Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Consumidors a la_xarxa_versió 14-12

234 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Consumidors a la_xarxa_versió 14-12

 1. 1. Consumidors a la xarxa: Drets i transaccions Nom del grup: Formigues Cibernautes Estudiants de Grau de Dret Universitat Oberta de Catalunya Assignatura: Ús i aplicacions de les TIC Primer semestre de l'any 2013-2014 MEMBRES DEL GRUP 3: Silvia Costa Estanyol Lorena Llamas Prieto David Lucia Marti Julia Nadal Guardia
 2. 2. Components del Grup: Formigues Cibernautes David Lucia Silvia Costa Lorena Llamas Julia Nadal
 3. 3. Introducció i objectius. • • • El projecte intenta informar al lector en la problemàtica de les transaccions a la xarxa, donat el volum d’aquesta activitat. • A espanya quatre de cada deu habitants realitzen compres a través d’internet. • Per dur a terme aquest projecte s’utilitzaran fonts d’origen cibernètic. • • • • Conèixer els tipus d’estafa més habituals en el món de les compres on-line. • Explicar la legislació vigent a l’estat espayol. • Opinar sobre la tèsi de si es necessària una nova regulació en aquest àmbit. • Oferir als usuaris unes pautes per intentar evitar actuacions que impliquin un risc. •
 4. 4. L’entorn: La XarXa Va ser creada per l’exèrcit de EEUU durant la dècada dels anys seixanta, i durant el 1990 es va popularitzar.
 5. 5. INTERACCIÓ Intercanvi inicial: Xarxa Local, l’intercanvi es fa en un mateix entorn tancat Amb l’ampliació del nombre de Xarxes i la distància entre elles, apareix Internet Entre els equips es pot compartir informació, impressores, espais comuns, ... No hi ha perill amb la confidencialitat, ja que les dades estan amb un “circuit tancat”. Tampoc hi ha evolució amb nova informació. Apareix la “lliure circulació” d’informació. Les dades ja no estan segures, on la interacció d’aquestes es d'ambdós sentits (emissió – recepció).
 6. 6. INTERACCIÓ a internet
 7. 7. NorMativa Drets i Deures dels Subjectes que hi Intervenen Tots els cibernautes tenim una seguretat jurídica que és canviant i s'adapta a les noves TIC, les seves últimes actualitzacions, tendències, buits legals. Però no només són drets al que podem atendre’ns durant les intervencions a la xarxa, sinó que també som responsables de deures. El primer deure és la autoprotecció. Protegir els nostres comptes, i informació personal és bàsic per, alhora, protegir els dels nostres contactes i informació de tercers a la qual pugui aconseguirse'n l'accés. És important seguir un curós comportament i alerta. Seguretat Jurídica
 8. 8. NorMativa Les Principals Lleis que Ens Protegeixen a Espanya i la Unió Europea Normativa espanyola: Llei 34/2002 de 11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Destinada a regular la prestació de serveis de societat de la informació en general. Ja que en molts casos el frau recau en la falta de informació o la distorsió d’aquesta. Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries . El text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris , incorpora les següents lleis complementàries :la Llei 26/1984 , de 19 de juliol , General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris RRD 1906 /99. Pensat exclusivament per a la contractació electrònica i telefònica , que complementa la LOCM . Llei 59/2003 de 19 de desembre, de signatura electrònica. Llei 32/2003 General de Telecomunicacions sobre Comunicacions Electròniques (Modifica la Llei de Comerç Electrònic i Serveis de la Societat de la Informació). Reial decret 1133/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula l'autorització de les vendes a distància i la inscripció en el Registre d'empreses de venda a distància . Normativa Comunitària: Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, en particular, el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic) Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig, relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància.
 9. 9. Transaccions Tipus de transaccions en comerços on-line i formes de pagament . Fraus i estafes més utilitzades.
 10. 10. Seguretat • Verificar la direcció del lloc on es vol fer la compra, una lletra diferent o un número menys pot indicar perill. El més recomanar és escriure la direcció i no seguir enllaços. • Internet, pot servir com a base d'informació respecte una pàgina. Es recomanable que l'usuari busqui informació en Foros sobre la reputació de la pàgina amb les experiències d'altres compradors. • Encara que sigui engorrós per saber les condicions de compra-venda d'un servidor en necessari llegir les polítiques i normatives . • Moltes transaccions a la xarxa es fan amb targetes de crèdit o dèbit. S’hauria de revisar els moviments de les últimes transaccions per verificar les condicions de la compra. • Quant s'accedeix a llocs per fer transferències, utilitzar portals de total confiança, i no fer-ho des de dispositius d'ús públic, per evitar un possible software que capturi les dades inserides a l'ordinador. • Utilitzarem eines per detectar i bloquejar amenaces. Les aplicacions estaran actualitzades, per evitar les vulnerabilitats de dissenys dels buscadors. • No escriurem informació personal indiscriminada-ment. Assegurarem on deixem informació i comprovarem les mesures de seguretat necessàries per que sigui segur.
 11. 11. Sentències. Jutgat número 3 de Malaga, 19/12/05 • La jutgessa va dictaminar a favor els acusats, afirmant que una compra amb una tarjeta aliena podria haver-se evitat si l'empresa venedora hagués dut a terme la identificació pertinent del comprador. Afirma que l'empresa no realitzes aquesta comprovació van ser els detonant de la compra, i no es pot atribuir només a un engany de l'acusat. • Els fets van ser probats i admessos pels acusats, tot i això van ser absolts. Audiència Provincial de Barcelona juliol de 1996 • Absol dels delictes d'estafa i falsedat a l'acusat, tot i que aquest va reconèixer la utilització d'aquestes targetes robades, destacant que ell va signar com a comprador i que la targeta era d'una dona. • La Sala corrobora que davant dels comerciants el lladre va manifestar ser el titular de la targetes i sense ensenyar cap altre document signava amb similitud a la signatura d'aquesta.
 12. 12. REGULACIÓ Ens poden donar diferents casos quan rebem el producte a casa: La garantia que s’ofereix al consumidor són de dos tipus:
 13. 13. REGULACIÓ Es dona el cas d’emetre una reclamació, quan hi ha un desacord entre el venedor del producte i el consumidor.
 14. 14. MAPA CONCEPTUAL
 15. 15. Conclusions. • Hi ha una evolució molt més important dels mitjans i recursos que no pas sobre el coneixement generalitzat, fet que suposa una amenaça al moment de la seva utilització. • Existeix una interrelació entre tots els conjunts existents en un mercat però de forma cibernètica, fet que involucra a tothom. • Encara que hi hagi voluntat de regulació, la normativa evoluciona més lentament que aquest entorn, fet que sempre deixa buits legals que representen amenaces per als usuaris. • Finalment, ha tingut que ser el mercat o qui ofereix els serveis, qui introdueixi mesures de seguretat o regulació, per tal de donar confiança i poder atreure més sectors. • D’aquesta forma, podem afirmar que hem assolit els nostres objectius, essent conscients de les formes de pagaments existents a la xarxa com també els diferents fraus que se’n poden derivar, on en aquest espai tant canviant, sempre es necessària la regulació a través de la normativa, però també la intencionalitat de bon funcionament pels qui interactuen.
 16. 16. Webgrafia http://www.comocomprarporinternet.com/guia-completa-de-compras-por-internet http://issuu.com/orsicyl/docs/guia_comercio_electronico?e=1539742/2586854 http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm http://www.ehowenespanol.com/cinco-tipos-comercio-electronico-info_209374/ http://legislacion.derecho.com/real-decreto-legislativo-1-2007-por-el-que-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-general-para-la-defensa-de-los-consumidores-y-u artículo 3 http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448169336.pdf http://www.orsi.jcyl.es/web/jcyl/ORSI/es/Plantilla100Detalle/1262861006271/_/1265894807420/Redaccion http://suite101.net/article/clases-de-comercio-electronico-b2b-b2c-b2a-b2e-c2c-c2g-b2g-a26589 http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_electr%C3%B3nica Manual UOCMultimedia (IP/TCP) Manual seguretat ESET Recomanacions de seguretat "La Caixa" Dades de fraus electrònics http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/200804-98765432109876.html http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
 17. 17. http://pages.ebay.es/Seguridad-en-eBay/index.html http://firgoa.usc.es/drupal/files/F-1469-1495.pdf http://kontsumobide.blog.euskadi.net/2012/01/16/modalidades-de-pago-en-compras-on-line/ http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/06/27/transacciones-seguras-internet/ http://liacolombia.com/2010/10/como-realizar-transacciones-comerciales-seguras-en-internet/ http://www.consumoteca.com/economia-familiar/medios-de-pago/pago-contra-reembolso/ http://www.finanzasparatodos.es/es/productosyservicios/productosbancariosoperativos/mediosdepagotarjetas.html http://www.portaldelcomerciante.com/va/articulo/mitjans-pagament-electronic http://www.hazdinero.net/dinerostormpay.htm http://www.bufetalmeida.com/155/compra-por-internet-mediante-tarjeta-de-credito-ajena-inexistencia-de-delito.html http://www.arriagaasociados.com/wp-content/uploads/2013/11/afecatdos-preferentes.jpg http://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEGUIAS&id=2425&sit=c,732 http://www.econsumer.gov/espanol/resources/trends.shtm http://www.orsi.jcyl.es/web/jcyl/ORSI/es/Plantilla100Detalle/1262861006271/_/1265894807420/Redaccion
 18. 18. Gràcies!

×