Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Material design(1)

1,205 views

Published on

Material design(1)

Published in: Internet
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Material design(1)

 1. 1. Keď sa v Google nudia • Hlavný cieľ - vytvoriť vizuálny jazyk, ktorý spája klasické princípy dobrého dizajnu a využíva inovácie a možnosti moderných technológii • Vychádza z flat dizajnu a hlavnou inšpiráciou bol papier a atrament. • Vychádza zo zjednotenej teórie o racionálnom využití priestoru a premyslenom systéme pohybov. • Dôraz je kladený hlavne na uživateľa a na vytvorenie čo najviac user-friendly prostredia
 2. 2. Zmysluplné pohyby • Všetky výhody Material design smerujú k uživateľovi, a od toho sa odvíja všetko ostatné. • Snaha o udržanie pozornosti. • Neprerušenie akcie, súvisle pokračovanie • Animácie musia byť účelové a mali by znázornovať čo sa deje. • Animácie na rôzne akcie (hover, click, focusin, focusout, pressed… )
 3. 3. Tlačidlá • touch ripple • http://www.polymer-project.org/components/paper-elements/ demo.html#paper-button
 4. 4. Formulárové prvky • http://www.polymer-project.org/components/paper-elements/ demo.html#paper-input
 5. 5. best practice • kompletná dokumentácia s odporučeniami čo robiť a čomu sa vyvarovať • http://www.google.com/design/spec/animation/authe ntic-motion.html#authentic-motion-mass-weight
 6. 6. Material design • Vývoj stále v plienkach • Android L • prvý release pre developerov android app už dostupný
 7. 7. Polymer • nástroj na používanie web components • webová náhrada Paper Elements • množstvo feuteres prerobených do html, css a js
 8. 8. • Material design ponúka množstvo zaujímavých a moderných riešení založených na niekoľkoročných štúdiach a experimentoch.
 9. 9. Malá ukážka z praxe • https://www.youtube.com/watch?v=ojwdmgmdR_Q
 10. 10. • Ďakujem za pozornosť

×