Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DELICTES A LA XARXA BELINDA LORENZO CARLA JARA DAVID ROCA
OBJECTIUS <ul><li>L’objectiu principal del informe és l’estudi de la situació actual dels delictes informàtics emfatitzan...
MARC CONCEPTUAL I LEGAL DELS DELICTES A LA XARXA <ul><li>Internet presenta diverses característiques que el fan un mitjà i...
DIFERENTS TIPUS DE DELICTES INFORMÀTICS I <ul><li>Vulneració de la intimitat de les persones </li></ul><ul><ul><li>Quan es...
DIFERENTS TIPUS DE DELICTES INFORMÀTICS II <ul><li>Pornografia infantil </li></ul><ul><ul><li>Representació de menors d’ed...
“ ELS PIRATES INFORMÀTICS” I <ul><li>Hacking </li></ul><ul><ul><li>L’estímul d’un hacker per dur a terme les seves accions...
“ ELS PIRATES INFORMÀTICS” II <ul><li>Phreaking </li></ul><ul><ul><li>Tipus de hacking orientat a la telefonia i molt vinc...
MESURES DE L’ESTAT CONTRA ELS DELICTES INFORMÀTICS <ul><li>Grups de Delictes Telemàtics  </li></ul><ul><ul><li>Unitat que...
CONCLUSIONS <ul><li>Gran creixement dels delictes informàtics en els darrers anys </li></ul><ul><li>Diversitat de delictes...
PREGUNTES PER AL DEBAT <ul><li>És suficient la legislació actual sobre els delictes a la xarxa? L’avanç de les noves tecno...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DELICTES A LA XARXA

1,701 views

Published on

Breu informe dels delictes a la xarxa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DELICTES A LA XARXA

 1. 1. DELICTES A LA XARXA BELINDA LORENZO CARLA JARA DAVID ROCA
 2. 2. OBJECTIUS <ul><li>L’objectiu principal del informe és l’estudi de la situació actual dels delictes informàtics emfatitzant en la part legal . L’estructura de la presentació és la següent: </li></ul><ul><ul><li>Descripció del concepte de delictes informàtics així com la legislació que els regula </li></ul></ul><ul><ul><li>Descripció dels diferents tipus de delictes informàtics segons la legislació del Codi Penal Espanyol </li></ul></ul><ul><ul><li>Descripció dels “pirates informàtics </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesures de l’Estat contra els delictes informàtics </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusions </li></ul></ul><ul><ul><li>Debat </li></ul></ul>
 3. 3. MARC CONCEPTUAL I LEGAL DELS DELICTES A LA XARXA <ul><li>Internet presenta diverses característiques que el fan un mitjà idoni per la comissió d’il·lícits penals: </li></ul><ul><ul><li>Transnacionalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Falta d’identificació personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Existència de multitud d’eines per la comissió d’il·lícits </li></ul></ul><ul><ul><li>Baix nivell de seguretat dels sistemes existents </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet suposa un increïble avanç en el complex univers de les tecnologies però també es configura com un nou instrument i un mitjà per a la comissió de delictes. </li></ul></ul><ul><li>Els delictes informàtics són aquells actes delictius realitzats amb l’ús d’ordinadors o mitjans electrònics, quant aquestes conductes constitueixen l’únic mitjà de comissió possible i els delictes en que es danya aquests equips, xarxes informàtiques o la informació continguda en elles, vulnerant béns jurídics protegits. És a dir, es tracta de delictes en què els mitjans tecnològics o són el mètode o el mitjà comissius o el fi de la conducta delictiva </li></ul><ul><li>Legislació dels delictes a la xarxa </li></ul><ul><ul><li>Codi Penal Espanyol  Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei de Serveis per la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei Orgànica de Protecció de Dades </li></ul></ul><ul><ul><li>Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei General de Telecomunicacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei de la Propietat Intel·lectual </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei de Firma Electrònica </li></ul></ul>
 4. 4. DIFERENTS TIPUS DE DELICTES INFORMÀTICS I <ul><li>Vulneració de la intimitat de les persones </li></ul><ul><ul><li>Quan es navega per Internet deixem un rastre del qual no som conscients </li></ul></ul><ul><ul><li>A partir d’aquest registre de dades les companyies ens poden “fitxar” i vigilar tots els nostres passos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per aquestes raons amb la difusió d’Internet les empreses tenen més facilitats d’aconseguir dades que són privades de persones anònimes </li></ul></ul><ul><li>Alteració i destrucció de dades, programes o documents electrònics </li></ul><ul><ul><li>Un dels mètodes més estesos d’alteració de programes electrònics per tal d’alterar o destruir dades és la creació de virus informàtics </li></ul></ul><ul><ul><li>L’objectiu dels virus és alterar o destruir dades, documents i programes de l’ordinador on és executat el virus, fins i tot en alguns casos l’ordinador pot deixar de funcionar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquest tipus de delicte s’ha creat a partir de la difusió d’Internet, ja que abans de la creació d’Internet no existien el virus informàtics com els coneixem actualment </li></ul></ul><ul><li>Espionatge industrial </li></ul><ul><ul><li>Quan un individu o empresa sol navegar per Internet o utilitzar correu Electrònic ha pogut ser víctima d’espionatge, encara que no se n’hagi adonat. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’han estes per la xarxa tècniques i programes nous creats especialment per tal de poder recollir informació privada d’un determinat usuari. Existeixen diferents tècniques, entre elles estan: dialers, adware, cavalls de troya, worms, spyware </li></ul></ul><ul><li>Estafes informàtiques </li></ul><ul><ul><li>Amb l’aprovació del Codi Penal de 1995, es va introduir l’article 248 que recull al primer paràgraf el concepte tradicional d’estafa i al segon paràgraf recull les conductes de frau portades a terme mitjançant manipulacions o estafes informàtiques  Article 248 del Codi Penal </li></ul></ul>
 5. 5. DIFERENTS TIPUS DE DELICTES INFORMÀTICS II <ul><li>Pornografia infantil </li></ul><ul><ul><li>Representació de menors d’edat de qualsevol sexe en conductes sexualment explícites. Poden ser representacions visuals, descriptives o sonores. </li></ul></ul><ul><ul><li>A més de ser considerada un delicte, comporta un desequilibri emocional i enfocaments sexuals desviats de persones adultes que són incapaces d’establir relacions normals amb el sexe oposat. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’accés a aquests continguts pornogràfics ha evolucionat en els últims anys amb l’aparició d’Internet. Gràcies a Internet s’han pogut detectar i perseguir productors i distribuïdors d’aquests continguts il·legals que durant dècades havien operat impunement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Però també, a causa d’aquest mitjà, la població ha tingut un major accés a la pornografia infantil. </li></ul></ul><ul><li>Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual </li></ul><ul><ul><li>Existeixen diferents tipus de delictes relacionats amb la propietat industrial: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Delictes en matèria de patents. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Delictes en matèria de marques i signes distintius de productes i serveis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Delictes relatius a denominacions d’origen i indicacions geogràfiques de procedència. </li></ul></ul></ul><ul><li>Delictes contra l’honor, intimitat i imatge pública </li></ul><ul><ul><li>Calumnia es considera la imputació d’un delicte fet amb el coneixement de la seva falsedat o un rebuig temerari cap a la veritat </li></ul></ul><ul><ul><li>Injuria es considera l’acció o expressió que lesiona la dignitat d’una altra persona, menyspreant la seva fama o atemptant contra la seva estimació </li></ul></ul><ul><ul><li>Es considera vulneració de la intimitat d’una persona quan un individu s’apodera de papers, cartes, missatges de correu Electrònic o qualsevol altre document o efecte personal o intercepti les seves comunicacions o utilitzi artificis tècnics d’escolta, transmissió, gravació o reproducció de so o imatge, o de qualsevol altra senyal de comunicació d’aquesta persona sense el seu consentiment </li></ul></ul>
 6. 6. “ ELS PIRATES INFORMÀTICS” I <ul><li>Hacking </li></ul><ul><ul><li>L’estímul d’un hacker per dur a terme les seves accions no és altre que saciar la seva curiositat o superar el repte personal d’aconseguir evitar la seguretat dels sistemes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les tècniques del hacking són potencialment perilloses i si cauen en mans immadures, malitencionades o delictives, el mal que es pot realitzar es considerable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicacions jurídiques: el hacker per la simple intromissió en un equip o sistema aliè sense l’autorització del seu amo incurreix en la comissió d’un delicte de descobriment i revelació de secrets, penat per l’article 197 del Codi Penal </li></ul></ul><ul><li>Cracking </li></ul><ul><ul><li>Figura emparentada amb el hacking </li></ul></ul><ul><ul><li>El cracker accedeix als equips o sistemes informàtics sense autorització, el que implica la comissió d’un delicte de descobriment i revelació de secrets, penat per l’article 107 del Codi Penal </li></ul></ul><ul><ul><li>Una vegada es troba dins del sistema informàtic de la víctima, en el cas de produir-se danys en els equips o sistemes informàtics o en la informació emmagatzemada, s’incorre a un delicte de danys, regulat en els articles 263 i següents del Codi Penal. Per tant, la legislació aplicable en el cas dels crackers és la Llei Orgància 10/1995, de 23 de Novembre del Codi Penal </li></ul></ul>
 7. 7. “ ELS PIRATES INFORMÀTICS” II <ul><li>Phreaking </li></ul><ul><ul><li>Tipus de hacking orientat a la telefonia i molt vinculat a l’electrònica </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitat d’aquells individus que orienten els seus estudis i oci cap a l’aprenentatge i comprensió del funcionament de telèfons de diversos tipus, tecnologies de telecomunicacions, funcionament de companyies telefòniques, sistemes que composen una xarxa telefònica i per últim; electrònica aplicada a sistemes telefònics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectiu: superar reptes intel·lectuals de complexitat creixent, relacionats amb incidències de seguretat o errors en els sistemes telefònics que els permeti obtenir privilegis no accessibles de forma legal. </li></ul></ul><ul><li>Phising </li></ul><ul><ul><li>És un dels delictes informàtics amb més auge i diversificació en aquests últims anys. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estafa comesa a través de mitjans telemàtics mitjançant la qual, l’estafador intenta aconseguir, d’usuaris legítims, informació confidencial (contrasenyes, dades bancàries...) de forma fraudulenta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pel que fa a les implicacions jurídiques, el phising és una activitat tipificada per l’article 282.2 del Codi Penal </li></ul></ul>
 8. 8. MESURES DE L’ESTAT CONTRA ELS DELICTES INFORMÀTICS <ul><li>Grups de Delictes Telemàtics </li></ul><ul><ul><li>Unitat que depèn directament de la Guardia Civil </li></ul></ul><ul><ul><li>Creada per investigar tots aquells delictes que sons susceptibles d’utilitzar Internet o de les noves tecnologies en general </li></ul></ul><ul><ul><li>Des de l’any 2002, el GDT organitza anualment un Fòrum Iberoamericà de trobades de Ciber policies (FIEC), que s’ha constituït en un referent de la col·laboració internacional entre les unitats de la lluita contra la delinqüència informàtica a nivell americà, i nexe de la unió amb altres fòrums a nivell europeu. </li></ul></ul><ul><li>Consells de seguretat a la xarxa: entre alguns dels consells que dóna la guàrdia civil a través de la GDT, trobem: </li></ul><ul><ul><li>Usuaris particulars  Quan navegui per la xarxa, busqui pàgines de confiança, a ser possible, avalats per segells o certificats de qualitat, evitant continguts dubtosos. L’exigència de qualitat ajudarà a fer un Internet mes segur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pimes  Utilitzi software legal registrat. Li permetrà disposar d’assistència tècnica, actualitzacions i manuals d’ajut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comerç electrònic  Desconfiï de les compres que especifiquen com a lloc d’entrega els bars, locutoris o cibercafés. </li></ul></ul><ul><ul><li>Petits internautes  no descarregar logos ni tons de trucada de telèfon mòbil, encara que sembli gratuït, consultar abans amb els pares </li></ul></ul><ul><ul><li>Pares de menors d’edat  educar als seus fills en hàbits de navegació segura i dins de la llei </li></ul></ul>
 9. 9. CONCLUSIONS <ul><li>Gran creixement dels delictes informàtics en els darrers anys </li></ul><ul><li>Diversitat de delictes informàtics  importància de distingir-los per tal d’aplicar la legislació correctament </li></ul><ul><li>Importància de la regulació jurídica en aquest àmbit  tots en podem ésser víctimes </li></ul><ul><li>La legislació espanyola que regula aquest tipus de delictes és principalment el Codi Penal </li></ul><ul><li>És la societat la primera que pot prevenir els delictes informàtics </li></ul>
 10. 10. PREGUNTES PER AL DEBAT <ul><li>És suficient la legislació actual sobre els delictes a la xarxa? L’avanç de les noves tecnologies està sobrepassant la legislació? </li></ul><ul><li>En el cas de la pornografia infantil, creieu que l’aportació positiva d’Internet (detectar distribuïdors/productor) supera a la negativa (una major facilitat d’accés)? </li></ul><ul><li>Creieu que l’ Estat posa els recursos suficients per aturar els delictes a la xarxa? I com creieu que es pot millorar el servei de protecció de l’Estat? </li></ul>

×