Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tipy a triky, best practices, deployment, testování

322 views

Published on

Sbírka doporučení nástrojů a zdrojů kde se inspirovat s best practices.

Published in: Internet
 • Be the first to like this

Tipy a triky, best practices, deployment, testování

 1. 1. Tipy a triky, best practices, deployment, testování Radim Klaška, Morpht.com
 2. 2. Nebojte se příkazové řádky ● Rychlejší ● Jednoduché specializované nástroje ● Programy se nesnaží být chytřejší než uživatelé ● Velký potenciál automatizace
 3. 3. Operační systém ● Mac / Linux ● Windows: https://git-scm.com/downloads
 4. 4. Správa verzí ● git: https://git-scm.com ● alternativy SVN, Bazaar ● ale použijte git ;-) ● Git interaktivně v prohlížeči: https://try.github.io ● časté omyly: http://ohshitgit.com ● Workflow: https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workf lows
 5. 5. Drush ● Dokumentace: http://www.drush.org ● Dostupné příkazy s ukázkami: https://drushcommands.com/ ● Příklady: ○ drush dl drupal ○ drush dl token ○ drush en token ○ drush en -y views_ui ○ cca ● https://github.com/drush-ops/drush/blob/master/examples /example.bashrc
 6. 6. Drupal Console ● https://drupalconsole.com/ ● Dokumentace: https://hechoendrupal.gitbooks.io/drupal-console/conten t/en/index.html ● Příklady: ○ drupal generate:theme ○ drupal generate:module ○ drupal cr
 7. 7. Composer ● https://getcomposer.org/ ● spravuje závislosti ○ globálně (drush, drupal console, behat...) ○ v rámci projektu ● Příklady: ○ composer global require drush/drush:8.x ○ composer global require drupal/console:@stable ○ composer global update ○ composer update
 8. 8. Composer ● https://getcomposer.org/ ● spravuje závislosti ○ globálně (drush, drupal console, behat...) ○ v rámci projektu ● Příklady: ○ composer global require drush/drush:8.x ○ composer global require drupal/console:@stable ○ composer global update ○ composer update
 9. 9. Frontendisti ● bundle check ● commpas watch ● drush radix "My Subtheme" --bootswatch=cerulean"
 10. 10. Osvědčené postupy ● Vše v git repozitáři ● Drupal je v rootu repozitáře, nebo v /docroot ● Všechen kód spravovaný lokálně ● hook_unpdate_N - https://www.drupal.org/project/hook_update_deploy_tools ● Příklad: ○ https://pantheon.io/ (dev&test zdarma) ○ http://getdevshop.com/ (opensource na vlastnim serveru)
 11. 11. Osvědčené postupy
 12. 12. “Novinky” ● composer based builds ● žádný contrib kód v repozitáři ● composer.json definuje co je třeba ○ nejen drupal.org! ● další konfigurace projektu může být přiložena také ○ testy!
 13. 13. Doporučené postupy
 14. 14. Možnosti ● Git Hooks ○ pre-commit: Checks for Drupal coding standards compliance ○ commit-msg: Check for proper formatting and syntax ● Testing Framework ● Behat ● PHPUnit ● Executing tests and validating code ● Building dependencies
 15. 15. Možnosti ● Management of Drupal core, contrib, and third party libraries via Composer ● Building front end assets. E.g, via gulp, npm, bower, etc. ● Continuous Integration & Deployment ● Travis CI ● GitHub
 16. 16. Jak na to ● Acquia Build and Launch Tool: https://github.com/acquia/blt ● Příklad: https://github.com/acquia/lightning ● Hosting s podporou composer buildu? ● Co když je contrib/package odstraněn? (Build fail)
 17. 17. Ukázka BLT
 18. 18. Dotazy @radimklaska / radim@klaska.net
 19. 19. Tipy a triky, best practices, deployment, testování Radim Klaška, Morpht.com

×