсязі виробництва електроенергії. Запорізька АЕС Рівненська АЕС Южно-Українська АЕС Хмельницька АЕС
 9. 9. 100 200 300 400 ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВСТУПНЕ СЛОВО У 2018 році НАЕК «Енергоатом» продемонструвала стабільні операційні результати та підтвердиластатуснайбільшоговиробникаелектроенергіївУкраїні.Компаніязгенеру- вала53,1%вітчизняноїелектроенергії,забезпечившиспоживачівчистоютадоступною енергією. Утримувати провідні позиції нам допомагає чітке та безумовне дотримання норм та правил ядерної та радіаційної безпеки, стандартів якості та управління. ЯкгіднуоцінкунашоїдіяльностімисприйнялиодержанняДержавноїпреміїУкраїнивгалузі науки і техніки 2018 року. Йдеться про роботу «Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій». Надійність тепломеханічного обладнання ма- шинногозалуАЕСєнайважливішоюскладовоюбезпечноїтаефективноїексплуатаціїенер- гоблоків. Конденсатори нового покоління на замовлення НАЕК «Енергоатом» розробили фахівціхарківськогоАТ«Турбоатом».ВонистанутьунагодіякдлямодернізаціїдіючихАЕС, такідлябудівництвановихатомнихенергоблоків. Наша Комплексна програма підвищення ефективності та надійності експлуатації енер- гоблоківАЕСна2017-2020рокиконсолідувалазаходипрогрампопередніхроків,щобули спрямовані на підвищення ефективності та надійності експлуатації, але не були виконані через системне недофінансування. Саме тому реалізація кожного із заходів Програми є великимдосягненнямперсоналуАЕС.Високийпрофесіоналізмтавмотивованістьколекти- ву допомогли нам, всупереч фінансовим викликам, забезпечити відповідальне управління Компанією та гарантувати безпечне та надійне виробництво електроенергії для українсь- когосуспільства. Ми успішно працюємо над підвищенням ефективності та номінальної потужності вітчизня- них енергоблоків, що передбачено Енергетичною стратегією України до 2035 року. Так, у рамкахреалізаціїцієїстратегіїнаенергоблоці№1Южно-УкраїнськоїАЕСпідвищенотепло- вупотужністьдо101,5%Nном. 2019 рік – це рік старту нової моделі енергоринку, яка імплементує норми європейського законодавства. Саме тому у 2018 році в рамках підготовки до роботи в новій моделі рин- ку було створено відокремлений підрозділ «Енергоатом-Трейдинг», діяльність якого буде зосереджена на реалізації електроенергії, виробленої атомними станціями з метою отри- манняприбутку. У 2018 році тривали будівельні роботи на майданчику Централізованого сховища відпра- цьованого ядерного палива – першого за часи незалежності України ядерного об’єкта, якийбудуєтьсязнуля.Зметоюякісноїорганізаціїуправлінняпроектоммивчасноздійснили реорганізацію ВП «Атомпроектінжиніринг» з урахуванням необхідності синхронізації бу- дівельнихробіт,розробкийпостачанняспеціальноготазагальнопромисловогообладнан- нядляЦСВЯП,атакожАЕС,зякихнадходитимевідпрацьованеядернепаливо. Ми впевнено дивимося у майбутнє, тому в 2018 році підписали знаковий Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів з Holtec International. Це наш шанс стати провідним світовим експортером реакторних установок новогопокоління. Ми продовжуємо розвивати Компанію відповідно до затвердженої стратегії. Нашими незмінними та пріоритетними принципами залишаться безпечне та надійне виробництво електроенергії, відкритість та прозорість, стратегічне планування та розвиток атомної енерге­тикивУкраїніізвикористаннямнадсучаснихтехнологійтаінноваційнихрішень. Олександр Шавлаков, Перший віце-президент – технічний директор ДП «НАЕК «Енергоатом» 8598 електроенергії вироблено АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» податків сплачено до бюджетів усіх рівнів млн грн МВт 84,6млрд кВт·год частка НАЕК «Енергоатом» у загальному виробництві електроенергії в Україні 13835 встановленапотужність 15енергоблоківАЕС 53,1 % 15
 10. 10. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 16 17 Звернення президента Відповідальне управління Ефективні інвестиції Культура безпеки Чисте довкілля Співробітники тагромади ДодаткиСталий розвиток ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018 Стратегічні цілі та пріоритети Компанії НАЕК«Енергоатом»єлідеромзвиробництваелектроенергіївУкраїні.КомпаніяупевненореалізуєСтратегічний план розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018-2022 роки3 , який визначає пріоритети та цілі (у межах чинного законодавства та нормативних актів). Діяльність НАЕК «Енергоатом» повністю відповідає законодавству Укра- їни та Енергетичній стратегії розвитку до 2035 року. Пріоритетними для Компанії залишаються забезпечення потреб держави в електричній та тепловій енергії, безпечна експлуатація та підвищення ефективності роботи АЕС, інвестиційний та соціальний розвиток. У 2018 році Компанія незмінно дотримувалася визначених цілей – від безпечного виробництва енергії до координа- ції НАЕК «Енергоатом» заходів соціального розвитку Компанії із державною соціальною політикою. Стратегічні пріоритети ДП «НАЕК «Енергоатом» Безпечна експлуатація та підвищення ефективності роботи АЕС Соціальний розвиток Забезпечення потреб держави в електричній та тепловій енергії Інвестиційний розвиток Стратегічні цілі ДП «НАЕК «Енергоатом» Безпечне виробництво електричної та теплової енергії Забезпечення енергоблоків АЕС України свіжим ядерним паливом та послугами з вивезення ВЯП Підвищення рівня безпеки діючих АЕС та продовження терміну експлуатації Фізичний захист АЕС Забезпечення належного рівня аварійної готовності Забезпечення належної якості та обсягів ремонтних робіт на АЕС у заплановані терміни експлуатації Нове будівництво Забезпечення безпечних умов праці Підвищення ефективності роботи Забезпечення координації заходів соціального розвитку Компанії із державною соцполітикою Інші напрями капітальних інвестицій Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць
 11. 11. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 18 19 Звернення президента Відповідальне управління Ефективні інвестиції Культура безпеки Чисте довкілля Співробітники тагромади ДодаткиСталий розвиток ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018 Реалізація стратегічних цілей у 2018 році Реалізація стратегічних цілей у 2018 році (продовження) Ціль Ключові показники Основні заходи та результати Безпечне виробництво електричної та теплової енергії ДП «НАЕК «Енергоатом» виробило 84,6 млрд кВт·год електроенергії, що склало 53,1 % у загальному виробництві електроенергії в Україні. Компанія виконала план з виробництва електроенергії АЕС України на 102 %. Олександрівська ГЕС – на 138,6 %, Ташлицька ГАЕС – на 105,3 %. Забезпечення енергоблоків АЕС України свіжим ядерним паливом та послугами з вивезення ВЯП Повне завантаження паливом Westinghouse активної зони енергоблока № 3 Южно-Української АЕС. Енергоблок № 3 Южно-Української АЕС став першим енергоблоком АЕС України, що працює виключно на паливі компанії Westinghouse. Підвищення рівня безпеки діючих АЕС та продовження терміну експлуатації На енергоблоці № 1 ЮУАЕС підвищено теплову потужність до 101,5 % Nном. Продовжено термін експлуатації енергоблоків № 4 Запорізької АЕС та № 3 Рівненської АЕС, що підтверджено відповідними ліцензіями Держатомрегу- лювання України. У 2018 році Компанія запросила та прийняла профільну місію МАГАТЕ для перевірки ефективності аналізу досвіду забезпечення експлуатаційної безпеки PROSPER. ДП «НАЕК «Енергоатом» розробило та виконало план щодо підвищення теплової потужності. Компанією було виконано 133 заходи Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків (КЗПБ) із 152 запланованих. У 2018 році тривало впровадження програм продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС. Див. докладніше в розділі «Культура безпеки». Забезпечення належної якості та обсягів ремонтних робіт на АЕС у заплановані терміни експлуатації За 2018 рік виконано: 14 планово- попереджувальних ремонтів; 2 поточних планових ремонти; 9 поточних позапланових ремонтів. Загальна тривалість перебування енергоблоків у ремонтах становила 1 501,53 доби. Компанія виконала запланований на рік обсяг робіт на енергоблоках № 1 Хмельницької АЕС, № 3 Южно- Української АЕС та № 5 Запорізької АЕС. Серед основних результатів ремонтної кампанії – фактичне скорочення термінів планово- попереджувальних робіт до 96,6 доби та додаткове виробництво електроенергії близько 2,2 млрд кВт∙год. Див. докладніше в розділі «Культура безпеки». Фізичний захист АЕС. Забезпечення належного рівня аварійної готовності 220,1 млн грн  – витрачено на фізичний захист об’єктів. Проведено самооцінку та всебічний аналіз Системи аварійної готовності та реагування АР ДП «НАЕК «Енергоатом». Компанія дотримувалася норм охорони праці та пожежної безпеки, істотні штрафи або санкції на ДП «НАЕК «Енергоатом» не накладалися. Див. докладніше в розділі «Культура безпеки». Забезпечення безпечних умов праці 120,4 млн грн – витрачено на забезпечення персоналу ВП АЕС засобами індивідуального та колективного захисту. У 2018 році в Компанії розроблено й виконано «План заходів щодо поліпшення стану охорони праці та пожежної безпеки у відокремлених підрозділах ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік» та «План фінансування витрат на заходи з охорони праці на 2018 рік». Протягом звітного періоду діяла «Програма конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом». Див. докладніше в розділі «Культура безпеки». Підвищення ефективності роботи 46 696,7 млн грн – загальний обсяг доходів НАЕК за 2018 рік. Це на 3 544,5 млн грн більше показника 2017 року. Для підвищення ефективності роботи Компанія виконала ряд заходів за наступними напрямами: розвиток технологій для підвищення безпеки, надійності та ефективності; Ціль Ключові показники Основні заходи та результати Підвищення ефективності роботи (продовження) 42 064,8 млн грн – загальний обсяг витрат Компанії, що на 2 735,0 млн грн більше показника 2017 року; 4 631,8 млн грн – чистий прибуток, що на 809,4 млн грн, або 21 %, більше показника 2017 року. Організація виробництва поглинаючих стрижнів системи управління та захисту реактора на потужностях ВП АЕМ; використання новітніх технологій з транспортування та зберігання ВЯП в ЦСВЯП; використання передових технологій при будівництві енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС. Див. докладніше в розділах «Відповідальне управління», «Ефективні інвестиції», «Культура безпеки», «Чисте довкілля», «Співробітники та громади». Нове будівництво 1 698,3 млн грн – освоєно капітальних вкладень щодо основних напрямів інвестицій. Інвестиційна програма НАЕК «Енергоатом» охоплює наступні проекти: Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України; реконструкція системи технічного водопостачання Южно-Української АЕС; спорудження комплексів з переробки твердих радіоактивних відходів на майданчиках АЕС; будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС; будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива; Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз»; завершення будівництва Ташлицької ГАЕС; реконструкція відкритої розподільчої споруди (ВРС) 750 кВ на Запорізькій АЕС; сонячна електростанція «Сонечко-1» на ділянці в районі водойми-охолоджувача ЗАЕС. Див. докладніше у розділі «Ефективні інвестиції». Інші напрями капітальних інвестицій Освоєно капітальних вкладень на суму 723, 1 млн грн щодо інших напрямів інвестицій. У 2018 році НАЕК «Енергоатом» також спрямувала кошти на: реалізацію зведеної програми з підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України; реалізацію заходів з продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС України; закупівлю обладнання, що не потребує монтажу; придбання нематеріальних активів, програмного забезпечення; заходи із підвищення ефективності; заходи, спрямовані на підвищення й покращення охорони праці, пожежну безпеку та фізичний захист. Див. докладніше у розділах «Відповідальне управління», «Ефек- тивні інвестиції», «Культура безпеки», «Чисте довкілля», «Співро- бітники та громади». Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць 95,4 тис. годин – загальна кількість людино-курсів. У 2018 році попри дефіцит тарифу Компанія винайшла додаткові кошти для підвищення заробітної плати працівників та зупинила відтік висококваліфікованих кадрів, збільшивши мінімальну тарифну ставку на 26 %. Забезпечення координації заходів соціального розвитку Компанії із держав- ною соцполітикою 456,9 млн грн – склали витрати на соціальний розвиток. 27 грудня 2018 року між адміністрацією НАЕК «Енергоатом» та трудовим колективом укладено Колективний договір на 2019-2020 рр. з детальним переліком соціальних гарантій, що надаються працівникам Компанії. Див. докладніше у розділі «Співробітники та громади».
 12. 12. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 20 21 Звернення президента Відповідальне управління Ефективні інвестиції Культура безпеки Чисте довкілля Співробітники тагромади ДодаткиСталий розвиток ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018 В Україні видобуває уранову руду та виробляє концентрат природного урану (урановий концентрат) ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК). Вітчизняним АЕС необхідно близько 2,2-2,4 тис. тонн урану щорічно. В свою чергу СхідГЗК виробляє близько 1 тис. тонн урану. Урановий концентрат, вироблений на підприємстві, в повно- му обсязі передається російській компанії «ТВЕЛ» для збагачення та виготовлення ядерного палива. Решту сировини ДП «НАЕК «Енерго­атом» отримує у складі ТВЗ за контрактом з АТ «ТВЕЛ» або закуповує на міжнародному ринку для забезпечення виготовлення та постачання ТВЗ за контрактом з Westinghouse. Закупівля сировини, що необхідна для виробництва ядерного палива, здійснюється за прозорих та жорстких умов кон- курсу серед потенційних учасників, насамперед серед основних світових виробників ядерних матеріалів та постачаль- ників послуг ядерно-паливного циклу. Наступний крок – виготовлення тепловиділяючих збірок. Виробничий процес проходить на спеціалізованих промис- лових комплексах. З порошку діоксиду урану виготовляються уранові таблетки, а потім упаковуються у спеціальні ци- рконієві стрижні, які збирають у ТВЗ. ВП «Атоменергомаш» виробляє окремі елементи ТВЗ – так звані хвостовики та головки паливних збірок. Переробка та зберігання відпрацьованого ядерного палива є останнім етапом ядерного паливного циклу. На сьогод- ні лише Запорізька АЕС має на своєму майданчику сухе сховище відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). ВЯП з Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС відправляється на переробку та тимчасове зберігання до Росії із зобов’язаннями повернення в Україну осклованих високоактивних відходів, що утворюються в результаті його пере- робки. Спів­праця з російською стороною є економічно невигідною, оскільки вже не один рік спостерігається тенденція до зростання вартості вказаних послуг. Водночас ВЯП – це стратегічний ресурс, що може використовуватися у майбутньому при експлуатації ядерних реак- торів наступних поколінь. Передбачаючи економічну привабливість використання відпрацьованого ядерного палива, країни з розвинутою атомною енергетикою розробляють технології виділення корисних залишків з відпрацьованого палива та реактори, які будуть працювати на перероблених матеріалах. Враховуючи умови, в яких опиналися Україна, та світові тенденції, найбільш економічно доцільним для країни варіан- том є спорудження ЦСВЯП. Введення в експлуатацію сховища усуне необхідність вивозити ВЯП до РФ і дозволить Укра- їні стати енергонезалежною в питаннях поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Детальніше про будівництво ЦСВЯП у розділі «Ефективні інвестиції». Крім ядерного палива, для модернізації та підвищення безпеки АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» закуповує різноманітне промислове, електротехнічне та інше обладнання. Партнерами-постачальниками НАЕК «Енергоатом» є міжнародні компанії Westinghouse, Holtec International, Electricite de France, Skoda JS, Orano, General Electric, Toshiba, Siemens, ABB, NUKEM, Iberdrola, Tractebel, ÚJV Řež та інші, а також українські підприємства АТ «Турбоатом», НВО «Імпульс», НВП «Радій», «Вестрон», Сумське МНВО, «Південтепло­ енергомонтаж», «Хартрон-Енерго Лтд», Київський інститут «Енергопроект», Харківський науково-дослідний та проек- тно-конструкторський інститут «Енергопроект» та інші. Етапи ядерного паливного циклу Видобутоктапереробкаурановоїруди, виготовленняурановогоконцентрату Конверсія уранового концентрату у гекса­ фторид урану та його збагачення Зберігання чи переробка відпрацьованого ядерного палива Виготовлення тепловиділяючих збірок Зберігання радіоактивних відходів УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮЖКОМ ПОСТАВОК Диверсифікація поставок ядерного палива є не лише передумовою енергетичної незалежності України, але й складо- вою дотримання рекомендацій МАГАТЕ (необхідно мати щонайменше два джерела постачання палива). Тому справж- нім досягненням у 2018 році стало повне завантаження паливом Westinghouse активної зони енергоблока № 3 Южно- Української АЕС, який став першим енергоблоком АЕС України, що працює виключно на паливі американської компанії. Наразі у ДП «НАЕК «Енергоатом» два постачальники: Westinghouse (США) та «ТВЕЛ» (Російська Федерація). У реакторах типу ВВЕР використовується паливо ТВЗ (паливні тепловиділяючі збірки), що містять тепловиділяючий еле- мент (твел). Твели містять збагачений уран у вигляді таблеток. ДП «НАЕК «Енергоатом» закуповує готові ТВЗ, хоча бере участь в окремих етапах виробництва.
 13. 13. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 22 23 Звернення президента Відповідальне управління Ефективні інвестиції Культура безпеки Чисте довкілля Співробітники тагромади ДодаткиСталий розвиток ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018 ВВЕР-1000 Підписання Виконавчої угоди між Урядом України та Урядом США На енергоблоці № 3 ВП ЮУАЕС проведено дослідну експлуатацію 6 пілотних ТВ3-W протягом чотирьох паливних кампаній Початок експлуатаційного процесу ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ПОСТАЧАННЯ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА Співробітництво з компанією Westinghouse УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ Початок IІ етап березень 2010 року з квітня 2015 року 2005-2009 роки 5 червня 2000 року 2010 рік – теперішній час 2012-2013 роки 2016 рік 2013-2014 роки 2017-2020 роки 2014 рік 2021-2025 роки Початок дослідної експлуа- тації 42 ТВ3-W (переванта- жувальна партія). Компанія Westinghouse удо- сконалює конструкцію па- ливної збірки. Виконанокомплексвипробу- вань, підготовлено необхідні обґрунтування, отримано уз- годження Держатомрегулю­ вання. 42 ТВ3-WR модифікованої конструкції доставлено на ВП ЮУАЕС, завантажено до активної зони енергоблока № 3 ВП ЮУАЕС. ТВ3-WR експлуатуються на енергоблоці № 3 ВП ЮУАЕС у складі «змішаного» палив- ного завантаження. За результатами першого року дослідної експлуата- ції ТВ3-WR на енергоблоці № 3 ВП ЮУАЕС прийнято рішення про розширення їх експлуатації. Першу партію встановлено на енергобло- ці № 5 ВП ЗАЕС. ТВ3-WR експлуатуються в складі активних зон на енергоблоках № 2, 3 ВП Ю­УАЕС, № 1, 3, 4, 5 ВП ЗАЕС. 7 партій переванта- ження щорічно. Розширення експлу- атації на енерго­блок № 3 ВП РАЕС. Власне виробництво комплектуючих. Прийняття рішення щодо впровадження палива Westinghouse на ВВЕР-440 ВП РАЕС. Ядерне паливо компанії Westinghouse експлуатується на 6 з 15 енергоблоків АЕС України (на ВП ЮУАЕС та ВП ЗАЕС). Це цілком відповідає Європейській стратегії енергетичної безпеки, прийнятій у 2014 році: «…загальна диверсифікація джерел ядерного палива є пріоритетом для всіх». У березні 2008 року з компанією Westinghouse Electric Sweden AB укладено комерційний контракт № 1 на постачання ядерного палива для АЕС України І етап
 14. 14. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 24 25 Звернення президента Відповідальне управління Ефективні інвестиції Культура безпеки Чисте довкілля Співробітники тагромади ДодаткиСталий розвиток ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018 Система корпоративного управління ДП «НАЕК «Енергоатом» є юридичною особою, створеною згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» від 17 жовтня 1996 року № 1268 (на виконання Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»). Підпоряд- ковується Компанія Міністерству енергетики та вугільної промисловості України. НАЕК «Енергоатом» створено з метою виробництва електроенергії, безпечної експлуатації та підвищення ефективності роботи атомних електростанцій, безперебійного енергопостачання суб’єктів господарювання та населення, а також, в межах своєї компетенції, забезпечення постійної готовності України до швидких ефективних дій у разі виникнення аварій на підприємствах атомної енергетики, радіаційних аварій у промисловості. Відповідність ІСУ міжнародним стандартам підтверджено сертифікатами європейського органу TÜV NORD CERT та актом другого постсертифікаційного аудиту у 2018 році. ІСУ спрямована на виконання вимог і очікувань зацікавлених сторін, вимог міжнародних стандартів і норм чинного зако- нодавства, на постійне поліпшення всіх процесів, продукції та діяльності Компанії, на результативне управління пов’яза- ними з ними екологічними, соціальними аспектами та ризиками. У2018роцівДП«НАЕК«Енергоатом»створеноРадузудосконаленнятарозвиткуінтегрованоїсистемиуправління,голо- вою якої є президент Компанії. Механізмами оцінки ефективності функціонування системи управління Компанії за всіма напрямами діяльності є: внутрішні та зовнішні аудити системи управління; виконання контрольних функцій за всіма напрямами діяльності; аналіз планових та фактичних показників виробничої діяльності; проведення тематичних селекторних нарад. Особливістю ДП «НАЕК «Енергоатом» є його подвійний статус: У Компанії впроваджена та успішно функціонує інтегрована система управління (ІСУ), що відповідає міжнародним стандартам: Компанія є експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок ВП  АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на етапі його будівництва, здійснюючи діяльність у сфері використання ядерної енергії. Компанія є суб’єктом господарської діяльності, здійснюючи її у сфері виробництва електричної і теплової енергії та інших видах діяльності. 9001:2015 14001:2015 18001:2007 «Система управління якістю» «Система екологічного управління» «Система охорони здоров’я і безпеки праці» ISO ISO OHSAS
 15. 15. ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 26 27 Звернення президента Відповідальне управління Ефективні інвестиції Культура безпеки Чисте довкілля Співробітники тагромади ДодаткиСталий розвиток ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018 КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ Важливою зміною системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2018 році було створення ВП «Енергоатом-Трейдинг» (ВП ЕАТ). Формування нового відокремленого підрозділу обумовлено фактором зовнішнього впливу на діяльність Ком- панії з урахуванням реформування ринку електричної енергії у державі. Серед головних обов’язків ВП ЕАТ купівля-про- даж електричної енергії, організація та участь у пов’язаних з цим взаємовідносинах на ринку електроенергії. За результатами оцінки визначаються заходи щодо поліпшення системи управління за відповідними напрямами діяль- ності або щодо розповсюдження позитивного досвіду. Щорічно формується звіт «Аналіз ІСУ ДП «НАЕК «Енергоатом» з урахуваннямзовнішніхтавнутрішніхфакторіввпливунафункціонуваннясистемиуправління,якийзатверджуєтьсяРадою з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ Вищим органом управління ДП «НАЕК «Енергоатом» є Правління. Склад Правління визначається Міністерством енер- гетики та вугільної промисловості. Президент Компанії здійснює оперативне управління діяльністю Компанії, є головою Правління та діє в межах повноважень, наданих Статутом Компанії. Очолює ДП «НАЕК «Енергоатом», формує організаційну структуру та визначає склад керівництва Компанії президент. До складу керівництва НАЕК «Енергоатом» входять президент, перший віце-президент – технічний директор, генераль- ний інспектор − директор з безпеки, віце-президенти, головний бухгалтер, а також генеральні директори відокремле- них підрозділів АЕС (заступники керівника експлуатуючої організації на майданчиках АЕС). Склад вищого керівництва Компанії у 2018 році не змінювався. Чинна організаційна структура Компанії сформована шляхом створення управлінських вертикалей з управління ос- новним виробництвом, фінансами, людськими ресурсами, закупівлями, системою відомчого нагляду та забезпечення фізичного захисту ядерних установок. Основні напрями діяльності ВП «Енергоатом-Трейдинг» Торгівля за прямими контрактами Торгівля на ринку «на добу наперед» Торгівля на внутрішньо- добовому ринку Діяльність на ринку допоміжних послуг Організація комерційної диспетчеризації Діяльність на балансуючому ринку Трейдинг Продаж електричної енергії на роздрібному ринку У зв’язку з початком активної фази будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива було змінено організаційну структуру й функції ВП «Атомпроектінжиніринг» (АПІ). Виробничий підрозділ став відповідаль- ним за реалізацію стратегічного для країни проекту ЦСВЯП. Головне завдання АПІ – завершити будівництво об’єкта в строки та ввести Централізоване сховище в промислову експлуатацію у 2020 році. Окрім будівництва сховища, серед основних напрямів діяльності відокремленого підрозділу підготовка до використання технологій малих мо- дульних реакторів, добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС, реалізація «зелених» проектів з будівництва со- нячних електростанцій на майданчиках АЕС. Також у 2018 році було змінено організаційну структуру управління ВП «Атоменергомаш», проведено перерозподіл функцій та відповідальності.
 16. 16. ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ Виконавча дирекціяз виробництва Дирекціяз ремонту Виконавча дирекціяіз закупівель ядерногопалива таінформаційного забезпечення * Директору з інформаційних технологій надано право оператив- ного управління підрозділами інформаційних технологій ВП АЕС, ВП АПІ, ВП «Управління справами», ВП НТЦ, ВП «КБ «Атомприлад», ВП АЕМ, ВП АРС, ВП АТЦ, ВП «Автоматика та машинобудування». **Донузлавська ВЕС розташована на тимчасово окупованій те- риторії Криму. Оперативне управління Підрозділи, посадові особи, які знаходяться в оперативному управ- лінні першого віце-президента – технічного директора, віце-прези- дентів, генерального інспектора – директора з безпеки, виконавчих директорів або директорів, адміністративно підпорядковані прези- денту або іншій посадовій особі ДП «НАЕК  «Енерго­атом» Виконавча дирекціяз юридичнихпитань тасупроводу процедур закупівель ВПЗАЕС ВПЮУАЕС ВП«Аварійно- технічний центр» ВП «Атомпроект- інжиніринг» ВП «Атоменерго­ маш» ВП «Атомремонт­ сервіс» ВП «Донузлавська ВЕС»** ВП«Конструк- торськебюро атомногопри- ладобудування таспеціального обладнання» ВПРАЕС ВПХАЕС Виконавча дирекціязядерної тарадіаційної безпекиі науково-технічної підтримки ВП«Науково- технічний центр» Департамент управління державним майном Режимно- секретний відділ Дирекція з міжнародного співробітництва Дирекція з інформаційних технологій* Дирекція із запобігання і протидії корупції Дирекція з організації вхідного контролю Дирекція з комунікацій Дирекція з інвестицій та перспективного розвитку Дирекція з контрольно- ревізійної роботи Дирекція з кадрів та соціальних питань Дирекція з фінансів та бюджетування Дирекція з фізичного захисту та спеціальної безпеки Виконавча дирекція з якості та управління ВП «Енергоатом- Трейдинг» ВП «Складське господарство» ВП «Управління справами» ВП «Автоматика та машино­ будування» Представництво ДП «НАЕК «Енерго­ атом» у Брюсселі (Королівство Бельгія) ВП «Атомкомплект» Дирекція з економічних питань Дирекція з нагляду за безпекою ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР ПРЕЗИДЕНТ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА ПРАВЛІННЯ ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР – ДИРЕКТОР З БЕЗПЕКИ Бухгалтерія
 17. 17. 30 31ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ КЕРІВНИЦТВО КОМПАНІЇ ПРЕЗИДЕНТ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ОБІЙМАЄ ПОСАДУ З БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ. ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ОБІЙМАЄ ПОСАДУ З БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ОБІЙМАЄ ПОСАДУ З ГРУДНЯ 2003 РОКУ. Досвід роботи: 1983-2000 рр. – працював на Хмельницькій АЕС, де пройшов шлях від обхідника котельного об- ладнання до генерального директора станції. 2000-2003 рр. – президент ДП «НАЕК «Енергоатом». 2003-2005 рр. – помічник-консультант народного депутата України. 2005-2006 рр. – президент ДП «НАЕК «Енергоатом». 2006-2008 рр. – заступник міністра палива та енергетики України. 2008-2012 рр. – президент ДП «НАЕК «Енергоатом». Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 124-р від 05.03.2014 Юрія Недашковського при- значено президентом ДП «НАЕК «Енергоатом». Освіта: У 1983 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Атомні електричні станції і установки». Досвід роботи: 1982-1986 рр. – працював у реакторному цеху Чорнобильської АЕС. 1986-1987 рр. – начальник зміни реакторного цеху дирекції Мінської атомної теплоцентралі (Бі- лорусь). З січня 1987 р. почав працювати на Запорізькій АЕС, де пройшов шлях від старшого інженера з експлуатації реакторного цеху до головного інженера станції. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року Олександр Шавлаков при- значений першим віце-президентом – технічним директором НАЕК «Енергоатом». Освіта: У1982роцізакінчивМосковськийінженерно-фізичнийінститутзаспеціальністю«Атомніелектро- станції та установки». Досвідроботи: ПіслязакінченняінститутупрацювавінженеромлабораторіїналадкиреактораНововоронезькоїАЕС (Росія),старшиммайстромзремонтуІгрупицехуцентралізованогоремонтуЗапорізькоїАЕС. 1988-1990рр.–заступникначальникацехуцентралізованогоремонтуВО«ЗапорізькаАЕС». 1990-1995рр.–заступникголовногоінженеразремонтуВО«ЗапорізькаАЕС». 1995-2000рр.–директордочірньогопідприємства«Енергоатомконтроль-сервіс»ВАТ«Енергоатом». Зберезня2000р.–генеральнийдиректорВП«ЗапорізькаАЕС». Згрудня2003р.–віце-президентзремонтівтазаводськоговиробництваДП«НАЕК«Енергоатом». Освіта: У 1978 році закінчив Одеський політехнічний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-теплоенер- гетика. Недашковський Юрій Олександрович Шавлаков Олександр Володимирович Пишний Володимир Максимович ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ОБІЙМАЄ ПОСАДУ З ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР – ДИРЕКТОР З БЕЗПЕКИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ОБІЙМАЄ ПОСАДУ З ГРУДНЯ 2003 РОКУ. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ОБІЙМАЄ ПОСАДУ З ЛЮТОГО 2005 РОКУ. Досвід роботи: 2003-2005 рр. – заступник генерального директора з питань фінансів ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». 2006-2008 рр. – обіймав посаду віце-президента з фінансових питань НАЕК «Енергоатом». Березень – червень 2010 р. – заступник директора з фінансів та економіки ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». Постановою Кабінету Міністрів № 1239-р від 16 червня 2010 року Айдина Айсіна призначено віце-президентомНАЕК«Енергоатом».З18червня2012рокупереведенийнапосадувіце-прези- дента з економіки та корпоративного розвитку. Освіта: У 1982 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, у 1995-му – Національну ака- демію управління за спеціальністю «Фінанси та кредит». Досвідроботи: 1973-1976рр.–служивуВійськово-Морськомуфлотінаатомномупідводномучовні. ПрацювавуВО«ЗапорізькаАЕС»,пройшовтрудовийшляхвідінженерацехуналадкийвипробування догенеральногодиректора. 1996-2000рр.–генеральнийдиректорВП«ЗапорізькаАЕС»НАЕК«Енергоатом». 2000-2002рр.–директорзякостіНАЕК«Енергоатом». 2002-2003 рр. – директор з виробництва – заступник керівника експлуатуючої організації НАЕК«Енергоатом». 2003р.–технічнийдиректор,заступниккерівникаексплуатуючоїорганізаціїНАЕК«Енергоатом». Згрудня2003року–генеральнийінспектор–директорзбезпекиНАЕК«Енергоатом». Освіта: У 1982 р. закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Атомні електростанції та уста- новки»таотримавкваліфікаціюінженера-теплоенергетика. Досвід роботи: Працювала на керівних посадах у державних та комерційних підприємствах. 1999-2003 рр. – головний бухгалтер НАЕК «Енергоатом». 2003-2005 рр. – головний бухгалтер ТОВ «Валєнсьє», ТОВ «Фінансові інвестиції». З лютого 2005 року Наталію Вашетіну призначено головним бухгалтером НАЕК «Енерго­атом». Освіта: У 1981 році закінчила Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Бухгалтер- ський облік у сільському господарстві». Відповідальними особами за вирішення окремих питань у 2018 році були: з економічних питань − віце-пре- зидент Айсін А. А., екологічних – виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки й науково-технічної підтримкиШумковаН.Ю.,соціальних–директорзкадрівтасоціальнихпитаньМулярГ.М. Айсін Айдин Абдурашитович Білей Данко Васильович Вашетіна Наталія Віталіївна

×