• บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดย Dave Yang และ ศ. Abbas El
Gamal.
• แก่นหลักของบริษัทคือ เทคโนโลยี Digital Pixel System ซึ...
 การพัฒนาของ DPS โดยการเปลี่ยนสัญญาณจากอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมนั้น
เป็นการจับแสง แล้วเปลี่ยนจากแสงเป็นชาร์ต ...
• ช่วงต้นปี2000 ผู้ก่อตั้งบริษัทได้จ้างประธานและCEO คือBob
Weinschenk ณ เวลาที่เขาเข้ามาทางาน บริษัทกาลังออกแบบงานสาหรับเท...
• กล้องโทรศัพท์มือถือคาดว่าจะเป็นตลาดที่ยิ่ง เนื่องจากPixim มีเทคโนโลยีที่ดีเยี่ยมใน
เรื่องของชิป ซึ่งการจัดการในเรื่องนี้...
STRATEGY :
 2001,Weinschenk วิเคราะห์แล้วว่าตลาดกล้องถ่ายรูปดิจิตอลและ
โทรศัพท์มือถือ จะเป็นตลาดที่สาคัญของบริษัท แต่ Pix...
• เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ภายในของบริษัท Siegel ได้สาภาษณ์เหล่าผู้บริหาร Siegel
พบว่า product planning process ของบริษัทไม่...
› กลุ่มตลาดจริง : สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล มีการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่สูง และราคาทาต่าลง ทาใ...
 บ่งบอกลักษณะของกลุ่มตลาดเป้าหมาย และโอกาสทางธุรกิจ ในเรื่องต่างๆ เช่นขนาด
ตลาด, สถิติของกลุ่มลูกค้า ,ช่องทางจัดจาหน่าย, ...
 จัดหาข้อมูลลักษณะเฉพาะเจาะจงของฟังก์ชันการผลิตโดยละเอียด
 ลักษณะข้อตกลงระหว่าง marketingกับสถาปนิกและวิศวกร
 จัดพิมโดย...
• step1 :
– product marketing scopes project
– product marketing จะกาหนดขอบเขตจาก CEO ส่วนเรื่อง
– technical limitationจะก...
• step4 :
– The MRD Release process
– ร่าง MRD
– ลงข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งเรียกประชุมและลงนาม
– MRD ถูกเผยแพร่ไปสู่สา...
BA401 Pixim
BA401 Pixim
BA401 Pixim
BA401 Pixim
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BA401 Pixim

876 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BA401 Pixim

 1. 1. • บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดย Dave Yang และ ศ. Abbas El Gamal. • แก่นหลักของบริษัทคือ เทคโนโลยี Digital Pixel System ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่ พบได้ในระบบภาพดิจิตอลและฟิล์มที่ไม่เสถียร ไม่ว่าจะเป็นภาพที่จ้าหรือมืดเกินไป • ในการวิทยานิพนธ์ของ Yang อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงแสงที่เป็นระบบอนาล็อกเป็นระบบ ดิจิตอลในทันทีที่จับภาพ โดยที่แต่ละพิกเซลจะถูกบันทึกลงในดิจิตอลชิพ • Dave Yang, ศ. Abbas El Gamal และ John Deng ตัดสินใจเริ่มต้นในธุรกิจเทคโนโลยีการถ่ายภาพ โดยมีเป้าหมายเป็นอุปกรณ์สาหรับ กล้อง, ของ เล่น, เกมส์, และโทรศัพท์มือถือ
 2. 2.  การพัฒนาของ DPS โดยการเปลี่ยนสัญญาณจากอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมนั้น เป็นการจับแสง แล้วเปลี่ยนจากแสงเป็นชาร์ต แล้วเปลี่ยนเป็นพิกเซลอีกทีหนึ่ง แต่เทคโนโลยีของ pixim จะทางานโดยการแปลงสัญญาณจากอนาล๊อคเป็นดิจิตอลในทุกๆพิกเซลทันทีที่ ถ่ายภาพ  ด้วยระบบการทางานของเทคโนโลยีนี้ทาให้กาทางานของระบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น sencor,an image processor, softwareและ หน่วยความจา สามารถทางานรวมกันได้เป็นระบบ ระบบเดียว ท้ายที่สุดแล้ว คือมีเซนเซอร์ที่สามารถสื่อสาร รับ ข้อมูลและส่งกลับข้อมูลได้ตัวอย่างเช่น หากห้องนั้นมืดหรือสว่าง ระบบจะสามารถบอกสภาพ ความเป็นจริงของแสง และสามารถสั่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมในการถ่ายภาพ
 3. 3. • ช่วงต้นปี2000 ผู้ก่อตั้งบริษัทได้จ้างประธานและCEO คือBob Weinschenk ณ เวลาที่เขาเข้ามาทางาน บริษัทกาลังออกแบบงานสาหรับเทคโนโลยี DPS ถูกพัฒนามาเพื่อการค้าและการโฆษณา และเขาได้ทาสัญญากับบริษัท 2บริษัทคือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.และ ARM Holding Ltd. ซึงเป็นบริษัทออกแบบชิปและส่งไปผลิตอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งการ กระทาดังกล่าวทาให้วิศวกรของpixim สามารถเตรียมต้นแบบสาหรับสร้างแบบจาลองตาม ความต้องการของลูกค้า • ในระหว่างปีครึ่ง ได้กาบริหารจัดการเพื่อที่จะหาว่าตลาดไหน เหมาะสมสาหรับเทคโนโลยีDPS ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจเรื่องตลาดครั้งแรกของบริษัท ซึ่งมีความสาคัญมาก สาหรับการวิเคราะห์ ครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากFrancis Ford Coppola เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
 4. 4. • กล้องโทรศัพท์มือถือคาดว่าจะเป็นตลาดที่ยิ่ง เนื่องจากPixim มีเทคโนโลยีที่ดีเยี่ยมใน เรื่องของชิป ซึ่งการจัดการในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสม และกล้องถ่ายรูปดิจิตอลจะ เป็นโครงการต่อไป ซึ่งทั้ง2อย่างจะถือว่าเป็นตลาดรกของบริษัท • สิ่งที่เป็นตัวแบ่งแยกตลาดคือ ค่าความละเอียดของภาพที่ออกมา เช่น”640x480 diplay”หรือ”307,200 pixel” หรือที่เรียกว่าVGA • Piximมีปัญหากับกล้องรุ่นแรกเนื่องจากกล้องของ kodak และapple เป็น กล้องที่มีความละเอียดถึง 2-3ล้านพิกเซล ซึ่งเซนเซอร์ เซนเซอร์รุ่นแรกที่บริษัทได้ พัฒนาขึ้นมีความละเอียดเพียง 400,000พิกเซล ทาให้เทคโนโลยีของpiximใช้ งานได้แค่กับกล้องที่มีค่าความละเอียดต่า แต่เทคโนโลยีของpiximก็เป็นเทคโนโลยีที่ดี ที่สุดในตลาดล่างของกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
 5. 5. STRATEGY :  2001,Weinschenk วิเคราะห์แล้วว่าตลาดกล้องถ่ายรูปดิจิตอลและ โทรศัพท์มือถือ จะเป็นตลาดที่สาคัญของบริษัท แต่ Pixim ยังไม่มี “ผู้นาทางการตลาด” ที่ จะสามารถนาทางและเป็นผู้เปิดตลาดได้  May 2001, Rob Siegel ได้เข้ามาทางานในตาแหน่ง vice president of business development  June 2001, Siegel ได้เสนอต่อผู้บริหารว่าแผนผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล แต่ที่ประชุมมีความเห็นที่แตกต่างเพราะ ชิพที่บริษัทผลิตมีค่าความละเอียดที่ต่า ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดจริง ที่ต้องการในระดับค่าความละเอียดที่สูง
 6. 6. • เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ภายในของบริษัท Siegel ได้สาภาษณ์เหล่าผู้บริหาร Siegel พบว่า product planning process ของบริษัทไม่เป็นโครงสร้างที่ เชื่อมต่อกัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระบบการทางาน : semiconductor logic design, pixel design, software, and imaging. • เพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน Siegel ได้เสนอ Market requirements document (MRDs) • August 2001, Siegel เสนอต่อที่ประชุม โดยครอบคลุม 3 หัวข้อหลัก : เป้าหมายของบริษัท, ความสามารถทางเทคโนโลยี, และกลุ่มตลาดจริง – เป้าหมาย : ทาให้เทคโนโลยีที่มีให้ใช้ได้จริง, ออกแบบสินค้าเพื่อที่จะสามารถพัฒนาและ พร้อมที่จะผลิตได้ใน 12 เดือนข้างหน้า – ความสามารถทางเทคโนโลยี : บริษัทพัฒนาชิพเพียง 2 ระดับ คือ VGA และ NTSC/PAL อีกทั้งยังจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
 7. 7. › กลุ่มตลาดจริง : สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล มีการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่สูง และราคาทาต่าลง ทาให้อัตรากาไร ที่ทาได้จะต่า  กล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล ซึ่งพบว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ  กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย เป็นตลาดที่น่าสนใจ แต่พบว่าแต่ละบริษัทผลิต เซนเซอร์เป็นของตัวอง และการแข่งขันทางด้านราคาอุปกรณ์ที่สูง แต่อย่างไรก็ตามตลาด นี้เป็นตลาดที่น่าสนใจมากที่สุด  อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ หรือของเล่น ตลาดนี้ต้องการชิพในระดับ VGA และ มีโอกาสทางการตลาดที่สูง
 8. 8.  บ่งบอกลักษณะของกลุ่มตลาดเป้าหมาย และโอกาสทางธุรกิจ ในเรื่องต่างๆ เช่นขนาด ตลาด, สถิติของกลุ่มลูกค้า ,ช่องทางจัดจาหน่าย, คู่แข่ง  แนวทางที่จะขายสาหรับกลุ่มเป้าหมายตลาด  รวมไปถึงจัดทา project ทางการเงิน  ตรวจสอบยืนยัน cross-functional
 9. 9.  จัดหาข้อมูลลักษณะเฉพาะเจาะจงของฟังก์ชันการผลิตโดยละเอียด  ลักษณะข้อตกลงระหว่าง marketingกับสถาปนิกและวิศวกร  จัดพิมโดยmarketing  ตรวจสอบยืนยันcross-functional
 10. 10. • step1 : – product marketing scopes project – product marketing จะกาหนดขอบเขตจาก CEO ส่วนเรื่อง – technical limitationจะกาหนดจากฝ่าย engineering • step2 : – product marketing gathers data – หาบทวิเคราะห์และข้อมูลทางการตลาด เพื่อบ่งบอกขนาดของตลาด – เปรียบเทียบtechnologyของpixim กับของคู่แข่ง • step3 : – product marketing writes the MRD – product marketing ต้องจัดทาMRDตามแบบที่ต้องการของOEMsและ กลุ่มลูกค้า
 11. 11. • step4 : – The MRD Release process – ร่าง MRD – ลงข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งเรียกประชุมและลงนาม – MRD ถูกเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ • step5 : – Changing an MRD Post-Signature – เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างของที่มีผลกระทบต่อMRDและผลิตภัณฑ์ product marketingต้องร่างการเปลี่ยนแปลงนั้น และต้องให้รายชื่อทั้งหมดที่เคยลงนาม มา ลงนามใหม่อีกครั้ง

×