Divisió per diferències

C
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Gerbert d’Orlhac
(~945 – 1003)
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Calculem la
diferència a 100
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
Preparem la taula
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
Preparem la taula
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
Separem el 5
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5
Multipliquem
5 x 21 = 105
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
Completem amb
dos zeros
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
Sumem
2736 + 10500 = 13236
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
Separem l’1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1
Multipliquem
1 x 21 = 21
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
Completem amb
dos zeros
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
Sumem
3236 + 2100 = 5336
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
Separem el 5
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5
Multipliquem
5 x 21 = 105
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
Completem amb
un zero
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
Sumem
336 + 1050 =1386
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
Separem l’1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1
Multipliquem
1 x 21 = 21
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
Completem amb
un zero
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Sumem
386 + 210 = 596
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Separem el 5
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Multipliquem
5 x 21 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Sumem
96 + 105 = 201
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Separem el 2
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Multipliquem
2 x 21 = 42
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Sumem
1 + 42 = 43
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
Sumem
1 + 42 = 43
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21 5+1 → 6 (600)
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
5+2 → 7
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
5+2 → 7
Quocient 600+60+7 = 667
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
5+2 → 7
Quocient 600+60+7 = 667 Residu
1 of 32

Recommended

Algoritme transvasaments by
Algoritme transvasamentsAlgoritme transvasaments
Algoritme transvasamentscalaix2ie
107 views15 slides
Algoritme de Conway para el problema del Joc de Penney by
Algoritme de Conway para el problema del Joc de PenneyAlgoritme de Conway para el problema del Joc de Penney
Algoritme de Conway para el problema del Joc de Penneycalaix2ie
246 views25 slides
Construcció diagrames del Joc de Penney by
Construcció diagrames del Joc de PenneyConstrucció diagrames del Joc de Penney
Construcció diagrames del Joc de Penneycalaix2ie
205 views24 slides
Sèries de quadrats by
 Sèries de quadrats Sèries de quadrats
Sèries de quadratscalaix2ie
356 views29 slides
Sèries de quadrats by
Sèries de quadratsSèries de quadrats
Sèries de quadratscalaix2ie
147 views29 slides
Resta amb àbac (justificació) by
Resta amb àbac (justificació)Resta amb àbac (justificació)
Resta amb àbac (justificació)calaix2ie
601 views4 slides

More Related Content

More from calaix2ie

Multiplicacio egipcia by
Multiplicacio egipciaMultiplicacio egipcia
Multiplicacio egipciacalaix2ie
3K views23 slides
Producte fulminia 2 by
Producte fulminia 2Producte fulminia 2
Producte fulminia 2calaix2ie
564 views12 slides
Producte piràmide i creueta comparats by
Producte piràmide i creueta comparatsProducte piràmide i creueta comparats
Producte piràmide i creueta comparatscalaix2ie
547 views6 slides
Producte creueta 2 by
Producte creueta 2Producte creueta 2
Producte creueta 2calaix2ie
535 views7 slides
Producte piramide 3 by
Producte piramide 3Producte piramide 3
Producte piramide 3calaix2ie
521 views10 slides
Producte piramide 2 by
Producte piramide 2Producte piramide 2
Producte piramide 2calaix2ie
557 views11 slides

More from calaix2ie(20)

Multiplicacio egipcia by calaix2ie
Multiplicacio egipciaMultiplicacio egipcia
Multiplicacio egipcia
calaix2ie3K views
Producte fulminia 2 by calaix2ie
Producte fulminia 2Producte fulminia 2
Producte fulminia 2
calaix2ie564 views
Producte piràmide i creueta comparats by calaix2ie
Producte piràmide i creueta comparatsProducte piràmide i creueta comparats
Producte piràmide i creueta comparats
calaix2ie547 views
Producte creueta 2 by calaix2ie
Producte creueta 2Producte creueta 2
Producte creueta 2
calaix2ie535 views
Producte piramide 3 by calaix2ie
Producte piramide 3Producte piramide 3
Producte piramide 3
calaix2ie521 views
Producte piramide 2 by calaix2ie
Producte piramide 2Producte piramide 2
Producte piramide 2
calaix2ie557 views
Producte fulminia by calaix2ie
Producte fulminiaProducte fulminia
Producte fulminia
calaix2ie2K views
Producte creueta by calaix2ie
Producte creuetaProducte creueta
Producte creueta
calaix2ie2K views
Producte piramide by calaix2ie
Producte piramideProducte piramide
Producte piramide
calaix2ie2.1K views
Divisio diferencies by calaix2ie
Divisio diferenciesDivisio diferencies
Divisio diferencies
calaix2ie513 views
Algoritme alineacio by calaix2ie
Algoritme alineacioAlgoritme alineacio
Algoritme alineacio
calaix2ie353 views
Pas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadrada by calaix2ie
Pas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadradaPas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadrada
Pas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadrada
calaix2ie1.3K views
Algoritme vives by calaix2ie
Algoritme vivesAlgoritme vives
Algoritme vives
calaix2ie1.2K views
Algoritme xines arrel quadrada by calaix2ie
Algoritme xines arrel quadradaAlgoritme xines arrel quadrada
Algoritme xines arrel quadrada
calaix2ie1K views
Algoritme tradicional by calaix2ie
Algoritme tradicionalAlgoritme tradicional
Algoritme tradicional
calaix2ie1.2K views
Divisió per galera 7 by calaix2ie
Divisió per galera 7Divisió per galera 7
Divisió per galera 7
calaix2ie439 views
Divisió per galera 6 by calaix2ie
Divisió per galera 6Divisió per galera 6
Divisió per galera 6
calaix2ie453 views
Divisió per galera 5 by calaix2ie
Divisió per galera 5Divisió per galera 5
Divisió per galera 5
calaix2ie424 views
Divisió per galera 4 by calaix2ie
Divisió per galera 4Divisió per galera 4
Divisió per galera 4
calaix2ie490 views
Divisió per galera 3 by calaix2ie
Divisió per galera 3Divisió per galera 3
Divisió per galera 3
calaix2ie413 views

Divisió per diferències

 • 1. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Gerbert d’Orlhac (~945 – 1003)
 • 2. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Calculem la diferència a 100
 • 3. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U Preparem la taula
 • 4. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 Preparem la taula
 • 5. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 Separem el 5
 • 6. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 Multipliquem 5 x 21 = 105
 • 7. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 Completem amb dos zeros
 • 8. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 Sumem 2736 + 10500 = 13236
 • 9. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 Separem l’1
 • 10. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 Multipliquem 1 x 21 = 21
 • 11. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 Completem amb dos zeros
 • 12. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 Sumem 3236 + 2100 = 5336
 • 13. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 Separem el 5
 • 14. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 Multipliquem 5 x 21 = 105
 • 15. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 Completem amb un zero
 • 16. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 Sumem 336 + 1050 =1386
 • 17. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 Separem l’1
 • 18. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 Multipliquem 1 x 21 = 21
 • 19. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 Completem amb un zero
 • 20. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Sumem 386 + 210 = 596 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6
 • 21. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Separem el 5 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6
 • 22. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Multipliquem 5 x 21 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5
 • 23. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Sumem 96 + 105 = 201 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1
 • 24. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Separem el 2 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1
 • 25. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Multipliquem 2 x 21 = 42 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2
 • 26. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Sumem 1 + 42 = 43 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3
 • 27. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 Sumem 1 + 42 = 43
 • 28. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 5+1 → 6 (600) DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3
 • 29. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60)
 • 30. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60) 5+2 → 7
 • 31. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60) 5+2 → 7 Quocient 600+60+7 = 667
 • 32. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60) 5+2 → 7 Quocient 600+60+7 = 667 Residu