Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Femeia 2012

1,381 views

Published on

Parte a prezentarii sustnute de Daciana Nica la Conferinta - Judecata cea dreapta, in cadrul Campaniei impotriva violentei a anului 2012.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Femeia 2012

  1. 1. FEMEIA 2012 No țiuni și concepte privindegalitatea de sanse si egalitatea de gen Daciana Nica 3 decembrie 2012
  2. 2. Strategia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (2010-2015)identifică acţiuni în cinci domeniiprioritare 1. Independenţă economicăegală2. Remuneraţie egală pentru aceeaşimuncă şi prestarea unei munciechivalente3. Egalitatea în luarea de decizii4. Demnitate, integritate şi încetareaviolenţei bazate pe gen5. Egalitatea de şanse între femei şibărbaţi în cadrul acţiunilor externe
  3. 3. . Cetă țenii români care au răspuns la studiul realizat la nivel european au indicat drept cele mai răspândite forme de discriminare cele care au la bază vârsta, dizabilitatea, orientarea sexuală și originea etnică.
  4. 4. Egalitatea de şanse în România este reglementată prin Legea nr. 202/2002 Principalele prevederi ale Legii nr. 202/2002 vizează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România .
  5. 5. Egalitatea de şanse în România Definiţie prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora .
  6. 6. Recomandări Profiluri de inegalitate de șanse în România - cauze și efecte. Analize sectoriale http://cms.ps.ro/images/63007/Profiluri %20de%20inegalitate%20de%20sanse %20in%20Romania%20%20cauze%20si %20efecte.%20Analize%20sectoriale.pdf
  7. 7. ….Va multumesc pentru atentie!

×