Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scharnier Najaar 2012

324 views

Published on

De scharnier voor 2012

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Scharnier Najaar 2012

  1. 1. Projectnieuws Va n S c h a i k B o u w n i e u w s 10 n o v e m b e r 2 012 Na 40 jaar “Wij zorgen ervoor dat de steiger maar kort het zicht Dit is dan het moment. Na op de Noorderkerk verstoort” 40 jaar draag ik onze zaak over. In die 40 jaren heb ik vol overgave gewerkt in onsProjectnieuws Professionele aanpak bedrijf. Net als mijn vader en net als mijn opa, die 112 jaar geleden Bouwbedrijf Van Schaik oprichtte. 40 jaren waarin ik prach- essentieel bij restauratie tige projecten zag voltooien in nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie. 40 jaren waarin ik met plezier heb samengewerkt met relaties en met onze klanten. 40 jaren waarin ik het een voorrecht vond te mogen Vijftien jaar geleden werd de Noorderkerk in Amsterdam voor het laatst gerestaureerd dus werken met medewerkers die hart hebben voor het bedrijf. Bedankt allemaal! Nu is de gevels waren hard toe aan een opknapbeurt. Er omheen is het altijd druk en de kerk is nog het de beurt aan de vierde generatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat het bedrijf steeds in gebruik. Projectleider Jefta Kooistra: “We willen dat de omgeving zo min mogelijk last een hoopvolle toekomst tegemoet gaat. van ons heeft. Ook de kerkelijke activiteiten moeten gewoon kunnen doorgaan.” Nico van Schaik Ambacht “Restauratie is een secuur werk en daarom houd ik er zo van”, vertelt Kooistra. Hij vindt het een uitdaging om samen met de archi- tect naar oplossingen te zoeken en aange- taste delen zo precies mogelijk te herstellen. “Restaureren is een echt ambacht. Daarom vinden we het belangrijk dat de mensen met wie we werken verstand van zaken hebben en SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 10, November 2012 liefde voor hun vak. Met half werk nemen we geen genoegen. We zien er continue op toe dat het geleverde werk kwalitatief helemaal in orde is.” Testlab Voordat de restauratie begint, wordt goed geïn- ventariseerd wat er moet gebeuren en hoeveel tijd dat in beslag zal nemen. Ook wordt onder- Net asl vroeger en verder ... De zuid- en oostgevel van deze bijzondere kruis- kerk uit 1623 hadden een flinke opknapbeurt nodig. Van Schaik ging aan de slag en restau- Mensenwerk 2 reerde natuursteen, vernieuwde delen van de Na 40 jaar draagt Van Schaik de zaak over koperen goten en controleerde de leien van het dak. Ook is het voegwerk vervangen. Perspectief 4 “We hebben de cementvoegen verwijderd en “Wonen op het water is straks noodzaak” weer kalkvoegen aangebracht, net zoals het vroeger was”, legt Kooistra uit. “De vensters De klant 5 verdienden ook speciale aandacht, net als de “Investering in milieubewust wonen verdien je zeker terug” zware muurankers, die hebben we gerestau- 1 6 reerd. Tot slot hebben we alle schilderwerk- 1 Product in beeld zaamheden verricht.” Van kantoorpand tot luxe woning
  2. 2. zocht welke materialen nodig zijn en daarin is rouwdienst is, wordt het werk stilgelegd. Op Kooistra heel precies: “Voor het voegwerk vroe- maandag moet het plein vrij worden gehouden gen we het laboratorium de juiste kleur aan te voor de wekelijkse markt. De wagens kunnen maken aan de hand van stukjes oud voegwerk, dan niet tot dichtbij de gevel komen. “WeMensenwerk maar na vele kleurvoorstellen waren we nog willen geen boze gezichten, dus zorgen we niet tevreden. Uiteindelijk ben ik zelf het labo- ervoor dat de marktkooplui alle ruimte hebben ratorium ingegaan. Samen met de laborant heb om hun waar aan de man te brengen,” zegt ik net zo lang gezocht en getest totdat we de Kooistra. perfecte kleur hadden gevonden.” Ook de opdrachtgever weet altijd precies waar Vooruitdenken hij aan toe is, qua planning en financieel. Kooistra houdt met het plannen van de “We hechten aan een goede communicatie. werkzaamheden altijd rekening met de buurt. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens het Tijdens diensten en concerten bijvoorbeeld project”, vertelt de projectleider. De klant mag wordt er geen lawaai gemaakt en als er een nooit voor verrassingen komen te staan.” Familiebedrijf klaar voor de toekomst Overgrootvader Nico van Schaik Grootvader Kees van Schaik Na 40 jaar draagt Van Schaik de zaak over De vierde generatie Van Schaik neemt het roer over van vader Nico. Hij lijkt een nuchter bouwkunde en een opleiding bedrijfskunde.” Na een paar jaar in de projectontwikkeling en mens, al vindt hij het diep van binnen best moeilijk: “We hebben altijd hard moeten werken en als werkvoorbereider bij andere bouwbedrijven maakte Kees in 2005 de stap naar het bedrijf dat vonden we heel gewoon. Maar dat Kees en Jan nu de leiding krijgen, daar ben ik toch wel van zijn vader, eerst bij het bedrijfsbureau en later als projectleider. Jan volgde na de MTS dankbaar voor.” een gespecialiseerde opleiding tot aannemer en ging als uitvoerder aan de slag bij bouwbe- “Mijn opa begon het bouwbedrijf in 1900 en Gepokt en gemazeld drijven. “De HTS deed ik ernaast in de avond- zoals verwacht nam mijn vader de zaak van Nico heeft er bij zijn kinderen nooit op aange- uren en dat was flink buffelen”, vertelt hij. Ook hem over”, vertelt Nico van Schaik. “Toen ik drongen het bedrijf over te nemen, al waren ze Jan ging in 2005 naar Bouwbedrijf Van Schaik, SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 10, November 2012 27 jaar werd, was het mijn beurt, met HTS en vaak te vinden in de werkplaats. Knutselen met hij ging projecten in uitvoering aansturen. vijf jaar werkervaring. Ik had er erg veel zin in. hout, verstoppertje spelen en met vriendjes hut- Mijn eigen geld verdienen, alles zelf regelen, ten bouwen van pallets. “Ik ging naar de MTS De broers groeiden vanzelf in het bedrijf en heerlijk vond ik dat. Het familiebedrijf groeide maar wist nog niet wat ik wilde worden”, ver- langzaam ontstond het idee om de zaak over en ik groeide mee, het meeste leerde ik in de telt Kees. “Toch stroomt het bloed waar het niet te nemen. “Het leek mij een goed idee als praktijk.” gaan kan, want ik deed daarna de HTS richting Kees en Jan samen de directie zouden gaan voeren. Kees is meer van de lange termijnvisie en bedrijfskundig aangelegd, terwijl Jan juist heel praktisch is en goed is in het aansturen van onze mensen op de werkvloer,” legt Nico uit. “Als je de taken zo kan verdelen, dan is dat heel prettig.” Een stevige managementtraining zorgde ervoor dat ze nog meer werden voorbe- reid op hun nieuwe rol. Emotioneel proces Jan, Kees en Nico hebben zeven jaar lang naar de overname toegewerkt. Ook de familie werd hier bij betrokken. In elke fase van het proces was er behoefte aan ander type begeleiding, en daarvoor werden verschillende adviseurs ingeschakeld, ieder met een eigen expertise. 2 “Uiteindelijk moesten we het natuurlijk alle- maal zelf doen, maar we hebben wel goed Kees, Nico en Jan in het kantoor aan de Poeldijk te Breukelen.
  3. 3. Voor de oude werkplaats aan de Herenstraat in Breukelen. Links Overgrootvader Nico, rechts Grootvader Kees en in het midden één van de timmermannen. van een afstand naar onszelf leren kijken. had ik nodig om afstand te nemen, maar hetDaardoor waren Jan en ik in staat een goede gaf ook duidelijkheid aan onze medewer-rolverdeling te maken. Ook hielpen ze mijn kers”, zegt Nico. Overigens is het nooit eenvader inzien dat wij echt klaar waren voor deze geheim geweest voor de mensen in het bedrijf.stap,” vertelt Kees. Iedereen wist dat Kees en Jan op een dag de leiding zouden krijgen. Nico blijft nog wel een“Zo’n overname is emotioneel gezien best poosje in de zaak, want hij heeft nog genoegheftig,” vertelt vader Nico. “Als je te maken te doen en wil graag betrokken blijven. Werkenhebt met medewerkers, dan kun je altijd geeft hem energie.een zekere afstand bewaren als je moeilijkebeslissingen moet nemen. Dan draait het Tweekoppige directievooral om het belang van de zaak. Maar als Twee kapiteins op een schip, is dat niet lastig?het om je eigen familie gaat, dan gaatt het “Nee hoor”, vertelt Jan, “We hebben allebeiook om je gevoel, want je wilt het beste voor onze eigen kwaliteiten en vullen elkaar primaje kinderen. Misschien heeft het daarom ook aan. De taken zijn duidelijk verdeeld en af enwel zo lang geduurd voordat ik de zaak over toe een meningsverschil is alleen maar goed.”durfde te dragen aan de jongens. Het echt kon De nieuwe generatie Van Schaik is niet vanloslaten. Diep van binnen heb ik ze altijd wil- plan meteen drastische veranderingen doorlen beschermen en daarom kwam het goede te voeren. Dat is gelukkig ook niet nodig. “Inmoment maar niet om hun al het vertrouwen de loop der tijd zullen er vast dingen gaante geven en plaats te maken. Het is ook voor veranderen,” voorspelt Kees, dat is dan niet het met hun eigen werkplaats, waar ze met demij een heel leerzaam proces geweest.” gevolg van een nieuwe directie, maar van de modernste technieken hout bewerken. “Dat ontwikkelingen in de markt en de economie.” komt goed van pas bij restauratieprojecten alsHet juiste moment om de knoop door te hak- de Noorderkerk in Amsterdam”, legt Jan uit. SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 10, November 2012ken kwam toen Nico’s 40-jarig jubileum op de Vakmanschap “Zo’n monumentaal pand vereist vakmanschapkalender stond. “Sinds 19 juli afgelopen zomer Met zo’n 40 mensen in loondienst kan en dat hebben onze timmerlieden. Ze leverenzet ik mijn fiets tegen een andere gevel en zit Bouwbedrijf Van Schaik op elk project een nauwkeurig maatwerk en hebben liefde voorKees in mijn kantoor. Die fysieke verandering team eigen mensen inzetten. Heel blij zijn ze het vak. Dat verdient de beste apparatuur.” Niet alleen de kwaliteit van het geleverde werk “Deze bedrijfsovername was een leerzaam en emotioneel proces” is belangrijk voor Van Schaik, maar ook de pro- jectbegeleiding. Kees: “We zijn er goed in om samen met de klant een project gedegen aan te pakken en hem persoonlijk te begeleiden. We voelen ons oprecht betrokken en dat geeft vertrouwen.” Met alle kennis en vakmanschap en de jaren- lange ervaring in bouwen als bagage is de vierde generatie Van Schaik klaar voor de toekomst. Vaak komt van het ene werk ook een volgend werk. Kees: “Het gaat van mond tot mond en als onze naam hangt aan de gevel van een school die we onder handen nemen of op een Amsterdams grachtenpand, dan gaat al gauw de telefoon. Of we eens willen meeden- ken over een nieuw verbouwingsproject”. 3
  4. 4. Ontwikkelingen in energiezuinig wonen gaan razendsnel “Investering in milieubewustDe Klant wonen verdien je zeker terug” De familie van den Brink-Nengerman stapt in de voetsporen van de rijke kooplieden uit de Gouden eeuw. Ook zij kochten een fraai stukje natuur aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. De wens om er een mooi landgoed van te maken en er een energiezuinige woning op te bouwen wordt langzaam werkelijkheid. Ruim 12 jaar geleden kocht Jogchum van den Brink namens de familie 10 hectare land. Ze besloten er een nieuw huis op te bouwen, precies daar waar vroeger de kippen liepen en de varkensstal stond. Broer Albert is architect en kreeg de ontwerpopdracht: “In het begin was het helemaal niet de opzet om er een mogelijk CO2- neutrale woning van te maken. We wilden vooral een mooie woning creëren die past in het landschap.” Uiteindelijk heeft het huis het uiterlijk gekregen van een houten schuur. Aan de noordzijde bestaat de woning geheel uit glas, waardoor je een indrukwekkend uitzicht hebt over de weilanden met aan de horizon de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug. De werkelijke bouw werd pas gestart in 2011 Rendement uit de elementen en dat gaf de familie alle tijd om na te denken. Langzaam werd het klimaatneutraal wonen echt een streven. Het huis kreeg hoogwaardige Lang wachten bleek nuttig isolatie, zonnecellen en houten buitengevels. In de lange periode van wachten op vergun- “Niet van massief hout, maar onderbroken en ningen gingen de ontwikkelingen op het gevuld met glaswol waardoor er minder kou het gebied van energiezuinig wonen enorm snel en huis in komt”, legt de architect uit. “Eerst wil- ontstond het idee om de nieuwste technieken den we zonnecollectoren voor de verwarming SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 10, November 2012 op dit gebied te gaan toepassen. “De energie- en de boiler, maar toen we voor aardwarmte prijzen stegen flink en tegelijkertijd werden kozen, bleken die overbodig. Echter, alleen met de investeringskosten voor energiezuinige aardwarmte kwamen we er niet. De waterpomp voorzieningen steeds lager. Ook de terugver- die het aardwarmtesysteem moest aansturen dientermijn werd steeds aantrekkelijker,” vertelt had ook energie nodig. Dat wekken we nu op ontwikkelingen die ze graag alsnog toegepast Jogchum van den Brink. “Die bedroeg nog met zonnecellen op het dak, die tevens stroom zien. Zo moet halogeen plaats maken voor LED maar 10 jaar in plaats van 17 en dat deed ons leveren voor het huishouden.” Ook nu, tijdens verlichting. “Gelukkig is het bouwteam ervaren besluiten de tekeningen te veranderen.” de bouw, zijn er steeds nieuwe technologische en flexibel.” Klimaatneutraal Over 10 jaar zijn de investeringen terugverdiend en dan zal blijken of de woning werkelijk kli- maatneutraal kan functioneren. Een meter in het huis houdt het verbruik precies bij. Het teveel aan energie wordt geleverd aan het elektriciteits- net en als de wasmachine, de computer en de vaatwasser straks tegelijk aanstaan, dan wordt stroom aangevuld. “Wie milieubewust is, moet zich vooral niet laten weerhouden door de inves- teringskosten, want die verdien je gegarandeerd terug,” adviseert Jogchum van den Brink. “Vanaf januari gaat mijn dochter hier wonen met haar 5 man. Wij vinden het erg leuk dat dit fantastische huis in de familie blijft.”
  5. 5. Klant profiteert van strakke projectplanningProduct in beeld Van kantoorpand tot luxe woning honderden kubieke meters grond De kantoren aan de J.J. Viottastraat in Amsterdam worden een voor naar buiten te brengen. Een heel spektakel. “Erg handig vinden we een verkocht aan particulieren en omgetoverd tot prachtige woonhuizen. het goederenliftje in ons huis, dat helpt om het hier opgeruimd te Bouwbedrijf Van Schaik heeft onlangs de verbouwing van een van deze houden. Ook vind ik het complete datakabelnetwerk heel fijn. De panden met succes afgerond. Een intensief project waarbij de planning muziek, alle verlichting en het dakraam kan ik nu op afstand leidend was en ‘high tech’ voorzieningen niet werden geschuwd. bedienen via een app op mijn iPad”, vertelt Brinkhorst. “Verderop in de straat zag ik hoe je iets moois ervan te overtuigen dat de verbouwing op tijd Aan de arm genomen kunt maken van een voormalig kantoor en dat af zou zijn”, vertelt Brinkhorst. “Met een strak Brinkhorst heeft bewondering voor de wijze inspireerde me”, vertelt de nieuwe eigenaar tijdschema heeft de aannemer ervoor gezorgd waarop hij werd aangestuurd. “Zonder dat we Marius Brinkhorst. De unieke breedte van tien dat iedereen die bij de verbouwing was betrok- het in de gaten hadden, wist de projectleider meter, de hoge ruimtes en de mogelijkheid voor ken tijdig zijn werk kon doen. Dat vind ik echt druk op ons uit te oefenen als we een beslis- grote raampartijen die zorgen voor een optima- een prestatie. Ik kwam zelf wekelijks kijken en sing moesten nemen, over de lichtpunten of de le lichtinval vonden we zeer aantrekkelijk.” Alle dat was altijd plezierig. Als we het idee hadden badkamertegels. Ze begrepen dat we af en toe muren gingen eruit en etages werden opnieuw dat een muur of een stopcontact verplaatst wat meer tijd nodig hadden en hielden daarmee SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 10, November 2012 ingedeeld. “We hebben helemaal zelf bedacht moest worden, dan kon dat. De mensen waren goed rekening in de planning.” Natuurlijk heeft hoe we het wilden hebben.” uiterst flexibel en zochten met ons naar de beste de bouw wel enige vertraging gehad, daar valt oplossing.” nooit aan te ontkomen. Er was twee weken vorst Overtocht en er werd asbest gevonden. “Desondanks is Nog niet zo lang geleden stond de verhuiswagen App proof alles op tijd opgeleverd en kwalitatief goed uit- voor de deur. “We vonden het belangrijk precies De realisatie van de kelder was een omvang- gevoerd, waarvoor mijn complimenten.” te weten wanneer we vanuit Londen ons nieuwe rijke klus. Speciale graafapparatuur en trans- huis konden betrekken en Van Schaik wist ons portbanden kwamen eraan te pas om de COLOFON Scharnier is een uitgave van Bouwbedrijf van Schaik en wordt verspreid onder relaties in een oplage van 500 exemplaren. Bouwbedrijf van Schaik, Poeldijk 1, LinkedIn aanbeveling 3621 CZ Breukelen, Tel. (0346) 262344 Arthur Kleintjens voor Kees van Schaik, 20 juni 2012 “Ik heb Kees en zijn bedrijf leren kennen als een uiterst Redactie: Mirjam Endendijk, betrouwbare partner in het altijd spannende proces van een grootschalige verbouwing. Naast de De Teksttafel Communicatie aanwezige kwaliteit en de deskundigheid is het ook zeer plezierig samenwerken met deze vaklui.”  6 Belangrijkste kwaliteiten: aangenaam, waar voor uw geld, hoge integriteit Productie en vormgeving: Arthur Kleintjens werkte meerdere malen met Bouwbedrijf van Schaik. Vermaas & Koning, Driebergen Druk: Badeoux, Houten
  6. 6. Albert van den Brink over waterwoningen Perspectief “Wonen op het water is straks noodzaak” Het team van Architectenbureau Van den Brink/Tupker werkt in hartje Amsterdam. Ze zijn Waterwoningen bestaan veelal uit betonnen bakken met daarop houtskeletbouw, om het gewicht laag te houden.sterk in het ontwerpen van levensloopbestendige woningen. Met veel aandacht voor de ruimte-lijke ervaring en oog voor detail en materiaalkeuze wordt gestreefd naar zoveel mogelijk woon- van de eerste wijken gebouwd met waterwo- ningen. Met een team van bouwers, architectengenot. Betrekkelijk nieuw zijn waterwoningen in Nederland. Het wonen op het water vraagt om en ambtenaren zijn er goede oplossingen bedacht voor bijvoorbeeld infrastructuur, brand-creatieve en innovatieve oplossingen die passen bij de omgeving. preventie en veiligheid. De wetgeving is nog niet gereed voor waterwoningen, dus ze zijn echt aan het pionieren geweest.” Op een water-Voor niemand is het een verrassing dat de Een zevental architecten, onder wie Van den woning heb je een beetje een ‘bootgevoel’, ookklimaatverandering vergaande gevolgen heeft. Brink/Tupker, heeft nieuwe concepten ontwik- hier moet je niet alle zware spullen aan een-De stijging van de zeewaterspiegel, de stand keld voor wonen op het water en deze gepre- zelfde kant zetten. Wel zijn waterwoningen eenvan het rivierwater en het hoge grondwaterpeil senteerd tijdens een symposium van woning- stuk sterker dan boten. Ze bestaan veelal uit SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 10, November 2012hebben een grote invloed op de waterhuishou- corporatie Groenwest (voorheen Westhoek betonnen bakken met daarop houtskeletbouw,ding in ons zo laag gelegen kikkerlandje. In Wonen). “Naast de toekomstige noodzaak om om het gewicht zo laag mogelijk te houden.de nabije toekomst zullen waterbuffers nodig op het water te wonen, is het natuurlijk voorzijn; polders en meren waar we het te veel aan veel mensen ook erg aantrekkelijk. Met je boot- Eén met de natuurwater naartoe kunnen pompen. Een opper- je aan je eigen steiger en vrij uitzicht over een Van den Brink/Tupker combineert ruimte,vlakte zo groot als de provincie Utrecht is nodig fraai natuurgebied”, meent Van den Brink. uitzicht, natuur en waterrecreatie in hun idealeom al dat water straks kwijt te kunnen. Maar waterwoningen. Ze liggen als parels aan eenwaar laten we dan die mensen die daar nu nog Pionieren snoer van toegangswegen en bieden vrij uit-wonen? Waterwoningen zijn aan het water gebonden zicht over het hele gebied. “Het mooist aan ons woningen. Dat kunnen drijvende woningen zijn ontwerp is de inpassing in de natuur. We heb- Met je bootje naar huis of woningen op palen, die eventueel op en neer ben geen stuk stad op het water bedacht, maarMeer water in Nederland betekent dat er kunnen bewegen met het waterpeil. Ook zijn er natuur met daarin comfortabele woningen,minder bouwgrond beschikbaar is. Daarom waterwoningen op een terp, die droog blijven gemaakt met materialen die oplichten als zilverwordt er nagedacht over hoe we een stuk land zodra een rivier buiten haar oevers treedt. en parelmoer in het water, geheel passend inzowel als waterbuffer kunnen gebruiken als Van den Brink: “Op IJburg in Amsterdam is een de omgeving.”voor bewoning. “Volgens deskundigen wonenwe over vijftien jaar massaal op het water enook ik denk dat dit werkelijk gaat gebeuren”,zegt Albert van den Brink. Er worden nu alpolders klaargemaakt voor waterberging, landdat gecontroleerd onder water kan wordengezet. De huidige bewoners van die gebiedenwordt in de komende jaren verzocht een andere 4woonomgeving te zoeken.

×