Ag cothúnahéisteachta2013

2,688 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,838
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ag cothúnahéisteachta2013

 1. 1. Ag cothú scil na héisteachta
 2. 2. Aidhmeanna na Ceardlainne: Go mbeidh tuiscint níos fearr agat ar: •  thábhacht scil na héisteachta i bhforbairt scileanna teanga eile agus sa phróiseas sealbhaithe teanga. •  faoi na gnéithe éagsúla a bhfuil tionchar acu ar fhorbairt scil na héisteachta. •  na 3 chéim i gcothú scil na héisteachta.
 3. 3. An Éisteacht •  Tá ról lárnach ag an éisteacht in úsáid teanga. •  Úsáidtear an éisteacht dhá uair níos minice ná an labhairt. (Rivers 1981) •  Úsáidtear an éisteacht ceithre huaire níos minice ná an scríbhneoireacht nó an léitheoireacht. (Wolvin & Coakley 1991) •  Déantar faillí go minic i bhforbairt scil na héisteachta
 4. 4. An Próiseas Sealbhaithe Teanga Éisteacht Tuiscint Aithris Labhairt Léamh Scríobh
 5. 5. Conas a chothaíonn tú scil na héisteachta i do rang ?
 6. 6. Cad iad na dúshláin a bhaineann le forbairt scil na héisteachta?
 7. 7. Tionchair ar phróiseas na héisteachta An Cainteoir Ábhar Ionchur físeachAn t-éisteoir
 8. 8. Gnéithe le cur san áireamh … •  Ba chóir aidhm chinnte a bheith ag an tasc éisteachta. •  Ba chóir don éisteacht a bheith ábharthach/réalaíoch. •  Ba chóir foinsí dílse a úsáid. •  Ba chóir deis a chur ar fáil an topaic/ábhar a phlé roimh ré. •  Ba chóir straitéisí éisteachta a fhorbairt. •  Ba chóir aidhm teagaisc seachas tástála a bheith ag an tasc •  Ba chóir don tasc feabhas a chur ar an éisteacht.
 9. 9. •  Ní scil tánaisteach í an éisteacht. •  Ní chaithfidh na foghlaimeoirí gach uile fhocal a thuiscint •  Ní scrúdú cuimhne é. •  Ní cóir an téacs scríofa a thabhairt – ag brath ar an tasc. Gnéithe le cur san áireamh (ar lean)
 10. 10. Treoirlínte ginearálta •  Bíodh an mhír éisteachta gearr. •  Tabhair an tasc roimh an éisteacht. •  Seinn an mhír éisteachta neart uaireanta. •  Lig do na foghlaimeoirí a gcuid freagraí a phlé. •  Freagraí srathaithe a fháil. •  Ba chóir don tasc a bheith indéanta. •  Cuir an tasc agus ní an mhír éisteachta in oiriúint.
 11. 11. Treoirlínte ginearálta (ar lean) •  Tá an bhéim ar an bpróiseas, ní ar an bhfreagra ceart. (‘Próiseas’ seachas ‘Táirge’- Scrivener) •  Má éiríonn le foghlaimeoir na freagraí cearta a fháil tar éis na chéad éisteachta – ní raibh an tasc dúshlánach go leor. (Scrivener)
 12. 12. Nótaí:
 13. 13. Réamh- éisteacht Le linn éisteachta Iar- éisteacht Cur chuige don éisteacht
 14. 14. Réamh-éisteacht •  Aidhm - suim an fhoghlaimeora a mhúscailt. •  Plé a dhéanamh ar an ábhar. •  Nasc le réamheolas/foclóir/nathanna…. •  Tuar a dhéanamh faoi ábhar na míre, leagan amach, struchtúr. •  Tobsmaointeoireacht.
 15. 15. Le linn éisteachta •  Lig do na foghlaimeoirí teacht ar mhórbhrí na míre ar dtús. •  Ná cuir ceisteanna ag lorg mionsonraí tar éis na chéad éisteachta. •  Iarr ar na foghlaimeoirí buille faoi thuairim a thabhairt tar éis na chéad éisteachta. •  Lig dóibh i mbeirteanna an t-eolas a bhailigh siad a roinnt ar a chéile.
 16. 16. Le linn éisteachta (ar lean) •  Faigh aiseolas ó na foghlaimeoirí agus scríobh an t-eolas ceart agus mícheart ar an gclár bán. (Tabharfaidh sé fócas don dara héisteacht). •  Seinn an mhír roinnt uaireanta chun ligean dóibh an mhórbhrí a fháil. •  Dírigh na ceisteanna ar na codanna atá indéanta ag na foghlaimeoirí.
 17. 17. Le linn éisteachta (ar lean) •  Dian-éisteacht Úsáidtear dian-éisteacht le gnéithe áirithe den téacs. •  Ní dhéantar dian-éisteacht go dtí go mbíonn mórbhrí na míre ag na foghlaimeoirí. •  Is féidir díriú ar ghnéithe sonracha sa dian- éisteacht.
 18. 18. Iar-éisteacht •  Ba chóir gníomhaíochtaí iar-éisteachta a bheith ann chun tógáil ar an obair éisteachta agus a bhfuil foghlamtha a threisiú. •  Cuidíonn na gníomhaíochtaí seo le hathchúrsáil foclóra/nathanna/struchtúr…
 19. 19. Réamh- éisteacht Tasc cinnte Seinn an mhír éisteachta Aiseolas ón tasc Ar éirigh leo an tasc a dhéanamh? D’éirigh leo Críoch Níor éirigh leo Cur chuige don éisteacht
 20. 20. Cur chuige don éisteacht Mórphictiúr Níos mó sonraí An teanga
 21. 21. Gníomhaíochtaí
 22. 22. Acmhainní
 23. 23. Cur chuige don éisteacht - achoimre • Tá tábhacht ag baint le hionchur leathan. • Caithfear tacú leis na foghlaimeoirí straitéisí éifeachtacha a fhorbairt. • Bíodh neart ama ar fáil don éisteacht. • Lig do na foghlaimeoirí plé a dhéanamh chun foghlaim óna chéile. • Bíodh an éisteacht mar chuid den obair bhaile. • Is scil dhúshlánach í ach caithfear í a chleachtadh.
 24. 24. Aidhmeanna na Ceardlainne: An bhfuil tuiscint níos fearr agat ar: •  thábhacht scil na héisteachta i bhforbairt scileanna teanga eile agus sa phróiseas sealbhaithe teanga? •  na gnéithe éagsúla a bhfuil tionchar acu ar fhorbairt scil na héisteachta? •  na 3 chéim i gcothú scil na héisteachta?

×