Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les nostres impressions

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Les nostres impressions

  1. 1. LES NOSTRES IMPRESSIONSLES NOSTRES IMPRESSIONSLES NOSTRES IMPRESSIONSLES NOSTRES IMPRESSIONS UN OASI DE CALMA AL CENTRE DE SABADELL Un lloc... on inspirar-se ple de llum al bell mig de Sabadell molt poètic tranquil bell per treballar en moviment viu antic i actual identitari referencial històric " La Casa Duran recorda la mirada dels nostres avantpassats, el present que volem conservar i el futur de tots " Sílvia, Víctor, Ruxandra, Cristina, Anna, Laura, Maria, Aroa, Angee, Judit M, Paula, Carla, Andrea, Carme, Satou, Leandro, Judit C, Laura i Vanessa.

×