Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Deployment	  prak.cky      Jak	  to	  nechat	  na	  jiných	  a	  jak	  to	  dělat	  sám.      Ladislav	  Prskave...
Deployment           “the	  distribu.on	  of	  forces	             in	  prepara.on	  for	  baEle	   ...
Configura.on	             Managementstředa, 21. září 11
"Automated	  deployment,	  .ed	  into	        good	  CI	  discipline,	  is	  essen.al	  to	        making	  th...
Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
Jak to nechat na jiných                   Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
DEPLOYMENT SERVICES      Heroku, PHPFog, Pagodabox, Engineyard, ...            git push         ...
Jak si to vyrobit sám                  Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano           gem install capistrano                   Depl...
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano, deployment  require railsless-deploy  require capistrano/ext/multistage  set ...
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano, deployment  require railsless-deploy  require capistrano/ext/multistage  set ...
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano, deployment  require railsless-deploy  require capistrano/ext/multistage  set ...
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano, deployment            capistrano/ext/multistage     development.rb...
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano, deployment  require railsless-deploy  require capistrano/ext/multistage  set ...
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano, deployment   def relative_path(from_str, to_str)    require pathname    ...
Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano, Apache configuration                    Deployment prakticky, WEB...
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano, configuration management    <VirtualHost *>     ServerName <%=application%>...
DEPLOYMENT TOOLS      Capistrano, configuration management    desc "Configure Apache from template"    task :s...
"If	  you	  are	  s.ll	  do	  manual	           deployment,	  you	  need	  of	  know	           in	  dev...
DEPLOYMENT TOOLS      Jenkins CI               Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
DEPLOYMENT TOOLS      Jenkins CI               Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
DEPLOYMENT TOOLS      Jenkins CI               Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
DEPLOYMENT TOOLS      CF Engine, Puppet, Chef                   Deployment prakticky, WEBEXPO 2011s...
DEPLOYMENT TOOLS      CF Engine, Puppet, Chef       automates IT processes                  ...
DEPLOYMENT TOOLS      CF Engine, Puppet, Chef       automates IT processes                manag...
DEPLOYMENT TOOLS      CF Engine, Puppet, Chef       automates IT processes                  ...
středa, 21. září 11
SOFTWAREstředa, 21. září 11
AUTOMATIC      DEPLOYMENT           Není	  důležitá	  cesta,	  ale	  výsledek               ...
Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
Otázky ?           http://blog.prskavec.net                   Deployment prakticky, WEBEXPO ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Deployment prakticky

K čemu je deployment? Proč automatizovat? Kdo to vyřeší za vás? Jak začít? Jak to dělat ve velkém? V přednášce si ukážeme na problematice nasazení jednoduché PHP aplikace (Wordpress) jak to jde dělat a ukážu v čem jsou úskalí a na čem je potřeba pokud máte heterogenní prostředí jako u nás v LMC (Jobs.cz, Prace.cz). Apllication deployment (capistrano, fabric, cfengine, controltier) a configuration management (bcfg2, pupper, chef, cfengine, lcfg) jsou hlavní oblasti o kterých budeme mluvit.

 • Be the first to comment

Deployment prakticky

 1. 1. Deployment  prak.cky Jak  to  nechat  na  jiných  a  jak  to  dělat  sám. Ladislav  Prskavec    -­‐    LMC,  s.r.o.středa, 21. září 11
 2. 2. Deployment “the  distribu.on  of  forces   in  prepara.on  for  baEle   or  work”středa, 21. září 11
 3. 3. Configura.on   Managementstředa, 21. září 11
 4. 4. "Automated  deployment,  .ed  into   good  CI  discipline,  is  essen.al  to   making  this  work." Martin Fowler Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 5. 5. Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 6. 6. Jak to nechat na jiných Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 7. 7. DEPLOYMENT SERVICES Heroku, PHPFog, Pagodabox, Engineyard, ... git push git revert heroku create git push heroku master heroku rake db:migrate Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 8. 8. Jak si to vyrobit sám Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 9. 9. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano gem install capistrano Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 10. 10. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano, deployment require railsless-deploy require capistrano/ext/multistage set :user, "vagrant" set :runner, "vagrant" set :sudo, false set :projects_dir, "/srv/www" set :ssh_options, {:forward_agent => true} # ENV set :stages, %w(production development) set :default_stage, "development" # SCM set :scm, :git set :repository, "git@github.com:abtris/webexpo2011-wordpress.git" set :branch, "master" set :scm_verbose, true set :git_shallow_clone, 1 Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 11. 11. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano, deployment require railsless-deploy require capistrano/ext/multistage set :user, "vagrant" set :runner, "vagrant" set :sudo, false set :projects_dir, "/srv/www" set :ssh_options, {:forward_agent => true} # ENV set :stages, %w(production development) set :default_stage, "development" # SCM set :scm, :git set :repository, "git@github.com:abtris/webexpo2011-wordpress.git" set :branch, "master" set :scm_verbose, true set :git_shallow_clone, 1 Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 12. 12. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano, deployment require railsless-deploy require capistrano/ext/multistage set :user, "vagrant" set :runner, "vagrant" set :sudo, false set :projects_dir, "/srv/www" set :ssh_options, {:forward_agent => true} # ENV set :stages, %w(production development) set :default_stage, "development" # SCM set :scm, :git set :repository, "git@github.com:abtris/webexpo2011-wordpress.git" set :branch, "master" set :scm_verbose, true set :git_shallow_clone, 1 Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 13. 13. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano, deployment capistrano/ext/multistage development.rb role :web, "default" set :application, "beta-website.com" set :deploy_to, "#{projects_dir}/#{application}" produc.on.rb role :web, "default" set :application, "website.com" set :deploy_to, "#{projects_dir}/#{application}" Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 14. 14. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano, deployment require railsless-deploy require capistrano/ext/multistage set :user, "vagrant" set :runner, "vagrant" set :sudo, false set :projects_dir, "/srv/www" set :ssh_options, {:forward_agent => true} # ENV set :stages, %w(production development) set :default_stage, "development" # SCM set :scm, :git set :repository, "git@github.com:abtris/webexpo2011-wordpress.git" set :branch, "master" set :scm_verbose, true set :git_shallow_clone, 1 Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 15. 15. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano, deployment def relative_path(from_str, to_str) require pathname Pathname.new(to_str).relative_path_from(Pathname.new(from_str)).to_s end namespace :deploy do desc "Relative symlinks for current/" task :symlink, :except => { :no_release => true } do if releases[-2] # not the first release previous_release_relative = relative_path(deploy_to,previous_release) on_rollback { run "rm -f #{current_path}; ln -s #{previous_release_relative} #{current_path}; true" } end latest_release_relative = relative_path(deploy_to,latest_release) run "rm -f #{current_path} && ln -s #{latest_release_relative} #{current_path}" end end Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 16. 16. Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 17. 17. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano, Apache configuration Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 18. 18. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano, configuration management <VirtualHost *> ServerName <%=application%> DocumentRoot <%= "#{current_path}/wordpress" %> <Directory <%= "#{current_path}/wordpress" %>> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride All </Directory> LogLevel warn ErrorLog <%= "#{shared_path}/log/apache2/error.log" %> CustomLog <%= "#{shared_path}/log/apache2/access.log common" %> </VirtualHost> Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 19. 19. DEPLOYMENT TOOLS Capistrano, configuration management desc "Configure Apache from template" task :setup, :roles => [:web] do set :apache_vhost_aconf, "#{projects_dir}/#{application}/apache.conf" set :apache_vhost_econf, "/etc/apache2/sites-enabled/#{application}" file = File.join(File.dirname(__FILE__ ), "/../templates", vhost_template) template = File.read(file) buffer = ERB.new(template).result(binding) put buffer, "#{apache_vhost_aconf}", :mode => 0444 send(run_method, "mkdir -p #{shared_path}/log/apache2") send(run_method, "chown www-data #{shared_path}/log/apache2") send(run_method, "ln -nfs #{apache_vhost_aconf} #{apache_vhost_econf}") end Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 20. 20. "If  you  are  s.ll  do  manual   deployment,  you  need  of  know   in  devops  we  call  it  hand  job." Borat DEVOPS Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 21. 21. DEPLOYMENT TOOLS Jenkins CI Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 22. 22. DEPLOYMENT TOOLS Jenkins CI Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 23. 23. DEPLOYMENT TOOLS Jenkins CI Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 24. 24. DEPLOYMENT TOOLS CF Engine, Puppet, Chef Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 25. 25. DEPLOYMENT TOOLS CF Engine, Puppet, Chef automates IT processes Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 26. 26. DEPLOYMENT TOOLS CF Engine, Puppet, Chef automates IT processes manage your servers by writing code, not by running commands Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 27. 27. DEPLOYMENT TOOLS CF Engine, Puppet, Chef automates IT processes manage your servers by writing code, not by running commands rapid & reusable configuration Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 28. 28. středa, 21. září 11
 29. 29. SOFTWAREstředa, 21. září 11
 30. 30. AUTOMATIC DEPLOYMENT Není  důležitá  cesta,  ale  výsledek Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 31. 31. Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 32. 32. Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 33. 33. Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 34. 34. Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11
 35. 35. Otázky ? http://blog.prskavec.net Deployment prakticky, WEBEXPO 2011středa, 21. září 11

×