Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty

1,500 views

Published on

Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
Raport z badania TNS OBOP

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty

 1. 1. Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty Raport z badania TNS OBOP
 2. 2. Index Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty Raport z badania TNS OBOP TNS OBOP Aut orzy: Karol Sty ś Piotr Sowi ń ski CWS -boco Polska A16APP/09 | © TNS <ul><li>Tło badania i metodologia </li></ul>3 <ul><li>Wyniki badania </li></ul>6 <ul><li>Podsumowanie </li></ul>24 <ul><li>Demografia </li></ul>27
 3. 3. Tło badania i metodologia Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
 4. 4. Tło badawcze <ul><ul><li>Celem badań było poznanie opinii zagranicznych turystów odwiedzających Polskę, na temat publicznie dostępnych toalet, ich oczekiwań wobec standardu toalet, jak również porównania toalet w Polsce z toaletami krajów zamieszkania respondentów. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zagadnienia te są szczególnie istotne w kontekście planowanych w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, postrzegania przez zagranicznych kibiców i turystów Polski i Polaków. </li></ul></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Tło badania i metodologia 4
 5. 5. Metodologia badania <ul><li>Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem wywiadów bezpośrednich przy użyciu ankiety papierowej (PAPI) </li></ul><ul><li>Przeprowadzono 200 wywiadów z obcokrajowcami, którzy odwiedzili Polskę w celach turystycznych i spędzili przynajmniej 2 noce w naszym kraju </li></ul><ul><li>Wywiady realizowano w Warszawie na Rynku Starego Miasta oraz na Placu Zamkowym </li></ul><ul><li>Badanie przeprowadzono w dniach 21- 30 sierpnia 2009 </li></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Tło badania i metodologia 5
 6. 6. Wyniki badania Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
 7. 7. Miejsce noclegu P1. W których z następujących miejsc zatrzymywał/a się Pan/i podczas pobytu w Polsce? <ul><li>Blisko dwie trzecie (63%) badanych turystów zagranicznych zatrzymało się w Polsce w hotelu, niemal co piąty (22%) wybrał hostel/pensjonat, podobna grupa (21%) zatrzymała się u rodziny/znajomych </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 7
 8. 8. Toalety w miejscu noclegu - ogólna ocena P2. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w miejscu, w którym się Pan(i) zatrzymał(a)? <ul><li>64% pytanych oceniło standard toalety w miejscu zakwaterowania jako wysoki lub bardzo wysoki </li></ul><ul><li>Najwyżej ocenione zostały toalety w hotelach (77% ocen pozytywnych), najsłabiej na kempingach (17% ocen negatywnych) </li></ul>Średnia 4,06 3,29 3,17 3,88 Podstawa : OGÓŁEM N=200, hotel N=126, hostel/pensjonat N=44, camping N=9 *Bardzo mała podstawa Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 8
 9. 9. Toalety w miejscu noclegu – porównanie z krajem zamieszkania turysty P3. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w porównaniu z podobnymi miejscami w Pana(i) kraju ? <ul><li>6 na 10 pytanych (61%) uznało standard toalet w miejscu noclegu w Polsce za podobny spotykanego w ich kraju, natomiast lepszy poziom czystości i wyposażenia toalet w naszym kraju został zaobserwowany przez 30% turystów </li></ul>Średnia 3,38 3,19 2,44 3,32 Podstawa : OGÓŁEM N=200, hotel N=126, hostel/pensjonat N=44, camping N=9 *Bardzo mała podstawa Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 9
 10. 10. Toalety w miejscu noclegu – zastrzeżenia P3A. Czy czegoś brakowało w wyposażeniu odwiedzanych toalet, a może coś innego powinno zostać poprawione w porównaniu do toalet w Pana(i) kraju? Pytanie otwarte. <ul><ul><li>W porównaniu do toalet w kraju zamieszkania turyści mieli uwagi do nieprzyjemnego zapachu, brudu oraz pobierania opłat w toaletach w Polsce: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Nieprzyjemny zapach, małe, brudne” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Nie było zbyt czysto, zapach nieprzyjemny” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Powinien być lepszy papier toaletowy” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ W moim kraju toalety są za darmo” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Toaleta powinna być za darmo” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Mamy inne standardy toalet. W waszym kraju mają niższy standard” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Są starsze i mniej czyste niż w Hiszpanii. Potrzebny remont i poprawa stanu instalacji.” </li></ul></ul></ul>Podstawa : Wszyscy respondenci oceniający poziom toalet w miejscu noclegu w Polsce jako „gorszy” lub „zdecydowanie gorszy” niż w kraju ich stałego pobytu N=12* Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 10
 11. 11. Pozostałe odwiedzone toalety w Polsce P5. W którym z następujących miejsc poza miejscem noclegu korzystał(a) Pan(i) z toalet podczas tego pobytu w Polsce? <ul><li>Poza miejscem zakwaterowania ponad trzy czwarte (77%) badanych turystów odwiedziło toalety w restauracjach, prawie połowa (48%) w pubach i kawiarniach, a około 40% korzystało z toalety publicznej oraz w centrach handlowych </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 11
 12. 12. Toalety poza miejscem noclegu – ogólna ocena P6. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w…? <ul><li>4 na 10 turystów (41%) uznało standard toalet w odwiedzonych miejscach za wysoki, prawie połowa (47%) określiła go jako przeciętny </li></ul><ul><li>Najwyżej zostały ocenione toalety w restauracjach (56% ocen pozytywnych) i na lotnisku (53%), kolejne miejsca zajęły toalety w centrach handlowych oraz w pubach i kawiarniach (około 40% ocen wysokich i bardzo wysokich) </li></ul><ul><li>Zdecydowanie najsłabiej wypadły toalety na dworcach autobusowych gdzie ponad połowa odwiedzających (58%) oceniła standard higieny i wyposażenia jako niski lub bardzo niski </li></ul>Średnia 3,60 3,41 2,90 3,34 3,62 3,42 2,95 2,80 2,74 2,42 Podstawa : OGÓŁEM N=200, Restauracja N=153, Lotnisko N=15*, Centrum handlowe N=81, Pub/bar N=96, Metro N=22*, Dworzec kolejowy N=41, Stacja benzynowa N=35, Toaleta publiczna N=78, Dworzec autobusowy N=19* *Bardzo mała podstawa Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 12
 13. 13. Toalety poza miejscem noclegu – porównanie z krajem zamieszkania turysty <ul><li>W porównaniu do toalet w kraju zamieszkania, 61% turystów określiło standard higieny i wyposażenia w Polsce jako podobny, zaś 22% uznało go za wyższy </li></ul><ul><li>Najlepsze oceny uzyskały toalety na lotnisku (40% uznało je za lepsze niż w swojej ojczyźnie), następnie w restauracjach i centrach handlowych (25-30% ocen pozytywnych) </li></ul><ul><li>Najwięcej zastrzeżeń badani mieli do toalet publicznych, tylko 11% pozytywnych i 37% ocen negatywnych </li></ul>P7. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w porównaniu z podobnymi miejscami w Pana(i) kraju? Średnia 3,24 3,14 3,14 3,07 3,40 3,20 3,14 3,11 3,10 2,67 Podstawa : OGÓŁEM N=200, Restauracja N=153, Lotnisko N=15*, Centrum handlowe N=81, Pub/bar N=96, Metro N=22*, Dworzec kolejowy N=41, Stacja benzynowa N=35, Toaleta publiczna N=78, Dworzec autobusowy N=19* *Bardzo mała podstawa Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 13
 14. 14. Toalety poza miejscem noclegu – zastrzeżenia P7A. Czy czegoś brakowało w wyposażeniu odwiedzanych toalet, a może coś innego powinno zostać poprawione w porównaniu do toalet w Pana(i) kraju? Pytanie otwarte. <ul><li>Porównując higienę i wyposażenie toalet w swoim kraju do toalet w Polsce największy odsetek turystów ma zastrzeżenia do brudu (63% pytanych), nieprzyjemnego zapachu i braku papieru (po 27% odpowiedzi) </li></ul><ul><li>Rzadziej wymieniane zostały: opłaty za korzystanie, brak ręczników papierowych oraz mydła (10-13% wskazań) </li></ul>Podstawa : Wszyscy respondenci oceniający poziom toalet w miejscach poza swoim noclegiem w Polsce jako „gorszy” lub „zdecydowanie gorszy” niż w kraju ich stałego pobytu N=52 „ Brak światła – nie było żarówki”, „Za duży tłok w toalecie”, „Za mało toalet”, „Graffiti na drzwiach i ścianach” „ Podłoga brudna. Nie ma papieru” „ Było brudno i śmierdziało. Okropny zapach” Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 14
 15. 15. Ogólny stan toalet w Polsce P12. Jaki jest wg Pana(i) stan higieny i wyposażenia toalet w Polsce ? <ul><li>Prawie dwie trzecie (62%) zagranicznych turystów spodziewało się takiego standardu polskich toalet, jaki zastało podczas wizyty </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 15
 16. 16. Trudność znalezienia toalety P9. Czy zdarzyło się, że nie mógł(a) Pan(i) znaleźć toalety i musiał(a) spełnić swoją potrzebę poza toaletą? P8. Czy w czasie pobytu miał(a) Pan(i) problem ze znalezieniem toalety poza miejscem noclegu? <ul><li>Co piąty turysta (19%) miał problemy ze znalezieniem toalety </li></ul><ul><li>4% badanych nie znalazło toalety na czas i musiało załatwić swoją potrzebę w innym miejscu </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 16
 17. 17. Pozytywy i negatywy toalet w Polsce - ogólnie P10. Myśląc o odwiedzonych toaletach w Polsce, czy jest coś, co zaskoczyło Pana(ią) pozytywnie bądź negatywnie? <ul><ul><li>Respondenci byli zaskoczeni stanem polskich toalet zarówno na plus, jak i na minus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>62% znalazło pozytywne strony toalet w Polsce </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>45% zgłosiło uwagi negatywne </li></ul></ul></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Uwaga, respondent mógł zgłosić zarówno pozytywne jak i negatywne uwagi, dlatego % nie sumują się do 100% Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 17
 18. 18. Pozytywy i negatywy toalet w Polsce – szczegóły P10. Myśląc o odwiedzonych toaletach w Polsce, czy jest coś, co zaskoczyło Pana(ią) pozytywnie bądź negatywnie? Podstawa : OGÓŁEM N=200 Uwaga: Respondent mógł zgłosić zarówno pozytywne jak i negatywne uwagi, dlatego % nie sumują się do 100% <ul><li>Spośród zalet polskich toalet turyści najczęściej wymieniają ich czystość (30% ogółu badanych) </li></ul><ul><li>Wspominają także o ogólnie dobrym wrażeniu, dobrym wyposażeniu, miłym zapachu oraz wysokim standardzie (od 8-12% badanych) </li></ul><ul><li>Najbardziej turystów negatywnie zaskoczyły opłaty za korzystanie z toalet (16%), brud (11%), a także brak papieru i nieprzyjemny zapach (odpowiednio 9% i 7%) </li></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 18
 19. 19. Pozytywy i negatywy toalet w Polsce – wypowiedzi <ul><li>„ Smród, brudno. Śliska podłoga, ludzie palą w toaletach (..) papier słabej jakości, w wielu przypadkach brak papieru. W środku bezdomni i ludzie pijący alkohol” </li></ul><ul><li>„ Zimna woda, brak papieru. Brak światła” </li></ul><ul><li>„ Zdziwiła mnie wspólna toaleta dla kobiet i mężczyzn” </li></ul><ul><li>„ Czasem brakowało mydła i papieru” </li></ul><ul><li>„ Było naprawdę brudno, powinny być częściej sprzątane” </li></ul><ul><li>„ Trzeba ich szukać, trudno je znaleźć” </li></ul><ul><li>„ Trzeba było zapłacić na stacji benzynowej, a stan był okropny” </li></ul><ul><li>„ Nawet w restauracjach czasem trzeba zapłacić” </li></ul><ul><li>„ Nowoczesne wyposażenie toalet w centrach handlowych” </li></ul><ul><li>„ Wysoki standard toalety w hotelu” </li></ul><ul><li>„ Było czysto i higienicznie. Wszystkie potrzebne udogodnienia, łącznie z papierem toaletowym” </li></ul><ul><li>„ Toalety były czystsze niż się spodziewałem” </li></ul><ul><li>„ Prawie wszystkie toalety jakie odwiedziłem miały wysoki standard” </li></ul><ul><li>„ Jest znacznie nowocześniej niż 10 lat temu” </li></ul><ul><li>„ Nie oczekiwałem tak dobrego standardu, dobre wyposażenie, bardzo wysoki standard” </li></ul><ul><li>„ Płatne toalety nie są drogie, 2 złote to dwa razy taniej niż u mnie w Singapurze” </li></ul><ul><li>„ Standard podobny jak w większości innych krajów” </li></ul>P10. Myśląc o odwiedzonych toaletach w Polsce, czy jest coś, co zaskoczyło Pana(ią) pozytywnie bądź negatywnie? Podstawa : Wszyscy respondenci, którzy dostrzegli cechy pozytywne N=124 i/lub negatywne N=84 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 19
 20. 20. Standard toalet a Euro 2012 P13. Czy biorąc pod uwagę planowane w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, uważa Pan(i) że standard i wyposażenie toalet w miejscach publicznych powinny zostać polepszone? <ul><li>58% pytanych dostrzega konieczność poprawy standardu toalet przed zbliżającym się Euro 2012, natomiast 22% nie widzi takiej potrzeby </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 20
 21. 21. Obszary do poprawy w kontekście Euro 2012 P14. Co Pana(i) zdaniem powinno zostać poprawione w kontekście zbliżającego się Euro 2012 w Polsce? Pytanie otwarte. <ul><li>W pierwszej kolejności powinna zostać poprawiona czystość toalet oraz zwiększenie ilości toalet publicznych (po około 40% wskazań) </li></ul><ul><li>Ponad 10% turystów zwróciło uwagę na konieczność zniesienia opłat za korzystanie z toalety, stałego uzupełniania wyposażenia podstawowego oraz podniesienia ogólnego standardu </li></ul>Podstawa : Wszyscy respondenci, którzy uważają, że przez zbliżającymi się Euro 2012 w Polsce standard toalet powinien zostać poprawiony N=115 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 21
 22. 22. Standard toalet a Euro 2012 – zagraniczni turyści vs. Polacy <ul><li>W porównaniu do badania wśród Polaków w 2008 roku, turyści zagraniczni w mniejszym stopniu dostrzegają konieczność poprawy standardu toalet przed Euro 2012 </li></ul><ul><li>Niemal 9 na 10 Polaków (88%) uważało, że standard i wyposażenie toalet w miejscach publicznych wymaga poprawy podczas gdy podobnego zdania jest 6 na 10 turystów (58%) </li></ul><ul><li>Tylko 5% Polaków twierdziło, że zmiany nie są potrzebne przy 22% takich odpowiedzi wśród turystów zagranicznych </li></ul>Czy biorąc pod uwagę planowane w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, uważa Pan(i) że standard i wyposażenie toalet w miejscach publicznych powinny zostać polepszone? Podstawa : Obcokrajowcy 2009 N=200, Polacy 2008 N=1005 *próba ogólnopolska 15 lat i więcej Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 22
 23. 23. Inne uwagi respondentów P15. Czy ma Pan(i) jeszcze jakie ś uwagi dotycz ą ce toalet w Polsce? Pytanie otwarte. <ul><ul><ul><li>„ W niewielu miejscach jest bidet” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Jest OK. Ale na Mistrzostwa Europy musi być więcej toalet” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Papier toaletowy musi być we wszystkich toaletach. To bardzo ważne.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Osoby pracujące w toaletach powinny być bardziej przyjazne. Brakuje oznakowania toalet.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Często toalety są drogie i nie ma to związku z ich standardem” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Potrzeba więcej toalet. Trzeba je częściej sprzątać.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Przenośne toalety powinny być dużo czystsze” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Powinny być za darmo, a nie są” </li></ul></ul></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 23
 24. 24. Podsumowanie Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
 25. 25. Podsumowanie wyników <ul><li>Turyści zagraniczni lepiej ocenili standard toalet w miejscach zakwaterowania (ponad 60% ocen pozytywnych) niż w pozostałych miejscach turystycznych takich jak restauracje, dworce, puby itp. (około 40% pozytywnych odpowiedzi) </li></ul><ul><li>6 na 10 badanych turystów nie dostrzega różnicy pomiędzy standardem toalet w Polsce, a standardem w kraju, w którym mieszkają na stałe </li></ul><ul><li>Jeśli chodzi o poziom toalet bazy noclegowej w Polsce najlepiej wypadły hotele, najsłabiej zaś kempingi </li></ul><ul><li>W pozostałych miejscach najlepiej oceniono poziom higieny i wyposażenia toalet w restauracjach i na lotniskach. Najwięcej zastrzeżeń budzi stan toalet na dworcach oraz w toaletach publicznych </li></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Podsumowanie 25
 26. 26. Podsumowanie wyników <ul><li>Prawie dwie trzecie turystów zagranicznych spodziewało się takiego standardu toalet w Polsce, jaki zastało podczas swojej wizyty </li></ul><ul><li>20% badanych miało problemy ze znalezieniem toalety, a 4% nie znalazło toalety na czas </li></ul><ul><li>Z pozytywnych cech polskich toalet turyści najczęściej wymieniają ich czystość, rzadziej wspominają o ogólnie dobrym wrażeniu, dobrym wyposażeniu i miłym zapachu </li></ul><ul><li>Negatywnie zaskoczyły ich natomiast opłaty za korzystanie z toalet, brud, a także brak papieru i nieprzyjemny zapach </li></ul><ul><li>W kontekście zbliżającego się Euro 2012 prawie 60% turystów dostrzega konieczność poprawy standardu toalet </li></ul><ul><li>W pierwszej kolejności powinna zostać poprawiona czystość toalet oraz zwiększenie liczby toalet publicznych. Zwrócono także uwagę na konieczność zniesienia opłat za korzystanie z nich, stałego uzupełniania braków papieru, mydła i ręczników oraz podniesienia ogólnego standardu </li></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Podsumowanie 26
 27. 27. Demografia Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
 28. 28. Płeć i wiek Płeć Wiek Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Demografia 28
 29. 29. Wizyty w Polsce i podróżowanie Wizyty w Polsce Podróże za granicę w ciągu roku Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Demografia 29
 30. 30. Kraj stałego pobytu Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Demografia 30

×