Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WordCamp Praha 2017 - Martin Hlaváč

828 views

Published on

Bedrock, aneb WordPress přes Composer.

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

WordCamp Praha 2017 - Martin Hlaváč

 1. 1. Sli.do www.sli.do/#WCPHADEV
 2. 2. Dotazník Kdo zná Composer?
 3. 3. Dotazník Kdo používá Composer?
 4. 4. Composer
 5. 5. Composer
 6. 6. Composer „Composer je nástroj na správu závislostí v PHP.“ https://getcomposer.org
 7. 7. Composer Jednoduchá instalace: Composer-Setup.exe
 8. 8. Composer
 9. 9. Packagist
 10. 10. Packagist ● Laravel ● Nette ● Symfony ● Doctrine ...
 11. 11. Composer - Laravel $ composer create-project –prefer-dist laravel/laravel blog
 12. 12. Composer - Nette $ composer create-project nette/sandbox nazev-projektu
 13. 13. Composer - Symfony $ composer create-project symfony/framework-standard-edition my_project_name
 14. 14. Composer - WordPress? $ composer create-project wordpress/wordpress nazev-projektu
 15. 15. composer.json { "require": { "php": ">=5.6.1", "nette/nette": "~2.4.0" } }
 16. 16. composer.json { ... "require-dev": { "tracy/tracy": "2.3.*", "nette/tester": "1.3.*" } }
 17. 17. Composer - příkazy ● update ● require
 18. 18. Dotazník Kdo by chtěl Composer nativně ve WordPressu?
 19. 19. Dotazník Kdo zná Bedrock?
 20. 20. Dotazník Kdo používá Bedrock?
 21. 21. Roots.io
 22. 22. Bedrock „Standard pro definici WordPressu s moderními vývojovými nástroji, jednoduchou konfigurací a vylepšenou adresářovou strukturou.“ https://roots.io/bedrock/
 23. 23. Bedrock - výhody ● Lepší (adresářová) struktura projektu
 24. 24. Bedrock - výhody ● Správa závislostí pomocí Composeru $ composer require "wpackagist-plugin/wp-tracy" --dev
 25. 25. WordPress Packagist
 26. 26. Bedrock - výhody ● Snadná konfigurace – Dotenv, development, staging, production
 27. 27. Bedrock - výhody ● Zvýšená bezpečnost – např. plugin wp-password-bcrypt https://www.brilo.cz/bezpecnejsi-ukladani-hesel-ve-wordpressu/
 28. 28. Bedrock - požadavky ● PHP >= 5.6 ● Composer
 29. 29. Bedrock - instalace 1. Vytvoření nového projektu: $ composer create-project roots/bedrock
 30. 30. Bedrock - instalace 2. .env.example → .env + aktualizace systémových proměnných
 31. 31. Bedrock – proměnné ● DB_NAME ● DB_USER ● DB_PASSWORD ● DB_HOST ● WP_ENV (development, staging, production) ● WP_HOME (http://example.com) ● WP_SITEURL (http://example.com/wp) ● AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY, LOGGED_IN_KEY, NONCE_KEY, AUTH_SALT, SECURE_AUTH_SALT, LOGGED_IN_SALT, NONCE_SALT
 32. 32. Bedrock - instalace 3. Přidání šablony do web/app/themes
 33. 33. Bedrock - instalace 4. Nastavení vhost: /path/to/site/web/
 34. 34. Bedrock - instalace 5. Přístup do administrace: http://example.com/wp/wp-admin
 35. 35. WP Cron ● DISABLE_WP_CRON http://example.com/wp/wp- cron.php
 36. 36. Bedrock - nevýhody ● Vůči WP jiná adresářová struktura – problém pro: ● nekompatibilní pluginy ● špatně napsané šablony
 37. 37. Bedrock - nevýhody Další závislost na třetí straně: Roots
 38. 38. Bedrock - nevýhody Aktualizace by měly probíhat přes Composer
 39. 39. Dotazník A jak deployujete vy? FTP SFTP FTP DEPLOYMENT SSH Git deploy Ručně Automaticky Jinak?
 40. 40. Bedrock - deploy Doporučuji hosting s Git deployem + GitLab + Composer + WP-CLI
 41. 41. Bedrock – kdy použít? Na vlastní projekty
 42. 42. Bedrock – anebo pokud: ● potřebuje (další) závislosti přes Composer ● nejste závislý na velkém počtu pluginů ● máte celý projekt kontrolou ● máte s klientem servisní spolupráci
 43. 43. Bedrock – kdy nepoužít? Na projekty klientů bez plné důvěry
 44. 44. Bedrock – anebo pokud: ● jste závislý na velkém počtu pluginů ● nemáte svojí kvalitní šablonu ● nemáte celý projekt kontrolou ● nemáte s klientem servisní smlouvu
 45. 45. Dotazník Komu se Bedrock líbí?
 46. 46. DEMO - #kimnaslidu

×