An labhairt 2013

2,668 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,668
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,859
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

An labhairt 2013

 1. 1. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Ag cothú na cumarsáide: Labhairt na Gaeilge
 2. 2. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Aidhmeanna  na  Ceardlainne: Go mbeidh tuiscint níos fearr agat: •  ar an réimse féidearthachtaí taitneamhacha / tairbheacha chun scoláirí a chumasú sa labhairt •  ar an gceistiúchán – ceisteanna a chumadh & a fhreagairt sa rang il-chumais •  ar thascanna le bearna eolais a dhearadh agus a úsáid
 3. 3. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Labhairt  na  Gaeilge  
 4. 4. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. “Airteagal 8 Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í. Glactar leis an Sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile."
 5. 5. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Eochairtheachtaireachtaí   •  Ba cheart na ceithre scil, éisteacht, léamh, labhairt agus scríobh a chomhtháthú. •  Ba cheart dóthain ionchuir a sholáthar don fhoghlaimeoir : Ionchur → Aschur •  Ba cheart obair bheirte agus obair ghrúpa a úsáid •  Ba cheart na feidhmeanna teanga a bheith mar sprioc foghlamtha
 6. 6. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. •  Cumasaigh scoláirí chun bunchumarsáid an ranga a dhéanamh trí mheán na Gaeilge •  Bíodh aon treoracha ó bhéal simplí •  Ná tugadh an múinteoir níos mó ná treoir amháin ag an am •  Scríobhadh an múinteoir an treoir ar an gclár bán nó ar bhileog don scoláire indibhidiúil •  Bíodh cead ag scoláire an treoir a chinntiú le comhscoláire Caint  an  tseomra  ranga
 7. 7. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Eochairphrionsabail  i  Sealbhú  Teanga     Idirghníomhaíocht sa seomra ranga - úsáid na sprioctheanga - an foghlaimeoir rannpháirteach go gníomhach - obair ghrúpa/foghlaim chomhoibritheach Foghlaim thasc-bhunaithe - deiseanna don fhoghlaimeoir aschur (labhairt agus scríobh) a chruthú
 8. 8. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Sealbhú  Teanga:  An  Próiseas  Foghlama   Éisteacht Tuiscint Aithris Labhairt Léamh Scríobh
 9. 9. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. 1.  Ceisteanna  agus  freagraí  -­‐  obair  bheirte/ghrúpa   2.  Mím/Geaitsíocht  -­‐  obair  bheirte/ghrúpa   3.  Íomhánna   4.  Cur  i  láthair  an  mhúinteora  m.sh.  Sliocht  as  úrscéal  nó   gearrscéal  /  PowerPoint  /Photostory  /  DVD  /  Fstéip  /   caiséad  /  An  tIdirlíon   (samplaí  sa  leabhrán)   5.  Suirbhé  ranga   (sampla  sa  leabhrán)   6.  GníomhNoghlaim  –  rogha  leathan   (samplaí  sa  leabhrán)   Caithimh  Aimsire  –  Bealaí  isteach  
 10. 10. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Ceisteanna   •  Cé  mise?   •  Cuir  agallamh  orm   •  Suirbhé   •  Físeáin   •  Liathróid  bhog   •  Ceisteanna  a  chur  i  slí  eile   •   Ailibí   •  Ceisteanna    a  Nágáil  ar  ghlórphost   •  Freagair  gach  ceist  le  ceist  eile  
 11. 11. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Druileanna  cainte   •  Chuaigh  mé  go  dT  an  cluiche  peile  agus  thóg  mé  liom  …     •  Chuaigh  mé  go  dT  an  _______  agus  thóg  mé  liom  ______     » Ar  thóg  tú  do  bhróga  peile  leat?   » Thóg  mé   » An  raibh  siad  salach?   » Ní  raibh,  bhí  siad  glan     •  Chuaigh  mé  …  
 12. 12. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Sampla  eile   •  Chuaigh  mé  go  dT  an  baile  mór  agus   cheannaigh  mé  im…   •  Lean  ort  a  Mháire.....  
 13. 13. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Tascanna  le  bearna  eolais  
 14. 14. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Seomra  codlata  
 15. 15. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Troscán  
 16. 16. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Puzail  
 17. 17. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Úsáid  na  drámaíochta  chun  an  labhairt  a   spreagadh   “The objectives of process drama in the second language classroom are to increase the fluency and confidence of the student’s speech, to create authentic communicative contexts, and to generate new classroom relationships” Words into Worlds, Shin-Mei Kao & Cecily O’ Neill
 18. 18. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Úsáid  íomhánna  
 19. 19. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Féidearthachtaí  eile  
 20. 20. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Leagan  amach  an  ranga  
 21. 21. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Triail Bhonnlíne Measúnú Leanúnach (Neamhfhoirmeálta & Foirmeálta) Taifeadadh Rialta Buaicphointe
 22. 22. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Measúnú  -­‐  Comhchreat  Tagartha  na     hEorpa  um  Theangacha  (CEFR)   •  Stór Focal •  Líofacht •  Cruinneas •  Cumarsáid •  Foghraíocht
 23. 23. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Measúnú  ar  an  labhairt   Ainm ___________________________ Rang ________ Dáta ________________ Topaic _________________________ Tasc ________________________________________________________ Lag ☺ Measartha ☺☺ An-mhaith ☺☺☺ Sár-mhaith ☺☺☺☺ Le feabhsú Stór Focal Foghraíocht Líofacht Cruinneas Cumarsáid Síníú an mhúinteora _______________________ Síníú an scoláire _________________
 24. 24. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Na  laethanta   saoire   Spórt   Mo  chaitheamh   aimsire   An  scoil   Ceol   Mo  mhuin[r  agus  mo   chairde  
 25. 25. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Uirlis  Mheasúnaithe   Síníú an mhúinteora _______________________ Síníú an scoláire _____________________ Ainm _____________________ Rang _____________________ Dáta _____________________ Topaic ____________________ Tasc _____________________ Cumarsáid LíofachtFoghraíocht Cruinneas Stór focal
 26. 26. Tá an tSFGM á maoiniú ag Rannóg um Oideachas Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS). Tá an tSeirbhís seo á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Aidhmeanna na Ceardlainne: An bhfuil tuiscint níos fearr agat ar na gnéithe seo? •  ar an réimse féidearthachtaí taitneamhacha / tairbheacha chun scoláirí a chumasú sa labhairt •  ar an gceistiúchán – ceisteanna a chumadh & a fhreagairt sa rang il-chumais •  ar thascanna le bearna eolais a dhearadh agus a úsáid

×