Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fsk

981 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fsk

 1. 1. Forca e Sigurisë së Kosovës
 2. 2. <ul><li>Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) është Forcë e re, profesionale, shumetnike, lehtë e armatosur dhe e uniformuar e Sigurisë e cila i nënshtrohet kontrollit demokratik, civil. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Misioni i FSK-së është që të kryej operacionet e reagimit ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj; operacionet e mbrojtjes civile brenda Kosovës; si dhe t’i ndihmoj autoriteteve civile në përgjigje ndaj katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Detyrat e FSK-së përfshijnë operacionet e kërkim shpëtimit; mënjanimin e mjeteve shpërthyese; kontrollin dhe pastrimin e materieve të rrezikshme; zjarrfikjen; si dhe detyrat tjera të ndihmës humanitare. FSK-ja do t’i përfaqësoj dhe mbroj të gjithë njerëzit e Kosovës.  </li></ul>
 5. 5. <ul><li>FSK- ja përbëhet prej 9 gradave të oficerëve: </li></ul><ul><li>Nëntoger, Toger, Kapiten, Major, Nënkolonel, Kolonel, Gjeneral Brigade, Gjeneral Major dhe Gjeneral Lejtnant. </li></ul><ul><li>Pjesëtarët e rinj të FSK-së që trajnohen për oficerë quhen Kadetë Oficerë. </li></ul><ul><li>Gradat tjera përbëhen prej gjashtë gradave duke përfshirë gradën Ushtar, Tetar, Rreshter, Kapterr, Rreshter Major dhe Rreshter Major i Klasit të Parë. </li></ul><ul><li>Pjesëtarët e rinj të FSK-së që trajnohen për nënoficerë quhen rekrutë. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Karriera e FSK-së bazohet në tri nivele të shërbimit: </li></ul><ul><li>Shërbim I shkurtër (kohëzgjatje deri në 12 vjet) </li></ul><ul><li>Shërbimi I plotë (kohëzgjatje prej 24 vjetësh) </li></ul><ul><li>Shërbimi shtesë (I zgjatet periudha prej 5 vjetëve) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>. Pjesëtarët e FSK-së e respektojnë kontributin e veçantë të secilit individ, pa marrë parasysh origjinën etnike, gjuhën, religjionin, gjininë, pozitën shoqërore apo ndonjë rrethanë tjetër personale. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Shtetësia </li></ul><ul><li>Pjesëtarët e FSK-së duhet të jenë shtetas të Kosovës. Ata gjithashtu mund të jenë shtetas të një apo më shumë shteteve tjera. </li></ul><ul><li>Mosha </li></ul><ul><li>Mosha minimale që kërkohet për t’u kyçur në FSK është mosha 18 vjeçare. Mosha më e vjetër për rekrutim është mosha 30 vjeçare për oficerë dhe 25 vjeçare për nënoficerë </li></ul><ul><li>Shkollimi </li></ul><ul><li>Për pozitën e oficerit në FSK preferohet diploma universitare. Për nënoficerë kërkohet që ta kenë të kryer shkollën e mesme. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Skanë të drejtë pjesëmarrje në FSK personat që: </li></ul><ul><li>Kanë qëndrime antikushtetuese </li></ul><ul><li>Përdorin substanca narkotike </li></ul><ul><li>Kanë dënime penale </li></ul><ul><li>Janë anëtarë të ndonje partie politike </li></ul><ul><li>Nuk janë të gatshëm të punojnë në mjedis multietnik. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Çdo pjesëtar I FSK-së para pranimit si pjesëtar I FSK-së I nënshtrohet: </li></ul><ul><li>Testit të aftësive mendore </li></ul><ul><li>Testit fizik </li></ul><ul><li>Intervistës </li></ul><ul><li>Kontrollit mjekësor </li></ul><ul><li>Procesit të verifikimit </li></ul>
 11. 11. <ul><li>FSK-ja I del në ndihmë krejt popullit të Kosovës pa marrë parasysh ku ndodhet por bazat e tyre janë në: </li></ul><ul><li>Ferizaj </li></ul><ul><li>Gjilan </li></ul><ul><li>Mitrovicë </li></ul><ul><li>Pejë </li></ul><ul><li>Pomzotin </li></ul><ul><li>Prishtinë </li></ul><ul><li>Prizren </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës (MFSK) është përgjegjëse për ushtrimin e kontrollit civil mbi Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK), përfshirë edhe menaxhimin dhe administrimin. Përbëhet nga një përzierje e civilëve dhe personelit të FSK-së dhe përmes Kryeministrit i jep llogari Kuvendit të Kosovës. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Punoi: Egzona Shabani </li></ul>

×