Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EVROPSKA UNIJA

4,231 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

EVROPSKA UNIJA

 1. 1. EU
 2. 2. E V ROPSKA UNIJA <ul><li>E v ropska unija (kratica EU ) je jedinstvena </li></ul><ul><li>međuvladina i nadnacionalna zajednica </li></ul><ul><li>e v ropskih država. </li></ul>
 3. 3. E V ROPSKA UNIJA <ul><li>GLAVNA VALUTA : </li></ul>EURO <ul><li>Ima ih još: </li></ul><ul><li>KRUNA </li></ul><ul><li>FUNTA </li></ul><ul><li>LIRA </li></ul>
 4. 4. E V ROPSKA UNIJA <ul><li>E v ropska himna je melodija preuzeta iz </li></ul><ul><li>Beethovenove Devete simfonije – Oda </li></ul><ul><li>radosti </li></ul>
 5. 5. RAZVOJ
 6. 6. E v ropska unija E v ropska zajednica Francuska Njemačka Italija Belgija Nizozemska Luksemburg Velika Britanija Irska Danska Grčka Španjolska Portugal Austrija Finska Švedska Cipar Češka Estonija Mađarska Latvija Litva Malta Poljska Slovačka Slovenija Rumunjska Bugarska
 7. 7. DRŽAVE UTEMELJIVACI <ul><li>Nemačka </li></ul><ul><li>Francuska </li></ul><ul><li>Italija </li></ul><ul><li>Belgija </li></ul><ul><li>Holandija </li></ul><ul><li>Luksemburg </li></ul>E v ropska zajednica za ug alj i čelik
 8. 8. 1. PROŠIRENJE <ul><li>Velika Britanija </li></ul><ul><li>Danska </li></ul><ul><li>Irska </li></ul>2. PROŠIRENJE <ul><li>Grčka </li></ul>Promena režima vojnim udarom
 9. 9. 3. PROŠIRENJE 4. PROŠIRENJE <ul><li>Austrija </li></ul><ul><li>Finska </li></ul><ul><li>Švedska </li></ul><ul><li>Austrija </li></ul>
 10. 10. <ul><li>K ipar </li></ul><ul><li>Češka </li></ul><ul><li>Estonija </li></ul><ul><li>L etonija </li></ul><ul><li>Litva nija </li></ul><ul><li>Mađarska </li></ul><ul><li>Poljska </li></ul><ul><li>Slovenija </li></ul><ul><li>Slovačka </li></ul><ul><li>Malta </li></ul>5. PROŠIRENJE
 11. 11. NASTAVAK - Rumun ij a - Bugarska
 12. 12. DOKUMENTI NA KOJIMA SE OSNIVA EU
 13. 13. 9. svibnja 1950. <ul><li>- dan rođenja E v ropske unije </li></ul><ul><li>Shaumanova deklaracija </li></ul><ul><li>- između Francuske i Nemačke </li></ul>
 14. 14. DOKUMENTI NA KOJIMA SE OSNIVA EU Ugovor kojim je osnovana Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ) Ugovor kojim je osnovana Europska ekonomska zajednica (EEZ) Ugovor kojim je osnovana Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM) Ugovor o Europskoj uniji <ul><li>Stvorenje jedinstvenog tržišta za ugljen i čelik </li></ul>- Rješavanje privrednih prepreka Stvaranje posebnog tržišta za atomsku energiju članice su uspostavile EU
 15. 15. KAKO SE DONOSE ODLUKE U EU?
 16. 16. KAKO SE DONOSE ODLUKE U EU? <ul><li>Tri su glavne institucije u EU. </li></ul>E v ropski parlament – glas građana Veće E v ropske unije – glas država članica E v ropska komisija – promocija zajedničkih interesa Zadaća mu je da donosi Europske zakone Članovi parlamenta grupiraju se u političke grupe Zastupaju sva stajališta Dijeli s Parlamentom odgovornost za donošenje zakona Sastoji se od ministara iz vlada svih država EU Većina odluka donosi se većinskim glasovanjem Predstavlja i zagovara interese EU u cjelini Sastoji se od 27 osoba – po jedna iz svake države Jos é Manuel Barroso
 17. 17. Zgrada E v ropskog parlamenta u Strasbourgu Bruxellesu
 18. 18. EUROPSKI PARLAMENT <ul><li>Raspodjela zastupničkih mjesta u Parlamentu po državama </li></ul><ul><li>članica, ovisi o broj stanovnika svake države članice, tako </li></ul><ul><li>da zemlje s više stanovnika biraju više zastupnika, no što ih </li></ul><ul><li>biraju male zemlje. </li></ul>
 19. 19. KOJE MOGUĆNOSTI DONOSI E V ROPSKA UNIJA? <ul><li>Državljani mogu putovati kroz većinu zemalja EU bez provjere na granicama </li></ul><ul><li>Školstvo je usklađeno Bolonjskom deklaracijom </li></ul><ul><li>Svi će imati jednaki slobodu, sigurnost i pravdu </li></ul><ul><li>Zakoni EU zabranjuju diskriminaciju </li></ul><ul><li>Imat ćemo zeleniju Europu </li></ul>
 20. 20. BDP – po stanovniku Bruto domaći proizvod

×