Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekty foresightu regionalnego w Polsce

909 views

Published on

Prezentacja Przewodniczącego Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight Polska 2020 podczas konferencji naukowej 13 listopada 2007 r. w Warszawie.

 • Be the first to comment

Projekty foresightu regionalnego w Polsce

 1. 1. Krzysztof Borodako Grupa Wsparcia przy Komitecie SterującymNarodowego Programu Foresight Polska 2020 Warszawa, 13 listopada 2007 r.
 2. 2. Plan prezentacji1. Prezentowane projekty2. Partnerzy wiodący3. Partnerzy projektów4. Cele projektów5. Metodyka projektów6. Udział przedstawicieli biznesu [%] (eksperci)7. Udział osób w wieku do 35 lat [%] (eksperci)8. Data rozpoczęcia i czas trwania projektów9. Perspektywa czasowa projektów10. Struktura projektów11. Obszar (dziedzina) badań projektów12. Rezultaty projektów (raporty, opracowania, publikacje)13. Budżety projektów Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 2
 3. 3. Prezentowane projekty1. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego (SL*)2. Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski (MP)3. Monitorowanie i prognozowanie (foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego (MZ)4. LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (woj. łódzkie)(LO)5. Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju - Foresight Regionalny do 2020 r. (OP)6. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (SW)7. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego (PK)8. Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku (DS) * - skróty projektów przyjęte w prezentacji Krzysztof Borodako Warszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 3
 4. 4. Partnerzy wiodący Politechnika Śląska (SL) Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MP) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (MZ) Uniwersytet Łódzki, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE (LO) Politechnika Opolska (OP) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (SW) Politechnika Rzeszowska (PK) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (DS) Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 4
 5. 5. Partnerzy projektów SL MP MZ LO OP SW PK DS 1. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 2. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 5
 6. 6. Partnerzy projektów (cd.) SL MP MZ LO OP SW PK DS 1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 6
 7. 7. Partnerzy projektów (cd.) SL MP MZ LO OP SW PK DS 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 7
 8. 8. Partnerzy projektów (cd.) SL MP MZ LO OP SW PK DS 1. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) 2. Instytut Medycyny Pracy (IMP) im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi 3. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK) 4. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR) 5. Międzynarodowe Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk (MCE PAN) 6. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ) w Łodzi 7. Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) (jednostka UŁ) Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 8
 9. 9. Partnerzy projektów (cd.) SL MP MZ LO OP SW PK DS Brak partnerów Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 9
 10. 10. Partnerzy projektów (cd.) SL MP MZ LO OP SW PK DS 1. Akademia Świętokrzyska 2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji 3. Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką 4. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 5. Staropolska Izba Przemyslowo-Handlowa 6. Fundacja im. Stanisława Staszica 7. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A. 8. Odlewnie Polskie S.A. Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 10
 11. 11. Partnerzy projektów (cd.) SL MP MZ LO OP SW PK DS 1. Huta Stalowa Wola S.A. 2. ICN Polfa Rzeszów S.A Polski Oddział Korporacji Valeant 3. Krośnieńska Huta Szkła Krosno S.A. 4. Podkarpacka Izba Rolnicza 5. Podkarpacki Klub Biznesu 6. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 7. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A. Oddział w Sanoku 8. Rafineria Nafty "Jedlicze" S.A. 9. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 10. Uniwersytet Rzeszowski 11. Urząd Statystyczny w Rzeszowie 12. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL - Rzeszów S.A. 13. Zakład Chemiczny "Organika - Sarzyna" S.A. Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 11
 12. 12. Partnerzy projektów (cd.) SL MP MZ LO OP SW PK DS 1. Politechnika Wrocławska Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 12
 13. 13. Partnerzy projektów (cd.) PODSUMOWANIE Duża różnorodność pod względem liczby partnerów w projektach (od 0 do 13 partnerów) Dominująca rola uczelni i jednostek naukowych Względnie słaby udział przedsiębiorstw w roli partnerów projektów Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 13
 14. 14. Cele projektów Opracowanie scenariuszy (prognoz) rozwoju technologii Identyfikacja (i ocena) kluczowych (wiodących, perspektywicznych) technologii (kierunków rozwoju technologii) Wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju (gospodarczego) regionu Wyznaczenie priorytetów w dziedzinie B+R w regionie Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 14
 15. 15. Cele projektów – szczegółowe (m.in.) Wsparcie regionalnych firm, zwłaszcza MSP (zmiany w przyszłości, strategie rozwoju) Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności regionalnych decydentów politycznych i partnerów społecznych w zakresie antycypowania przyszłości Definicja i weryfikacja metodologii i zestawu instrumentów umożliwiających wdrożenie systematycznego foresightu regionalnego i technologicznego Wskazanie i ocena przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 15
 16. 16. Metody stosowane wprojektach1. Budowa scenariuszy (rozwoju technologii) (SL, MP, MZ, LO, DS)2. Metoda delficka (MP, MZ, LO, SW, PK)3. Badania ankietowe (SL, OP, SW, PK)4. Panele eksperckie (MP, MZ, OP, PK )5. Studium projektów foresightu na świecie (benchmarking) (SL, LO, DS)6. Burza mózgów (MP, PK)7. Analiza SWOT (MP, MZ)8. Badania (modele) socjometryczne (SW, PK)9. Krzyżowa analiza wpływów (MZ, OP)10. Studia literaturowe (LO)11. Recenzje eksperckie (OP)12. Analiza trendów rozwojowych (SW)13. Identyfikacja kluczowych branż (SW)14. Statystyczna analiza wielowymiarowa (PK) Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 16
 17. 17. Udział przedstawicieli biznesu(eksperci) Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 17
 18. 18. Udział osób w wieku do 35 lat(eksperci) Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 18
 19. 19. Czas trwania projektów Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 19
 20. 20. Perspektywa czasowaprojektów Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 20
 21. 21. 9. Struktura projektów SL MP 1. Komitet sterujący Zespół koordynacyjny: 2.Zespół projektowy 1. koordynator projektu 3. Zespół tworzący studium 2. ekspert wiodący ds. regionalne badań foresight 4. Zespół tworzący studium 3. ekspert ds. metodologii międzynarodowe badań projektu 5. Główny panel ekspertów badawczego, 6. Eksperci-konsultanci 4. przewodniczący paneli, 7. Zewnętrzni Konsultanci 2 sekretarzy paneli (3-5 8. Komisja odbiorów ekspertów w panelu) Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 21
 22. 22. 9. Struktura projektów (cd.) PK OP 1. Panel Programowy 1. Kierownik projektu (odpowiednik Komitetu 2. Opolska Rada Projektu Sterującego) Foresight (odpowiednik 2. Panel Główny: Komitetu Sterującego) - koordynator 3. Zespół analityczno- merytoryczny projektu badawczy - grupa ekspertów. 4. Panel główny 3. Panel Wykonawczy 5. Panele tematyczne Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 22
 23. 23. 9. Struktura projektów (cd.) SW LO 1. Komitet Społeczny 1. Koordynator projektu, 2. Rada Konsorcjum 2. Asystenci koordynatora, 3. Zespół Zarządzający 3. Panel Główny 4. Eksperci DS MZ Brak danych Brak danych Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 23
 24. 24. Obszar (dziedzina) badańSL Biotechnologia, energetyka, ochrona środowiska, technologia informacyjna i telekomunikacyjna, produkcja i przetwarzanie materiałów, transport i infrastruktura transportowa, inżynierie medyczne.MP Wzrost gospodarczy, infrastruktura (w tym transport), zasoby naturalne oraz nowe materiały.MZ Ekologia, energetyka, zasoby naturalne i nowe materiały, infrastruktura, technologie na rzecz ochrony środowiska, poziom życia społeczeństwa, wzrost gospodarczy.LO Zrównoważony rozwój.OP Transport, materiały budowlane i budownictwo, zrównoważona energetyka, przemysł rolno- spożywczy, przemysł chemiczny, agroturystyka.SW b. d.PK Technologie budownictwa, technologie informacyjne, technologie infrastruktury, ochrony środowiska i energetyki, technologie produkcji i przetwórstwa żywności, technologie przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i biotechnologie, technologie przemysłu lotniczego i maszynowego, turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie.DS b. d. Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 24
 25. 25. Rezultaty projektówSL 3 monografie w formie książkowej, konferencja upowszechniająca ideę projektu i metody, informacje dla kadry ośrodków naukowych do inicjowania badań nad nowymi technologiami oraz usprawnieniem transferu technologii do przemysłu; przygotowanie wkładu do opracowania strategii innowacyjnych dla województwa.MP Dotychczasowe: Operacjonalizacja metodologii badań foresight, diagnozy 3 obszarów badanych w panelach, syntetyczne informacje o stanie poszczególnych sektorów, kwestionariusze diagnostyczne – wersja testowa, katalog hipotez badawczych, kwestionariusze diagnostyczne zweryfikowane w badaniach pilotażowych. Przyszłe: raporty cząstkowe z wynikami badań (3), raport końcowy z badań.MZ Seria publikacji „Foresight województwa mazowieckiego”, raporty zawierające analizę stanu obecnego, wyniki poszczególnych etapów projektu oraz prognozowane scenariusze rozwoju technologii. Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 25
 26. 26. Rezultaty projektów (cd.)LO 1. Utworzenie Komitetu Społecznego – regionalnej platformy wymiany informacji i współpracy w zakresie budowy konsensusu społecznego 2. Utworzenie bazy danych prac badawczych i analitycznych dot. priorytetowych techn. 3. Przewodnik metodologiczny 4. Spotkania środowiskowe z ekspertami – 3 spotkania 5. Utworzenie bazy danych ekspertów 6. Konferencja regionalna, międzyregionalna i międzynarodowa 7. Uruchomienie portalu internetowego - rundy delfickie on-line 8. Raporty (3): Profil technologiczny regionu w okresie do 2010 roku, Benchmarking regionalny i możliwości jego zastosowania do regionalnego foresightu technologicznego, Wiodące technologie przyszłości dla woj. łódzkiego w polu: Zrównoważony rozwój 9. Panele dyskusyjne – 3 panele 10. Nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi 11. Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety rundy delfickiej 12. Spotkania środowiskowe – 5 spotkań 13. Regionalne Forum Foresightowe 14. Seminaria z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 26
 27. 27. Rezultaty projektów (cd.)OP Dotychczasowe: Diagnoza rozwoju regionalnego, Analiza prognoz i foresightów w aspekcie: regionalnym, zrównoważonym, technologicznym. Przyszłe: Scenariusze rozwoju regionu w kluczowych obszarach, Koncepcja rozwoju zrównoważonego w regionie, Prognoza zmiany sieci osiedleńczej i komunikacyjnej regionu.SW Dotychczasowe: Plan Operacyjny Projektu, Analiza trendów rozwojowych podmiotów REGON w powiatach, Ankieta „Ocena branż pod kątem wyboru wiodących technologii”, Identyfikacja Kluczowych Branż Województwa Świętokrzyskiego – opracowanie kwestionariusza ankietowego i zastosowanie metody delfickiej, Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski, Raport Kluczowych Branż Regionu. Przyszłe: Identyfikacja Kluczowych Branż Regionu w celu uszczegółowienia obszaru badawczego - opracowanie raportu, Identyfikacja Perspektywicznych Technologii w Branżach - badania socjometryczne, Opracowanie Raportu Wiodących Technologii. Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 27
 28. 28. Rezultaty projektów (cd.)PK Dotychczasowe: Raporty z badań przeprowadzonych przez partnerów, Raport Kluczowych Branż Województwa Podkarpackiego. Przyszłe: Raporty z prac 7 paneli tematycznych, Raport Perspektywicznych Technologii w Branżach, Wstępny Raport Wiodących Technologii, Końcowy Raport Wiodących Technologii Województwa Podkarpackiego.DS Dotychczasowe: 4 raporty, 3 publikacje pokonferencyjne. Przyszłe: 9 raportów, 1 publikacja zwarta i 1 materiały konferencyjne. Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 28
 29. 29. Rezultaty projektów PODSUMOWANIE Szerokie spektrum rezultatów – od materiałów pokonferencyjnych po platformę wymiany informacji i współpracy Bardzo duża ilość opracowań (raporty, analizy, itp.) Względnie słabo widoczne oddziaływanie na partnerów regionalnych Pytanie: Czy Raporty Końcowe będą zawierać zalecenia dla władz regionalnych i interesariuszy regionalnych, które zostaną wykorzystane w przyszłości? Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 29
 30. 30. Budżet projektów Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 30
 31. 31. Informacje o projektach1. www.forsilesia.polsl.pl2. www.foresight.msap.pl3. www.formazovia.pl4. www.loriswizja.pl5. www.foresight.opole.pl6. www.tu.kielce.pl/foresight7. www.prz.edu.pl/foresight8. www.foresight.wroc.pl Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 31
 32. 32. Wnioski Nie wszystkie województwa realizują projekty foresightu regionalnego. Dominująca pozycja uczelni i jednostek badawczych w organizacji foresightu regionalnego w Polsce. Słaby udział w projektach urzędów regionalnych i dużych miast (metropolii). Cele zgodne z założeniami foresightu – określenie preferowanych kierunków rozwoju wybranych dziedzin funkcjonowania regionu (priorytety, scenariusze). Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 32
 33. 33. Wnioski (cd.) Słabo zaznaczone przełożenie projektów na faktyczne działania w regionach w oparciu o wypracowane wyniki. Dominacja klasycznych metod foresightu – budowy scenariuszy, metody delfickiej, paneli eksperckich. Duża różnorodność wykorzystywanych metod. Słaby udział przedstawicieli biznesu i młodych osób w roli ekspertów. Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 33
 34. 34. Wnioski (cd.) Podobne okresy trwania (z wyjątkiem DS) oraz perspektywy badań (z wyjątkiem MZ). Duże zróżnicowanie w budowie struktur zarządzania projektami. Pewne rozbieżności w obszarach badań (związane jednak z rozwojem zrównoważonym). Bardzo duża liczba opracowań jako rezultatów projektów. Zróżnicowanie wielkości dostępnych budżetów. Krzysztof BorodakoWarszawa, 13.11.2007 r. Grupa Wsparcia, NPF Polska 2020 34
 35. 35. Dziękuję za uwagę! Krzysztof Borodako borodako@go2.plGrupa Wsparcia - NPF Polska 2020

×