Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Życzenia noworoczne

5,171 views

Published on

Najpopularniejsze życzenia noworoczne

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Życzenia noworoczne

  1. 1. Życzenia noworoczne w internecie
  2. 2. AnalizaAnaliza powstała w oparciu o danepochodzące z monitoringu Internetu iobejmującego treści zamieszczone w dniachod 31 grudnia 2011 do 1 stycznia 2012Analiza bazuje na 12 482 wpisach zebranychw analizowanym okresie
  3. 3. KiedyNajwięcej życzeń było zamieszczanych pomiędzy godzina 17 a 20 – życzenia wtedyzamieszczona stanowiły 41,2% wszystkich życzeń zamieszczonych w internecie
  4. 4. Gdzie
  5. 5. Czego sobie życzyliśmy?

×