Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infomació oposicions

2,306 views

Published on

INFORMACIÓ OPOSICIONS

Published in: Education
  • Be the first to comment

Infomació oposicions

  1. 1. INFORMACIÓ OPOSICIONS NOVEMBRE 2014
  2. 2. Hi haurà oposicions!?  No està aprovat!!!  Però a les taules generals s’ha dit que hi haurà oposicions. Però la informació no és el 100%  En breu s’ha de convocar una sectorial i s’assegurarà quines especialitats es convocarà.  Es convocaran totes=====NO!!!!  Hi haurà poques places, del no res a quelcom hi ha més que res.  Eleccions sindicals, eleccions catalanes, eleccions municipals--- pot ajudar!!!!  Natalitat vs Jubilacions  Totes les comunitats convoquen oposicions.
  3. 3. SITUACIÓ D’ESCOLARITZACIÓ  EL SISTEMA EDUCATIU EN ELS PRÒXIMS ANYS S’ESTANCARÀ? NO SEGUIRÀ CREIXENT! 53555 54496 58110 55409 54911 2013-2014 53087 52031 49475 47166 46956 47273 45052 40329 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 P3 P4 P5 1er 2n 3er 4rt 5è 6è 1eso 2eso 3eso 4eso P3 (2011) 53555 P4 (2010) 54496 P5 (2009) 58110 1er (2008) 55409 2n (2007) 54911 3er (2006) 53087 4rt (2005) 52031 5è (2004) 49475 6è (2003) 47166 1eso (2002) 46956 2eso (2001) 47273 3eso (2000) 45052 4eso (1999) 40329
  4. 4. IDESCAT
  5. 5. OPOSICIONS RESTA DE COMUNITAT
  6. 6. ESTUDIEM O NO ESTUDIEM!?  LES OPOSICIONS COSTARÀ QUE HI HAGI TANTES PLACES.  MENYS PLACES MÉS IGUALTAT D’OPORTUNITATS.  ELS INTERINS AMB MÉS ANYS MÉS DIFICULTAT EN LES OPOSICIONS.  EN RESUM INTERINS-SUBSTITUTS AMB MENYS DE 7 ANYS DE SERVEIS SÍ QUE VAL LA PENA.  MOTIU: L’EXPERIÈNCIA MÉS LA FORMACIÓ NOMÉS VALDRÀ UN TERÇ DE LA NOTA D’OPOS. PERÒ PRIMER S’HAURÀ D’APROVAR OPOSICIONS.
  7. 7. SISTEMA D’OPOSICIONS GENERALS RD 276/2007  1 PART: CAS PRÀCTICS I TEMES  TEMARI:  PRIMÀRIA BOE del 15/3/07. ORDEN ECI/592/2007  INFANTIL I ALTRES ESPECIALITATS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA:23257 ORDEN de 9 de septiembre de 1993  25 TEMES= 2 BOLES ENTRE 25 TEMES A 50=3BOLES MÉS DE 50=4 BOLES  CAS PRÀCTIC:  EDUCACIÓ ESPECIAL: RESOLDRE UN CAS PRÀCTIC  EDUCACIÓ MUSICAL: FER UNA CANÇÓ AMB DIFERENTS INSTRUMENTS  EDUCACIÓ PRIMÀRIA: NO S’HA REALITZAT MAI A CATALUNYA.(PROVES DE CONEIXEMENT)  EDUCACIÓ ANGLÈS: DOMINI LINGÜÍSTIC  BOE del 15/3/07. ORDEN ECI/592/2007 ÉS ELIMINATORI, PER AVANÇAR S’HA DE TREURE UN 5 SUMANT LES DOS PARTS
  8. 8. SISTEMA D’OPOSICIONS GENERALS RD 276/2007  PART2:  DEFENSA D’UNA PROGRAMACIÓ.  TANCADA 6 A 9 UNITATS O UN PLA D’INTERVENCIÓ  60 PÀGINES MÀXIMES  PART1(50%)+PART2(50%)=NOTA D’OPOSICIÓ 2/3 FINAL  BAREM(1/3):  Experiència previa: 5 PUNTS MÀXIM  Formació acadèmica: Màxim 5 punts. Cada curs de 30 hores 0,2 punts.  Altres mèrits 2 punts. Encara que superin 12 punts la puntuació màxima és de 10 punts.
  9. 9. PREGUNTES!?  PRECS I PREGUNTES

×