Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Հարցազրույց կլինիկական հոգեբան` պարոն Միհրդատ Մադաթյանի հետ

883 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Հարցազրույց կլինիկական հոգեբան` պարոն Միհրդատ Մադաթյանի հետ

  1. 1. Հարցազրույց կլինիկական հոգեբան` պարոն Միհրդատ Մադաթյանի հետ Doctors.am-ի հյուրասրահը հյուրընկալել է կլինիկական հոգեբան` պարոն Միհրդատ Մադաթյանը Թեմա - Հաջողության հասնելը "բախտի" խնդիր է, թե արվեստ Պարոն Մադաթյան, հաճախ մարդիկ իրենց կյանքի այս կամ այն փուլի որևէ իրադարձություն կապում են ճակատագրի հետ՝ բացառելով իրենց դերն այդտեղ: Ի՞նչ եք կարծում, ճի՞շտ է արդյոք նետելը ֆատալիստական հայացք սեփական կյանքի ընթացքի վրա: Բախտ կամ ճակատագիր ասածը, իր խոսքի այն իմաստով, ինչպես ընկալում է լայն հասարակությունը՝ այսինքն որպես պոզիտիվ ընկալված իրադարձություն, ինչը առաջանում է պատահական, անկանխատեսելի կամ հաշվի չառնված հանգամանքների բերման արդյունքում (այսպես է մեկնաբանվում հանրագիտարաններում), ինձ համար մի անհասկանալի հասկացություն է: Իմ խորը համոզմունքը կայանում է նրանում, որ մարդը ինքն է կերտում իր հաջողությունը: Ի միջի այլոց՝ անհաջողությունները նույնպես:Որպես հոգեբան ի՞նչ եք կարծում, ո՞րն է մարդու հաջողակ լինելու գրավականը:Մարդու հաջողակ լինելու գրավականը ,առաջին հերթին, իր պոզիտիվ մտածելակերպն է, սեփականանձի նկատմամբ հավատը, ճիշտ նպատակներ դնելը և այդ նպատակների օգտավետ ձևակերպումը,խնդրի պայմանները օբյեկտիվ և հստակ հասկանալը և ըստ այդ պայմանների լուծման ընթացքի ակտիվձևակերպումը: Վերջին հաշվով կամայական մարդ կարող է հասնել կամայական՝ մարդու համարհասանելի բանի, ուղղակի երբեմն ցանկությունն է քիչ լինում, երբեմն այդ ցանկությունը լինում է իրկոնտեքստի մեջ չորոշված, իսկ երբեմն էլ խանգարում է նորին մեծություն ԱԼԱՐԿՈՏՈւԹՅՈւՆԸ:Այսինքն, Դուք պնդում եք, որ ցանկացած մարդ կարող է հասնել հաջողությա՞ն:Իհարկե, ուղղակի սովորաբար մենք լուրջ չենք վերաբերվում մեր ցանկություններին, դրանք ճիշտ չենքձևակերպում, երբեմն նույնիսկ ,արտահայտելով մեր ցանկությունները, չենք էլ կարողանումպատկերացնել այդ ցանկություններն իրենց արդեն իրականացած վիճակի մեջ: Պետք է կարողանալճիշտ գերակայություններ դնել կյանքում և այլն:Հնարավո՞ր է արդյոք դրան հասնել ինքնուրույն, առանց կողմնակի (հոգեբանի) միջամտության:Գիտեք ինչպես, կողմնակի միջամտությունը այստեղ պարտադիր պայման չէ: Երևի թե չեք կարծում, որայսօրվա բոլոր հաջողակ մարդիկ հոգեբանի օգնությամբ են հասել իրենց որոշակի երազանքներիիրականացմանը: Ես ճանաչում եմ միջնակարգ կրթություն ունեցող շատ հաջողակ մարդկանց, որոնցիմացական հնարավորությունները թերևս շատ զիջում են ցանկացած քիչ թե շատ կրթված մարդուիմացական հնարավորություններին: Սակայն եթե մարդը զգում է իր մեջ նման խնդիր, կամ համարում էիրեն անհաջողակ, անկարող և սկսում է իր անհաջողությունը արդարացնել այնպիսի անիմաստարտահայտություններով, ինչպիսիք են՝ ճակատագիրը և այլն, ապա այս դեպքում ,իհարկե, առանցհոգեբանի միջամտության գործը գլուխ չի գա:Գոյություն ունի արդյոք հաջողության նկատմամբ վախ, ինչը կարող է ծնունդ տալ որոշակի պասիվկամ խուսափողական վարքագծի:Հաճախ մեզ խանգարում է անհաջողությունների նկատմամբ ունեցած վախը: Եվ վերջապես այստեղէականը վախը չէ, այլ կյանքի նկատմամբ ունեցած մոտեցումը, կյանքի և աշխարհի ընկալմանսահմանափակությունը, անցյալի իրադարձությունների հուզական հիշողությունները, "աղետալի"սպասումները և ակնկալիքները, ինչը և ստիպում է մարդուն մնալ անհաջողակ:Արժե՞ արդյոք երեխաներին վաղ մանկությունից սովորեցնել հաջողության հասնելու տեխնիկան , թեմարդը սկսում է տիրապետել ավելի հասուն տարիքում՝ որոշակի կենսափորձ ձեռք բերելուց հետո:
  2. 2. "Սովորեցնել" բառն այս կոնտեքստի մեջ ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս, ես կասեի գոնե "ուսուցանել":Երեխաներին պետք է մեծացնել՝ հաշվի առնելով, որ ծնված օրվանից նրանց ասված կամայական բառ ևվերաբերմունք, ծնողի ցույց տված օրինակ կամ նրանց նկատմամբ շրջապատի արտահայտած հույզլուրջ ազդեցություն են ունենալու նրա հետագա ճակատագրի վրա: Երբ մանուկ տարիքում դստերըսիրելուց ասում ենք "մոխրոտիկս" և նման այլ բաներ, մենք ծրագրավորում ենք այդ երեխային: Երբհաճախ ասում ենք՝ "քեզ մոտ չի ստացվի և այլ նման նեգատիվ բաներ, դրանով մենք նախապես նրանծրագրավորում ենք անհաջողակության: Մարդը իր դաստիարակությունը ստանում է իր ծննդյանօրվանից սկսած՝ առ իր մահվան օրը, այնպես որ, ինչքան շուտ, այնքան լավ:ՆԼԾ-ն համարվում է հաջողության հասնելու հիմնական բանալիներից մեկը: Ձեր թրեյնինգներիժամանակ ինչի՞ց եք սկսելու առաջին դասերը:ՆԼԾ-ն հոգեբանության էյդետիկ ուղղություն է, որը ստեղծվել է բազմաթիվ, ես կասեի նույնիսկ,հոգեբանության բոլոր ուղղություններից ծաղկաքաղի միջոցով: Այո, այսօր ՆԼԾ տեխնոլոգիաները իրոքհաջողության հասնելու ամենապարզեցված գրավականն են դարձել ամբողջ աշխարհում: Իրականում,ՆԼԾ-ն ավելի շատ տալիս է նոր մոտեցում այն հին բաներին, որոնց հետ մենք ծանոթ ենք, և հաճախդառնում է ապրելակերպ կամ աշխարհընկալում: Այսօր ՆԼԾ-ն լայնորեն կիրառվում է քաղաքականտեխնոլոգիաների, մարքեթինգի, մենեջմենթի, լրատվության և շատ այլ բնագավառներում:Կարո՞ղ ենք ակնկալել, որ մեր ընթերցողներին կտրամադրվեն ՆԼԾ-ի մասին թեկուզ հակիրճդասախոսություններ:Դասախոսություններ խոսք չեմ տալիս, սակայն ՆԼԾ-ի մասին ընդհանուր պատկերացում ունենալուհամար մեկ հակիրճ հոդված անպայման կտրամադրեմ: Կփորձեմ հոդվածը ձևակերպել այնպես, որմաքսիմալ հասկանալի և հասանելի լեզվով ամբողջական պատկերացում ստեղծի ընթերցողի մոտ ՆԼԾ-ի մասին:Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար: 24 Փետրվարի 2012

×