Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RFQ_BuyMoldovan

844 views

Published on

Published in: Design, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

RFQ_BuyMoldovan

  1. 1. SOLICITARE DE OFERTEConceptualizarea și desfășurarea unei campanii de sensibilizare pentru produsele autohtone, denumită convențional ”Buy Moldovan Brands”A. INTRODUCEREProiectul Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II) în Moldova,implementat de Chemonics International Inc. (denumit în continuare “Contractor”) şi finanţat deAgenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), este în căutarea unei companii dedesign și publicitate (denumită în continuare “Subcontractor”) pentru a presta servicii deconceptualizare și desfășurare a unei campanii de sensibilizare pentru brandurile autohtone.B. CONTEXTIn ultimii ani mai mulți producători autohtoni din industria ușoară și-au elaborat brandurile proprii și s-au lansat cu succes pe piața locală (cum ar fi Bombonici, Iuvas, Vasconi, Ravetti) sau au facut unrebrading ale mărcilor moștenite istoric, cum ar fi Zorile. Acești producători își promovează brandurilecu diferit nivel de efort, resurse si respectiv diferit nivel de succes. Pe alocuri, producătorii nu auresursele, competențele sau iscusința necesară în branding și promovare și de aceea recunoaștereamărcii de către consumatori este limitată. Mulți consumatori chiar nu cunosc deloc mărcilemoldovenești. Pe de altă parte, mulți consumatori moldoveni au o preconcepție negativă vizavi deprodusele moldovenești sau au o atitudine rezervată. Unii consideră că nu este la modă și prestigiosde a purta o haină ”made in Moldova”.C. OBIECTIVUL CAMPANIEI DE SENSIBILIZAREProiectul CEED a venit cu ideea de a desfășura o campanie de sensibilizare pentru produseleautohtone, denumită convențional ”Buy Moldovan Brands”. Obiectivul campaniei este în primul rândde a dezvolta o mândrie națională vizavi de produsele moldovenești, în special îmbrăcăminte,încălțăminte și accesorii, și de a spori cunoașterea unor branduri moderne și competitive de cătreconsumatorii autohtoni.Această campanie va fi realizată în parteneriat și co-finanțare cu 6-9 întreprinderi de confecții,încălțăminte și accesorii din Moldova, care au branduri și produse competitive și rețele de distribuție,cel puțin în Chișinău. Vor fi invitate companii cum ar fi Zorile, My Revival (Tricon), Iuvas, Vasconi,Bombonici. Este important de subliniat că, în timp ce obiectivul proiectului CEED în această campanieeste unul pur social, companiile private vor participa în această campanie numai dacă vor vedea unimpact al campaniei asupra businessului lor, care re rezumă la sporirea recunoașterii brandului și co-finanțarea în grup (adică cu alte companii neconcurente sau cu produse complementare, spreexemplu, Miss Vivi – haine de copii și Cristina – încălțăminte pentru copii) a unei publicități directe abrandului.Logotipul, sloganul și alte elemente grafice generice ale campaniei vor fi transmise în proprietateaAsociației industriei ușoare (APIUS), care ar putea repeta asemenea campanii în viitor.Așteptările în rezultatul campaniei: 1. Sporirea prestigiului brandurilor moldovenești din domeniile: îmbrăcăminte, încaltaminte, accesorii, și elevarea sentimentului de mândrie națională față de produsele autohtone 2. Creșterea notorietății brandurilor moldovenești participante în campanie pe piata internă 3. Îndemnarea consumatului local sa cumpere produse fabricate in Moldova
  2. 2. 4. Sporirea cotei de piata a produselor moldovenesti in detrimentul importuluiAspecte ale campaniei: • Obiectul promovarii: brand-urile si produsele autohtone din confectii, incaltaminte si accesorii. • Tinta publicitatii: promovare destinata consumatorului final din Moldova • Aria geografica de raspindire: publicitate nationala, cu preponderență Chișinău, Bălți, Cahul • Categoria produselor si brandurilor pentru care se realizeaza publicitatea: branduri realizate, moderne, care au produse competitive (inclusiv cu cele de import) si dispun de retele de distributie cel putin in Chisinau. • Tipul mesajului publicitar: publicitate emotională • Suportul mesajelor publicitare: o combinație între Outdoor (builboard-uri, lightbox-uri), Print Media, Internet si/sau POS (Point-of-Sale) materiale pt intreprinderile participante • Perioada campaniei: octombrie 2011C. CAIET DE SARCINISarcina Ofertantului este conceptualizare și desfășurare campaniei de sensibilizare pentrubrandurile autohtone, denumită convențional ”Buy Moldovan Brands” (conform obiectivelordescrise mai sus), inclusiv partea de creație, execuție, print și media-buying.D. CONTRACTAREA ŞI PLATACostul serviciilor prestate va fi suportat în co-finanțare de către Proiectul CEED II și întreprinderileparticipante în campanie, cu care Contractorul va avea contracte separate.E. INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELORRugam companiile interesate în această lucrare sa ne expedieze:• Profilul companiei• Concepție, media plan și buget aproximativ al campaniei ”Buy Moldovan Brands”, cu separarea părții de creație, execuție, costuri de producție și media-buying. Bugetul trebuie prezentat în MDL (cu referință la necesitate la o valută convențională), cu separare clară pe articole de cheltuieli. Notă: În cazul în care ofertantul are un avantaj competitiv doar pe un anumit element al campaniei, contractorul poate face o achiziție parțială a sarcinii pentru elementele selectate. Aceasta se aplică și pentru idei incluse în partea de conceptualizare și creație. La necesitate aceste elemente vor fi evaluate separat de comun acord cu ofertantul.Ofertele trebuie depuse în limba română sau rusă prin email la adresele office@ceed.md sau laoficiul proiectului: str. Sfatul Tarii, 29, Le Roi, et 5.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26 august, 2011, orele 17.00. Ofertele depuse dupătermenul limită nu vor fi evaluate.

×