Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ess. elektronická spisová služba

554 views

Published on

Elokronická spisová služba

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ess. elektronická spisová služba

 1. 1. ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA (ESS)z řady GORDIC® Win Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win
 2. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní informace Elektronická spisová služba (ESS) je komplexním řešením pro správu dokumentůmenšího či středního úřadu nebo organizace. Usnadňuje práci. Šetří čas, energii a peníze. Řeší komunikaci datovými zprávami a napojení na Czech POINT. Vyhovuje legislativním nárokům na vedení spisové služby. Především aktuálnímu znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 2
 3. 3. Elektronická spisová služba (ESS)FUNKČNOSTI Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 3
 4. 4. FUNKČNOSTI Práce s dokumenty• Vytváří, upravuje, eviduje a uchovává vlastní i doručené dokumenty. Jak papírové, tak elektronické.• Označuje dokumenty číslem jednacím i jakýmikoli dalšími potřebnými náležitostmi.• Vede podací deník.• Umožňuje snadné vyhledávání a filtrování a hromadné operace s dokumenty.• Třídí dokumenty do spisů. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 4
 5. 5. FUNKČNOSTI Elektronické dokumenty• Dovede zobrazit a editovat obsah elektronických dokumentů.• Ukládá elektronické dokumenty způsobem, který zaručuje věrohodnost původu dokumentu a neporušitelnost a čitelnost jeho obsahu.• Automaticky kontroluje a doplňuje elektronické značky a časová razítka.• Vlastní dokumenty opatřuje elektronickými podpisy. U doručených dokumentů ověřuje pravost těchto podpisů.• Automaticky převádí dokument do vybraného formátu.• Provádí konverzi dokumentů z analogové podoby do digitální i naopak. Včetně autorizované konverze, díky napojení na systém Czech POINT. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 5
 6. 6. FUNKČNOSTI Pohyb po organizaci• Předává a přiděluje dokumenty mezi jednotlivými funkčními místy.• Poskytuje úplný přehled o manipulaci s dokumentem, o jeho oběhu v rámci organizace a o jeho aktuálním stavu (vyřízený, uzavřený, stornovaný, ztracený atd.). Zaznamenává každý pohyb dokumentu i zásah do něho. Přijímání a odesílání• Přijímá a odesílá dokumenty. Poštou klasickou, elektronickou i skrze datovou schránku.• Zobrazuje zprávy doručené do elektronické podatelny, do e-mailové i datové schránky a vytváří z nich dokumenty.• Zaznamenává doručení dokumentu. Automaticky eviduje doručenky z datové schránky. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 6
 7. 7. FUNKČNOSTI Tisk• Poskytuje velmi rozsáhlou paletu šablon dokumentů pro tisk. Tyto tzv. tiskové sestavy si umějí samy doplnit potřebné údaje zaevidované v ESS, a tak zkrátit a automatizovat tisk potřebných dokumentů. Ukládání a skartace• Ukládá uzavřené dokumenty a spisy do elektronické spisovny.• Eviduje skartační znaky a lhůty.• Umožňuje zadat spisový a skartační plán přesně na míru. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 7
 8. 8. FUNKČNOSTI A to není vše…• ESS dále umožňuje terminálový přístup.• Podporuje sjednocení s informačními systémy, které již v organizaci používáte.• Komunikuje s externími informačními systémy (webovými službami).• Kontroluje dostupnost nových verzí a snadno se aktualizuje.• Obsahuje adresář subjektů, plánovací kalendář… Aplikaci lze rozšířit o:• E-learning. Ozvučený výukový videokurz, který Vás programem názorně provede a naučí Vás se spisovou službou efektivně pracovat.• Manažerské výstupy. Pro vytváření grafických přehledů a statistik vedení spisové služby.• Plug-in pro Outlook. V programu MS Outlook přibude tlačítko, jehož stisknutím zaevidujete e-mail do spisové služby přímo z tohoto poštovního klienta. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 8
 9. 9. FUNKČNOSTI Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 9
 10. 10. Elektronická spisová služba (ESS)UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 10
 11. 11. FUNKČNOSTIPřihlášení do aplikace Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 11
 12. 12. FUNKČNOSTIZákladní obrazovka Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 12
 13. 13. Elektronická spisová služba (ESS)DATOVÉ SCHRÁNKY Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 13
 14. 14. DATOVÉ SCHRÁNKY Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 14
 15. 15. DATOVÉ SCHRÁNKYRedistribuce datových zpráv Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 15
 16. 16. Přínosy Elektronické spisové služby (ESS)UŠETŘÍTE Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 16
 17. 17. UŠETŘÍTEZa tiskNebudete muset dokumenty zbytečně tisknout.Ušetříte naše lesy a náklady za tisk. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 17
 18. 18. UŠETŘÍTEZa kopírováníKopírování dokumentů v elektronické podobě nic nestojí. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 18
 19. 19. UŠETŘÍTE Za poštovní služby Budete moci přijímat a odesílat dokumenty elektronickou poštou a datovouschránkou. Odpadne platba poštovného. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 19
 20. 20. UŠETŘÍTEZa mzdyPráce s dokumenty bude daleko snazší a rychlejší.Zastane ji minimum pracovníků.Navíc budete mít úplný přehled o jejich činnosti. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 20
 21. 21. UŠETŘÍTE Za sankce Jste-li organizace, která má vedení spisové služby nakázáno zákonem, pořízenímESS dostojíte této povinnosti, a předejdete tak hrozícím pokutám za správní delikt. Díky pravidelným aktualizacím programu si nebudete muset dělat hlavu s žádnýmibudoucími legislativními změnami. Budete s nimi automaticky držet krok. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 21
 22. 22. UŠETŘÍTE Za samotnou aplikaci Elektronická spisová služba (ESS) je efektivním mezistupněm mezi malýmevidenčním nástrojem a velkým informačním systémem. Zahrnuje v sobě know-how velkých informačních systémů GINIS®, ale současněnabízí výrazně nižší cenu při zachování plné funkčnosti. Je nejlepším řešením pro malé a střední organizace. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 22
 23. 23. UŠETŘÍTE Čas Dohledání jakéhokoli dokumentu bude záležitostí vteřin. Běžné činnosti s dokumenty se zautomatizují (automaticky vedený podací deník,automatické přidělování čísel jednacích, automatická kontrola a doplňování elektronických značek a časovýchrazítek, automatická evidence doručenek z datové schránky atd.) Doba trvání pravidelných úkonů se výrazně zkrátí. Při předávání dokumentů nebudete muset anivstát ze židle. Nebude třeba se znovu a znovu přihlašovatdo datové schránky ani do e-mailu. Propojením s dalšími agendami informačníhosystému odstraníte duplicitu činností (dvojíevidenci). Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 23
 24. 24. UŠETŘÍTEProstorDokumenty schraňované v elektronické podobě nezabírají takřka žádné místo.Pravidelné zálohování zaručí, že o ně nikdy nepřijdete. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 24
 25. 25. UŠETŘÍTE Nervy Proškolíme Vaše pracovníky tak, aby v aplikaci pracovali efektivně a samozřejmě. Zajistíme instalaci a úplný servis. Kdykoli se na nás můžete obrátit s jakýmkoliproblémem či přáním. Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 25
 26. 26. Elektronická spisová služba (ESS)DĚKUJEME ZA POZORNOST Elektronická spisová služba (ESS) | GORDIC® Win 26

×