Delitos Contra El Honor Y La Intimidad

1,473 views

Published on

Delitos en el correo electrónico

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Delitos Contra El Honor Y La Intimidad

 1. 1. Margarita Sampol Benassa – Carmen Díaz León- Lluis Font Ribas – Marta Igualada Sañudo- Carme Matés Semestre 2008 / 2009 <ul><li>Grup AMALGAMA </li></ul><ul><ul><li>“ DELICTES CONTRA L'HONOR I LA INTIMITAT EN EL CORREU ELECTRÒNIC ” </li></ul></ul><ul><li>Ús i Aplicació de les Tics. Aula 6 </li></ul>
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>La massiva influència de la tecnologia informàtica a la nostra societat, pública o privada, ha derivat en comportaments il·lícits que atempten contra els Drets Fonamentals de les persones reconeguts a l’art. 18 de la Constitució Espanyola. </li></ul>
 3. 3. Mapa conceptual Delictes contra l'honor i la intimitat Referències legals Mesures legals de defensa Formes mes usuals de delictes a la xarxa Constitució Codi Penal Llei 62/1978 Denúncia Correu electrònic Imatges Webs i Blogs Calúmnia Injúria Art. 215 Codi Penal Art. 270-281 Llei de Enjudiciament criminal Robatori de correu electrònic Comptes de Correu anònimes Exemples de delictes Sentències delictes correu electrònic Querella Art. 197 -201 del Codi Penal
 4. 4. <ul><li>ÍNDEX </li></ul><ul><li>1. REFERÈNCIES LEGALS </li></ul><ul><li>a) Constitució Espanyola (art. 18.1) </li></ul><ul><li>b) Codi Penal </li></ul><ul><li>c) Llei 62/1978, de 26 de desembre, de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona </li></ul><ul><li>2. MESURES LEGALS DE DEFENSA </li></ul><ul><ul><li>Querella </li></ul></ul><ul><ul><li>Denúncia </li></ul></ul><ul><li>3. FORMES MÉS USUALS DE DELICTES A LA XARXA </li></ul><ul><li>4. EXEMPLES DE DELICTES A LA XARXA </li></ul><ul><li>5. CONCLUSIÓ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>a) Constitució Espanyola (art. 18.1) </li></ul><ul><li>L'art. 18 de la Constitució Espanyola estableix: «es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge». </li></ul><ul><li>El dret a l'honor i la intimitat està recollit a la nostra Constitució És un dret fonamental i com a tal està protegit. Qualsevol persona que veiés perjudicat aquest dret ho podrà al·legar davant els tribunals ordinaris en un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat i, si escau, a través del recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional. </li></ul><ul><li>b) Codi Penal </li></ul><ul><li>A Espanya els delictes informàtics són un fet sancionable pel Codi Penal en el qual el delinqüent utilitza, per a la seva comissió, qualsevol mitjà informàtic. Aquests tenen la mateixa sanció que els seus homòlegs no-informàtics. Per exemple, s'aplica la mateixa sanció per a una intromissió en el correu electrònic que per a una intromissió en el correu postal. </li></ul><ul><li>Una definició de delictes contra l'honor englobat en el dret penal: L'honor és la percepció que el propi individu té de si mateix quant el seu prestigi dintre d'un grup és la seva reputació social. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>La Calúmnia: Article 205. «És calúmnia la imputació d’ un delicte fet amb coneixement de la seva falsetat o temerari despreci cap a la veritat». </li></ul><ul><li>La Injúria: Article 208. «És injúria l'acció o expressió que lesionin la dignitat d'una altre persona menyscabant la seva fama o atemptant contra la seva pròpia estimació. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>2. MESURES LEGALS DE DEFENSA </li></ul><ul><li>Querella </li></ul><ul><li>L'art. 215 del Codi Penal estableix quines accions a prendre per part de l'ofés. La querella és un acte processal consistent en una declaració de voluntat dirigida a l'òrgan jurisdiccional competent, per la qual el subjecte de la mateixa, a més de posar en coneixement d'aquell la “notitia criminis” exercita l'acció penal, regulant-se actualment en el Codi Processal Penal. </li></ul><ul><li>Denúncia </li></ul><ul><li>En el Codi Penal l’Art. 201 estableix la mesura de defensa en cas de violació del dret a la intimitat. </li></ul><ul><li>Article 201: Per a procedir pels delictes previstos en aquest Capítol serà necessària denúncia de la persona agraviada o del seu representant legal. Quan aquella sigui menor d'edat, incapaç o una persona desvalguda, també podrà denunciar el Ministeri Fiscal. </li></ul>
 8. 8. 3. FORMES MÉS USUALS DE DELICTES A LA XARXA <ul><li>Correu electrònic: És el més freqüent i es produeix a través del robatori del correu electrònic, aconseguint la clau del nom i el password del compte a la qual es vol accedir. </li></ul><ul><li>Imatges : Cada dia són més freqüents penjar imatges en portals com You Tube sense el consentiment de la persona que apareix a les mateixes. Les imatges poden ser ofensives o de caràcter estrictament privat i de vegades apareixen acompanyades de textos denigrants. </li></ul><ul><li>Webs i Blogs: Es creen pàgines webs a la xarxa i Blogs anònims des dels quals s'insulta a particulars, organismes i institucions. Un cas bastant freqüent és que el telèfon de la persona a la qual es vol agraviar apareix a un anunci de contactes sexuals, al costat del text del reclam . </li></ul>
 9. 9. Delictes informàtics denunciats a Magrana el 2007
 10. 10. <ul><li>4. EXEMPLES DE SENTÈNCIES DELICTES A LA XARXA </li></ul><ul><li>Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo Social, Sentència de 5 de juliol de 2000, rec. 1718/2000 </li></ul><ul><li>Vulneració del dret a la intimitat en el correu electrònic d'una empresa, el qual va ser utilitzat per un empleat per a agredir al dret a la intimitat de dues companyes de treball i a l'espòs d'una d'elles. </li></ul><ul><li>Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo Social, Sentència de 28 març de 2007, rec. 8680/2006 </li></ul><ul><li>Vulneració del dret a l'honor. El treballador d'una empresa no tenia accés privat a la comunicació relacionada amb el seu treball professional, sinó que era comunicada amb un correu obert. Les seves nombroses queixes davant les seves superiors li van dur a la retirada del mòbil i el vehicle de l'empresa així com al retard en el cobrament de salaris. Sentencia danys morals. Indemnització de 3.000 euros. </li></ul><ul><li>Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala de lo Social, Secció 1ª Sentència de 13 de novembre de 2006, rec. 4956/2006 </li></ul><ul><li>Vulneració del dret a l'honor, intimitat personal i a la pròpia imatge en la conducta empresarial que va remetre per correu electrònic comunicació als contactes professionals, posant-los en coneixement que la prestació laboral de la directora de l'empresa havia conclòs </li></ul>
 11. 11. Conclusió <ul><li>El plantejament del projecte és aprofundir en els delictes contra un dels Drets Fonamentals de les persones, reconeguts en la Constitució Espanyola en el seu art. 18, la intimitat, l'honor i la pròpia imatge. </li></ul><ul><li>L'enorme influència en que ha arribat la informàtica a la vida quotidiana de les persones i organitzacions, i la importància que té el seu progrés per el desenvolupament d'un país, les transaccions comercials, la comunicació, els processos industrials, les investigacions, la seguretat, la sanitat, etc. són tots, aspectes que depenen cada dia més d'un adequat desenvolupament de la tecnologia informàtica. </li></ul><ul><li>Al costat de l'avanç de la tecnologia informàtica i la seva influència en gairebé totes les àrees de la vida social i privada han sorgit una sèrie de comportaments il·lícits denominats, de manera genèrica, «delictes informàtics». </li></ul>
 12. 12. PREGUNTES: <ul><li>Creieu que el correu electrònic és segur o per contra és fàcil vulnerar el dret a l'honor i la intimitat? </li></ul><ul><li>Hauria de ser totalment privat el correu electrònic d’un treballador o per contra l'empresa hauria de controlar-lo per a evitar els abusos? </li></ul><ul><li>Creieu que el Codi Penal hauria de recollir tots els delictes informàtics o bé opineu que estem protegits d'ells per la legislació específica que regula les societats de la informació? </li></ul>

×