Danhsach bc chinh thuc

1,464 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Danhsach bc chinh thuc

 1. 1. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 351 /NQ-HĐBC NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRONG CẢ NƯỚC HỘI ĐỒNG BẦU CỬ Căn cứ khoản 3 và khoản 10 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểuQuốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12; Căn cứ danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII do Đoàn Chủ tịch Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương giới thiệu; Căn cứ danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội vàđại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; QUYẾT NGHỊ Công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nướcđể bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XIII. Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011 TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Phú Trọng
 2. 2. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRONG CẢ NƯỚC
 3. 3. 1- Thành phố Hà Nội: SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 10SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 30 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 50 NGƯỜI.Đơn vị bầu cử Số 1: Quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm và quận Tây HồSố đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Nguyễn Quế Anh 19/01/1976 Nữ Phường Phúc La, Số 5, ngách 32, ngõ Kinh Không Đại học Cử nhân Ủy viên Ban chấp Quận đoàn Ba 11/1/2002 Không quận Hà Đông, 444 Đội Cấn, Văn hóa hành Thành đoàn, Đình, thành phố thành phố Hà Nội phường Cống Vị, chuyên Quận ủy viên, Bí Hà Nội quận Ba Đình, thành ngành Văn thư Quận đoàn, phố Hà Nội hóa quần Chủ tịch Hội Liên chúng, Cử hiệp thanh niên, nhân Chủ tịch Hội đồng Chính trị Đội quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 2 Nguyễn Thị Minh 7/10/1972 Nữ Xã Hưng Tân, Tổ 8, ngõ 177, Kinh Không Đại học Cử nhân Quận ủy viên, Chủ Hội Liên hiệp 23/9/1996 Không Hồng huyện Hưng phường Đội Cấn, Luật, Cử tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Nguyên, tỉnh Nghệ quận Ba Đình, thành nhân hành phụ nữ quận Ba Đình, thành phố An phố Hà Nội chính, Cao Đình, thành phố Hà Nội cấp lý luận Hà Nội Chính trị 3 Nguyễn Minh Quang 23/2/1960 Nam Xã Thái Hưng, 75A Tuệ Tĩnh, quận Kinh Không Tiến sỹ Tiến sỹ Thành ủy viên, Bí Tổng công ty 28/01/1988 Không huyện Thái Thụy, Hai Bà Trưng, thành Quản trị thư Đảng ủy, Ủy đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình phố Hà Nội kinh viên Hội đồng hạ tầng đô thị - doanh, quản trị, Tổng UDIC Cao cấp lý giám đốc Tổng luận Chính công ty đầu tư trị phát triển hạ tầng đô thị - UDIC 4 Nguyễn Phú Trọng 14/04/1944 Nam Xã Đông Hội, Số 5, phố Thiền Kinh Không Tiến sỹ Giáo sư, Tổng Bí thư Ban Văn phòng 19/12/1967 XI, XII Không huyện Đông Anh, Quang, quận Hai Bà chính trị Tiến sỹ chấp hành Trung Trung ương thành phố Hà Nội Trưng, thành phố Hà học chính trị ương Đảng Cộng Đảng, Số 1A Nội. (chuyên học sản Việt Nam, Bí Hùng Vương, ngành (chuyên thư Quân ủy quận Ba Đình, xây ngành xây Trung ương, thành phố Hà dựng dựng Bí thư Đảng đoàn Nội Đảng) Đảng), Cử Quốc hội, Chủ tịch nhân văn, Quốc hội, Ủy viên Cao cấp lý Hội đồng Quốc luận chính phòng và An ninh trị 5 Lê Hiền Vân 29/10/1960 Nam Xã Tam Hiệp, Số 18E, khu tập thể Kinh Không Đại học Đại học Đại tá, Phó chính Bộ Tư lệnh Thủ 19/5/1982 ĐB HĐND
 4. 4. huyện Phúc Thọ, 3 tầng, phường chuyên ủy Bộ tư lệnh Thủ đô huyện thành phố Hà Nội Nguyễn Trãi, quận ngành Xây đô Hà Nội (1999-200 Hà Đông, thành phố dựng Đảng 4) Hà Nội và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận Chính trịĐơn vị bầu cử Số 2: Quận Đống Đa và quận Hai Bà TrưngSố đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Bùi Thị An 10/12/1943 Nữ Xã Minh Tân, Số 14/45A Võng Thị, Kinh Không Tiến Phó Giáo Chủ tịch Hội hóa Hội hóa học Hà 10/5/1963 ĐB HĐND huyện Vụ Bản, tỉnh phường Bưởi, quận sỹ sư, Tiến sỹ học Hà Nội, Viện Nội Thành Nam Định Tây Hồ, thành phố chuyên trưởng Viện tài phố Hà Nội ngành Hóa nguyên, môi (2004-201 Lý, Cao trường và phát 1) cấp lý luận triển cộng đồng Chính trị 2 Phạm Quang Nghị 02/09/1949 Nam Xã Tân Định, Số 18, Ngõ 2 Hoa Kinh Không Tiến Tiến sỹ Ủy viên Bộ chính Thành ủy Hà 28/11/1973 XI ĐB HĐND huyện Yên Định, Lư, phường Lê Đại sỹ triết học, trị, Bí thư Thành Nội tỉnh tỉnh Thanh Hóa Hành, quận Hai Bà Đại học ủy Hà Nội (2004-201 Trưng, thành phố Hà tổng hợp - 1) công Nội Khoa Lịch tác không sử, Cao hết khóa cấp lý luận Chính trị 3 Nguyễn Toàn Phong 04/09/1957 Nam Xã Thanh Văn, Số 97 B, Nguyễn Kinh Không Đại Cử nhân Phó Giám đốc Trung tâm giới 20/12/1979 Không huyện Thanh Oai, Khuyến, phường học Luật Trung tâm giới thiệu việc làm Hà thành phố Hà Nội Văn Miếu, quận thiệu việc làm Hà Nội Đống Đa, thành phố Nội, Phó Bí thư chi Hà Nội bộ cơ sở 4 Ngô Thị Lan Phương 21/10/1979 Nữ Xã Thành Kim, Xóm Xuân Long, xã Kinh Không Thạc Thạc sỹ Phó Hiệu trưởng Trường THPT 19/9/2007 Không huyện Thạch Tân Dân, huyện Sóc sỹ lịch sử, Sơ trường THPT Kim Kim Anh, huyện Thành, tỉnh Thanh Sơn, thành phố Hà cấp lý luận Anh Sóc Sơn, thành Hóa Nội Chính trị phố Hà Nội 5 Đỗ Kim Tuyến 19/01/1958 Nam Thị trấn Thanh Nê, Số 3 Lô 15 A, Trung Kinh Không Tiến Tiến sỹ Thiếu tướng, Tổng Tổng cục cảnh 24/09/1982 Không huyện Kiến Xương, Yên 3, Trung Hòa, sỹ Luật, Cao Cục phó Tổng cục sát phòng chống tỉnh Thái Bình quận Cầu Giấy, cấp lý luận Cảnh sát phòng tội phạm, Bộ thành phố Hà Nội Chính trị chống tội phạm, Công an Bộ Công an
 5. 5. Đơn vị bầu cử Số 3: Quận Hà Đông, quận Thanh Xuân và quận Cầu GiấySố đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Ngọ Duy Hiểu 05/02/1973 Nam Thị trấn Vạn Hà, Số nhà 12, ngách Kinh Không Thạc Thạc sỹ Ủy viên Ban Thành đoàn Hà 29/12/1994 Không huyện Thiệu Hóa, 464/18 Âu cơ, sỹ luật học, thường vụ Trung Nội tỉnh Thanh Hóa phường Nhật Tân, Cử nhân ương Đoàn, Phó quận Tây Hồ, thành chính trị Chủ tịch Trung phố Hà Nội học ương Hội sinh viên Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội 2 Châu Thị Thu Nga 29/04/1965 Nữ Phường Thuận Số 75 A9 phố Hồng Kinh Không Tiến Quản trị Phó Chủ tịch Hội Công ty cổ phần ĐB HĐND Thành, thành phố Mai, phường Bạch sỹ Kinh doanh nghiệp trẻ Tập đoàn đầu tư phường Huế, tỉnh Thừa Mai, quận Hai Bà doanh, thành phố Hà Nội, Xây dựng nhà (2004-201 Thiên Huế Trưng, thành phố Hà Trung cấp Phó trưởng ban đất 1) Nội lý luận điều hành mạng chính trị các sàn giao dịch BĐS miền Bắc - Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng, Chủ tịch CLB vườn ươm doanh nhân trẻ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Xây dựng nhà đất 3 Đào Trọng Thi 23/03/1951 Nam Xã Cổ Am, huyện Số 12, ngõ 43, phố Kinh Không Tiến Giáo sư, Ủy viên Ban chấp Ủy ban Văn hóa, 23/10/1982 XII Không Vĩnh Bảo, thành Nguyễn Ngọc Nại, tổ sỹ Tiến sỹ hành Trung ương Giáo dục, Thanh phố Hải Phòng 1, phường Khương khoa học Đảng, Ủy viên Ủy niên, Thiếu niên Mai, quận Thanh ngành ban thường vụ và Nhi đồng của Xuân, thành phố Hà Toán học, Quốc hội, Chủ Quốc hội, 35 phố Nội Cao cấp lý nhiệm Ủy ban Văn Ngô Quyền, luận chính hóa, Giáo dục, quận Hoàn Kiếm, trị Thanh niên, Thiếu Hà Nội niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa
 6. 6. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN XII; Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga 4 Nguyễn Phi Thường 07/05/1971 Nam Xã Mễ Trì, huyện 35 Ngõ Hòa Bình Kinh Không Tiến Tiến sỹ Phó Bí thư Đảng Tổng công ty vận 07/07/2005 Không Từ Liêm, thành phố phố Khâm Thiên, sỹ kinh tế, ủy, Ủy viên Hội tải Hà Nội Hà Nội phường Thổ Quan, Thạc sỹ Kỹ đồng quản trị, quận Đống Đa, sư tổ chức Tổng giám đốc thành phố Hà Nội Giao thông Tổng công ty vận vận tải, tải Hà Nội Cao cấp lý luận chính trị 5 Phạm Quang Tiềm 17/7/1948 Nam Xã Yên Tiến, huyện Số nhà 108, phố Kinh Không Đại Đại học Đại tá, Ủy viên Hội Cựu chiến 21/11/1967 ĐB HĐND Ý Yên, tỉnh Nam Ngô Quyền, phường học chuyên Ban chấp hành binh quận Hà phường Định Quang Trung, quận ngành Hội Cựu chiến Đông, thành phố (2004-201 Hà Đông, thành phố chính trị binh thành phố Hà Hà Nội 1) Hà Nội trong Quân Nội, Chủ tịch Hội đội, Cao Cựu chiến binh cấp lý luận quận Hà Đông chính trị
 7. 7. Đơn vị bầu cử Số 4: Huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Nguyễn Thị Hồng Hà 28/06/1959 Nữ Phường Cầu Dền, 152 Bạch Mai, Kinh Không Thạc Thạc sỹ Thành ủy viên, Đoàn Đại biểu 15/06/1987 XII Không quận Hai Bà Trưng, phường Cầu Dền, sỹ Lịch sử Phó Trưởng đoàn Quốc hội thành thành phố Hà Nội quận Hai Bà Trưng, Việt Nam, chuyên trách Đoàn phố Hà Nội thành phố Hà Nội Cử nhân Đại biểu Quốc hội Bảo tàng thành phố Hà Nội học, Cử khóa XII nhân Chính trị 2 Nguyễn Hồng Sơn 04/12/1960 Nam Xã Đức Hợp, Số 02, phố Linh Kinh Không Tiến Tiến sỹ Ủy viên Ủy ban Tập đoàn đầu tư XII ĐB HĐND huyện Kim Động, Lang, phường Cống sỹ kinh tế, Kỹ Đối ngoại của phát triển thành Thành tỉnh Hưng Yên Vị, quận Ba Đình, sư tự động Quốc hội, Chủ tịch phố Hà Nội và phố thành phố Hà Nội hóa, Trung Hội đồng quản trị, Hiệp hội doanh (2004-201 cấp lý luận Tổng giám đốc nghiệp thành 1) Chính trị Tập đoàn đầu tư phố Hà Nội phát triển Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam 3 Trịnh Ngọc Thạch 14/09/1957 Nam Xã Tam Quang, Số 1, ngách 23, ngõ Kinh Không Tiến Tiến sỹ Ủy viên thường vụ Đại học Quốc gia 03/11/1990 Không huyện Vũ Thư, tỉnh 336 đường Nguyễn sỹ quản lý Đảng uỷ, Trưởng Hà Nội - số 144 Thái Bình Trãi, phường Thanh giáo dục; ban tổ chức Đảng đường Xuân Xuân Trung, quận Cao cấp lý uỷ, Trưởng ban tổ Thuỷ, quận Thanh Xuân, thành luận chính chức cán bộ, Đại Thanh Xuân, phố Hà Nội trị học Quốc gia Hà thành phố Hà Nội Nội 4 Đặng Minh Thuần 10/8/1956 Nam Xã Cự Khê, huyện Số nhà 15, Ao Sen Kinh Không Đại Kỹ sư xây Phó Chủ tịch Liên Liên đoàn lao 20/8/1986 Không Thanh Oai, thành 5, Tổ 4, phường Mộ học dựng, Cử đoàn Lao động động thành phố phố Hà Nội Lao, quận Hà Đông, nhân kinh thành phố Hà Nội, Hà Nội thành phố Hà Nội tế, Cao Phó Bí thư Đảng cấp lý luận ủy cơ quan Liên
 8. 8. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN Chính trị đoàn lao động thành phố Hà Nội 5 Vũ Thị Thuận 25/01/1956 Nữ Xã Đồng Sơn, P302.No4, Khu đô Kinh Không Thạc Thạc sỹ Chủ tịch Hội đồng Công ty Cổ phần 08/11/1984 Không huyện Nam Trực, thị Pháp Vân, sỹ dược học, quản trị Công ty Traphaco tỉnh Nam Định phường Hoàng Liệt, Cao cấp lý Cổ phần quận Hoàng Mai, luận Chính Traphaco, Ủy viên thành phố Hà Nội trị Ban chấp hành Hội sản xuất - kinh doanh dược Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội nữ trí thức Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà NộiĐơn vị bầu cử Số 5: Huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức và huyện Từ LiêmSố đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Nguyễn Đức Chung 03/08/1967 Nam Xã Thăng Long, Số nhà 88, phố Kinh Không Đại Đại học Ủy viên Ban Công an Thành 03/02/1994 Không huyện Kinh Môn, Trung Liệt, phường học Cảnh sát Thường vụ Đảng phố Hà Nội tỉnh Hải Dương Trung Liệt, quận nhân dân ủy, Đại tá, Phó Đống Đa, thành phố chuyên giám đốc công an Hà Nội ngành điều thành phố Hà Nội; tra hình Điều tra viên cao sự, Cử cấp - Thủ trưởng nhân kinh cơ quan cảnh sát tế ngành điều tra Công an Quản trị thành phố Hà Nội kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị 2 Đặng Văn Hội 10/03/1961 Nam Xã Đan Phượng, Thôn Đại Phùng, xã Kinh Không Đại Cử nhân Ủy viên Ban Ủy ban Mặt trận 14/10/1983 ĐB HĐND huyện Đan Đan Phượng, huyện học Luật, Cao thường vụ Huyện Tổ quốc Việt huyện Phượng, thành phố Đan Phượng, thành cấp lý luận ủy, Chủ tịch Ủy Nam huyện Đan (1989-199 Hà Nội phố Hà Nội Chính trị ban Mặt trận Tổ Phượng, thành 4; quốc Việt Nam phố Hà Nội 1994-199
 9. 9. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN huyện Đan 9; Phượng, thành 1999-200 phố Hà Nội 4; 2004-201 1) 3 Vũ Nguyên Lâm 25/03/1961 Nam Xã Đức Thượng, Xã Đức Thượng, Kinh Không Đại Kỹ sư PCT Hội nông dân Hội nông dân 02/06/1983 Không huyện Hoài Đức, huyện Hoài Đức, học nông Huyện Hoài Đức, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thành phố Hà Nội nghiệp thành phố Hà Nội thành phố Hà chuyên Nội ngành chăn nuôi, Trung cấp lý luận Chính trị 4 Nguyễn Phạm Ý Nhi 30/11/1959 Nữ Phường Thạch Số 32, phố Quán Kinh Không Tiến Tiến sỹ y Bí thư Đảng ủy, Bệnh viện đa 27/4/1999 XII Không Bàn, quận Long Sứ, phường Hàng sỹ học, Bác Giám đốc bệnh khoa Xanh- pôn, Biên, thành phố Hà Bông, quận Hoàn sỹ nhi viện đa khoa Xanh thành phố Hà Nội Kiếm, thành phố Hà khoa, Cao Pôn, Ủy viên Ủy Nội Nội cấp lý luận ban về các vấn đề Chính trị xã hội của Quốc hội khóa XII 5 Đinh Xuân Thảo 15/03/1954 Nam Xã Yên Hóa, huyện Phòng 301, nhà B2, Kinh Không Tiến Tiến sỹ Viện trưởng Viện Viện Nghiên cứu 16/12/1977 XII Không Minh Hóa, tỉnh khu Dự án Chung cư sỹ Luật học, Nghiên cứu lập lập pháp, 51B Quảng Bình thị trấn Cầu Diễn, Đại học An pháp thuộc Ủy ban Phan Đình huyện Từ Liêm, ninh, Cao Thường vụ Quốc Phùng, quận Ba thành phố Hà Nội cấp Lý hội, Ủy viên Ủy Đình, thành phố luận chính ban Kinh tế của Hà Nội trị Quốc hội khóa XII
 10. 10. Đơn vị bầu cử Số 6: Huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Đức, huyện Phú Xuyên và huyện Thường TínSố đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Nguyễn Thị Nguyệt 09/04/1970 Nữ Xã Thành Lợi, Số 32 Hàng Thiếc, Kinh Không Thạc Thạc sỹ Ủy viên Ủy ban Tập đoàn đầu tư XII ĐB HĐND Hường huyện Vụ Bản, tỉnh phường Hàng Gai, sỹ Quản trị Kinh tế của Quốc phát triển Việt thành phố Nam Định quận Hoàn Kiếm, kinh hội, Ủy viên Ủy Nam (1999-200 thành phố Hà Nội doanh, Cử ban Trung ương 4; nhân ngôn Mặt trận Tổ quốc 2004-201 ngữ, Cử Việt Nam, Phó 1) nhân Anh Chủ tịch Ủy ban văn, Kế đối ngoại của Hội toán viên, đồng nữ doanh quản trị nhân thuộc Phòng doanh thương mại và nghiệp, Sơ công nghiệp Việt cấp lý luận Nam, Phó Chủ tịch Chính trị Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội công thương thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam 2 Trịnh Thế Khiết 14/4/1958 Nam Xã Phù Lưu Tế, Số nhà 117, khu tập Kinh Không Thạc Thạc sỹ Thành ủy viên, Hội nông dân 03/02/1986 ĐB HĐND huyện Mỹ Đức, thể Thương nghiệp, sỹ quản lý Chủ tịch Hội nông thành phố Hà thành phố thành phố Hà Nội phường Kiến Hưng, kinh tế, dân thành phố Hà Nội (2004-201 quận Hà Đông, Cao cấp lý Nội 1) thành phố Hà Nội luận Chính trị 3 Phạm Văn Tân 16/01/1953 Nam Xã Phúc Thành, Số nhà 89, ngõ 354 Kinh Không Tiến Tiến sỹ Uỷ viên Đảng Liên hiệp các Hội 29/09/1985 ĐB HĐND huyện Vũ Thư, tỉnh đường Trường sỹ chuyên đoàn, Uỷ viên Khoa học và Kỹ tỉnh Thái Thái Bình Chinh, tổ 28, ngành kỹ Đoàn Chủ tịch, thuật Việt Nam - Nguyên phường Khương thuật môi Tổng thư ký Liên 53 Nguyễn Du, (1999-200 Thượng, quận Đống trường, Cử hiệp các Hội Hà Nội 4) Đa, thành phố Hà nhân chính KHKT Việt Nam; Nội trị Bí thư Đảng uỷ cơ quan Liên hiệp các
 11. 11. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam 4 Nguyễn Văn Thanh 26/08/1956 Nam Xã Phúc Thành, Số 157 Lương Thế Kinh Không Đại Cử nhân Thiếu tướng, Quân chủng 29/07/1979 Không huyện Kim Thành, Vinh, quận Thanh học quân sự, Chính ủy Quân Phòng không - tỉnh Hải Dương Xuân, thành phố Hà Cao cấp lý chủng Phòng Không quân, Nội luận Chính không - Không Khương Mai, trị quân, Bí thư Đảng Thanh Xuân, Hà ủy Quân chủng Nội phòng không - không quân 5 Lê Truyền 02/07/1943 Nam Xã Gia Hòa, huyện Số nhà 02, ngõ Kinh Không Đại Bác sỹ y Cán bộ hưu trí, Ủy 11/04/1967 Không Gia Lộc, tỉnh Hải 189/6 Giảng võ, học khoa viên Đoàn Chủ Dương phường Cát Linh, tịch Ủy ban Trung quận Đống Đa, ương Mặt trận Tổ thành phố Hà Nội quốc Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt NamĐơn vị bầu cử Số 7: Huyện Quốc Oai, huyện Chương Mỹ và huyện Thanh OaiSố đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Nguyễn Quốc Bình 22/06/1959 Nam Xã Hương Ngải, Phòng 101, nhà D6, Kinh Không Tiến Tiến sỹ Ủy viên Ban Công ty TNHH 29/10/1981 Không huyện Thạch Thất, tập thể Trung Tự, sỹ Kinh tế, kỹ thường vụ Đảng một thành viên thành phố Hà Nội quận Đống Đa, sư điện tử, ủy Khối doanh Hanel thành phố Hà Nội Cao cấp lý nghiệp Hà Nội, luận Chính Chủ tịch Hội đồng trị thành viên, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy công ty TNHH một thành viên Hanel 2 Nguyễn Quang Huân 20/12/1964 Nam Xã Thụy Duyên, Số 1, ngách 6/14 Kinh Không Thạc Thạc sỹ Bí thư Chi bộ, Công ty Cổ phần 12/08/1995 Không huyên Thái Thụy, phố Đội Nhân, tổ 44, sỹ Quản trị Tổng giám đốc phát triển hạ tỉnh Thái Bình phường Vĩnh Phúc, kinh Công ty Cổ phần tầng Thăng quận Ba Đình, thành doanh, Kỹ phát triển hạ tầng Long phố Hà Nội sư cơ khí, Thăng Long Kỹ sư quản trị doanh
 12. 12. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN nghiệp, Sơ cấp lý luận Chính trị 3 Bùi Thị Thúy Mơ 16/8/1977 Nữ Xã Tân Lập, huyện Số 18, Lô L, tổ 56 Kinh Không Đại Cử nhân Phó Trưởng Sở Tư pháp 30/9/2008 Không Đan Phượng, phường Hoàng Văn học Luật phòng văn bản thành phố Hà thành phố Hà Nội Thụ, quận Hoàng chuyên pháp quy, Sở Tư Nội Mai, thành phố Hà ngành luật pháp thành phố Nội Kinh tế và Hà Nội Luật Quốc tế 4 Phạm Thị Hồng Nga 29/01/1961 Nữ Xã Đông Ngạc, Số nhà 33 Nguyễn Kinh Không Thạc Thạc sỹ Phó giám đốc Sở Sở Giáo dục và 04/01/1990 XI, XII Không huyện Từ Liêm, Thái Học, phường sỹ Quản lý Giáo dục và Đào Đào tạo Hà Nội thành phố Hà Nội Quang Trung, quận giáo dục, tạo Hà Nội Hà Đông, thành phố Đại học sư Hà Nội phạm ngành hóa học, Cao cấp lý luận Chính trị 5 Nguyễn Đình Quyền 06/08/1958 Nam Xã Sài Sơn, huyện 115/50 ngõ 310 Nghi Kinh Không Tiến sỹ Tiến sỹ Ủy viên thường 37 Hùng Vương, 06/12/1988 XII Không Quốc Oai, thành Tàm, Tứ Liên, quận Luật Nhà trực Ủy ban Tư thành phố Hà phố Hà Nội Tây Hồ, thành phố nước; Cao pháp của Quốc hội Nội Hà Nội cấp lý luận khóa XII, Ủy viên chính trị Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội
 13. 13. Đơn vị bầu cử Số 8: Huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất và thị xã Sơn TâySố đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Đào Văn Bình 11/11/1956 Nam Xã Tam Hiệp, Số nhà 7, ngõ 36, Kinh Không Đại ĐH Sư Ủy viên Ban Ủy ban Mặt trận 17/12/1981 ĐB HĐND huyện Phúc Thọ, phố Hoàng Ngọc học phạm Lý, thường vụ Thành Tổ quốc Việt thành phố thành phố Hà Nội Phách, phường Cử nhân ủy, Phó Chủ tịch Nam thành phố (2004-201 Láng Hạ, quận Đống Luật, Cử Ủy ban Trung Hà Nội 1) Đa, thành phố Hà nhân ương Mặt trận Tổ Nội Chính trị quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội 2 Chu Sơn Hà 25/08/1956 Nam Xã Thái Hòa, 33 Trần Hưng Đạo, Kinh Không Đại Đại học Phó trưởng đoàn Văn phòng Đoàn 20/02/1979 XII ĐB HĐND huyện Ba Vì, thành phường Ngô Quyền, học Luật, Cao chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc thành phố phố Hà Nội thị xã Sơn Tây, cấp lý luận Đại biểu Quốc hội hội thành phố Hà (1999-200 thành phố Hà Nội Chính trị thành phố Hà Nội Nội 4; 2004 - khóa XII 2011); HĐND thị xã (1994-199 9; 1999-200 4) 3 Nguyễn Thị Huệ 26/5/1961 Nữ Thị trấn Liên Quan, Tổ 49 Thuận Nghệ, Kinh Không Đại Cử nhân Chi ủy viên, Phó Trung tâm Giáo 21/9/1999 Không huyện Thạch Thất, phường Quang học kinh tế giám đốc, Chủ tịch dục Lao động số thành phố Hà Nội Trung, thị xã Sơn Công đoàn Trung II, Hà Nội Tây, thành phố Hà tâm Giáo dục Lao Nội động số II Hà Nội 4 Hoàng Thị Ngọc 01/09/1961 Nữ Xã Cao An, huyện Phòng 109 nhà C2, Kinh Không Đại Cử nhân Phó Giám đốc Bệnh viện tim Hà 10/12/2009 Không Hưởng Cẩm Giàng, tỉnh Vũ Ngọc Phan, học kinh tế, lý Bệnh viện Tim Hà Nội Hải Dương phường Láng Hạ, luận chính Nội quận Đống Đa, trị tương thành phố Hà Nội đương Trung cấp 5 Nguyễn Bắc Son 22/08/1953 Nam Xã Chúc Sơn, Số 4/36 C1 Lý Nam Kinh Không Tiến Tiến sỹ Ủy viên Ban chấp Ban Tuyên giáo 17/08/1973 Không huyện Chương Mỹ, Đế, phường Cửa sỹ Kinh tế, hành Trung ương Trung ương thành phố Hà Nội Đông, quận Hoàn Cao cấp lý Đảng, Phó Trưởng Đảng Kiếm, thành phố Hà luận chính Ban tuyên giáo Nội trị Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương
 14. 14. Đơn vị bầu cử Số 9: Huyện Đông Anh và quận Long BiênSố đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Xã Văn Môn, huyện 150A Bùi Thị Xuân, Kinh Không Thạc Thạc sỹ Ủy viên Thường Công ty TNHH 20/01/1995 ĐB HĐND Yên Phong, tỉnh tổ dân phố số 6, sỹ kinh tế, vụ Đảng ủy khối một thành viên TP Bắc Ninh phường Bùi Thị Cao cấp lý doanh nghiệp Hà đầu tư Việt Hà (2004-201 Xuân, quận Hai Bà luận Chính Nội, Bí thư Đảng 1) Trưng, thành phố Hà trị ủy, Chủ tịch HĐ Nội thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên đầu tư Việt Hà, Phó Chủ tịch trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch 2 Nguyễn Tất Đạt 28/10/1965 Nam Xã Ngọc Mỹ, huyện Số 164 phố Hạ Đình, Kinh Phật Tiến Tiến sỹ Giảng viên Học Học viện Chính Không Quốc Oai, thành phường Thanh Xuân giáo sỹ triết học viện Hành chính trị - Hành chính phố Hà Nội Trung, Q.Thanh chuyên thuộc Học viện Quốc gia Hồ Chí Xuân, thành phố Hà ngành tôn Chính trị - Hành Minh Nội giáo học, chính Quốc gia Hồ Thạc sỹ Chí Minh Luật học chuyên ngành Lý luận chung về Lịch sử và Nhà nước pháp quyền 3 Nguyễn Sơn 20/06/1957 Nam Phường Đội Cấn, Số 6, Ngõ 147 Đội Kinh Không Tiến Tiến sỹ Thành ủy viên, Bí Tòa án nhân dân 29/10/1985 Không quận Ba Đình, Cấn, tổ 38 phường sỹ Luật học, thư Ban cán sự thành phố Hà thành phố Hà Nội Đội Cấn, quận Ba Cử nhân Đảng, Thẩm phán, Nội Đình, thành phố Hà Chính trị Chánh án tòa án Nội nhân dân thành phố Hà Nội 4 Nguyễn Thị Ngọc 02/8/1960 Nữ Xã Tràng An, Số 4, ngách 24/48 Kinh Không Đại Đại học Sư Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 26/10/1996 Không Thanh huyện Bình Lục, ngõ Thổ Quan, học phạm thường trực Hội phụ nữ thành tỉnh Hà Nam phường Thổ Quan, ngành tâm Liên hiệp phụ nữ phố Hà Nội quận Đống Đa, lý giáo dục, Thành phố, Ủy thành phố Hà Nội Đại học viên Ban chấp Thương hành Đảng bộ các mại ngành cơ quan thành kế toán phố, Bí thư Đảng doanh ủy cơ quan,
 15. 15. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN nghiệp, Cao cấp Lý luận chính trị 5 Trần Văn Thành 23/05/1974 Nam Xã Phú Châu, P606 Pacific Place Kinh Không Đại Cử nhân Ủy viên Ủy ban Công ty Cổ phần Không huyện Ba Vì, Hà 83B Lý Thường Kiệt, học Ngoại giao Trung ương Mặt Diplomat, 83B Lý Nội Hà Nội trận Tổ quốc Việt Thường Kiệt, Hà Nam, Chủ tịch Hội Nội đồng quản trị công ty Cổ phần DiplomatĐơn vị bầu cử Số 10: Huyện Sóc Sơn và huyện Mê LinhSố đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN 1 Đặng Minh Châu 27/12/1956 Nam Xã Vũ Lăng, huyện Chùa Lý triều Quốc Kinh Phật Thạc Thạc sỹ Tu sĩ, Phó Chủ Thành hội phật ĐB HĐND (Thích Bảo Nghiêm) Tiền Hải, tỉnh Thái Sư, số 50 phố Lý giáo sỹ triết học, tịch Hội đồng trị sự giáo thành phố thành phố Bình Quốc Sư, phường Cử nhân Trung ương giáo Hà Nội (1999-200 Hàng Trống, quận Phật học hội phật giáo Việt 4; Hoàn Kiếm, thành Nam, Trưởng ban 2004-201 phố Hà Nội trị sự thành hội 1) phật giáo thành phố Hà Nội 2 Nguyễn Văn Cử 30/4/1950 Nam Xã Đại Thịnh, Xã Đại Thịnh, huyện Kinh Không Đại Đại học Đại tá, Chủ tịch Hội Cựu chiến 17/6/1970 Không huyện Mê Linh, Mê Linh, thành phố học chuyên Hội Cựu chiến binh huyện Mê thành phố Hà Nội Hà Nội ngành binh huyện Mê Linh, thành phố công tác Linh, thành phố Hà Nội chính trị Hà Nội trong quân đội, Cao cấp lý luận Chính trị 3 Phạm Huy Hùng 02/11/1954 Nam Xã Đông Ngạc, Số 6/154 phố Kinh Không Tiến Tiến sỹ Ủy viên Ban chấp Ngân hàng 28/5/1986 Không huyện Từ Liêm, Phương Liệt, quận sỹ kinh tế hành Đảng bộ Thương mại cổ thành phố Hà Nội Thanh Xuân, thành ngành tài Khối doanh nghiệp phần công phố Hà Nội chính ngân Trung ương, Chủ thương Việt hàng, Cao tịch Hiệp hội Ngân Nam cấp lý luận hàng Việt Nam, Chính trị Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng
 16. 16. TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐBHĐND GIỚI DÂN TÔN ĐỘ NGHỀ NGHIỆP NGÀY VÀO ĐBQHSTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ CHUYÊN NƠI LÀM VIỆC KHOÁ, TÍNH TỘC GIÁO HỌC CHỨC VỤ ĐẢNG KHOÁ MÔN CẤP VẤN ASEAN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 4 Trần Thị Quốc Khánh 01/09/1959 Nữ Xã Hòa Hậu, huyện 39 phố Cửa Nam, Kinh Không Thạc Thạc sỹ Ủy viên thường Ủy ban Khoa 20/05/1989 XI, XII Không Lý Nhân, tỉnh Hà quận Hoàn Kiếm, sỹ luật, Cử trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ Nam thành phố Hà Nội nhân báo học, Công nghệ và và Môi trường chí, Cử Môi trường của của Quốc hội, 35 nhân chính Quốc hội khóa XII, Ngô Quyền, Hà trị Ban thường trực Nội nhóm Nữ nghị sỹ Việt Nam 5 Ngô Văn Minh 05/08/1957 Nam Xã Mai Đình, huyện Số nhà 1, ngõ 5, Kinh Không Đại Cử nhân Ủy viên Ban Liên đoàn lao 7/10/1980 ĐB HĐND Hiệp Hòa, tỉnh Bắc đường Đa Phúc, tổ học Luật, Cử Thường vụ Liên động huyện Sóc huyện Giang 10, thị trấn Sóc Sơn, nhân chính đoàn lao động Sơn, thành phố (1994-199 huyện Sóc Sơn, trị thành phố Hà Nội, Hà Nội 9; thành phố Hà Nội Huyện ủy viên, 1999-200 Chủ tịch Liên đoàn 4; lao động huyện 2004-201 Sóc Sơn, thành 1) phố Hà Nội

×