Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Academy vol.4

Výkon webových animácií

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Academy vol.4

 1. 1. Výkon Webových Animácií by Milan
 2. 2. Prečo? • Improved UX • “Krok s dobou” • šetrenie batérie zariadenia
 3. 3. CSS animácie • Animate.css (http://daneden.github.io/animate.css/)?
 4. 4. JS animácie • lepšia podpora v prehliadačoch • poskytujú vačšiu funkcionalitu • lepšie menežovateľný workflow animácií • vysoký výkon • hardvérová akcelerácia
 5. 5. Velocity.js
 6. 6. Velocity.js • Nadstavba and jQuery.animate • značné zlepšenie výkonu • efektívna synchronizácia DOM počas priebehu animácie • cache-ovanie hodnôt animácie • vynikajúce výsledky na mobilných zariadeniach • podpora už od IE8 a Android Browser 2.3
 7. 7. Velocity.js • http://velocityjs.org • DEMO: http://julian.com/research/velocity/demo.html
 8. 8. GSAP
 9. 9. GSAP • Vysoký výkon, špeciálne na mibilných zariadeniach • Robusná knižnica s mnohými funkciami • Kompatibilita už s IE6 • Porovnanie výkonu http://greensock.com/js/ speed.html
 10. 10. GSAP • http://greensock.com/gsap • DEMO: http://greensock.com/? post_type=example&p=5676
 11. 11. Impulse
 12. 12. Impulse • Animácie založené na fyzike • Dátovo malá a nezávislá knižnica • Skvelá pre animácie spojené s dotykmi
 13. 13. Impulse • http://impulse.luster.io/ • DEMO: http://impulse.luster.io/examples.html
 14. 14. Ďakujem

×